CERVANTES PRODUCTIONS EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 28 OKTOBER VANAF 1995

Tijdens mijn wandeling van gisteren naar de supermarkt werd ik door een groepje Andalusiërs uitgenodigd om met hen een glaasje ‘manzanilla’ te drinken. Eén van de heren was afkomstig uit Sanlúcar de Barrameda. Ik heb hen laten weten dat ik daar voor het eerst in de buurt ben geweest in 1992. Ik denk hierbij in het bijzonder aan mijn bezoek aan de bodega’s van Sherry de Terry in El Puerto de Santa María op 29 mei 1992. Ik vond het een zeer bijzonder voorval. De heren stonden op klaarlichte dag midden op straat feest te vieren. Vanmorgen viel mij vooral de aanwezigheid op van Justine Marcella in ‘Goedemorgen Nederland’. Zij is tegenwoordig hoofdredacteur van het magazine Vorsten. Ik heb haar onder meer vermeld in mijn bericht van 23 maart 2020.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Mijn verbindende elementen d.d. 27 oktober vanaf 1995 en de wereldtentoonstelling in Dubai mijn verbindende elementen d.d. 28 oktober vanaf 1997 Gelukwens aan A.F.Th. van der HeijdenDe acht en twintigste 1998 Ons poldermodel 1999 El mundo de mañanaActualidades I 2003 A Royal Duty VII  2004 Cervantes Productions 2005 Día de decisiones 2007 Veranderingen bij Vitesse in Arnhem 2008 Hondenbelasting 2009 Scheveningen 5 november 2009 gaat niet door 2010 Albert Ferrer trainer van FC Cervantes Arnhem en 2011 Deadline vrijdag 28 oktober 2011.

IN MEMORIAM HANS DE BOER (1955-2021), ONS POLDERMODEL, 78STE VERJAARDAG VAN PRINSES MARGRIET, MIJN DOCUMENTEN D.D. 19 JANUARI VANAF 1987 EN AFSCHEIDSSPEECH VAN AMSTERDAMS PVDA-WETHOUDER TJALLING HALBERTSMA

Het plotselinge overlijden van voormalig VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Niet omdat ik met de heer De Boer ooit persoonlijk heb kennisgemaakt. Wel vanwege het feit dat ik vanaf 1989 binnen de cultuur van VNO-NCW ben opgevoed vanaf mijn eerste werkzaamheden voor De Baak. Vanuit deze werkgeverscultuur is het Beleidsplan Cervantes ontstaan.

Na verzending van Mijn documenten d.d. 18 januari vanaf 1987, Liefde is… en het stappenplan inzake onze organisatie-ontwikkeling ontving Instituto Cervantes Benelux de factuur van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland. Dit geeft aan dat het beleidsplan tot doel heeft een koppeling tot stand te brengen tussen de Nederlandse werkgeversorganisaties, het onderwijsveld en Spaanstalige landen. In grote lijnen is de uitvoering van het beleidsplan gebaseerd op de eendrachtige samenwerking tussen werkgevers, werknemers en overheid zoals dat in VNO– en FNV-kringen in het zogenaamde Akkoord van Wassenaar op 24 november 1982 is gesloten in Kasteel De Wittenburg in Wasssenaar. Vanaf 1992 heb ik alle ontwikkelingskosten uit privémiddelen gefinancierd. Daarom doe ik hiermee een beroep op Rob Jetten en Sigrid Kaag om de Nederlands reregering de uitvoering van dit beleidsplan financieel te laten ondersteunen.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 19 januari vanaf 1987 tot en met 2012: 1997 I found the painting in the shed behind my house 2001 Koninginnendag 2001 2002 Werkgroep jubileum 50 jaar Ernst & Luim 2003 Nieuwe stofzuiger 2004 Herbevestiging III  2006 Niet het werk is het probleem, het probleem is geld  2007 Aandachtspunten  2008 When fantasies come true  – Dagboek When fantasies come true 2009 Aanmeldingstermijn colloquium in Buenos Aires verlengd tot januari 2009 2010 Het Haags Juristencollege en de Kaagweek ofwel Schavuit van Oranje Deel 3 2011 Werk voor de Stichting Swordstoneen 2012 Een berichtje vóór mijn terugkeer naar het Koninkrijk der Nederlandenbeste Maagd:  Op deze sociale dag zullen anderen hun best doen om het met je eens te zijn. Er kunnen banden worden gesmeed met mensen die tot nu toe vage bekenden waren. Zij kunnen grote invloed op je toekomst uitoefenen als je openhartig bent. Schorpioen: Er kan turbulentie ontstaan en die komt onaangekondigd. Laat je niet opjagen en zorg ook voor ontspanning, anders word je vervelend gezelschap. Je beschikt nu over een ferme dosis energie en creatieve expressie, gebruik het.

