GERBEN-JAN GERBRANDY EN MIJN KANDIDATUUR VOOR HET EUROPEES PARLEMENT

Van: John van der Heyden Aan Redactie Democraat D66

Waarde Partijgenoten,

Aansluitend aan Het Licht op D66 heb ik met belangstelling kennisgenomen van het artikel ‘Man van lange adem’ op pagina 28-30 over Gerben-Jan Gerbrandy. Ik heb Gerben-Jan op 22 april 2012 in Rotterdam in kennisgesteld van mijn voornemen om mij als vierde man voor D66 kandidaat te stellen voor het Europees Parlement. Hierop reageerde hij toen met enthousiasme. Ik verwijs hiertoe naar mijn documenten Openstelling kandidaatstelling lijsttrekker D66 Europese Verkiezingen, Stemming onder de stemgerechtigde leden van D66 voor lijsttrekker, Stemming onder de stemgerechtigde leden voor volgorde kandidatenlijst en Presentatie Concept Verkiezingsprogramma D66 Europese Verkiezingen. Ik heb in die tijd echter besloten om mijn kandidaatstelling voorlopig op te schorten aangezien ik mijn ontwikkelingstaken in Spanje toen nog niet had voltooid.

In dit verband memoreer ik mijn documenten waarin Gerben-Jan is vermeld: Donderdag 1 juli 2010 Diana’s 49ste geboortedag8 maart 2012 NS Keuzedag Extra en Vrijdag 13 april 2012 Gerben-Jan Gerbrandy en Tony Blair.

In dit verband memoreer ik ook mijn vermeldingen van

Marietje Schaake: 14 april 2010 Alexander Pechtold en de codes 361106 en 95064, 19 april 2010 De groene loper, 22 april 2010 Santander, Donderdag 1 juli 2010 Diana’s 49ste geboortedag, Maandag 12 juli 2010 Een historische ontmoeting – Un encuentro histórico, Dinsdag 1 november 2011 Veel belangstelling vandaag voor de Familie Halbertsma en Donderdag 8 maart 2012 NS Keuzedag Extra.

Sophie in ’t Veld: Deadline 28 mei 2010, 29 mei 2010 Terugblik op 11 december 1996 en planning tot 1 augustus 2010, Donderdag 1 juli 2010 Diana’s 49ste geboortedag, Zaterdag 3 juli 2010 Nieuwe ledendag D66 te Utrecht, Zondag 4 juli 2010 Hernieuwde belangstelling voor FC Cervantes Arnhem, Prinses Diana Stadion, Alan Beer en Guy Verhofstadt, Woensdag 7 juli 2010 Het einde van de struisvogelpolitiek, Vrijdag 20 augustus 2010 Buckinghamshire, 21 augustus 2010 Henk Lulofs en TMK ter attentie van Drs E.H. Halbertsma, 17 oktober 2010 Wat nu, wat nu zei Pichegru, 23 november 2010 Vitesse en het beleidsplan Cervantes ter attentie van de heer Hans Nugteren van D66, Woensdag 2 maart 2011 Voor Tansavia.com en Cervantesonline kunt u Het Beste bij Cervantes zijn, Zaterdag 22 oktober 2011 Op weg naar Kerstmis 2011, Dinsdag 1 november 2011 Veel belangstelling vandaag voor de Familie Halbertsma en Donderdag 8 maart 2012 NS Keuzedag Extra.

En tenslotte Zondag 22 april 2012 Hervormen.nu en Cervantes.nu 15:25 Vragen aan voorzitter van het Landelijk Bestuur (Ingrid van Engelshoven), de fracties Tweede Kamer (Alexander Pechtold), Eerste Kamer (Roger van Boxtel) en delegatie in het Europees Parlement (Sophie in ‘t Veld). Na afloop van het congres heb ik Gerben-Jan Gerbrandy laten weten dat ik bereid ben om mij voor D66 als vierde man kandidaat te stellen voor de Europese Parlementsverkiezingen van 2014 en Boris van der Ham van harte bedankt voor zijn Speech over Shakespeare en de Liefde (14 juli 2018 Met verwijzing naar mijn laatste hakdag. Het doet mij namelijk denken aan onze mooie tijd op de Plattenberg 2 in Maarn).