SANDER DEKKER EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 30 DECEMBER VANAF 1996

Ook Sander Dekker  – bekend op OCW  en Justitie  – keert naar verluidt niet terug in het nieuwe kabinet. Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Arie Slob, Ingrid van Engelshoven en mijn verbindende elementen d.d 29 december vanaf 1996 mijn verbindende elementen d.d. 30 december vanaf 1996 Vordering 1997 14 januari 1998 1998 First Day Cover  2000 Feliz año nuevo 2001 2003 Hoofd in de wolken 2004 Hello Marie-Lou 2005 De laatste brief van 2005 2006 The Queen in Orange 2007 Opnieuw aandacht voor De Nieuwe Adel en 2011 Noordwijk.

13:15 Ik heb kennisgenomen van het bericht dat het nieuwe Nederlandse kabinet op 10 januari 2022 wordt gepresenteerd.

19:00 Het is nu tijd voor oliebollen.

PRINS CONSTANTIJN OVER START-UPS IN GOEDEMORGEN NEDERLAND, GOLDEN GLOBES NAAR CHARLES EN DIANA, MIJN DOCUMENTEN D.D. 1 MAART VANAF 1987 EN MIJN DAGBOEK VANAF 2001

12:15 Na verzending van De gemiddelde Nederlander, groeten van de familie hier ze kennen je al goed, Día de Andalucía, kerkdienst in het Holland Huis en mijn documenten d.d. 27, 28 en 29 februari vanaf 1987 op zaterdag 27 februari 18:00 heb ik gisteren deelgenomen aan de Nederlandse kerkdienst in Torremolinos onder leiding van de uit Nederland teruggekeerde Ds D. Griffioen en heb vervolgens gastvrijheid genoten in Alhaurín de la Torre. Voor de goede orde: niet bij Antonio Tejero. Vanmorgen zag ik Prins Constantijn der Nederlanden in Goedemorgen Nederland in gesprek met Welmoed Sijtsma over innovatieve projecten door zogenaamde ‘starters’ of ‘start ups’. Langs deze weg doe ik een beroep op potentiële leden van de Cervanteskring om de adviezen van Prins Constantijn ter harte te nemen en aansluiting te zoeken bij het Beleidsplan Cervantes. In het NOS Journaal van 10:00 werden de winnaars bekend gemaakt van de Golden Globes. De grote winnaar was volgens Malou Petter The Crown met vier golden globes en de hoofdprijzen gingen naar Josh O’Connor voor zijn rol als Prins Charles en Emma Corin als Prinses Diana.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 1 maart vanaf 1997 Operationalisering businessplanConcept voorstel aan Spanje 1998 Wisselwerking 2001 Cervantes Management Centre 2002 Je moet een broedende kip niet storen 2004 Día de Andalucía 2005 Terugblik op 28 september 1997 2006 Een nieuw begin/A new start 2007 Een goede aanloop naar operationalisering van ons geplande bedrijf 2008 Clandestino 2009 Aangetekende brief aan statutaire vestiging 2010 De koffer van Prinses Máxima en overige wederwaardigheden 2011 Hotels Cervantes aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen in Nederland ter attentie van Alexander Pechtold, vrienden en collega’s en 2012 Geschiedschrijving beste Maagd: De kosmos kan details aan het licht brengen van je financiële situatie. Verdiep je in je budget, zowel op dagelijkse basis als over het hele jaar. Analyseer wat er met jouw geld gebeurt, bedenk waarop je kunt bezuinigen en trek conclusies. Schorpioen: Het valt in je te prijzen dat je hard werkt en efficiënt bent, maar probeer niet om te veel tegelijk te doen. Besef dat het weinig respect oplevert als je in een slachtofferrol terecht komt. Pas goed op jezelf. Begin een dagboek.

Dat doe ik al vanaf 2001.

PARTIJVOORDETOEKOMST.NU, HET LICHT OP PRINS CONSTANTIJN EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 4 MEI VANAF 5 JANUARI 1991

Inzake de statuten van de Stichting Cervantes Benelux verwijs ik naar Instituto Cervantes i.o. ter attentie van Mr. R.J. Arkenbout van advocatenkantoor Nauta Dutilh  en de hiernavolgende correspondentie met Nauta Dutilh. Ik heb nog altijd behoefte aan aanvulling van het bestuur. En aanvulling van het banksaldo van de Stichting. In dit verband ontving ik zaterdag van onze penningmeester dit bericht: “datum: 2 mei 2020 12:56 onderwerp: NG rekening NL91 INGB 0004 7292 66, Stichting Cervantes Benelux Dag John, Hopelijk gaat, in deze “verwarrende tijd”, alles goed met jou en ieder die je dierbaar is. Bijgaand (als pdf-bestand) de mutaties over 2020 van ING rekening NL91 INGB 0004 7292 66, Stichting Cervantes Benelux. Het saldo van de rekening bedraagt heden € 16 (positief). Zoals je zult constateren is er enkel voldoende saldo om de eerstvolgende maandkosten (mei 2020) te kunnen voldoen. Nogmaals: mij is bekend dat je veel waarde hecht aan het aanhouden van deze rekening (ondanks een “kostenpost” van ca. € 125 per jaar!). Mocht jij nog steeds van mening zijn dat het bestaan van deze rekening gerechtvaardigd is, graag het saldo op de rekening weer aanvullen zodat er voor de komende tijd weer geld kan vloeien (enkel) naar de ING Bank! Vrede en alle goeds! Geert Peters”.

Ik vind het niet alleen voor mijzelf van belang dat deze rekening gehandhaafd blijft maar voor eenieder die ik van de ontwikkeling en behoud van het Nederlandse Cervantesplan op de hoogte heb gesteld. Elke gave is in deze moeilijke tijd van harte welkom. Al is het maar een tientje per persoon. Het gaat immers om De Toekomst. In dit verband heb ik gisteren na verzending van Het Licht op Cyprus en mijn documenten d.d. 2 en 3 mei vanaf 5 januari  1991 gekeken naar het programma WNL op zondag onder leiding van Rick Nieman. Na Hervormen.nu en Cervantes.nu krijgen wij nu ook te maken met de Partijvoordetoekomst.nu. Ik hoop dat Henk Krol daarbij niet zal vergeten mensen op te roepen om een bijdrage te leveren aan de Stichting Cervantes Benelux zodat wij ons werk kunnen voortzetten. In het programma was ook Prins Constantijn prominent aanwezig. Ik hoop dat hij nieuwe starters kan gaan bewegen om de uitvoering van een aantal in mijn beleidsplan vermelde werkmaatschappijen gestalte te gaan geven. Ondernemers en leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie in onze samenleving. En die dient breed te worden ondersteund. Nadat zijn broers Willem-Alexander en Johan Friso in 1996 te kennen hebben gegeven niet voor een bestuursfunctie in de Stichting Cervantes Benelux beschikbaar te zijn stel ik het op prijs thans Prins Constantijn een bestuursfunctie te mogen aanbieden om de bovenvermelde reden. Samenwerking is een belangrijke voorwaarde om onze doelstellingen te realiseren. Dat geldt met name voor de regeringen van Spanje en Nederland. In dit verband heeft mij de reactie verbaasd van de huidige Spaanse Minister van Volksgezondheid Salvador Illa Roca op een vraag van een medewerker van het NOS Journaal tijdens zijn persconferentie van gistermiddag.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 4 mei vanaf 5 januari 1991: 1992 Salamanca Don QuijoteDon Quijote Salamanca1993 Drs T. Breuker1995 En conmemoración del 5 de mayo 1998 The People’s Princess 1999 Zevende titel voor Noordwijk 2000 Gran Hermano III 2001 Cervantesproject 2001 2002 Bericht van de Lionsclub Maarn-MaarsbergenThe Red Lion 2003 On Her Majesty’s Service 2004 Integriteit 2005 Rechtszitting bij de Raad van Beroep 2006 Toegevoegde waarde 2007 Elizabeth III 2008 Terug in TorremolinosBrief van 21 april 2008 2009 FC Cervantes Vitesse op weg naar Europees voetbal 2011 Een bijzondere herdenking en 2012 Hans Wijers.