CONTINUÏTEIT VAN BELEID: HET KABINET MET NIEUW ELAN EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 10 JANUARI VANAF 1999

Vandaag wordt het nieuwe kabinet  Rutte IV geïnstalleerd. Het ziet er alsvolgt uit.

Ministers

Mark Rutte VVD Minister-President Minister van Algemene Zaken (AZ)  – Sigrid Kaag D66 Minister van Financiën Eerste vicepremier  – Wopke Hoekstra CDA Minister van Buitenlandse Zaken (BZ) Tweede vicepremier – Carola Schouten CU Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (SZW) – Dilan Yesilgöz-Zegerius VVD Minister van Justitie en VeiligheidHanke Bruins Slot CDA Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)  – Robbert Dijkgraaf D66 Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Kajsa Ollongren D66 Minister van Defensie (Def) – Mark Harbers VVD Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IW) – Micky Adriaansens VVD Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  – Henk Staghouwer CU Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) – Karien van Gennip CDA Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Ernst Kuipers D66 Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Liesje Schreinemacher VVD Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BZ) – Franc Weerwind D66 Minister voor Rechtsbescherming (JV) – Hugo de Jonge CDA Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (BZK) – Dennis Wiersma VVD Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs (OCW)Rob Jetten D66 Minister voor Klimaat en Energie (EZK) – Christianne van der Wal VVD Minister voor Natuur en Stikstof (LNV) – Conny Helder VVD Minister voor Langdurige Zorg en Sport (VWS)

Staatssecretarissen

Eric van der Burg VVD Staatssecretaris Asiel en Migratie (JV)Alexandra van Huffelen D66 Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering (BZK) – Gunay Uslu D66 Staatssecretaris Cultuur en Media (OCW)Marnix van Rij CDA Staatssecretaris FiscaliteitAukje de Vries VVD Staatssecretaris Toeslagen en Douane (Fin)Christophe van der Maat VVD Staatssecretaris van Defensie (Def) – Vivianne Heijnen CDA Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IW) – Hans Vijlbrief D66 Staatssecretaris Mijnbouw (EZK)Maarten van Ooijen CU Staatssecretaris Jeugd en Preventie (VWS)

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan Mijn verbindende elementen d.d. 9 januari vanaf 1996 mijn verbindende elementen d.d. 10 januari vanaf 1999  Engels weekend  2000 Reunion en CervantesonlineOver the border 2002 Mijn declarabele daadwerkelijke ontwikkelingskostenOvername GelredomeHuwelijk  2003 Het Beste 2006 Nummer 100 2008 Advocaat Mansfield maakte Prins Philip verdachtUw brief d.d. 27 december 2007Bezoek aan de Postcodeloterij 2009 Angela Vincente 2010 Naar Brummen terug 2011 Trains and boats and planes en 2012 Beatrix, Oranje onder vuur Deel 1 en 2.

12:20 Kabinet-Rutte IV – met negentien ministers op Paleis Noordeinde, en één thuis – beëdigd.  

ROB JETTEN ALS SCHADUWMANAGER, WOUTER KOOLMEES TOEGEVOEGD INFORMATEUR EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 6 OKTOBER VANAF 1995

Als organisatiemanager kijk ik meestal naar de positie die de ‘poppetjes’ in een organisatie innemen. Dat geldt ook ten aanzien van de huidige kabinetsformatie. Hierbij neem ik voortdurend waar dat Rob Jetten ten opzichte van Sigrid Kaag regelmatig de positie als ‘schaduwmanager’ inneemt. Die term ‘schaduwmanager’ treffen wij onder meer aan in Everywhere I go my shadow walks beside me, Lillibet – derde boek verkocht in Seattle, Verhuizing Stichting Cervantes Benelux naar Wassenaar, Hart van de organisatie, Op dood spoor?, Mr Abraham Moszkowicz en het gelijk van Maarten van Rossem en Beatrix Oranje onder vuur Deel 3 – De omwenteling.

Aansluitend aan mijn bericht Cervantes Holding, Andrew Morton en mijn verbindende elementen d.d. 5 oktober vanaf 1995 heb ik zonder succes een bezoek gebracht aan MediaMarkt in Málaga en aan de Plaza Mayor tussen Málaga en Torremolinos. De spoorwegen staakten gisteren en eergisteren waardoor er slechts een beperkte dienstregeling was doorgevoerd. In de MediaMarkt aan de Plaza Mayor werd ik vriendelijk geholpen door een Señora Hurtado. De naam Hurtado deed mij denken aan de voormalige burgemeester van Granada. Die naam treffen wij onder meer aan in Excursie naar de Sierra Nevada, Deadline 28 maart 2010 en Juan de Cervantes (overleden in 1556 in Córdoba). In dit verband ging mijn aandacht vervolgens uit naar Himno de los Tercios Viejos Españoles, Flandes (subtitulado) minuut 1:57. Mijn keuze ging vervolgens naar The Escort to The Crown moves at Edinburgh Castle en Queen Marks Happy Times with Philip in Scotland. In dit verband stel ik vast dat het niet is toegestaan aan derden om mijn paspoortgegevens d.d. 28 december 2018 te gebruiken voor eigen doeleinden.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Cervantes Holding, Andrew Morton en mijn verbindende elementen d.d. 5 oktober vanaf 1995 mijn verbindende elementen d.d. 6 oktober vanaf 1997 Agendavoorstel 1998 Rekeningnummer 2445588 1999 ING financier 2000 Kroonjaar 2000 2002 Haring met wittebrood en hutspot 2003 Mijn mobiele telefoon 2004 Doorbraak 2005 Winning notification 2006 Gesprek met Steven Spielberg 2007 The Diana Inquest Part 1 2008 Start van het Cervantes Management Centre in Torremolinos 2009 Bedrijfscommunicatie 2010 Rondom Het Gouden Hooft  2011 King Arthur 2012 Alumnidag Radboud Universiteit.

