HER MAJESTY’S TAX COLLECTOR EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 24 NOVEMBER VANAF 1996

Aansluitend aan mijn bericht Goedemorgen Nederland en mijn verbindende elementen d.d. 23 november vanaf 1996 heb ik een bezoek gebracht aan ‘El Ayuntamiento de Torremolinos’ en heb vervolgens om 17:19 het aldaar ondertekende formulier ten behoeve van de Sociale Verzekeringsbank op het postkantoor van Torremolinos ter verzending aangeboden en vervolgens een kort bezoek gebracht aan Kevin uit Newcastle in de bar New Irish Jim. Wij spraken daar onder meer over Her Majesty’s Tax Collector. Ik vind het vreemd dat in mijn verslag van 27 december 1999 in de titel de datum  27 december 1997 staat vermeld. Ik kan mij niet herinneren dat ik mij daarin zou hebben vergist.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 24 november vanaf 1996 Nieuwe bedrijfsstructuurChristmas greetings 1999 The world is not enough 2000 Preparing for dinner 2002 Boek verkocht in Halifax 2003 The final countdown 2005 Contributie lidnummer 13289 2006 The Queen 2007 Diana’s ‘Lovers’ 2010 William en Catherine trouwen op 29 april 2011 in Westminster Abbey en 2011 Ik tel tot drie en dan gaat het gebeuren.

HET LICHT OP LEVENDE TALEN, DE ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 11 OKTOBER VANAF 1994

Ik ontving gisteren van de penningmeester van Levende Talen een betalingsherinnering. Deze is thans voldaan waardoor mijn vanaf 1975 daterende lidmaatschap kan worden gecontinueerd. Ook is er een nieuw boletín van de AEPE. Ik lees hierin

“Boletín de octubre de 2019 -17 Algunas decisiones tomadas en la Asamblea Ordinaria de la AEPE (San Sebastián) •John  van  der  Heyden pone a disposición  sus  videos. El Presidente se compromete a hacerse cargo de la propuesta y proceder, con la ayuda del autor de los mismos, a organizarlos para quienes deseen acercarse a las conferencias, siempre con la reserva que suponen las normas de protección de datos. Si algún aepeísta se muestra interesado en ayudarnos, su colaboración sería bienvenida”.

Hier ben ik erg blij mee. Het zou immers zonde zijn om al het videomateriaal dat ik vanaf het congres in Valladolid in 2005 tot op heden heb geproduceerd ongebruikt op een grote hoeveelheid DVD’s opgeborgen blijft in een ‘estuche’. Vanuit deze achtergrond vervolg ik mijn verslaglegging per dag van de activiteiten die ik vanaf 1991 – met al hun pieken en dalen – voor de ontwikkeling van onze Cervantesorganisatie heb verricht en memoreer dehalve aansluitend aan mijn bericht  Koning Willem-Alexander, Koning Felipe, Vattenfall, mijn documenten d.d. 10 oktober vanaf 1994, Het Licht op Boekelo en dressuur mijn verbindende elementen d.d. 11 oktober vanaf 1994 Correctie ter attentie van Dr L. Panhuysen van het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen 2003 Portemonnee gestolen 2004 El cochinillo feroz 2005 Terug uit Nederland 2006 Brieven inzake de Cable Turtle of Purple 2007 Royal Fortis Santander 2010 Rondom Paleis Huis de Voorst te Eefde en 2011 De Monarchie in De Lift.