DE RODE LOPER UIT VOOR DIANA EN ZONEN EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 12 SEPTEMBER VANAF 1995

Vandaag gaat volgens Maurice Wijnen van Medialane de de rode loper uit voor Diana en zonen in Amsterdam. Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht ‘John Smith en mijn verbindende elementen. d.d 11 september vanaf 1995’ mijn verbindende elementen d.d. 12 september vanaf 1995 tot en met 2012: 1996  Congratulaciones 1997 Investigation 1999  Het zwarte schaap 2002 Reminder 2004 Gelukwensen 2005 De mannen van Diana Deel 2 2006 Van de Zevende naar de Achtste Hemel 2007 Wanneer gaat Diana’s nalatenschap eindelijk naar ons bedrijf? 2009 Ready for take off 2010 Wilders en de Twin Towers  2011 Adreswijzigingen, paspoortnummer en communicatie met de Britse Ambassade in Den Haag 2012 Parlementsverkiezingen in Nederland.

Na dit te hebben vastgesteld zag ik op de Nederlandse televisie in een gezamenlijke produktie van KRO en NCRV een Nederlandse kerkdienst vanuit de grot van Bernadette in Lourdes. Vervolgens ben ik als pelgrim naar het Holland Huis gewandeld. Vanaf de tuin naast ons zwembad is er langs de spoorlijn een nieuw pad aangelegd naar het tunneltje onder de spoorlijn. Daarna volgt er een lange trap naar beneden. Onze wijk draagt de naam El Calvario. Ik heb dit voor aanvang van de dienst besproken met dominee Ko Brevet uit Deventer. Die trap gaf dezelfde indruk als de trap die Jezus Christus op de dag van zijn kruisiging heeft beklommen. Hier in Spanje is bijna alles geïnspireerd op de verhalen uit het Tweede Testament. Het was daarom voor mij een grote eer en inspiratiebron om tijdens de kerkdienst als lector te mogen dienst doen. Ik heb er onderstaande lezingen uitgesproken.

Eerste Lezing 2 Koningen 4, 42 t/m 44 Een maal voor honderd profeten. Op een keer kwam iemand uit Baäl-Salisa Elisa opzoeken. Hij bracht twintig gerstebroden voor de godsman mee, gebakken van meel uit de nieuwe oogst, en een zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit als maal aan de profeten voor te zetten. Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor honderd personen zei Elisa nogmaals: ‘Zet het de profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan hebben. Want dit zegt de HEER: Ze zullen ervan eten en nog overhouden ook.’ Toen zette zijn bediende het de profeten voor, en zij aten ervan en hielden nog over, zoals de HEER had gezegd.

Evangelielezing Marcus 8, 1 t/m 21 Het tweede teken van de broden Toen er op een keer weer een menigte bijeen was, en ze niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben niets meer te eten. Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken; sommigen zijn immers van ver gekomen’. Zijn leerlingen antwoordden: ‘Maar hoe zou iemand hen hier, in deze verlatenheid van genoeg brood kunnen voorzien?’ Hij vroeg hen: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ ‘Zeven,’antwoordden ze. Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten; hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen, en dat deden ze. Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich; hij sprak er een zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. De mensen aten tot ze verzadigd waren; de leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot: zeven manden vol. Er waren ongeveer vierduizend mensen. Toen stuurde hij hen weg.

Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta. Daar kwamen de farizeeën op hem af, en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden van hem een teken uit de hemel. Jezus slaakte een diepe zucht en zei: ‘Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!’ Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant.

De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.’ Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen hij dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf’, antwoordden ze. ‘En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven’, antwoordden ze. Toen zei hij: ‘Begrijpen jullie het dan nog niet?

Dominee Brevet heeft dat vervolgens uitgelegd. Naar zijn zeggen heeft hij vier jaar in Brussel gewoond en een jaar in Antwerpen. Hierop heb ik hem laten weten dat Le Roi d’Espagne op de Grote Markt mijn favoriete locatie is in Brussel en ik op 28 april 1997   in overleg met Reverend David Brindley in St Mary’s Church in Warwick tot de Church of England ben toegetreden nadat Scriba Grada Hildering mij had uitgenodigd voor een oecumenische dienst in Málaga op donderdag 30 september van dit jaar. Ik heb een bijzondere herinnering aan die kerk omdat daar in het bijbehorende kerkhof de Britse historicus Gerald Brenan ligt begraven. Gedurende het eerste jaar 1970/1971 van mijn studie in de Spaanse taal en letterkunde heb ik zijn boek met zijn ‘outlines’ over de Spaanse geschiedenis met belangstelling bestudeerd. Mijn enige bezoek dat ik tot op heden aan Saint George’s Anglican Chapel in Málaga heb gebracht staat beschreven op Bezoek aan St George’s Church op vrijdag 25 mei 2007.