Het doet mij deugd dat Johan Remkes en Wouter Koolmees zijn begonnen aan de kabinetsformatie. Ik heb de heer Koolmees onder meer vermeld in Alexander Pechtold Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden d.d. 25 augustus 2012. Vanaf 11:00 hebben zij de persconferentie gegeven.

In dit verband ontving ik op 30 september dit bericht van Sigrid Kaag: “De keuze waar we nu voor staan. Van Sigrid Kaag do 30 sep. 15:39 Beste John, D66 is onder mijn leiding de verkiezingen in gegaan met de belofte dat wij verantwoordelijkheid zullen nemen. Dat wij er alles, maar dan ook alles, aan zullen doen om een regering met een zo progressief mogelijk programma tot stand te brengen. Een stem op D66 was en is een stem voor het klimaat, voor het onderwijs, voor Europa, voor de democratische rechtsstaat. De kiezer heeft die boodschap gehoord en heeft ons het vertrouwen gegeven dat wij onze belofte waar zullen maken. Dat is onze verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die ik zeer zwaar voel. Dat is ook de reden waarom van het begin af aan onze inzet is geweest om een breed, stabiel en zo progressief mogelijk kabinet te vormen.  Zoals u weet wordt een regeringscoalitie met beide linkse partijen uitgesloten door VVD en CDA. Tot brede inhoudelijke onderhandelingen is het helaas niet gekomen, ook niet na de positieve ontvangst van het hoofdlijnendocument van VVD en D66. De samenleving roept om positieve flexibiliteit, om actie, om een daadkrachtige regering. Er moet iets gebeuren. Wij hebben daarom onze politieke blokkade opgeheven, maar dit heeft helaas niet het gewenste resultaat gebracht.  De keuze waar D66 nu voor staat is: opnieuw verkiezingen óf inhoudelijk onderhandelen met VVD, CDA en de ChristenUnie. D66 verkiest onderhandelingen boven nieuwe verkiezingen omdat de samenleving daar recht op heeft. Omdat we in Nederland al 170 jaar de traditie hebben dat de kiezer spreekt en dat politici dan tot een kabinet komen. Maar vooral omdat politici en partijen op aarde zijn om resultaten te boeken. Om Nederland verder te brengen. Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen. Die verlammen de politiek tenminste nog een half jaar. Dan blijven de grote besluiten uit. Dat verdient ons land niet. Bovendien is er geen garantie dat de uitslag anders zal zijn. Daarmee zijn verkiezingen alleen uitstel en dat speelt ook populisten in de kaart. Wij gaan dus onderhandelen. Dat heb ik de informateur laten weten. Maar laat ik daarbij het volgende markeren. Wij staan voor vernieuwing. Voor een ander programma, voor een nieuwe politiek en voor nieuw elan. Dat zal zich moeten vertalen naar de inhoud én naar de vernieuwing van de politieke cultuur. Wij zullen als onderhandelaars staan voor de inhoud. Daar gaat het ons altijd om. Voor ons moet het regeerakkoord recht doen aan al die mensen in Nederland die zich zorgen maken over de klimaatcrisis, die gelijke kansen willen voor hun kinderen, die willen dat Nederland loyaal en gewaardeerd is in Europa, dat Nederland weer het trotse open, tolerante en internationale land wordt dat het ooit was. Dat betekent dat Nederland klimaatkoploper wordt in Europa, dat we de grootste structurele investering in het onderwijs ooit doen en dat Nederland aan het stuur gaat zitten in de Europese Unie. Onze wens is dat het komende kabinet progressiever, genereuzer, opener, menselijker zal zijn. We doen het goed of we doen het niet.  Gaat het lukken? Ik weet het niet. Wij gaan vol overtuiging onderhandelen. Wij weten ons gesteund en gemotiveerd door onze idealen voor het Nederland waar wij in geloven.  Een Nederland dat ieder individueel mens de kansen geeft om te worden wie zij willen zijn. Een Nederland dat zijn waarden hooghoudt en zijn waardigheid bewaakt. De kracht van verantwoordelijkheid nemen is wat je ermee doet voor een ander. Ik wil jullie danken voor jullie steun en jullie vertrouwen. Samen zijn we tot veel in staat. Juist nu.”

