MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 13 OKTOBER VANAF 1995

Aansluitend aan mijn bericht Día de la hispanidad en mijn verbindende elementen d.d. 12 oktober vanaf 1995 memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 13 oktober vanaf 1995 tot en met 2012: 1995 Voorbereiding reis naar Málaga 1997 Investeren in relatie 1998 Schot in de roos 2002 Bedrijfspresentatie 2003 La fiesta del Pilar 2004 Learning by experience 2005 Virgen de la Victoria  2006 Liesbeth en Raquel 2007 Alumnidag 2007 2008 Een eigen huis, een plek onder de zon 2009 Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden 2010 Afscheid van Jan Peter Balkenende 2011 Excalibur, het zwaard van Koning Arthur 2012 Derde dag Vierdaagse Marbella.

ROB JETTEN ALS SCHADUWMANAGER, WOUTER KOOLMEES TOEGEVOEGD INFORMATEUR EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 6 OKTOBER VANAF 1995

Als organisatiemanager kijk ik meestal naar de positie die de ‘poppetjes’ in een organisatie innemen. Dat geldt ook ten aanzien van de huidige kabinetsformatie. Hierbij neem ik voortdurend waar dat Rob Jetten ten opzichte van Sigrid Kaag regelmatig de positie als ‘schaduwmanager’ inneemt. Die term ‘schaduwmanager’ treffen wij onder meer aan in Everywhere I go my shadow walks beside me, Lillibet – derde boek verkocht in Seattle, Verhuizing Stichting Cervantes Benelux naar Wassenaar, Hart van de organisatie, Op dood spoor?, Mr Abraham Moszkowicz en het gelijk van Maarten van Rossem en Beatrix Oranje onder vuur Deel 3 – De omwenteling.

Aansluitend aan mijn bericht Cervantes Holding, Andrew Morton en mijn verbindende elementen d.d. 5 oktober vanaf 1995 heb ik zonder succes een bezoek gebracht aan MediaMarkt in Málaga en aan de Plaza Mayor tussen Málaga en Torremolinos. De spoorwegen staakten gisteren en eergisteren waardoor er slechts een beperkte dienstregeling was doorgevoerd. In de MediaMarkt aan de Plaza Mayor werd ik vriendelijk geholpen door een Señora Hurtado. De naam Hurtado deed mij denken aan de voormalige burgemeester van Granada. Die naam treffen wij onder meer aan in Excursie naar de Sierra Nevada, Deadline 28 maart 2010 en Juan de Cervantes (overleden in 1556 in Córdoba). In dit verband ging mijn aandacht vervolgens uit naar Himno de los Tercios Viejos Españoles, Flandes (subtitulado) minuut 1:57. Mijn keuze ging vervolgens naar The Escort to The Crown moves at Edinburgh Castle en Queen Marks Happy Times with Philip in Scotland. In dit verband stel ik vast dat het niet is toegestaan aan derden om mijn paspoortgegevens d.d. 28 december 2018 te gebruiken voor eigen doeleinden.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Cervantes Holding, Andrew Morton en mijn verbindende elementen d.d. 5 oktober vanaf 1995 mijn verbindende elementen d.d. 6 oktober vanaf 1995 tot en met 2012: 1997 Agendavoorstel 1998 Rekeningnummer 2445588 1999 ING financier 2000 Kroonjaar 2000 2002 Haring met wittebrood en hutspot 2003 Mijn mobiele telefoon 2004 Doorbraak 2005 Winning notification 2006 Gesprek met Steven Spielberg 2007 The Diana Inquest Part 1 2008 Start van het Cervantes Management Centre in Torremolinos 2009 Bedrijfscommunicatie 2010 Rondom Het Gouden Hooft  2011 King Arthur 2012 Alumnidag Radboud Universiteit.

Het doet mij deugd dat Johan Remkes en Wouter Koolmees zijn begonnen aan de kabinetsformatie. Ik heb de heer Koolmees onder meer vermeld in Alexander Pechtold Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden d.d. 25 augustus 2012. Vanaf 11:00 hebben zij de persconferentie gegeven.