In dit verband is er vandaag na Prof.dr.mr. T.H.F. Halbertsma nóg een lid van de familie Halbertsma in beeld gekomen in mijn dagboek van 19 januari 2012. Het betreft voormalig PvdA-wethouder in Amsterdam Tjalling Halbertsma. Hij heeft op 26 mei 2004 zijn afscheidsspeech gehouden. In dit verband gaat de aandacht thans uit naar De keuze is gevallen op Steven Spielberg en 1689 William of Orange lands on the Englis coast in Torquay, 1971 John of Orange lands in Torremolinos. Als Liesbeth dit familielid TH op het oog had toen ze mij adviseerde eerst een goed plan te maken en daarna een financier te zoeken kan ik mij daar iets bij voorstellen. Vanuit deze achtergrond kijk ik nog eens naar mijn tot 2012 gemaakte ontwikkelingskosten dan constateer ik thans belangstelling voor 3.369,58 in 2011 en 1.684,02 in 2012. De hiernavolgende tien jaren heb ik nog meer kosten gemaakt ten behoeve van de werkgelegenheid van mijn collega’s en hun leerlingen. Er valt dus nog wel het een en ander te vergoeden. Om dat haarzuiver vast te stellen heeft de Stichting Cervantes Benelux nog behoefte aan een doorgewinterde penningmeester die ook bereid is alles te laten controleren door een gerenommeerde accountant zoals Jan Toet uit Oegstgeest onder het motto: Jan Toet. Hij is wel goed!

HET HAARLEMMERMEERPOLDERMODEL EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 8 NOVEMBER VANAF 1996

Ik zag zojuist beelden van de herdenkingsdienst voor Wim Kok. Hij werd daarbij aangeduid als de uitvinder van het poldermodel. Met alle respect voor onze overleden voormalige minister-president. Maar dit gaat mij iets te ver. Het poldermodel is door ons bedacht tijdens onze samenwerking in het Holland Office Center in Hoofddorp. De hoofdstad van de Haarlemmermeerpolder. Als voortzetting van het Akkoord van Wassenaar en vormt nog steeds de basis van ons beleid in de Benelux. Een eendrachtige samenwerking tussen werkgevers, werknemers en overheid. Als verwoord in Van Buitenveldert tot Buitenkaag.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Mijn documenten d.d. 7 november vanaf 1996 mijn gevoerde correspondentie op 8 november vanaf 8 november 1996 Business Plan (1)8 november 1997 Nights of White Satin8 de Noviembre de 1999 Última voluntad dirigida al Ministerio de Justicia del Reino de España8 november 1999 Jupiter8 november1999 Mars.  

En mijn dagelijkse verslaglegging op 8 november vanaf 8 november 2003 Van Antwerpen naar Galahiels8 november 2004 Hoteles Cervantes8 november 2005 Morgen ben ik weer jarig8 november 2008 Dr. Nijsten en mijn Ventures into The United Kingdom8 november 2009 Dankbetuiging verzonden aan de Secretaris van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden – Maandag 8 november 2010 Integrale aanpak en Dinsdag 8 november 2011 Bezoek aan de Verenigde Naties en Rennert Bilingual.