Ik kreeg op die dag ook dit bericht van Paleis Soestdijk: Laatste stap voor definitieve besluitvorming in februari 2022

De gemeenteraad van Baarn heeft op woensdag 29 september met ruime meerderheid ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor landgoed Paleis Soestdijk. Hiermee kan verder gewerkt worden aan de aanscherping van het plan voor de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan in februari 2022.  Op basis van de ingediende amendementen en motie gaat de gemeente Baarn in samenwerking met de eigenaar van Paleis Soestdijk, de MeyerBergman Erfgoed Groep, het plan nu verder uitwerken. 

Maya Meijer-Bergmans, eigenaar Paleis Soestdijk: “Wij zijn ontzettend blij dat de gemeenteraad van Baarn heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Er zijn maar liefst zes raadsbijeenkomsten vooraf gegaan aan dit besluit. Het geeft aan hoe zorgvuldig de gemeenteraad omgaat met de toekomstige invulling van het landgoed. Wij willen de raad hartelijk danken voor haar inzet. En natuurlijk geldt dat ook voor het College van B&W, de leden van de klankbordgroepen, de gemeente Soest en de provincie Utrecht. Zoals we vaker aangegeven hebben, is de herontwikkeling van landgoed Paleis Soestdijk een uniek en zeer complex project met veel verschillende belanghebbenden. Wij hebben in het ontwerpbestemmingsplan ons best gedaan om naar al die belangen te luisteren en hebben waar mogelijk aanpassingen doorgevoerd om het plan bescheidener en compacter te maken.  Tijdens de inspraakavonden werd opnieuw duidelijk dat veel mensen het paleis een warm hart toedragen en betrokken zijn bij de toekomst van landgoed Paleis Soestdijk. Het is een omvangrijk project met grote cultuurhistorische en maatschappelijke belangen voor ons allemaal. Als eigenaren gaan we voor een bestendige toekomst voor het landgoed. Een goede relatie met de omgeving hoort daarbij en daar blijven we ons voor inzetten. Wij zien een definitieve vaststelling van het bestemmingsplan in februari 2022 met vertrouwen tegemoet”. 

Meer informatie over het raadsbesluit en de te volgen procedure is te vinden op de website van de gemeente Baarn. 

PRINSJESDAG 2021, LEAN ON ME, MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 21 SEPTEMBER VANAF 1995 EN DE EERSTE UITGAANDE BRIEF VAN DE STATEN GENERAAL IN 1996

Afgelopen 6 augustus heb ik naar de Olympische Spelen gekeken. Om 13:40 werd de verbinding verbroken nadat het lied Lean on me ten gehore werd gebracht.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht ‘Ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en mijn verbindende elementen d.d. 20 september vanaf 1995’ mijn verbindende elementen d.d. 21 september vanaf 1995 Instituto Cervantes/Euromiljoenen voor Arnhem-Nijmegen 1996 Beweging 1997 ColaboraciónBerichtgeving 1998 Financiële transacties 1999 Prinsjesdag 1999 2002 Nu het wonder nog 2004 Vertrouwen 2005 Rooskleurig 2006 Prinsjedag 2006 2007 20070921 Prettig Weekend 2009 65 jaar na Operatie Market Garden 2010 Prinsjesdag 2010De omslag 2011 Angela Ritzen en 2012 Prins Charles in de hoofdrol.

Traditiegetrouw zit ik vandaag weer aan de buis gekluisterd om Prinsjesdag mee te beleven en hoop de Troonrede zo spoedig mogelijk te kunnen weergeven uitgaande van de in mijn bericht ‘Ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en mijn verbindende elementen d.d. 20 september vanaf 1995’ vermelde Eerste uitgaande brief van de Staten Generaal in 1996 d.d. 8 januari 1996 namens de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken. Gevolgd door Beleidsontwikkeling ter attentie van Minister Hans van Mierlo van Buitenlandse Zaken en Beleidsontwikkeling ter attentie van Minister Hans Wijers van Economische Zaken.

09:38 Ontvangen Prince Andrew ‘stays at Balmoral where lawyers for Virginia Roberts can’t reach him’ despite daughter Beatrice giving birth to baby girl and his ex-wife Sarah making the journey from by his side in Scotland to meet the new granddaughter     It was announced yesterday that his eldest daughter Princess Beatrice has become a mother for the first time. The news, seven months after Eugenie gave birth to her son August, was welcomed by Sarah, Duchess of York. She is said to have returned from Balmoral  in Scotland Friday and met her new grandchild over the weekend. A friend smilingly suggested that Beatrice’s daughter might even have inherited her grandmother’s red locks. By Rebecca English Royal Editor For The Daily Mail and Stephanie Linning and Harriet Johnston For Mailonline Published: 22:00 BST, 20 September 2021 | Updated: 06:46 BST, 21 September 2021

Ik moet hierbij denken aan de woorden van Ramon Soers op De Engelenburg in Brummen op 28 september 1997: “Mijn Heer van der Heyden. De hele Britse Koninklijke Familie  zijn grote fans van U. Neem dat maar aan van mij.”

12:05 Harry impersonates his grandmother the Queen as he tries to bury the hatchet by joining his family in BBC tribute for Prince Philip     Prince William, 38, paid tribute to his grandfather’s ‘mad’ practical jokes.  Members of the royal family have offered personal tributes to Prince Philip. Prince Philip: The Royal Family Remembers is set to air on 22 September. Prince Charles, Prince William and Prince Harry will all appear in the programme. Royals are set to offer their own memories of the Duke in the tribute film. By Rebecca English Royal Correspondent For The Daily Mail and Harriet Johnston For Mailonline Published: 00:01 BST, 21 September 2021 | Updated: 10:44 BST, 21 September 2021.