In dit verband ontving ik op 30 september dit bericht van Sigrid Kaag: “De keuze waar we nu voor staan. Van Sigrid Kaag do 30 sep. 15:39 Beste John, D66 is onder mijn leiding de verkiezingen in gegaan met de belofte dat wij verantwoordelijkheid zullen nemen. Dat wij er alles, maar dan ook alles, aan zullen doen om een regering met een zo progressief mogelijk programma tot stand te brengen. Een stem op D66 was en is een stem voor het klimaat, voor het onderwijs, voor Europa, voor de democratische rechtsstaat. De kiezer heeft die boodschap gehoord en heeft ons het vertrouwen gegeven dat wij onze belofte waar zullen maken. Dat is onze verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die ik zeer zwaar voel. Dat is ook de reden waarom van het begin af aan onze inzet is geweest om een breed, stabiel en zo progressief mogelijk kabinet te vormen.  Zoals u weet wordt een regeringscoalitie met beide linkse partijen uitgesloten door VVD en CDA. Tot brede inhoudelijke onderhandelingen is het helaas niet gekomen, ook niet na de positieve ontvangst van het hoofdlijnendocument van VVD en D66. De samenleving roept om positieve flexibiliteit, om actie, om een daadkrachtige regering. Er moet iets gebeuren. Wij hebben daarom onze politieke blokkade opgeheven, maar dit heeft helaas niet het gewenste resultaat gebracht.  De keuze waar D66 nu voor staat is: opnieuw verkiezingen óf inhoudelijk onderhandelen met VVD, CDA en de ChristenUnie. D66 verkiest onderhandelingen boven nieuwe verkiezingen omdat de samenleving daar recht op heeft. Omdat we in Nederland al 170 jaar de traditie hebben dat de kiezer spreekt en dat politici dan tot een kabinet komen. Maar vooral omdat politici en partijen op aarde zijn om resultaten te boeken. Om Nederland verder te brengen. Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen. Die verlammen de politiek tenminste nog een half jaar. Dan blijven de grote besluiten uit. Dat verdient ons land niet. Bovendien is er geen garantie dat de uitslag anders zal zijn. Daarmee zijn verkiezingen alleen uitstel en dat speelt ook populisten in de kaart. Wij gaan dus onderhandelen. Dat heb ik de informateur laten weten. Maar laat ik daarbij het volgende markeren. Wij staan voor vernieuwing. Voor een ander programma, voor een nieuwe politiek en voor nieuw elan. Dat zal zich moeten vertalen naar de inhoud én naar de vernieuwing van de politieke cultuur. Wij zullen als onderhandelaars staan voor de inhoud. Daar gaat het ons altijd om. Voor ons moet het regeerakkoord recht doen aan al die mensen in Nederland die zich zorgen maken over de klimaatcrisis, die gelijke kansen willen voor hun kinderen, die willen dat Nederland loyaal en gewaardeerd is in Europa, dat Nederland weer het trotse open, tolerante en internationale land wordt dat het ooit was. Dat betekent dat Nederland klimaatkoploper wordt in Europa, dat we de grootste structurele investering in het onderwijs ooit doen en dat Nederland aan het stuur gaat zitten in de Europese Unie. Onze wens is dat het komende kabinet progressiever, genereuzer, opener, menselijker zal zijn. We doen het goed of we doen het niet.  Gaat het lukken? Ik weet het niet. Wij gaan vol overtuiging onderhandelen. Wij weten ons gesteund en gemotiveerd door onze idealen voor het Nederland waar wij in geloven.  Een Nederland dat ieder individueel mens de kansen geeft om te worden wie zij willen zijn. Een Nederland dat zijn waarden hooghoudt en zijn waardigheid bewaakt. De kracht van verantwoordelijkheid nemen is wat je ermee doet voor een ander. Ik wil jullie danken voor jullie steun en jullie vertrouwen. Samen zijn we tot veel in staat. Juist nu.”

