EEN DROOM VAN NIEUW ELAN: WOPKE HOEKSTRA NAAR BUZA EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 4 JANUARI VANAF 1997

Voordat ik vanmorgen wakker werd had ik een bijzondere droom. Ik stond te wachten bij de ingang van de parkeergarage van het Winkelcentrum Dukenburg in Nijmegen. Plotseling verscheen er een langgerekte oldtimer in de vorm van een busje. Het was een Rolls Royce met kenteken NE 007 008. Hij zat vol met mijn voormalige collega’s van Nieuw Elan en Nico van de Baak zat achter het stuur.

Opmerkelijk dat daarbij de naam ‘Santhagens’ specifiek naar boven kwam. Die naam treffen wij aan in mijn verhaal over de Rolls Royce Silver Seraph. Daarin zijn ook de toenmalige medewerkers vermeld van Nieuw Elan t.w. H. Anijs, P.G.M. Beck, G. Dominska, C.E. van Eibergen Santhagens, K.A. Gal, H. Glaser-van ’t Hoff, M. Grandia-Feddema, H.L. Grijns, E.H. Halbertsma/J.L. van der Heijden, Y. Hoogeveen, J.A. van der Horn, L. Hortensius, M.F. van Hulsbergen-de Jager, J.M. de Jong, J.R. de Jonge, P.H.A.L. Jongeneelen, M.T.M. Jorna, C. Killinç, C.M.A. Knook, C.M.D.J. Mensen, W. Plevier, F.A.M. Ploegmakers, J. Ravenstein, E. Rensing, B. Rietmeijer, A.C. Schaafsma, A.I. Scheer, M. Sibbel, C. Slangen, J.J.M. Tegels, L.A.A.M. Tholen, L.J.M. van Velzen, J. Visser, H.M.M. Vrancken, S. Wassens, R.D. West, V.L.E. Wiedemeijer, C.M.L. Winkel en S.J. van Zwieteren.

De ‘poppetjes’ in het nieuwe Kabinet Rutte komen langzaamaan in zicht. Het doet mij deugd dat Wopke Hoekstra overstapt van het Ministerie van Financiën naar Buitenlandse Zaken. Ik weet niet hoe Wopke in zijn talen zit. Maar op zich vind ik het geen slechte ‘move’. Als voormalig student van INSEAD zal het wel goed zitten met zijn Frans en Engels. Maar Spaans is ook een belangrijke taal.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Van Wijchens Talen Instituut, FSI en don Quijote tot Cervantes holding mijn verbindende elementen d.d. 4 januari vanaf 1997 Operationalisering 1999 Contract 2000 Berichtje ten behoeve van de Vereniging Spaans op School 2002 John and Diana’s Boys 2005 Vossenjacht 2006 Oss West Thuis Best 2007 Formatiebesprekingen in Friesland 2008 Brief aan PINS verzonden en 2012 Ana Botella eerste vrouwelijke burgemeester van Madrid en verlenging merkenrecht Instituto Cervantes tot 25 maart 2022 ontvangen.

19:55 Mijn dagboek van 2018 heb ik thans bijgewerkt tot en met 31 juli 2018 en ik kijk nu naar Pretty Belinda uit 1992. 20:22 En de Nieuwjaarsboodschap van André Rieu. Vanzelfsprekend gaan mijn gedachten daarbij terug naar mijn bericht met de titel Bronsgroen eikenhout en het Kasteel Terworm bij Heerlen.  Ik nodig André bij deze graag uit om te komen spelen in het Teatro Cervantes van Málaga.

TERUGBLIK OP 2011, ONTWIKKELINGSKOSTEN EN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 31 DECEMBER VANAF 1992 TOT EN MET 2011

Oudejaarsdag is altijd een dag om terug te blikken op hoogtepunten en dieptepunten. Dit jaar kan ik kort zijn. Het absolute dieptepunt was voor mij het overlijden van mijn oudste zus op 1 augustus van dit jaar en het hoogtepunt het bezoek in oktober van mijn oudste zoon met zijn gezin uit Nederland. Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Sander Dekker en mijn verbindende elementen d.d. 30 december vanaf 1992 mijn verbindende elementen en ontwikkelingskosten d.d. 31 december vanaf 1992 Balansgegevens 1992Ontwikkelingskosten Stichting Cervantes Benelux 1991-1992 1993 Ontwikkelingskosten Stichting Cervantes Benelux 1993 1994 Ontwikkelingskosten Stichting Cervantes Benelux 1994 1995 Ontwikkelingskosten Stichting Cervantes Benelux 1995 1996 Ontwikkelingskosten Stichting Cervantes Benelux 1996  – Terugblik en Perspectief 1997 Ontwikkelingskosten Stichting Cervantes Benelux 1997Goede voornemens 1998 Ontwikkelingskosten Stichting Cervantes Benelux 1998Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 1998Correspondentieoverzicht 1999 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 1999Hogmany in Kelso 2000 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2000 2001 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2001 2002 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2002Goede jaarwisseling 2003 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2003 Analyse van het boek van Paul Burrell 2004 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2004 Vooruitblikken 2005 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2005 2006 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2006Het laatste Bericht uit de Keizer Karelstad in het jaar 2006 2007 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2007 Prettige jaarwisseling 2008 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2008 2009 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2009 Tessa Rodenhuis 2010 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding 2010 Een samenhangend stelsel van onderwijskundige voorzieningen 2011 Ontwikkelingskosten Cervantes Holding in 2011 en Uitwaaien.