16:08 Ik heb de troonrede als Stip aan de horizon ofwel Spin in het web met horten en stoten kunnen volgen. Klaarblijkelijk was het netwerk van Absolute Media overbelast. Opmerkelijk was de verwijzing van Koning Willem-Alexander naar historicus Hermann von der Dunk . Zijn zoon Thomas is vermeld in Gebed zonder van den Ende van 7 april 2000: “In het journaal verscheen vanavond de heer Professor Von der Dunk. Hij was van mening dat er een onderzoek dient te worden ingesteld naar de heer Zorreguieta uit Argentinië. Daarbij liet hij weten dat het belangrijk is te weten hoe het verleden van de vader van de echtgenote van de “toekomstige Koning van Nederland” er uit ziet. Hij gaat daarbij echter uit van een onjuiste premisse. Mejuffrouw Zorreguieta staat slechts te boek als ‘vriendin’ van de kroonprins. Over een zogenaamde ‘verloving’ is in officiële kringen nog geen woord gerept. Het ziet ernaar uit dat men in Nederland dezelfde fout gaat maken als in Engeland is gebeurd”.

In afwachting van de publikatie van de Troonrede kijk nu naar het verslag van Prinsjesdag.

Deze Troonrede is mij uit Het Hart gegrepen.

ONTWIKKELINGEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 20 SEPTEMBER VANAF 1995

Aansluitend aan mijn bericht ‘Het Vredespaleis, het valentijnskabinet van 2007 en mijn verbindende elementen d.d. 19 september vanaf 1995’ onving ik gisteren om 09:15 het bericht Prince-Andrew-set-leave-Balmoral-pregnant-Princess-Beatrice-London-hospital

Prince Andrew ‘is set to leave Balmoral to see pregnant Princess Beatrice in London hospital’ as Virginia Roberts’s lawyers try to serve him sex abuse legal papers. Andrew ‘set to leave Balmoral to see pregnant Beatrice in London hospital’. Queen’s granddaughter is expecting first baby with husband Edoardo Mozzi. Her father Andrew has been in hiding for some time on the Balmoral estate. Lawyers have been trying to serve Virginia Giuffre’s sex abuse lawsuit on him By Jack Wright For Mailonline Published: 07:45 BST, 19 September 2021 | Updated: 07:46 BST, 19 September 2021  Prince Andrew could be set to leave Balmoral to see his heavily pregnant daughter Beatrice after she was apparently admitted to a London hospital on Friday – as lawyers try to serve Virginia Giuffre’s sex abuse lawsuit on him. The Queen’s granddaughter, 33, is expecting her first baby with Italian property developer husband Edoardo Mapelli Mozzi, 38, who she wed in a surprise Covid-safe ceremony at the Royal Chapel of All Saints in Windsor last year. Her father Andrew, who has been in hiding for some time on the 50,000-acre royal estate in Aberdeenshire, is now likely to make the 500-mile trip back to London to see Beatrice, according to The Sun. A Balmoral insider told the paper: ‘Prince Andrew obviously hasn’t wanted to leave Balmoral when lawyers are still trying to serve the lawsuit papers but his daughter comes first and he will want to be there for her. ‘He could end up staying on the estate and waiting for Beatrice to come to him once she’s given birth. But I’m sure he will want to go to her.’ The duke has appeared to play a game of cat and mouse with the legal team acting for Ms Giuffre, formerly Roberts – moving between his home in Windsor and the Balmoral  estate to keep out of their way. 

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 20 september vanaf 1995 Brief van de Burgemeester van Nijmegen 1996 Geur 1997 CarrièreplanningSociale ParagraafFinancieel-economisch directeurErkenning 1998 Hartewens 1999 De reis van de fenix 2000 Begrotingsdebatten 2000  2001 AntwoordformulierJuridische zaken 2002 Royal Cervantes Airlines 2003 Collega van Irene van Lippe BiesterveldAuteursrechten 2004 Ich dien 2005 Offerte Cervantes.eu en Cervantesonline.euPrinsjesdag 2005 2007 De weg naar Buenos Aires 2008 ‘t Kerckebosch 2009 In Alkmaar begint de Victorie para Los Imperiales 2010 Op het spoor van Diana 2011 Prinsjesdag 2011 en de Kamer van Koophandel te Amsterdam  2012 Príncipe.

10:00 Ik ontving wederom bericht inzake de problematiek van Prins Andrew. Ik heb besloten mij niet in dat probleem te mengen. Er zijn belangrijker zaken aan de orde. Daarom hecht ik wel grote waarde aan de familiebijeenkomst in Balmoral. Positiever nieuws betreft de Emmy Awards: “The Crown rules supreme at the Emmy Awards as they scoop SEVEN gongs including Best Drama”.

Mijn aandacht gaat thans uit naar de merkcampagne ‘Neem de leiding Ga naar De Baak Het trainingsinstituut voor Persoonlijk Leiderschap’. Ik ben hierin met name geïnteresseerd omdat ik De Baak in staat acht om goede managers op te leiden die een belangrijke functie kunnen gaan vervullen bij de uitvoering van ons beleidsplan en participatie in de Cervanteskring. Inzake de in mijn bericht ‘Het Vredespaleis, het valentijnskabinet van 2007 en mijn verbindende elementen d.d. 19 september vanaf 1995’ vermelde opmerking van Sigrid Kaag over een vruchtbare samenwerking met de Staten Generaal attendeer ik graag op de eerste uitgaande brief van de Staten Generaal in 1996 d.d. 8 januari 1996 namens de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken. Gevolgd door Beleidsontwikkeling ter attentie van Minister Hans van Mierlo van Buitenlandse Zaken en Beleidsontwikkeling ter attentie van Minister Hans Wijers van Economische Zaken. 14:00 Uit het Verenigd Koninkrijk ontving ik bericht over de geboorte van een dochter van Prinses Beatrice. 15:15 Ook ontving ik bericht over een hernieuwde publikatie van een foto van Premier Trudeau van Canada als een van de Reyes Magos. Men schijnt in Canada blijkbaar niet te begrijpen dat een van de Drie Koningen Gaspar, Balthasar en Melchior een zwarte koning was.

16:50 Ellen van Dijk wereldkampioen wielrennen tijdrit op de weg in Brugge en Prins Charles over zijn vader Philip The Prince of Wales has recalled ‘the fun of having young parents’ and how his father, the Duke of Edinburgh, was ‘marvellous at arranging silly games’.  In a BBC tribute programme to Prince Philip, airing on Wednesday, Prince Charles, 72, says ‘there were lots of chasing around and mad things’ when he was a child. In an unusual show of unity, senior members of the Royal Family have come together to share memories that reveal the late duke’s domestic side, and in a sneak preview clip, shared by Clarence House today, Philip, a young Charles and Princess Anne can be seen riding bicycles as their aunt, Princess Margaret, chases after them. During Prince Philip: The Royal Family Remembers, the heir to the throne says of his late father: ‘He was marvellous at arranging silly games. I mean, the fun of having obviously young parents was… there were lots of chasing around and mad things.’ The Queen was just 22-years-old when she gave birth to her first son on 14 November 1948, while Prince Philip was 27. In another preview video, shared on the Royal Family’s Instagram account, Anne, 71, remembers fishing with her father in Scotland. ‘I always said I couldn’t catch anything and he’d say, “Nonsense, come with me,”‘ she explains. ‘And after I had been casting for about half an hour, he said, “I see what you mean.”‘ Archive footage accompanying the princess’ remarks shows a young Anne trying to fish alongside her father.  Meanwhile, another clip captures Prince Edward as a child sitting in a rowing boat with his father. The Earl of Wessex recalls: ‘I used to go out with my father fishing and I can’t quite remember at which point I was then given charge of the oars but I then had to very quickly learn how to row a boat.’  Others appearing in the new film include Princes William and Harry, Princess Anne’s husband, Sir Timothy Laurence, the Duchess of Cornwall, Princesses Beatrice and Eugenie and Peter Phillips and Zara Tindall. But the partners of the Duke’s grandchildren, including the Duchesses of Cambridge and Sussex, are not involved.  Previous clips released by the BBC ahead of the broadcast this week make it clear that his loss is still felt keenly. Zara, daughter of the Princess Royal, says, poignantly: ‘You never really prepare yourself for losing him because he was always there.’ The Duke of Cambridge adds: ‘He’s always been a huge presence behind everything we have done.’ But it is his eldest son, the Prince of Wales, who sums it up most succinctly: ‘We were lucky to have him for nearly 100 years.’

DON PEDRO FERNÁNDEZ MONTES, DE CERVANTESKRING, MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 24 AUGUSTUS VANAF 1995, HET LICHT OP HARTENSTEIN IN OOSTERBEEK EN DEADLINE 31 AUGUSTUS

Ik had gistermorgen om 09:55 op de Plaza de la Unión Europea een toevallige ontmoeting met voormalig Burgemeester Pedro Fernández Montes van Torremolinos. In de volksmond aangeduid als Montesinos. Met referte aan mijn bezoek aan de ‘Cueva de Montesinos’ in La Mancha op 24 mei 1992.  Het was een prettig weerzien na ons onderhoud voor Torremolinos Televisión  in 2014. Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Mijn-verbindende-elementen-d-d-23-augustus-vanaf-1995 mijn verbindende elementen d.d. 24 augustus vanaf 1995 tot en met 2012: 1995 Opening rekening courant Stichting Cervantes Benelux (2) 1997 How to build the bridge and to become the partnerMy aimed future partner  1998 Bekentenis 1999 Royal Tudor Ware 2000 Nu de waarheid 2002 Verder nieuws uit The Daily Telegraph 2007 Rosa Monckton 2009 KPMG 2010 Stichting Cervantes Benelux en de Nationale Postcodeloterij 2011 Frits Wiersema opnieuw in beeld 2012 Prins Harry in opspraak

09:10 First-images-Jonathan-Pryce-Crowns-new-Duke-Edinburgh Philip rides again! First images show Jonathan Pryce as The Crown’s new Duke of Edinburgh – taking one of his beloved carriage rides as Knebworth house doubles as Windsor. Jonathan Pryce, 74, will play the Duke of Edinburgh in new season of The Crown. He was pictured in character carriage driving at Knebworth House, Stevenage. Carriage driving was a favourite past-time of Prince Philip during his later life. He gave up his beloved sport of polo due to arthritis and took on carriage driving. The royal became an influential figure in the sport and represented Great Britain. The Duke’s love of carriage driving was represented during his funeral in April By Eleanor Sharples Tv & Radio Reporter For The Daily Mail  Published: 22:00 BST, 23 August 2021 | Updated: 23:55 BST, 23 August 2021

17:00 Op het NOS Journaal zag ik vanmiddag een reportage vanuit Museum Hartenstein in Oosterbeek. Ik heb Hartenstein onder meer vermeld in Vuelve Usted en septiembreEven Apeldoorn bellenRetour Nijmegen-Wassenaar IIDe terugkeer van de fenixJohan Friso weg bij Goldman SachsBrug naar de toekomstKarel AalbersDon’t forsake meImran Khan gearresteerdBij het overlijden van Boris JeltsinCMS Derks Star BusmanDe crisis te lijfOmgeving Arnhem en HeerlenTheo Mulder en Rik Felderhof oponieuw in beeldDe Europese Investeringsbank en het geheim van Professor J.G. Knol en Werk voor de Stichting Swordstone  

19:07 ‘Op het overschrijden van deadlines staat de doodstraf’ is een bekend gezegde. In dit verband ontving ik zojuist het bericht Boris-Johnson-pleads-Taliban-withdrawal-deadline Boris Johnson urged Joe Biden to extend Afghanistan withdrawal beyond Aug 31. But the US President is expected to stick to his deadline for the exit of US troops. Mr Johnson said UK will continue to conduct airlifts ‘right up until last moment’ By Jack Maidment, Deputy Political Editor For Mailonline Published: 17:56 BST, 24 August 2021 | Updated: 17:56 BST, 24 August 2021

21:00 Ik vraag mij overigens af waaraan Stef Blok zich wijdt op dit moment. Zijn taken lijken te zijn overgenomen door Sigrid Kaag als demissionair Minister van Buitenlandse Zaken.

VACCINATIE, TITANIC, UITVAARTDIENST PRINS PHILIP IN ST. GEORGE’S CHAPEL VAN WINDSOR CASTLE EN JUSTICE IN LEEUWARDEN

Na verzending van Wisseling van de commandant der Nederlandse strijdkrachten in de ridderzaal en mijn documenten d.d. 16 april vanaf 1994 ben ik gisteren op de afgesproken tijd 12:49 in het Centro de Salud Montemar gevaccineerd tegen het coronavirus met het PfizerBioNTech vaccin. Na thuiskomst leverde mij dat als bijverschijnsel enige escalofríos op.

Op RTL4 zag ik in het programma BEAU een indrukwekkende Terugblik op de film Titanic uit 1997 in aanwezigheid van filmjournalist René Mioch. De in deze film door Leonardo DiCaprio gespeelde hoofdfiguur Jack Dawson deed mij denken aan zangeres Lynne Dawson die ik op 28 november 1997 heb gesproken in de Pieterskerk in Leiden. In dit verband heb ik de film Titanic onder meer vermeld in Embargo.

Het is een opmerkelijke coïncidentie dat Prins Philip op dezelfde datum wordt begraven waarop ik in 1997 met de Eurostar naar Engeland ben gereisd. In dit verband is het ook een opmerkelijke coïncidentie dat na de promotie van SC Cambuur uit Leeuwarden naar de eredivisie gisteravond een van de spelers het woord ‘Justice’ op zijn goudgele shirt had geschreven en dat toonde op ESPN. In mijn beleving is dat een verwijzing naar mijn bericht Pace et Justitia van 6 augustus 2000 aan mijn voormalige studiecoördinator Frans.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 17 april vanaf 1996 Uw brief 550342/96 1997 – 1998 The President speaks – Ontvangstbevestiging 1999 Logeeradres 2003 Rol van de monarchie binnen het integratieproces van Europa 2006 ADSL werkt 2007 Princesa Diana en Erna Zwart in Brummen 2008 Romantiek 2011 Veertiende verjaardag van mijn eerste bezoek aan St James’s Palace en 2012 Het goudgeel van de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen beste Maagd: Een uitstekend moment om mensen te ontmoeten en te netwerken. Uitnodigingen van collega’s en klanten kunnen je in staat stellen hen buiten de werksfeer te leren kennen. Mettertijd kunnen deze mensen goede vrienden worden. Schorpioen: Een naaste die naar het buitenland vertrekt kan ook jou de reiskriebels bezorgen. Surf op het net voor voordelige aanbiedingen, dan ben je in no time ook zelf op weg als de lockdown tot het verleden behoort. Doe je voordeel met een korte taalcursus.

Misschien wordt het tijd dat ik zelf weer eens Spaanse les ga geven. Zodra het Malaca Instituto mij daartoe uitnodigt ben ik daar in principe toe bereid. Vandaag gaat mijn aandacht vanaf 15:30 vanzelfsprekend uit naar Windsor Castle.

PRINS HARRY TERUG IN VK, MIJN DOCUMENTEN D.D. 12 APRIL VANAF 1997 EN BELANGRIJKE GOODWILL

Goedemorgen Nederland liet vanmorgen weten dat Prins Harry in het Verenigd Koninkrijk is teruggekeerd voor de begrafenis van ‘Pa’ en daar in quarantaine is gegaan.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Uitvaartdienst Prins Philip op zaterdag 17 april 15:00 Greenwich time mijn verbindende elementen d.d. 12 april vanaf 1997 HRM Review – Diplomatiek voorstel  1999 Nieuw telefoonnummer  2001 Boonstra benadeelt Cervantes Holding 2002 Emailbericht aan Mr Gijsbrecht van Amstel  2004 Paasverslag 2004 2005 Ontwikkeling European Cervantes Foundation 2006 AEPE-Congres in Málaga – Starter van de eeuw 2007 De haan in het kippenhok 2008 Erekwestie 2009 Colloquium van de Asociación Europea de Profesores de Español in Buenos Aires 2010 D66-Congres op zaterdag 17 april 2010 2011 Ir. Bill Holdsworth en het Nederlands Staatsbezoek aan Duitsland en 2012 Nieuw Licht op Elton John

Beste Maagd: Een voorgenomen reis kan bovenaan de agenda staan. Sta niet te trappelen om meteen te vertrekken, tenzij je op thuisreis bent. Begin je aan een verre tocht, bereid je dan voor op alle eventualiteiten. Teken een stipte reisroute uit. Schorpioen: Het zou zomaar kunnen dat je een complot aan het smeden bent dat enigszins op wraak is gestoeld. Focus echter niet uitsluitend op een vermeende belediging of onvolkomenheid. Laat je dag liever beheersen door goodwill. Ik ben niet zo wraakzuchtig hoewel ik gisteren in de bibliotheek van het Holland Huis een boek aantrof met een titel die een onaangename herinnering bij mij heeft opgeroepen. Met name in verband met mijn ervaringen in de eerste week van september 1997.  Mensen halen soms allerlei vreemde ideeën in hun hoofd. Met mijn brief van 1 maart 2000 aan Mr Gijsbrecht van Amstel is die zaak afgedaan. Goodwill is belangrijker. Wij treffen deze term onder meer aan in Wijzigingsformulieren – Lady in Red/heldere communicatie – Elizabethan Serenade – Elisabeth mach auf mein Engel – Financiële transacties – Gebelgd – Bericht uit de Keizer Karelstad – Gesprek met Marjolein Bartelds – Counselinggesprek – Bankgarantie geannuleerd – Eerst het doel bepalen… daarna de middelen – Verdere ontwikkelingen – Ontbrekend materiaal – Acht jaar gemachtigd  – Van Madrid naar Buenos Aires – Zeg mij wat ik moet doen en Dilemma’s te lijf.

IN MEMORIAM HIS ROYAL HIGHNESS THE DUKE OF EDINBURGH

15:30 Vanmiddag las ik het bericht dat Prins Philip van het Verenigd Koninkrijk vanmorgen op 99-jarige leeftijd is overleden. Mijn diepgewortelde medeleven gaat hiermee uit naar de Britse Koninklijke Familie.  Na verzending van Vera Bergkamp en mijn documenten d.d. 8 april vanaf 1997, start van de-formatiebesprekingen onder leiding van informateur Tjeenk Willink en Juliana & Bernhard  heb ik de eerste drie hoofdstukken bestudeerd van ‘Juliana & Bernhard’ van Cees Fasseur. Hierbij heb ik de Oranje markeerstift gebruikt om de herkenbare passages te markeren.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 9 april vanaf 1996 Uw kenmerk DCV/96/562 (2)Tweede Paasdag op De Wellenkamp 1997 Mister QuatraertDiplomatie/095000 – AQ 588.096 1998 Vredesprocessen 1999 Brainstorm  2001 Prinses Sophie beïndigt PR-werkzaamheden 2002 Lillibet – derde boek verkocht in Seattle 2003 Bezoek aan Velp, Utrecht en Zeist 2007 Paul Schaling  2008 Al Fayed accepteert uitspraak van de jury 2009  Artikel 8.1 huurcontracten 2012 Real Madrid beste Maagd: Collega’s zullen je irriteren als zij zich niet aan hun woord houden en een vriend(in) kan je teleurstellen. Het gevoel kan zich opdringen dat men je niet serieus neemt. Maak toekomstplannen en laat je niet door een incident uit het veld slaan. Schorpioen: Iemand met problemen kan bij je aankloppen, maar ga niet mee in diens zelfbeklag, daar is je tijd te kostbaar voor. Ga niet om met negatief ingestelde mensen. Nu je creatief bent, kun je origineel werk leveren. Focus daarop.

18:00 Het overlijden van Prins Philip heeft mij diep geraakt. Ik had niet verwacht dat het zo’n diepgevoelde emoties bij mij zou losmaken. Prins Philip is een deel van mijn leven. In feite al vanaf mijn geboorte in 1947. Zijn portret hing met het portret van Koningin Elizabeth in de gang van mijn grootouders in Nijmegen. Ik heb hem één keer in levende lijve gezien. Dat was in 1966 tijdens het staatsbezoek van Koning Hoessein van Jordanië. Op The Mall in Londen. Daarover heb ik Prinses Diana nog geschreven in mijn bericht over Mr Ivo Opstelten Lord Mayor of Utrecht.

Dertig jaar later was ik terug in Londen en bracht voor de eerste keer een bezoek aan Buckingham Palace. Het was een zeer bijzondere gewaarwording om daar voor de troon van Engeland te staan. In mijn beleving was Prins Philip een tweede vader voor Diana. Getuige Haar brieven met de aanhef ‘Dear Pa’. Ik heb hem pas nog ter sprake gebracht in mijn email aan Ds Dirk Griffioen op donderdag 1 april 2021. Als toekomstige echtgenoot van zijn gescheiden schoondochter ben ik niet erg vriendelijk voor hem geweest in mijn brief van 21 december 1996. Het is niet aan mij om hier verder op door te gaan. Met dit overlijden is zijn hart gestopt te kloppen. Maar zijn geest blijft levend. Om te eindigen met de woorden van Heydanus: Ik heb gheseyt John.

VERJAARDAG VAN HIS ROYAL HIGHNESS THE DUKE OF EDINBURGH (96)

Na verzending van 2017/06/09/the-day-after/ constateerde ik op Zaterdag 9 juni 2012 Brief uit Purmerend ontvangen bijzondere aandacht voor 4 mei 1993 Drs. T. Breuker ter attentie van de gemeentelijke ombudsvrouw te Groningen. Hierna heb ik tot 14:00 naar BBC1 gekeken met bijzondere aandacht voor Andrew Neil. Het gesprek tussen de Prime Minister uit Maidenhead en The Queen in Buckingham Palace heeft slechts twintig minuten geduurd beste Maagd: 10 juni 2017: Misverstanden met iemand die u na staat kunnen eenvoudig uit de weg worden geruimd als u de ander de kans geeft zonder te onderbreken z’n zegje te doen. Ga daarna winkelen; dat verjaagt stress en werkt therapeutisch. Schorpioen: 10 juni 2017: Kom op verhaal, zoek rust en verwen uzelf. Daarna bent u er weer klaar voor om mensen te ontmoeten en levendige gesprekken te voeren. Wees in het belang van uw gezondheid en welzijn bereid zaken uit handen te geven.

Graag zelfs. In dit verband schreef ik vannacht na de voetbalwedstrijd Nederland – Luxemburg (5-0) aan een van onze reisgenoten naar Fatima als reactie op zijn bericht van 22:21 inzake zijn reisverslag: “00:10 Maak je maar geen zorgen. De presentatie die ik heb ontvangen is van goede kwaliteit. Met uitzondering van mijn naamsvermelding. Maar dat maakt niet veel uit. Ik zal die opname verder met niemand delen. Het is voor mij persoonlijk een leuke herinnering. Ik weet niet welke NCCS-leden de files hebben ontvangen. Dat is een volledige verantwoordelijkheid van de NCCS-voorzitter. Daar bemoei ik mij helemaal niet mee en ben daartoe ook niet bevoegd. Als voorzitter van de Stichting Cervantes Benelux houd ik mij aan de formeel getrokken grenzen.”

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn gevoerde correspondentie op deze datum vanaf 10 juni 1995 Beschikkingsnummer 8509286 (1) ter attentie van Officier van Justitie Mr M. Visser te Utrecht10 June 1997 Confirmation of my participation of the Congress De Nieuwe Economie on De Baak on 20 June 1997 –  10 juni 1997 Nieuwe Start10 juni 1998 Sponsoring ter attentie van de Heer K. Eric Kroes in Ternaard (Friesland)10 juni 1998 Yin en Yang10 juni 1998 Bestuurssamenstelling ter attentie van Drs P. Ottenhoff in Het Koninkrijk der Nederlanden10 juni 1998 Uw brief van 9 juni 1998 ter attentie van Mr.Drs Frits Bolkestein10 de junio de 1999 El mundo de mañana para El Presidente del Gobierno del Reino de España10 juni 1999 Feestdag10 juni 2001 Ontvangstbevestiging ter attentie van de Directeur van de Stichting Onze Kleine Weeskinderen te Hilversum10 juni 2004 Quo Vadis10 juni 2010 De formatie kan beginnen

En mijn dagelijkse berichtgeving op deze datum op: 10 juni 2001 KPN laat met zich sollen en ‘Hoteles’ in de lift10 juni 2002 Dagboek 00810 juni 2005 Beleidsplan van Buitenlandse Zaken10 juni 2007 De weg naar gerechtigheid10 juni 2008 Spanje en Oranje zeven keer raak10 juni 2009 Koninklijke WegenDonderdag 10 juni 2010 De teerling is geworpenVrijdag 10 juni 2011 Hans Wijers weg bij AKZO-NOBEL en Zondag 10 juni 2012 De Kroonprinsconnectie.