DE INAUGURATIE VAN PRESIDENT JOE BIDEN EN VICE PRESIDENT KAMALA HARRIS EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 21 JANUARI VANAF 1987

Na verzending van Inauguratie van President Joe Biden als 46e President van de Verenigde Staten van Noord Amerika en mijn documenten d.d. 20 januari vanaf 1987  heb ik mij verder gewijd aan mijn documenten inzake D66 tot en met Vierdaagse 2010

Hierna zag ik de inauguratie van President Joe Biden en Vice President Kamala Harris van de Verenigde Staten in Washington. Met een indrukwekkende speech van de nieuwe President en een bijzonder optreden van Jennifer Lopez waarin het Spaans ook een bescheiden rol werd toegekend. Een moment om de kaars weer op te steken die ik van Grada Hildering heb ontvangen.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 21 januari vanaf 1987 tot en met 2012: 1997 Report 2 to Diana Frances Spencer The purple tie We can start the joint venture now. Terzake constateer ik thans bijzonder aandacht voor Plaats van de onderneming inleiding en uitgangspuntenReikwijdte, differentiatie en uitvoeringProfiel Raad van CommissarissenSamenstelling Raad van Commissarissen Gegevens Raad van CommissarissenEx bestuurderCommissies –  VergaderfrequentieAandachtsgebiedenBezoldiging –  EffectenbezitPersoneelsoptieregelingenPersoonlijke voordelenVertrouwensrelatie –  Invloed van de kapitaalverschaffers –  Bezinning bij diversiteitInventarisatie en rapportageVerdere aanbevelingenPreferente aandelenStructuurvennootschappen en Agenda voor de Algemene Vergadering van AandeelhoudersBeleggingsanalyse en Pers. 2002 Liesbeth Halbertsma: “Ik laat John niet voor joker gebruiken” 2003 Aanloop naar de verkiezingen 2003 in Nederland 2004 Wijkbezoek 17 februari 2004 Herbevestiging V 2005 Ontwijkend reagerende beminden 2008 Geen nieuws uit The High Court of Justice 2011 Red dragon en2012 Het leven van een Prins gaat niet over rozen.

In dit verband keek ik vervolgens naar Toma de posesión de Joe Biden como Presidente de Estados Unidos y salida de Donald Trump gevolgd door Frigiliana – Don’t miss this town of Málaga en Arroyo de la Miel, Benalmádena Walking tour. Hierbij gaan mijn gedachten automatisch terug naar mijn eerste bezoek op 30 mei 1992 aan Colegio Maravillas. Ik zie in dit verband nu ook mijn verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Club Costa del Sol op 19 maart 2016.

Ik kan het niet nalaten om weer naar onze horoscoop te kijken omdat wij dat al gewend zijn uit de tijd dat wij op de Parallelboulevard in Noordwijk samenwerkten beste Maagd: Je kunt de behoefte voelen een uitgesproken mening te uiten of een duidelijk statement te maken. Verbaas je niet als dat sterke reacties losmaakt, die tot verhitte discussies zullen leiden. Misschien moet je met tegenzin je ongelijk erkennen. Schorpioen: Handel problemen methodisch af; dat blijft niet onopgemerkt. Kwets mensen niet met je houding, want dan zullen zij zich tegen je keren. Raak niet betrokken bij een discussie over iets waarvan je geen verstand hebt. Dat is goed. Ik beperk mij tot mijn core business maar volg vandaag wel de beraadslagingen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

JOE BIDEN 46STE PRESIDENT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA, MIJN 73STE VERJAARDAG EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 9 NOVEMBER VANAF 5 JANUARI, HET LICHT OPNIEUW OP TOLEDO EN BESTE SEIZOENSSTART OOIT VAN VITESSE

Na verzending van Salamanca, Trujillo, mijn documenten d.d. 7 en 8 november vanaf 5 januari 1991 en Het Licht op Antwerpen werd het mij duidelijk dat Joe Biden de Noord-Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Een hele opluchting na de deceptie op mijn 69ste verjaardag. Vandaag exact vier jaar geleden. Mijn 73ste verjaardag heb ik gisteren al gevierd. Te beginnen tijdens de maaltijd van De Heer in het Holland Huis onder leiding van Ds D. Griffioen. Mij was de eer vergund de lezing te verrichten:

Bijbellezing: Lucas 24 : 13 – 33 Verschijningen; Jezus opgenomen in de hemel Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijdert ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ Jezus vroeg hen: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet’. Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hen wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar zij drongen er sterk bij hem aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hen. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden zij tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen.”