DE BLIK OP ABU DHABI EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 12 DECEMBER VANAF 1993

Vandaag is voor veel Nederlanders de blik gericht op Abu Dhabi. Onder meer vermeld in Huis ten Bosch als ‘fata morgana’, Een Nieuwe Regering en Een zware verantwoordelijkheid.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht De Marbella Club, mijn verbindende elementen d.d. 11 december vanaf 1994 en Terug naar Het Lange Voorhout mijn verbindende elementen d.d. 12 december vanaf 1993 De langste brief van het jaar 1993 1995 Plan de Empresa 1997 Jouw brief van gisteren 1998 Toekomstperspectief 2001 European Cervantes Foundation 2003 Vertrouwen Winnen 2004 Wederom Nieuw Licht 2005 Ruud West 2006 Bezoek aan de Valkhofvereniging 2007 Christmas, bruidspaar, Alma Cuypers of andersom 2008 Geagendeerde uitnodiging op komst en 2011 Oud en Nieuw in Noordwijk.

In dit verband is mij vandaag de eer vergund in het Spaanse Holland Huis onder verantwoordelijkheid van Dominee Hans van der Wal uit Velp onderstaande lezingen te verrrichten.

Lucas 3: 7 t/m 18

Optreden van Johannes

Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet tegen jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! Ja, de bijl ligt al bij de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’

De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester wat moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen’. Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij’.

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes de messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden’.

Openbaring 12: 1-12

De vrouw, de draak en de twee beesten

Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote vuurrode draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden -, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden.

Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Daarom juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’

20:38 Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 12 december vanaf 1993 De langste brief van het jaar1995 Plan de Empresa (1) para el Malaca InstitutoKerstmis 19961996 Perfect Match1997 Jouw brief van gisteren1998 Toekomstperspectief2001 European Cervantes Foundation (1)2002 Ariane (1)2002 Opmaat naar morgen2003 Vertrouwen winnen2004 Wederom Nieuw Licht2005 Ruud West2006 Bezoek aan de Valkhofvereniging2007 Christmas, bruidspaar en Alma Cuypers of andersom2008 Geagendeerde uitnodiging op komst2010 Huwelijksbootje en Oud en Nieuw in Noordwijk.   

21:26 Mijn gelukensen gaan thans uit naar Max Verstappen voor zijn ongeëvenaarde prestatie in Abu Dhabi.

23:00 In dit verband gaan mijn gedachten thans uit naar Setecientos setenta y siete días que no nos vemos.

INLOOPBORREL NCCS, STEMVERKLARING BIJ DE VERKIEZINGEN VOOR DE TWEEDE KAMER VAN DE NEDERLANDSE STATEN-GENERAAL EN HET LICHT OP GEORGE GÖRTEMÖLLER EN PIA DIJKSTRA

Zoals vermeld in Het speelveld is uitgezet en de wedstrijd kan beginnen vindt vanmiddag de eerste inloopborrel plaats van de Nederlandse Club Costa del Sol. In dit verband heb ik deze uitnodiging ontvangen:

“Geachte leden. WELKOM Drie maart 17.00 uur Nieuw!  Iedere eerste vrijdag van de maand Een NCCS inloopborrel met levende muziek o.l.v. NCCS gastvrouw Marion Leeksma. Start vrijdag 3 maart 1700 – 1900 uur. Het Nederlandse koor Nos encanta cantar [wij houden van zingen] onder leiding van  Aad Klaris voorheen Anne Feenstra geeft een uitvoering met o.a.  het nieuwe NCCS clublied. Van Estepona tot aan Nerja. Wie van de aanwezigen het clublied het mooist weet te zingen [na vijf borrels] verdient een fles wijn. Lokatie: Complex La Finca, restaurant Los Caballeros Benalmádena Urb Torrequebrada Norte S/N Avenida de Los Argonauts PC 29639. Het is de supergoede lokatie van de Nieuwjaarreceptie met parkeergelegenheid en geen trappen.” Ik ontving ook de stembescheiden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het stembiljet heb ik inmiddels ingevuld en beide bescheiden in de Oranje  enveloppe gestoken. Hierbij hoort ook een verhaal. Het begint in 1986. In dat jaar is er op mijn verzoek een marktonderzoek verricht naar de behoefte aan Spaanstalige medewerkers op de Luchthaven Schiphol en het World Trade Centre in Amsterdam onder leiding van marketingmanager Peter Stoks van het Amsterdamse arbeidsbureau aan de Singel te Amsterdam. De heer Stoks is in een later stadium directeur geworden van het arbeidsbureau in Breda en is vermeld in Nieuw ElanAfnemersanalyseCustomers analysis1 maart 1998 Wisselwerking10 april 1999 Favoriete jurk27 april 1999 De kracht van het geloof16 december 2000 Verdrag van Nice9 maart 2003 Bericht uit de Keizer Karelstad14 maart 2004 ¿Adónde vamos?25 mei 2004 Helicopterview12 juni 2004 Nucleous of an organization29 september 2004 Nieuwe Start9 maart 2006 Voetbalmanagement8 februari 2008 CMS Derks Star Busman16 maart 2009 Businessmodel ter attentie van Drs Jan Bloem te Bilthoven en 26 april 2010 De Koninklijke Marechaussee en dertig jaar Koningin Beatrix op de Nederlandse Troon.