17:04 Ik ontving bericht dat er in Monza een aanrijding heeft plaatsgevonden met een lid van de familie Hamilton. 18:18 Vanuit deze achtergrond gaan mijn gedachten thans uit naar het lied Candle in the wind. Gevolgd door Living next door to Alice, Gert Verhulst en I don’t want to talk about it. Why not? 20:05 Ik vraag mij nog altijd af waarom Nederland door veel Britten als ‘Holland’ is aangeduid. Wellicht kan Tom Holland dit verklaren. Brieven aan de rest van Spanje kwam vanavond vanuit Cabo Finisterre in Galicië. Liever had ik er geen aandacht aan geschonken. Maar de VPRO heeft er nu eenmaal voor gekozen om negatieve ontwikkelingen op de Nederlandse televisie onder de aandacht te brengen. Ik hoop dat zij die tendens kunnen omdraaien en meer aandacht zullen schenken aan alle positieve initiatieven die onze collegadocenten binnen de VDSN, AEPE en FIAPE trachten onderling te verbinden met collega’s met een positieve visie op de toekomst zoals Queen Elizabeth vandaag heeft gedaan vanuit Balmoral Castle.

HERSTART VAN DE KERKDIENSTEN IN HET HOLLAND HUIS, MIJN VOORMALIGE DISTRICTLEIDERS EN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 5 SEPTEMBER VANAF 1995, DE LAATSTE DAG VAN DE VUELTA ALS TIJDRIT NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA EN DE GRAND PRIX VAN ZANDVOORT

Vandaag worden de kerkdiensten van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente aan de Costa del Sol hervat in het Holland Huis in Torremolinos. De diensten worden vanaf vandaag om 11:00 geleid door Ds Ko Brevet uit Deventer. Dit is vermeld in het contactblad dat ik afgelopen zondag 29 augustus van Scriba Grada Hildering heb ontvangen. Een mooie gelegenheid om Dominee Brevet nog eens aan u voor te stellen voor degenen die hem nog niet kennen. Ik citeer daartoe zijn eigen woorden uit het contactblad Nr. 236.

“Binnenkort hopen wij, Lenie en ik, weer een periode in uw gemeente van de Costa del Sol door te brengen. We bewaren aan het eerste verblijf in 2019 bijzonder hartelijke herinneringen. Voor herhaling vatbaar dus. Nog even kort wat over onszelf. Lenie heeft vele jaren en ook op tal van plaatsen in de zorg gewerkt. Ik ben begonnen bij een bank, maar na ruim zes jaar vond ik dat mooi en lang genoeg. Na de theologiestudie volgde er een aantal gemeenten, te beginnen in Antwerpen en te eindigen in de Achterhoek (Lochem). Een flink aantal verhuizingen zorgde ervoor dat we aardig gewend zijn geraakt aan het op meerdere plekken vertoeven. We kregen drie kinderen en intussen zijn we ook nog eens dolgelukkig met drie kleinkinderen. Als pensionado’s wonen we nu alweer enkele jaren in de fraaie stad Deventer. Maar emeritaat betekent (gelukkig) niet niets doen en de uitdaging om meerdere keren periodes in het buitenland door te brengen hebben we met beide handen aangegrepen. Zes maal in Turkije, eenmaal in Portugal en nu hopen we voor de tweede keer in Spanje te doen, wat we altijd zo graag hebben gedaan. Omgaan met mensen en daarbij het mooiste verhaal van de wereld met elkaar delen. Helaas maken we een tijd mee van bijzonder zwaar wegende beperkingen. Die feiten liggen er nu eenmaal en voor zover wij ze niet kunnen veranderen, kunnen we wel onze eigen houding bepalen. Een van de grote kerken in Nederland geeft hierbij het advies: houd moed en heb lief. Ach, geen verkeerde raad, toch?! Daarbij willen we elkaar zo goed mogelijk van dienst zijn en samen de hoop voeden op betere tijden. En…., hopelijk zien we elkaar binnenkort weer onder de stralende Zuid Europese zon. Voor nu zullen we maar zeggen: vrede en alle goeds voor jullie allemaal en tot gauw (hopen we van harte!) Lenie en Ko Brevet. (verkort bericht uit contactblad april 2021”

