DE BLIK OP ABU DHABI EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 12 DECEMBER VANAF 1993

Vandaag is voor veel Nederlanders de blik gericht op Abu Dhabi. Onder meer vermeld in Huis ten Bosch als ‘fata morgana’, Een Nieuwe Regering en Een zware verantwoordelijkheid.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht De Marbella Club, mijn verbindende elementen d.d. 11 december vanaf 1994 en Terug naar Het Lange Voorhout mijn verbindende elementen d.d. 12 december vanaf 1993 De langste brief van het jaar 1993 1995 Plan de Empresa 1997 Jouw brief van gisteren 1998 Toekomstperspectief 2001 European Cervantes Foundation 2003 Vertrouwen Winnen 2004 Wederom Nieuw Licht 2005 Ruud West 2006 Bezoek aan de Valkhofvereniging 2007 Christmas, bruidspaar, Alma Cuypers of andersom 2008 Geagendeerde uitnodiging op komst en 2011 Oud en Nieuw in Noordwijk.

In dit verband is mij vandaag de eer vergund in het Spaanse Holland Huis onder verantwoordelijkheid van Dominee Hans van der Wal uit Velp onderstaande lezingen te verrrichten.

Lucas 3: 7 t/m 18

Optreden van Johannes

Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet tegen jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! Ja, de bijl ligt al bij de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’

De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester wat moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen’. Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij’.

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes de messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden’.

Openbaring 12: 1-12

De vrouw, de draak en de twee beesten

Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote vuurrode draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden -, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden.

Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Daarom juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’

20:38 Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 12 december vanaf 1993 De langste brief van het jaar1995 Plan de Empresa (1) para el Malaca InstitutoKerstmis 19961996 Perfect Match1997 Jouw brief van gisteren1998 Toekomstperspectief2001 European Cervantes Foundation (1)2002 Ariane (1)2002 Opmaat naar morgen2003 Vertrouwen winnen2004 Wederom Nieuw Licht2005 Ruud West2006 Bezoek aan de Valkhofvereniging2007 Christmas, bruidspaar en Alma Cuypers of andersom2008 Geagendeerde uitnodiging op komst2010 Huwelijksbootje en Oud en Nieuw in Noordwijk.   

21:26 Mijn gelukensen gaan thans uit naar Max Verstappen voor zijn ongeëvenaarde prestatie in Abu Dhabi.

23:00 In dit verband gaan mijn gedachten thans uit naar Setecientos setenta y siete días que no nos vemos.

MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 17 OKTOBER VANAF 1995

Aansluitend aan mijn bericht Prof.Dr Walter Bernecker en mijn verbindende elementen d.d. 16 oktober vanaf 1995 memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 17 oktober vanaf 1996 Valse start 1997 From the Domplein to the Neude (1) – Windsor Estate in ParisFrom the Domplein to the Neude (2) – Faxbericht Jaardonnatie 1998 (1)Brief Jaardonnatie 1998 (1) 1998 Businessplan Contest 1999 RoodkapjeCongreso 2000Cervantes Management Centre 2001 Spaans Staatsbezoek 2002 Message for Lady Sarah MacCorquodale 2003 Royal Navy 2004 Koninklijk Voetbal  2005 The golden triangle 2006 Groeten uit de Keizer Karelstad 2007 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders nieuwe bankencombinatie op donderdag 1 november 2007 2008 Het bonafide netwerk breidt zich uit 2009 Vereniging Officieren Cavalerie 75 jaar  2010 Den Uyl en de affaire Lockheed Deel 2Wat nu, wat nu zei Pichegru en 2011 Onda Verde, Lagos en Carvoeiro.

BEZOEK VAN PRESIDENT MACRON VAN FRANKRIJK AAN NEDERLAND

Na verzending van Paleis Het Stadhoudelijk Hof te Leeuwarden, Kabinet met Nieuw Elan, Vaderdag in Argentinië en mijn interview met Roxanna Panero constateer ik nu belangstelling voor Ida Willadsen, directora de Malaca Instituto: La danesa que vive en sueña en español en Plannen. Vandaag brengt President Macron van Frankrijk een bezoek aan onze Nederlandse Minister-President Mark Rutte. Ik mag aannemen dat hij met een flinke reeks agendapunten naar het Catshuis komt. In mijn berichtgeving is mijn aandacht vooral gegaan naar zijn voorganger Jacques Chirac. Ook komt voormalig President Giscard d’Estaing voor in Warm welkom voor Prinselijk Paar, Giscard, Diana… y los escépticos en Een romance uit 1994 . Mijn horoscoop luidt ‘Obstakels kunnen u dwingen iets te veranderen. U zult enorm opschieten als u zich voorneemt eerst te doen waar u eigenlijk geen zin hebt. Werk gedisciplineerd en vlijtig. Stort u later vandaag op een of ander leerprogramma’. Hartelijke groet John van der Heyden En Français Jean Lambert de la Bruyère Voorzitter Stichting Cervantes Benelux.

TERUGBLIK OP 1992 EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 1 JUNI VANAF 5 JANUARI 1991

Langzaamaan vraag ik mij af wat mijn studie in zeven jaar Spaanse Taal- en Letterkunde  mij heeft opgeleverd tot op heden. In dit verband zag ik na verzending van Terugblik op 1992, mijn documenten d.d. 31 mei vanaf 5 januari 1991 en-55ste AEPE-congres in Úbeda verschoven naar 2121 de persconferentie van Mark Rutte in Nieuwspoort inzake Sigrid Kaag. Zij is sinds 26 oktober 2017 namens D66 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte III en past uitstekend binnen een bestuursfunctie van de Stichting Cervantes Benelux. Zij heeft een opmerkelijke achternaam die mij doet denken aan Tante Kee. En ook aan het nabijgelegen dorp Buitenkaag. In dit verband heb ik gisteren als lunch met kabeljauw en garnalen gevulde Spaanse pepers genuttigd in een Oranje saus. Ofwel ‘Pimientos del Piquillo rellenos de Bacalao y Gambas’. In dit verband gaan mijn gedachten thans ook uit naar het lied ‘Aan het strand stil en verlaten’ van het Shantykoor uit de Hoeksche Waard. Vanuit deze achtergrond vervolg ik mijn verhaal over 28 jaar NederlandsSpaansBritse organisatieontwikkeling met mijn verslag van 1 juni 1992.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 1 juni vanaf 5 januari 1991: 1992 Francisco Pérez NavarroAan de andere kant van Sierra MorenaMalaca Instituto 1995 Instituto Cervantes Benelux inzake Nederlands-Spaanse communicatie 1996 Malaca Instituto 1999 Liefde is… haar verrassenLogeren 2001 Van der Heyden van Wassenaar 2002 The Court of Justice of Northampton 2003 Heart of The World 2004 Recht en Vergeving  2005 Ja of nee Felicia? 2006 Uw brief van 17 mei 2006 2007 Terug in de Benelux 2009 Tweede Pinksterdag 2009 2010 De hollanditis slaat weer toeBuitenhof  2011 De Europese Rechtsstaat is van start gegaan en 2012 Chinook.