HET LICHT OP MUSIS SACRUM IN ARNHEM, ERNA ZWART EN ANTON DE LANGE EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 26 JANUARI VANAF 5 JANUARI 1991

Mij was vandaag de eer vergund de schriftlezing te mogen verzorgen uit het Tweede Testament tijdens de kerkdienst van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente aan de Costa del Sol onder leiding van Dominee Paul Moet uit Velp (Gld):

Matteüs 4: 18 t/m 22 Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.” Hierna volgde een indrukwekkende preek van de predikant met als hoofdthema “roeping”.

Gisteravond heb ik de gebedsdienst voor de eenheid van de Christenen bijgewoond in de  kathedraal van Málaga onder leiding van Bisschop Jesús Catalá Ibáñez. De dienst had als hoofdthema de schipbreuk van de apostel Paulus tijdens zijn reis van Kreta naar Malta in het jaar 60 en de thema’s Reconciliación/Schuldbelijdenis, Iluminación/Verlichting, Esperanza/Hoop, Confianza/Vertrouwen, Fortaleza/Kracht, Hospitalidad/Gastvrijheid, Conversión/Bekering en Generosidad/Grootmoedigheid. Al bij binnenkomst in de kathedraal werd ik ontvangen met de woorden “Usted merece una medalla” vanwege het feit dat ik het slechte weer had getrotseerd om in de dienst aanwezig te kunnen zijn. Na thuiskomst heb ik Cervantesonline Nederland Brief van 18 april 1997 aan Prinses Diana en open brief aan Prins William geactiveerd. In dit verband acht ik het besluit van Anton de Lange om de exploitatie van Kasteel Groot Engelenburg terug te kopen van Johan Agricola van grote betekenis. Ik heb dat tijdens de busreis van M110 van 21:40 van Muelle Heredia naar Torremolinos besproken met twee medekerkgangers: John en Thea uit Friesland. Dit besluit van de Heer De Lange biedt de mogelijkheid om het landgoed in onze holding op te nemen. In dit verband citeer ik wikipedia inzake de eigenaren van het landgoed.

Bewoning, gebruik en beheer Het geslacht Schimmelpenninck van der Oye – Het geslacht Van Heeckeren – 1781 Van der Capellen – Het geslacht van der Heyden: 1791-1802/1827: Twee dochters van Gerardus Wilhelmus Josephus van der Heyden (1688-1752) en Aleida Richarda Gertrudis Haeck (1707-1760) 1. Anna Joanna Maria Tresia van der Heyden (1744-1802), mede-eigenares van 1791 tot 1802 2. Reyniera Maria Antonia van der Heyden (1748-1827), mede-eigenares van 1791 tot 1802 – erfgename/eigenares van 1802 tot 1827. 1828-1835 Mevrouw Judith van Walrée-van Lennep, die het kasteel had gekocht en in 1835 Klein-Engelenburg liet bouwen. Tot 1877 mr. Adrianus Theodorus Louis Metelerkamp (1820-1896), die getrouwd was met Anna Maria Bondt (-1851), waarna Adrianus hertrouwde met Florentina A.P. den Tex, de ouders van Adriaan J.P. Metelerkamp. 1877-1910 familie Bogaardt 1910-1942 Schelto van Citters (1865-1942) 1943-1945 gevorderd door de Duitse bezetter. 1945-1946 diverse bezitters. 1946-1947 gemeente Brummen. 1947-1987 Twentsche Bank, later de Algemene Bank Nederland. 19872005 familie De Lange, vestigde er een hotel-restaurant in. 2005-2019 het echtpaar Johan en Carin Agricola, exploiteert het pand, onder de naam Kasteel Engelenburg, vanaf 2011 als deel van de keten Relais & Chateaux Hotels & Restaurants[3] en heeft aangegeven per 2020 te stoppen. 2019 Ton de Lange, de eigenaar van het pand, heeft de exploitatierechten teruggekocht van het echtpaar Agricola.[4] Ik heb Anton de Lange en Erna Zwart de laatste keer ontmoet in Musis Sacrum in Arnhem. Ik heb de Heer de Lange toen gezegd “Ik was eigenlijk van plan om op De Engelenburg te gaan wonen. Waarop hij reageerde met de woorden “dat moet je doen”. Daarom gaat mijn aandacht thans uit naar The People’s Princess.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan Het Licht op Sjaak van Gemerden en mijn documenten d.d. 25 januari vanaf 5 januari 1991 mijn documenten waarin Musis Sacrum  is vermeld: Finder ter attentie van de Heer Herman de Koning in NijmegenWat is er mis met Paars?Kabinet valt vanmiddagFC Cervantes Arnhem en De EngelenburgAs you like itPer cable turtle naar Stratford-upon-Avon en WarwickMemories of Bonnie Scotland op De Engelenburg in BrummenDr Dofferhoff en communicatie met Thomas TriebelsPost van Musis Sacrum, Mahler en Schouwburg ArnhemJoop van den Ende, Cor van Zadelhoff en Pieter Winsemius  – Vitesse en het beleidsplan CervantesEva Jinek, de tovenaar van Alkmaar en Hans-Blankert  – Wandelen en FC Cervantes dossier Vitesse en mijn documenten d.d. 26 januari vanaf 5 januari 1991: 1994 Eerherstel 1996 Instituto Cervantes Benelux 1997 National Education Exhibition 1997Landgoed De Horsten in Wassenaar (3) 2000 Building The Holding II 2001 Nationale Onderwijstentoonstelling 2001 2003 Tiscali/CWZ 2004 De Vuyst2006 ¡Temperament! 2007 De nieuwe eigenaar van Vitesse 2008 Bezoek aan de ware Jacoba 2009 Mario Been niet naar Feyenoord 2010 Schavuit van Oranje Deel 4 2011 Letters to Diana Princess of Wales op één bij Barnes and Noble in Londen 2012 Dare to share. In dit verband heb ik kennisgenomen van het overlijden van Rob Rensenbrink. Een groot verlies. Ik heb hem genoemd in mijn brief Briefje van 2 maart 1994 ter attentie van mijn voormalige zakenpartner G.P. Boogaard in Bosch en Duin.

De laatste keer dat ik de Engelenburg heb bezocht was op mijn 68ste verjaardag 9 november 2015. Acht jaar na mijn mijn zestigste verjaardag die ik daar op 11 november 2007 met intimi heb gevierd en op video is vastgelegd.