MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 17 JANUARI VANAF 1996

Aansluitend aan mijn bericht Nieuwjaarslunch van de Nederlandse Club Costa del Sol en mijn verbindende elementen d.d. 16 januari vanaf 1997 memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 17 januari vanaf 1996 Instituto Cervantes ter attentie van Minister Hans Wijers van Economische ZakenInstituto Cervantes ter attentie van Minister Hans van Mierlo van Buitenlandse Zaken 1997 HartoperatiesRekening 4729266 van de Stichting Cervantes BeneluxVermissing bankbescheiden 1998 Vitalizee 2002  Kenmerk 02/wa/mjvTotem Tours IncorporatedCancer Fund 2003 Niet allemaal tegelijk s.v.p. 2004 Herbevestiging I 2005 Centrale vestiging 2006 Topmerk Cervantes 2007 Leve De Koningin 2008 Message to Amanda Platell 2009 Jacques van der Ent en Dorothy Rodham 2010 De terugkeer van de megaman 2011 Mijn ervaringen in Madrid en omstreken en 2012 Beatrix, Oranje onder vuur Deel 3 – De omwenteling.

10:50 Mijn aandacht gaat thans uit naar mijn bericht 20170124 Koningin Máxima opent de Nationale Onderwijstentoonstelling in Utrecht en America First The Netherlands second of andersom uit mijn dagboek van 2017.

TWEEDE KERSTDAG 2021 DE BLIK OP ANDRÉ TROOST, MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 26 DECEMBER VANAF 1997 EN HET DERDE TESTAMENT

Aansluitend aan mijn bericht  Gelukkig Kerstfeest – Feliz Navidad – Merry Christmas heb ik deelgenomen aan de kerstdienst in het Holland Huis onder leiding van Dominee Hans van der Wal uit Velp. Bij binnenkomst ontvingen wij onderstaande boodschap.

De Nederlandse Interkerkelijke Gemeente van de Costa del Sol wenst u Gezegende Kerstdagen en een Gezond en voorspoedig 2022!

Godlief, een kind is ons geboren, Een held zal onze Koning zijn, Die raadsman, God-met-ons zal heten – Die zoon zal ons tot vader zijn! Vorst die met vrede ons wil kronen Van nu aan tot in Eeuwigheid, De Eeuwige zal hem doen tronen op recht en op gerechtigheid.

André Troost

Vandaag is mij wederom de eer vergund onderstaande lezingen te verrichten.

Eerste lezing: Jesaja 61:10 tot en met 62:3

Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van mijn bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken.

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de HEER zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, een koninklijke tulband in de hand van je God.

Tweede lezing: Lucas 2: 25-40

Toewijding van Jezus in de tempel

Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebuikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde God met de woorden: ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat eer strekt van Israël, uw volk.’ Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan Het Licht komen.’

Er was daar ook een profetes, Hanna de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.

Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.

Na afloop van de dienst had ik tijdens de koffie een bijzonder gesprek met een echtpaar uit Spakenburg.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 26 december vanaf 1997 English breakfast by candle light and back to KP 2002 Candle in the wind 2004 De pauwentroon 2007 Tweede Kerstdag en 2011 Angels and the Queen’s Christmas Broadcast en heb ik gekeken naar de Kersttoespraak van Koning Willem-Alexander, de Mensaje de Navidad por el Rey Felipe VI en The Queen’s Christmas Broadcast 2021 van Koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk.  .

MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 30 OKTOBER VANAF 1995

Terwijl een groot deel van de Angelsaksische wereld zich opmaakt voor de viering van Halloween  luidden hier na mijn bericht Her Royal Majesty The Queen en mijn verbindende elementen d.d. 29 oktober vanaf 1995 om 22:30 de kerkklokken van het vissersdorp La Carihuela.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 30 oktober vanaf 1995 Visita a Málaga 1996 Scholing allochtonen (EZ)Scholing allochtonen (SoZaWe) 1999 Van work-aholic naar life-aholic 2000 Koning Constantijn 2003 Pijnacker 2004 Andermans veren 2006 Everything I do I do it for youHopelessly devoted to you 2007 De Heilige Elizabeth 2008 Los Imperiales de Nimega 2010 Terugblik op 22 juli 1997 en bezoek aan Amsterdam en 2011 Impressies van mijn bezoek aan Paleis Soestdijk.

MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 6 AUGUSTUS VANAF 1991 DE DAG VAN HENLEY-ON-THAMES

Aansluitend aan mijn bericht MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 5 AUGUSTUS VANAF 1992 DE DAG VAN WINDSOR EN ETON memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 6 augustus vanaf 1991 tot en met 2012: 1991 Brief 2 1995

1995080604 Floris tot Arnhem

1996

1996080601 The green green grass of home in the United Kingdom
1996080602 Henley on Thames United Kingdom
1996080603 Henley on Thames United Kingdom
1996080604 Henley on Thames in United Kingdom
1996080605 Henley on Thames United Kingdom
1996080606 Henley on Thames United Kingdom
1996080610 The Angel on the Bridge Henley on Thames United Kingdom
1996080611 Regatta & Heritage in Henley on Thames United Kingdom
1996080615 The Old White Heart in Henley on Thames United Kingdom
1996080616 Remembering Victoms of the First World War in Henley on Thames United Kingdom
1996080617 Remembering Victoms of the First World War in Henley on Thames United Kingdom
1996080618 Remembering Henley on Thames United Kingdom
1996080619 Remembering Henley on Thames United Kingdom
1996080620 Hart Street in Henley on Thames United Kingdom
1996080621 Walking along The Thames in Henley on Thames United Kingdom
1996080622 Walking along The Thames in Henley on Thames United Kingdom
1996080623 Flatboat Avalon in Henley on Thames United Kingdom
1996080624 Banks of the River Thames in Henley on Thames United Kingdom
1996080625 Banks of the River Thames in Henley on Thames United Kingdom
1996080626 Banks of the River Thames in Henley on Thames United Kingdom
1996080627 Banks of the River Thames in Henley on Thames United Kingdom
1996080628 Banks of the River Thames in Henley on Thames United Kingdom
1996080629 Banks of the River Thames in Henley on Thames United Kingdom
1996080630 Banks of the River Thames in Henley on Thames United Kingdom
1996080631 Banks of the River Thames in Henley on Thames United Kingdom
1996080632 Banks of the River Thames in Henley on Thames United Kingdom
1996080633 Church in Henley on Thames United Kingdom
1996080634 The Eagle in the Church of Henley on Thames United Kingdom
1996080635 Uitzicht vanaf het terras van The Angel on the Bridge Henley on Thames United Kingdom
1996080636 Ecuestion Centre Checkendon bij Henley on Thames in the United Kingdom
1996080637 Ecuestion Centre Checkendon bij Henley on Thames in the United Kingdom
1996080639 Ecuestion Centre Checkendon bij Henley on Thames in the United Kingdom
1996080640 Ecuestion Centre Checkendon bij Henley on Thames in the United Kingdom
1996080641 Ecuestion Centre Checkendon bij Henley on Thames in the United Kingdom
1996080642 Ecuestion Centre Checkendon bij Henley on Thames in the United Kingdom

1996080643 Ecuestion Centre Checkendon bij Henley on Thames in the United Kingdom

1996080646 Ecuestion Centre Checkendon bij Henley on Thames in the United Kingdom
1996080647 Ecuestion Centre Checkendon bij Henley on Thames in the United Kingdom
1996080648 Friar Park Stables Henley on Thames in the United Kingdom
1996080649 Friar Park Stables Henley on Thames in the United Kingdom
1996080650 Oprit Windsor Castle in Runnymede in the United Kingdom
1996080651 Harvestor in Runnymede in the United Kingdom
1996080652 Welcome in Runnymede in the United Kingdom
1996080653 Runnymede in the United Kingdom
1996080654 Runnymede in the United Kingdom