Ik kreeg op die dag ook dit bericht van Paleis Soestdijk: Laatste stap voor definitieve besluitvorming in februari 2022

De gemeenteraad van Baarn heeft op woensdag 29 september met ruime meerderheid ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor landgoed Paleis Soestdijk. Hiermee kan verder gewerkt worden aan de aanscherping van het plan voor de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan in februari 2022.  Op basis van de ingediende amendementen en motie gaat de gemeente Baarn in samenwerking met de eigenaar van Paleis Soestdijk, de MeyerBergman Erfgoed Groep, het plan nu verder uitwerken. 

Maya Meijer-Bergmans, eigenaar Paleis Soestdijk: “Wij zijn ontzettend blij dat de gemeenteraad van Baarn heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Er zijn maar liefst zes raadsbijeenkomsten vooraf gegaan aan dit besluit. Het geeft aan hoe zorgvuldig de gemeenteraad omgaat met de toekomstige invulling van het landgoed. Wij willen de raad hartelijk danken voor haar inzet. En natuurlijk geldt dat ook voor het College van B&W, de leden van de klankbordgroepen, de gemeente Soest en de provincie Utrecht. Zoals we vaker aangegeven hebben, is de herontwikkeling van landgoed Paleis Soestdijk een uniek en zeer complex project met veel verschillende belanghebbenden. Wij hebben in het ontwerpbestemmingsplan ons best gedaan om naar al die belangen te luisteren en hebben waar mogelijk aanpassingen doorgevoerd om het plan bescheidener en compacter te maken.  Tijdens de inspraakavonden werd opnieuw duidelijk dat veel mensen het paleis een warm hart toedragen en betrokken zijn bij de toekomst van landgoed Paleis Soestdijk. Het is een omvangrijk project met grote cultuurhistorische en maatschappelijke belangen voor ons allemaal. Als eigenaren gaan we voor een bestendige toekomst voor het landgoed. Een goede relatie met de omgeving hoort daarbij en daar blijven we ons voor inzetten. Wij zien een definitieve vaststelling van het bestemmingsplan in februari 2022 met vertrouwen tegemoet”. 

Meer informatie over het raadsbesluit en de te volgen procedure is te vinden op de website van de gemeente Baarn. 

DE STIP AAN DE HORIZON, KONINGSDAG IN EINDHOVEN, FUENGIROLA EN OP PALEIS SOESTIJK, MIJN DOCUMENTEN D.D. 27 APRIL VANAF 1996 EN DE DROOM VAN HET BEZOEK VAN KONING JUAN CARLOS AAN DE KEIZER KARELSTAD

