NIEUWE STOEL

Nadat ik het bericht Democraat 66 en mijn verbindende elementen d.d. 11 november vanaf 1995  aan deze website had toevertrouwd ben ik gisteren al vroeg met buslijn M110 naar Clínica Santa Elena gegaan voor een ‘analítica’. Toen ik op de stopknop had gedrukt voor de volgende halte verscheen er in plaats van ‘parada solicitada’ een bericht in een taal die ik niet spreek. Ik dacht dat het Baskisch was. Maar het kan ook Welsh zijn geweest.

Nadien met dezelfde buslijn naar IKEA om te ontbijten en uit te zien naar een vervangende stoel die ik van mijn moeder Eliza Maria van den Broek tijdens haar verblijf aan de Costa del Sol heb ontvangen en thans aan vervanging toe is. Bij IKEA vond ik geen stoel naar mijn zin. Die vond ik wel bij het bedrijf Boom. Het betalingsverkeer ging een beetje moeilijk. Ik kwam 73 euro tekort. Daarom ben ik naar Torremolinos teruggereisd om een bedrag uit de ‘flappentapper’ te kunnen trekken van de Banco Santander. Van daaruit weer terug om af te rekenen. Daar werd Here comes Johnny gespeeld van Dire Straits. Na thuiskomst heb ik op Netflix gekeken naar de Broadwayproduktie getiteld Diana, the musical. Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit toestemming heb gegeven voor een dergelijke produktie. Uitsluitend Steven Spielberg  heeft van mij toestemming om ons verhaal als filmproduktie te publiceren met de titel The Angel on the Bridge. Ik begin de heer Tristen in Henley steeds beter te begrijpen met zijn opmerking “You have nothing to fear from The Prince of Wales”. In dit verband doet het mij deugd dat China en de Verenigde Staten in Glasgow tot een milieuafspraak zijn gekomen zoals John Kerry heeft laten weten.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 12 november vanaf 1995 tot en met 2012: 1996 Uitbreiding Zuid-AmerikaBusiness Plan (2)Uw kenmerk NM 964/275Uw brief d.d. 10-11-1996 1997 Het bubbelbad 1998 Schittering van Spanje (1) – Schittering van Spanje (2) 2000 Made in Switzerland 2002 Tony Blair is weer in beeld 2003 Elizabeth uit Schotland 2004 Top 20 van 55 zoekopdrachten 2005 Alhambra Especial 2007 De totstandkoming van de Cervanteskring  2008 Directie Kluwer  2009 Edwin de Roy van Zuydewijn en het Kabinet der Koningin en 2011 Metropolitain Museum of Art.

De stoel is exact om 12:00 afgeleverd. De transporteur belde mij reeds om 09:00 vanuit Torrox. Hij heeft die zware stoel persoonlijk boven zijn hoofd zeven trappen omhoog naar boven getild. Dat is een eervolle vermelding waard.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN, BEZOEK VAN KONING WILLEM-ALEXANDER EN KONINGIN MÁXIMA AAN FRIESLAND, MIJN DOCUMENTEN D.D. 17 SEPTEMBER VANAF 5 JANUARI 1991 EN VOORBEREIDING OP DE NCCS-REIS NAAR GRANADA OP 23 SEPTEMBER 2020

10:45 Na verzending van De troonrede van Koning Willem-Alexander tijdens Prinsjesdag met een droom van rood en geel en mijn documenten d.d. 16 september vanaf 5 januari 1991  gaat mijn aandacht uit naar de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal in de hoop dat er nu eindelijk daadwerkelijke steun wordt gegeven aan de uitvoering van het beleidsplan Cervantes. In dit verband memoreer ik mijn documenten waarin de Algemene Beschouwingen in de loop der jaren zijn vermeld: Banaan royale,  Algemene beschouwingen,  ‘de Baak’ in Spanje, Nieuwe start, Ruimhartigheid, Niemand regeert in Nederland maar wel in Spanje, De Goede Vrijdag van Arnold Heertje, Deadline 1 juli 2010 en Hartbewaking.

Nadat in Goedemorgen Nederland aandacht werd geschonken aan het ondernemersontbijt van VNO-NCW in Rotterdam werd als eerste de fractieleider Pieter Heerma van het CDA geïnterviewd. Zijn vader staat als Don Quichot afgebeeld op de tekening in de brieven Bij de vijfde mei, De tirannie verdrijven en En conmemoración del 5 de mayo. Het begin van de beraadslagingen vond ik weinig verheffend. Men zou er beter aan doen van gedachten te wisselen over de wijze hoe de economische ruggengraat van Nederland kan worden versterkt zoals voormalig Minister Hans Wijers van Economische Zaken reeds in 1998  heeft aangegeven zoals wij dat kunnen lezen in mijn brief Employability. De discussie dient te gaan over de toekenning van de steunpakketten uit het Nationaal Groeifonds. Vanaf de oprichting van het Instituto Cervantes op 5 januari 1991 tijdens een gesprek op de Wilhelminaboulevard in Noordwijk heb ik al gepleit voor verbetering van de handelsrelatie tussen Nederland, Spanje en Latijns-Amerika. Daarvoor ben ik in 2009 persoonlijk met mijn collega Drs Léontine Freeve de Vrijer naar Argentinië, Uruguay en Brazilië gereisd. Ik heb dit steeds gedaan vanuit de visie dat opleiding en training daarvoor een eerste vereiste is. In dit verband ontving ik deze communicatie uit Buenos Aires. Gedurende al die jaren heb ik al mijn gemaakte ontwikkelingskosten verantwoord. Daar hebben nooit inkomsten uit bedrijfsactiviteiten tegenover gestaan om de eenvoudige reden dat ik uitsluitend heb geïnvesteerd in het creëren van een wettelijk kader en het leggen van verbindingen/opbouw relatienetwerk (wereldwijd). Nadat mijn bankrekening vorig jaar door een criminele bende is geplunderd worden mijn financiën beheerd door mijn oudste zoon. De tijd is nu aangebroken dat jonge ondernemers in het project stappen en het beleidsplan tot uitvoering brengen. Terwijl ik bezoek had van een technicus uit Paraguay namens verzekeringsbedrijf Homeserve Spain met de naam Pablino Ortiz ontving ik terzake bericht uit Cyprus.