1996080655 The National Trust in Runnymede in the United Kingdom

1996080656 The National Trust in Runnymede in the United Kingdom
1996080657 The Royal Oak in Runnymede in the United Kingdom
1996080658 Runnymede Magna Carta Trust in the United Kingdom
1996080659 Runnymede Magna Carta Trust in the United Kingdom
1996080660 Runnymede Magna Carta 1213 in the United Kingdom
1996080661 Runnymede Magna Carta Freedom under law in the United Kingdom
1996080662 Runnymede Magna Carta Freedom under law in the United Kingdom
1996080663 Runnymede Magna Carta to commemorate Freedom under law in the United Kingdom
1996080664 Runnymede inzake Mayland in the United Kingdom

1997 Second fax message 1998 Henley

1998080601 JH/LH Henley

1998080602 JH/LH Henley

1998080603 JH/LH Henley

Voor de goede orde

1999

1999080603 Paleis Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden
1999080605 Paleis Het Stadhouderlijk Hof teLeeuwarden
1999080615 Leeuwarden

2000 Pace et Justitia 2002 Cervantes AirlinesAanslag 681.87.038.H.96 2003 Jeanius 2004 Rode bruidsjurken

2005 Net werk 2006 Thames Television 2007 Elf jaar na de dag van Henley 2009 Geland in Eindhoven 2010 Encaged by Felicia and Leonore  2011 Vídeos de Cuenca, Belmonte, Mota del cuervo y El Toboso 2012 Aan de Thames

HET LICHT OP WOERDEN, HET MALACA INSTITUTO, DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, BORIS JOHNSON, HENLEY-ON-THAMES EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 24, 25 EN 26 OKTOBER VANAF 5 JANUARI 1991

Ik had afgelopen zondag tijdens de laatste dag van de negende Vierdaagse van Marbella een gesprek met een echtpaar uit Woerden en op ‘Goedemorgen Nederland’ vernam ik dat daar gisteren de jaarlijkse koeienmarkt is gehouden. Dit was voor mij aanleiding om aansluitend aan mijn bericht Tineke Schouten, Richard Lewis, de keizer van Japan, mijn documenten d.d. 23 oktober vanaf 5 januari 1991, Uri Rosenthal en het licht op 31 januari  mijn correspondentie te checken waarin Woerden is vermeld en mijn documenten d.d. 24 oktober vanaf 5 januari 1991: 1994 Aangetekend schrijven aan Drs E.H. Halbertsma 1999 Jaarvergadering 1999 van de Vereniging Officieren Cavalerie 2003 A Royal Duty IV 2004 Ethiek en integriteit 2007 Het Haags Juristen College en Huis ter Duin 2008 Helen Porcelijn en Alexander Rinnooy Kan 2010 Bezoek Spaanse ambassadeur aan Grolle 2011 Eva Jinek, De Tovenaar van Alkmaar en Hans Blankert. Vervolgens verzond ik om 13:45 Het Licht opnieuw op het Malaca Instituto met mijn correspondentie en bezoekverslagen waarin het Malaca Instituto is vermeld vanaf 1992 The selffulfilling prophecy. Gevolgd door 18:50 Nieuwe bruggenbouwers bij de Vereniging Docenten Spaans in Nederland, 20:05 Het Licht op Boris Johnson en mijn documenten d.d 25 oktober vanaf 5 januari 1991: 2003 A Royal Duty V 2004 Ethiek en Integriteit 2005 ¡Vamos al grano! 2007 De Navotop in Huis ter Duin 2008 De Bilderberggroep opnieuw in beeld 2009 Ronald Blankenstein 08-07-1945 24-10-2009 2010 Feedback op Den Uyl en de affaire LockheedVan Buitenveldert tot Buitenkaag 2011 Retour Spanje-Nederland en 20:25 Het Licht nogmaals op Henley-on-Thames en mijn documenten d.d. 26 oktober vanaf 5 januari 1991: januari 1991: 1996 London Visit on behalf of Mrs Caroline MacMillan 2001 Spaans Staatsbezoek 2002 Samen op weg 2003 Waardebepaling domeinnaam 2004 Núcleo de la organización 2005 De kloof overbruggen 2007 Tony Blair schrijft memoires 2008 De feeks nog niet getemd 2009 Ronald 2010 De regeringsverklaring van Mark Rutte en het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux en Verenigd Koninkrijk 2011 Spiritualiteit en Rock and Roll.