Na verzending van De laatste Nederlandse kerkdienst van dit voorjaar aan de Costa del Sol, virtueel congres van de Asociación Europea de Profesores de Español, An heir and a spare, Jonikal en mijn documenten d.d. 26 april vanaf 1996 zag ik de herhaling van het programma Tijd voor MAX van afgelopen vrijdag vanuit De Keukenhof  met onder meer Syb van der Ploeg uit Friesland met zijn groep De Kast en het mooie lied Spel zonder grenzen. Dit heeft mij bijzonder aangesproken. Ook liet men in deze uitzending weten dat Omroep MAX vanmiddag de Koningsdagviering uitzendt vanuit Paleis Soestdijk. En na vaststelling van De laatste kerkdienst van dit voorjaar aan de Costa del Sol, virtueel congres van de Asociación Europea de Profesores de Español, an heir and a spare, Jonikal, Mijn documenten d.d. 26 april vanaf 1996 en Minister Ingrid van Engelshoven in Goedemorgen Nederland op mijn website heb ik weer eens gekeken naar deze toespraak van onze europarlemenatriër Sophie in ’t Veld tijdens het eerste congres van D66 dat ik in Amsterdam heb bijgewoond op 17 april 2010. Vervolgens het Russische eerbetoon op 16 januari 2017 in Moskou gezien van de 68 leden van het Alexander Alexandrov Ensemble en Koor die op 25 december 2016 bij een vliegtuigongeluk om het leven zijn gekomen. Hierbij gaat mijn aandacht in het bijzonder uit naar de vertolking van de Jota Aragonesa door Vladislav Golikov. Dit koor was namelijk gespecialiseerd in de vertolking van Spaanse liederen. Ze waren gewaardeerde gasten hier. In dit verband memoreer ik mijn brief aan mijn Russische collega Irina Gúseva d.d. 18 augustus 2006: “Doña Irina Gúseva Moscú Rusia, Torremolinos, Viernes el 18 de agosto de 2006 Querida Irina, Quiero agradecerte para tu introducción a mi ponencia Cervantes Empresarial el dia 27 de julio en Málaga. La presentación encuentras en el DVD adjunto. Desafortunadamente mi grabación de tu ponencia ha fallado por gran parte. Para recompensación incluyo los imágenes del último día. He enviado todo el material visual a la Presidenta. Reciba un abrazo de mi parte y un saludo cordial a tus colegas y a Galina Románova en particular, John van der Heyden. P.S. Anna Pavlovna Románova (1795-1865), la esposa de nuestro rey Guillermo II de Orange (1792-1849), era hija natural del Czar ruso Paul Petrovitsj Romanov (1754-1801) y la Csarina Dña Sophia Dorothea von Würrttemberg (1759-1828). Se puede encontrar la información en inglés en Anna Pavlovna of Russia. De genealogie luidt van hieruit William III of the Netherlands -> Wilhelmina of the Netherlands -> Juliana of the Netherlands -> Beatrix_of the Netherlands -> Willem-Alexander der Nederlanden. Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 27 april vanaf 1996 tot en met 2012: 1997 Reverend David Brindley at St. Mary’s Church and the peacock of Warwick Castle 2000 A sus 33 años 2001 Willem-Alexander 34 jaar 2002 A Sus 35 años 2003 In verband met morgen 2004 Metateatralidad 2006 Willem-Alexander 39 jaar 2007 Bij de veertigste verjaardag van kroonprins Willem-Alexander 2008 Willem-Alexander 41 jaar 2010 Kroonprins Willem-Alexander 43 jaar 2011 Prins Willem-Alexander 44 jaaren 2012 Prins Willem-Alexander 45 jaar beste Maagd: Van plezierige gedachtewisselingen en aangename activiteiten met mensen die je graag mag, zul je opkikkeren. Sta open voor suggesties van degenen die je een goed hart toedragen. Hun ideeën kunnen verbazend goed uitpakken. Schorpioen: Een open en plezierige sfeer zal voor een aangename stemming zorgen. Een zakelijk probleem wordt opgelost dankzij vriendelijke gesprekken. Door goed te luisteren vergaar je informatie die je in een machtspositie kunnen plaatsen. In dit verband heb ik vannacht gedroomd dat voormalig koning Juan Carlos van Spanje een staatsbezoek bracht aan Nijmegen. Hij logeerde in het oude Canisius College.

Ik werd er rondgeleid door voormalig burgemeester Thom de Graaf. In die droom.

Bijlagen: 1996042701Salamanca

19970427 Kerkdienst in St. Mary’s Church in Warwick o.l.v. David Brindley

20050427 Enveloppe uit Buckingham Palace

Na dit te hebben vastgesteld zag ik een deel van de reportage uit Eindhoven en ben onder regenachtige omstandigheden met de trein van 12:53 naar Fuengirola gereisd voor de koningsdagviering van de Nederlandse Club Costa del Sol. Daar heb ik tot 17:00 genoten van het gezelschap van oude bekenden en de feestelijke omlijsting door de Belgische zanger Philip.

Philip

What’s in a name! Hij bracht evergreens ten gehore als ‘Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben’ met als belangrijkste element ‘maar achter een pilaar zie ik jouw lachende gezicht’, ‘Het was een nacht die je alleen in films ziet’ en Kedeng.. kedeng van Guus Meeuwis. In die tussentijd werden wij vergast met een Oranje Tompouce

die ik voor het laatst in Noordwijk heb genuttigd op 30 april 2005

en Oranjebitter.