Zoals vermeld in 16 december 2000 Verdrag van Nice ben ik op die manier in contact gekomen met de toenmalige directeur van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering, de heer George Görtemöller.

Vanaf  12 januari 1997 heb ik deze correspondentie met hem gevoerd: 12 januari 1997 Humor16 januari 1997 Horoscoop13 februari 1997 Businessplan1 maart 1997 Operationalisering businessplan3 maart1997 Venture capital12 maart 1997 Cervantes Gestión Empresarial14 maart 1997 Familiebedrijf Bijeenkomsten Beurs Geldzaken20 maart 1997 Groen Licht21 maart 1997 Horoscoop25 maart 1997 NeBIB 1 april 1997 Projectprofiel7 april 1997 Referentie1 augustus 1997 Voortgangsrapportage5 augustus 1997 NRC/NeBIB 20 september 1997 Financieel Economisch Directeur 2 februari 1998 Baakkring24 april 1998 Voortgangsrapportage en 31 januari 2004 Organisatieontwikkeling.

Ten tijde van onze kennismaking werkte de heer George Görtemöller mee aan het televisieprogramma TROS Aktua Export vanuit het WTC in Amsterdam. Voor zover ik mij kan herinneren was de echtgenote van toenmalig Schipholdirecteur Gerlach Cerfontaine daarbij ook betrokken. Dat is Pia Dijkstra. In mijn dossier is Pia Dijkstra vermeld in onderstaande documenten.

4 april 2010 Hans Hillen5 april 2010 Pulchri13 april 2010 Je moet ze alles voorkauwen in Den Haag –  19 april 2010 De groene loper21 mei 2010 De krokodil28 mei 2010 Verblijf in AmsterdamDinsdag 15 juni 2010 Inzake de vergadering in de Korte Nieuwstraat 6 te Nijmegen16 juni 2010 Earl Charles Spencer, Thom de Graaf en de Oranje dames18 juni 2010 Paars Plus en Zondag 24 juni 2012 Amaragua.

Vanuit deze achtergrond verbind ik u met mijn gevoerde correspondentie op 3 maart vanaf mei 1995 en mijn dagelijkse verslaglegging op deze datum vanaf de Oprichting van de Stichting Cervantes Benelux: 3 maart 2002 Loek Hermans in het Alhambra van Granada3 maart 2004 Hernieuwd bezoek aan Harrods?3 maart 2005 Morgen is het 4 maart3 maart 2006 Genealogie3 maart 2008 Met de Alta Velocidad Española (AVE) naar Códoba3 maart 2009 Eliza Maria van der Heijden van den Broek 1919 – 20093 maart 2010 Deadline en De Troon en Donderdag 3 maart 2011 Staatsbezoek aan Qatar gaat door beste Maagd: 3 maart 2017: Veel draait vandaag om geld en macht. Een beetje toveren met financiën kan nodig zijn om de beloften die u hebt gedaan waar te maken. Als anderen zich niet neerleggen bij uw voorstellen moet u wellicht uw spaargeld aanspreken. Schorpioen: 3 maart 2017: Evenwicht is noodzakelijk als u te maken krijgt met emotionele ups en downs. Het kan moeite kosten om vanochtend productief te denken. Zet een rem op uw fameuze intensiteit en gun uzelf ruimte om rustig en goed na te denken.

Dat is goed. NCCS-voorzitter Jan van Holstein liet mij vanmorgen weten “Heb je paar keer gebeld. Betreft filmen, graag korter en men wil mensen zien.” Aangezien dit bericht ook naar Pia Dijkstra gaat voeg ik hierbij ook mijn kortste versie van de nieuwjaarsreceptie bij. Ik zag vanmorgen op het NOS Journaal in gesprek met een 57-jarige man die zijn leven wil laten beëindigen. Ik weet dat jij je inzet voor deze Fractievoorzitter Alexander Pechtold van D66 problematiek Pia. Maar ik hoop dat dat niet ten koste gaat van mijn gevraagde inzet voor de uitvoering van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux.