TERUGBLIK OP 1992, MIJN DOCUMENTEN D.D. 29 MEI VANAF 5 JANUARI 1991 EN JAN VAN ZANEN VOLGT PAULINE KRIKKE OP ALS BURGEMEESTER VAN DEN HAAG EN HET LICHT OP BILL EN HILLARY CLINTON

Het vandaag geplande concert van Paul McCartney op de Nijmeegse Goffertspeelweide gaat vandaag helaas niet door. Dat laat onverlet dat ik aansluitend aan mijn bericht  Terugblik op 1992, mijn-documenten d.d. 28 mei vanaf 5 januari 1991, dag van Dos Hermanas, Cádiz en El Puerto de Santa María en ’t Goude Hooft te ‘s-Gravenhage mijn verhaal over 28 jaar NederlandsSpaansBritse organisatieontwikkeling vervolg met mijn verslag van 29 mei 1992.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 29 mei vanaf 5 januari 1991: 1992 Real Escuela Andaluza del Arte EcuestreGadir Cádiz 1995 Kennisgeving aan Prof.Dr Hugo de Schepper 1997 Tineke Netelenbos 1998 Machtsverschuivingen 2000 Geen zee te hoog 2001 Samen van de zonsondergang genieten 2002 Stichting Toezicht Effectenverkeer 2003 De Spaanse Hof 2006 Aderlating 2007 Congratulaciones al Alcalde de Torremolinos 2008 Book Expo America in Los Angeles 2010 Terugblik op 11 december 1996 en planning tot 1 augustus 2010Planning tot 1 augustus 2010  2011 Aandachtspunten verzondenen 2012 Rocío en Rajoy.

 De Telegraaf heeft vandaag al de horoscoop van morgen 30 mei gepubliceerd. Hij luidt ‘Gebruik uw schrijf- en spreekvaardigheid om professioneel te scoren. U kunt op het werk goed met iedereen opschieten maar laat u niet meeslepen door emoties. Werk een strategie uit die uw carrière ten goede kan komen’.

Hierbij denk ik aan de burgemeesters van steden en dorpen waar mijn organisatie als NIOW-Talen actief is geweest. Ik heb mij in 1987 uit die organisatie teruggetrokken vanwege de aanmerkingen die ik uit het veld kreeg op de juridische structuur. Contacten verliepen voornamelijk via de Colleges van Burgemeesters en Wethouders. Ik heb echter altijd met veel plezier aan de infrastructuur met districtleiders en docenten gewerkt. Een soortgelijke werkwijze kan ook binnen het Instituto Cervantes Benelux worden opgezet in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ik vernam vanmorgen op het NOS Journaal dat diens voorzitter Jan van Zanen per 1 juli aanstaande zijn functie als Burgemeester van Utrecht op voordracht van de Haagse Gemeenteraad inruilt voor het burgemeesterschap van Onze Residentie. Hierdoor treedt hij in de voetsporen van onder meer Jozias van Aartsen en Pauline Krikke. Volgens Thomas Triebels (17 mei 1964 – 18 maart 2017) zou Pauline Krikke conform het bericht Een herinnering aan Thomas Triebels als burgemeester worden opgevolgd door Liesbeth Halbertsma. Op zich was dat niet zo’n slechte gedachte aangezien Liesbeth een nichtje is van voormalig burgemeester Johannes (Job) Drijber van Middelburg (1961-1969), Zwolle (1969-1980) en Arnhem (1980-1989).

Het was het gisteren 23 jaar geleden dat President Bill Clinton en zijn echtgenote Hillary uit de Verenigde Staten van Noord-Amerika een officieel Staatsbezoek brachten aan Nederland. Terzake herhaal ik mijn horoscoop van gisteren: ‘U kunt verwikkeld raken in een relatie met iemand die een machtspositie bekleedt’. Daarom heb ik thans mijn documenten gecheckt waarin Bill en/of Hillary Clinton zijn vermeld.

16:45 Voor de goede orde: Jan van Zanen ‘zeer vereerd’ dat hij de nieuwe burgemeester van Den Haag wordt.