Ds Brevet zal ons wekelijks voorgaan tot en met 17 oktober. Hij wordt van 24 oktober 2021 tot en met 16 januari opgevolgd door Ds J. van de Wal (voor zover ik mij kan herinneren mij nog onbekend). Gevolgd door Ds Cees Burger uit Kamerik van 23 januari tot en met 17 april 2022 en Ds H.J.P. Hoogstrate uit Ermelo van 24 april tot en met 26 juni 2021.

Aansluitend aan mijn bericht ‘Het Licht op Paul Burrellmijn-verbindende-elementen-d-d-4-september-vanaf-1995 en de 19e etappe van de Vuelta’ gaan mijn gedachten thans uit naar mijn voormalige districtleid(st)ers  in Nederland en vraag mij af hoe hun levenswandel is verlopen nadat ik mijn verantwoordelijkheden voor mijn voormalige taleninstituut in 1987 heb neergelegd. Dat geldt ook voor onze toenmalige docenten en cursisten.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 5 september vanaf 1995 tot en met 2012: 1998 Geven en nemen 1999 Spaanse les 2002 Uitgever brieven aan Diana Prinses van Wales 2004 Druk, druk, druk…Bronsgroen eikenhout  2005 De mannen van Diana Deel 1 2007 Ben Flore Goes 2008 20080905 Het in 1996 geplande familiebedrijf 2009 Europese domeinnaam voor de Asociación Europea de Profesores de Español 2010 Een prettig weekend 2011 Bevestiging deelname aan cavalerie- en artillerielunch verzonden 2012 Sleutel 12

De Vuelta wordt vandaag afgesloten met een tijdrit van Padrón in de provincie La Coruña naar Santiago de Compostela. Vanuit deze achtergond memoreer ik enkele documenten waarin Santiago de Compostela is vermeld: Het Stadshart van ZoetermeerVijf MargrietenDe Kracht van Het GeloofBegrotingsdebatten 2000Eén keer in het leven komen dromen uit…Hemels einde Spaanse EU-TopTerugblik op Witte DonderdagKoningskindCoquille de Saint JacquesDe verliefde gevangene42ste AEPE-congres in Santander en bezoek aan Santiago de CompostelaBericht van verhinderingZomertijd een nieuw recordPalacio de La MagdalenaSantiago de Compostela en Cabo FinisterreVerslag Santander en Santiago de CompostelaSBS in de foutDe gele roosRoyal Fortis SantanderSuper TuesdayVeertig jaar Instituut CervantesDe hollanditis slaat weer toeNederland-Uruguay 3-2Van Amsterdam naar La CoruñaDía de Santiago in Santiago de CompostelaExcursien aar Santiago de CompostelaVídeos de La Coruña y SantiagoRussische belangstelling voor FC Cervantes ArnhemNS-keuzedag nummer drieRondom Paleis Huis De Voorst te EefdeBezoek Spaanse ambassadeur aan GroenloBeelden uit Santiago en La CoruñaLicor Cuarenta y Tres en de hardwerkende NederlanderJaarvergadering van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland te HilversumStart van het vierde congres van de FIAPE in Santiago de CompostelaInzake Dixons in Staines, Utrecht en NijmegenFrits Wiersema opnieuw in beeldEen zware verantwoordelijkheid en Jaarvergaadering VCSN in Hilversum volgeboekt tijdens het Colloquium van de AEPE in Tasjkent.

Vanzelfsprekend gaat mijn aandacht vanaf 15:00 ook uit naar de eerste Nederlandse Grand Prix in Zandvoort  sinds 1985. In mijn dossier is Zandvoort onder meer vermeld in Verdere berichtgeving (inzake ‘Harry van den Broek’) – Nieuw Koninklijk AlternatiefSanta DianaVier jaar na mijn Royal Mission in Stratford-upon-AvonOntmoeting met Baltasar GarzónVan Zandvoort tot Noordwijk en Puerto Banús en Marbella. In Zandvoort  is ‘bloot gewoon’ op het daartoe ingerichte strand.