Voor het slapen gaan zag ik Bonny Tyler in Frankrijk met een rode roos. Met moeite inzake de uitspraak van ‘France’. Not very British. Ik hoop dus dat de bestuurlijke invulling van de geplande holding thans rond is beste Maagd: Hoewel u met veel mensen op goede voet bent kan het moeite kosten uw standpunten uit te leggen. Wat u voelt kan moeilijk onder woorden te brengen zijn. Misschien moet u uw visie laten rijpen voor deze aan kritiek bloot te stellen.

Hierbij gaan mijn gedachten uit naar mijn brief Blootleggen aan de overleden broer van Prof.Dr Philippus H. Breuker, de Halbertsma Stichting en het bezoek van vandaag van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan Friesland.

Schorpioen: Beslissingen zijn vaak moeilijk als er te veel mogelijkheden zijn. Praat met diverse mensen en u krijgt even zoveel meningen. Weeg ze tegen elkaar af. Breng uzelf niet in verlegenheid door ongecontroleerde geruchten te verspreiden.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 17 september vanaf 5 januari 1991: 1992 Instituto Cervantes Benelux 1994 Nijmegen vijftig jaar bevrijd 1998 Mondriaan 1999 Dulcinea 2004 Spider in the  WorldWideWeb 2007 Morgen is het weer Prinsjesdag 2009 Niemand regeert in Nederland maar wel in Spanje 2010 Het feest van Thomas 2011 Rozengeur 2012 Wandelen.

Aanstaande 23 september 2020 gaan we met de Nederlandse Club Costa del Sol onder leiding van Francis Versteeg op excursie naar Granada.

KENNISMAKING MET DS PAUL MOET, FRIESLAND, PIETER BREUKER, METACENTRUM, CLINGENDAEL, PAULUS FRANCISCUS VAN DER HEIJDEN EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 13 JANUARI VANAF 5 JANUARI 1991

Voor mij is het belangrijk dat nu wordt duidelijk gemaakt waarom het testament van Prinses Diana niet is vrijgegeven dat in december 1996 is opgemaakt door haar echtscheidingsadvocaat Anthony Julius. Gisteren heb ik met Ds Paul Moet en zijn echtgenote Seia kennisgemaakt. Het was een prettig gesprek. Seia is afkomstig uit De Wilp in het grensgebied van Groningen en Friesland. Paul liet weten Friese les te hebben gehad van Pieter Breuker in Groningen. Hij is een broer van ‘the late’ Tjitse Breuker. Drie andere broers zijn Tjitse’s tweelingbroer Jelle uit Stiens, Durk en  Prof.Dr Philippus Breuker. In ons gesprek heb ik Pieter met Philippus verward. Na mijn gesprek met de nieuwe predikant liet ging de aandacht uit naar Buitenlandse Zaken en het Instituut Clingendael. Daarbij schoot mij op de eerste plaats de naam Joris Voorhoeve te binnen. Joris Voorhoeve is onder meer vermeld in Een laatste vraag, Joris Voorhoeve and Loek Hermans in Leeuwarden en NS-keuzedag extra met bezoek aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden en Symposium Duurzaam ondernemen over grenzen heen. In dit verband schiet mij nu ook de naam van de heer Maderna te binnen van het bureau Metacentrum in Den Haag. Het kantoor van Metacentrum bevond zich tegenover Landgoed Clingendael aan de Van Alkemadelaan. De huidige voorzitter van het algemeen bestuur van Instituut Clingendael is Paul van der Heijden.

In dit verband gaat de aandacht in Familiebedrijf thans uit naar Plaats van de onderneming in de maatschappijSamenstelling Raad van CommissarissenGegevens Raad van CommissarissenEx-bestuurderOnafhankelijkheidHerbenoemenTussentijds aftredenTegenstrijdig belangAantal commissarissenKruisverbandenEffectenbezitHonoreringPersoonlijke voordelenCommissiesVergaderfrequentie  – AandachtsgebiedenRapportage opvolging aanbevelingen en accountant en Tenslotte: De opvolging van de aanbevelingen.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan Eerste optreden Ds Paul Moet uit Velp, nieuwjaarsbijeenkomst NCCS en mijn documenten d.d. 12 januari vanaf 5 januari 1991 mijn documenten d.d. 13 januari vanaf 5 januari 1991: 1997 Rennert Bilingual and Pitman LondonFax message Instituto Cervantes Benelux & United Kingdom on behalf of Amanda Lovell Pitman London 1998 Love letters in the sand 1999 Een vragende oogopslag – vergeten 2000 Kwaliteitsinstituut 2004 Handelsmerk Instituto Cervantes (1) ter attentie van Knijff & PartnersBrieven aan Breuker 2006 ADSL-verbinding 2008 Bezoek aan Yoyo Olivier 2009 Colloquium van de Asociación Europea de Profesores de Español in Buenos Aires 2010 Crisis in de Residentie van het Koninkrijk der Nederlanden en 2012 Een zware verantwoordelijkheid. 13:58 Hij vertoont wel enige Familietrekken.