Het was een zeer inspirerende kerkdienst. Vervolgens ben ik op uitnodiging onder zomerse weersomstandigheden met een prachtig uitzicht over de Middellandse Zee in aangenaam gezelschap te gast geweest in de Parador Nacional Gibralfaro in Málaga. Dat was voor mij persoonlijk een heel bijzonder moment omdat het vandaag ook precies 35 jaar geleden is dat ik daar tijdens een bijeenkomst in het Malaca Instituto te gast ben geweest met een aantal collegadirecteuren van de International Association of Language Centres. Onder meer met César Rennert uit New York. Het verjaardagscadeau dat ik daar heb ontvangen belooft veel voor de toekomst. Ik citeer het begeleidende schrijven (in writing):

Maria Theresia Koningin Bohemen, Aartshertogin van Oostenrijk 1740-80. Dochter van Karel VI. Huwde 1736 Frans van Lotharingen hertog van Toscane oudste zoon Jozef. Maria Theresia daalder. Oost zilvermunt. 18e eeuw verbreid. Nabije oosten Arabia Oost Africa”. Het is dus een Keizerlijke verjaardag geworden. Na dit bijzonder aangenaam verblijf hebben wij via El Limonar een lift gekregen naar Torremolinos terug.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 9 november vanaf 5 januari 1991: 1998 Mijn 51ste verjaardag in Utrecht en Elton John 1999 Venus verzet de bakens 2002 The Daily Mirror  2004 Elizabeth 2005 A special day 2007 John van der Heyden 60 jaar 2008 Mijn 61ste verjaardag 2010 Mijn 63ste verjaardag 25 jaar Andalusische inspiratie 2011 Hurray I am 64 2015 Mijn 68ste verjaardag met Thomas Triebels in De Engelenburg te BrummenParty Time in Arnhem 2016 Mijn 69ste verjaardag in Fuengirola: Cochinillo en 2018 Trujillo – Toledo mijn 71ste verjaardag.

Nieuws van gisteren: Vitesse beleeft door zege op FC Emmen beste seizoensstart in Eredivisie. Dat is goed nieuws beste Maagd: Iemand die u na staat kan proberen u iets aan te smeren wat u niet wilt, maar u wilt diegene ook niet tegen u in het harnas jagen. U distantiëren kan een oplossing zijn. Onvoorziene onkosten kunnen uw financiën in de war schoppen.

In dit verband ontving ik dit bericht uit Limassol: “Ontvangen Post Jan Snijders 13:24 (42 minuten geleden) aan mij, Theodoros. Geachte heer van der Heyden, Wij hebben een pakketje ontvangen op het registered office adres van de Ltd. Dit adres dient alleen gebruikt te worden voor de post van companies house en HMRC. Niet voor andere post die aan de Ltd gericht is. Als u wilt dat we het pakketje doorsturen moeten wij u hiervoor een rekening sturen voor de courier. Jan Snijders Senior, Corporate Administration at Oneworld Ltd Address 79 Spyrou Kyprianou Avenue Protopapas Building, 2nd Floor, Limassol, 3076 Cyprus”.

Wij zijn niet geïnteresseerd in ongevraagde informatie. Daarom heb ik de heer Snijders telefonisch laten weten dat hij het pakketje ongefrankeerd terug kan sturen. Return to sender.

Schorpioen: Anderen, aangetrokken door uw warmte, zullen het eens zijn met al uw wensen. Laat u door een vriendin die uw hulp nodig heeft niet meetrekken in haar problemen. Sta evenmin toe dat naasten zich mengen in uw privéleven.

Dat is goed.