TOP DOWN BENADERING

Sinds mijn vertrek bij de Baak in 1991 heb ik gekozen voor een top down benadering die moest leiden tot het beoogde doel op 28 november 1997. Helaas is de totstandkoming van dat doel ernstig verstoord geraakt op 31 augustus van dat jaar. Tot op de dag van vandaag zijn er meer dan 24 jaar nodig geweest om de schade te herstellen. En het doet mij deugd dat Father Louis Darant mij bij het verlaten van de St George’s Anglican Church zei “You are always welcome John”.

Op de begraafplaats had ik ook een gesprek met een persfotograaf uit Glasgow met een journaliste van ‘Sur in English’ en heb mij aan hen voorgesteld als ‘The widower of The Princess of Wales’. Tijdens de lichte lunchmaaltijd sprak ik vervolgens met een voormalige inwoner van Windsor wiens grootvader naar zijn zeggen verantwoordelijk is geweest voor het ontcijferen van de telegraafberichten voor toenmalig koning George V. Vanzelfsprekend heb ik hem op de hoogte gebracht van mijn bezoek met mijn beide zonen aan Windsor Castle op 5 augustus 1996 waar wij in St. George’s Chapel werden rondgeleid door een Lady Spencer en het gesprek dat ik daarover op 27 juli 2004 in Segovia heb gevoerd met Steven Spielberg. De in Londen geboren Schotse fotograaf vestigde mijn aandacht op de studie van de zestienjarige prinsessen Alexia van Nederland en Leonor van Spanje op het Atlantic College in Wales waar Willem-Alexander ook heeft gestudeerd.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan Sun eucharist on Remembrance Sunday  mijn verbindende elementen d.d. 16 november vanaf 1995 Instituto Cervantes Benelux 1996 Uw kenmerk NM 964/275Prinses DianaDankCybernetics and Systems 1998 Feiten, geen meningen 1999 Sad eyed lady of the lowlands 2000 España-Nederland 2002 Eerste Bericht uit De Zevende Hemel 2003 Canterbury Tales 2004 De grootste Nederlander 2005 Elka Stegeman 2006 Nederland-Engeland 2007 Factuur 2763632 betaald 2008 Sleutel 97 2009 Cervantes Airlines in de maak Dat proces heeft inmiddels een behoorlijke vertraging opgelopen ten gevolge van de huidige ontwikkelingen in de luchtvaart 2010 Een vleugje humor en 2011 Toronto you are always on my mind in my heart.

Waarom? Daartoe verwijs ik naar Even Apeldoorn bellenSchreiner en CervantesJaarvergadering 1999Morgen gebeurt hetKoninginnendag in Hoogeveen en MeppelVermogenspositie Stichting Cervantes BeneluxEuropese ontwikkelingenTerugblikken en vooruitzienRechtszaak Paul BurrellThe launch of the 2002 Althorp gift rangeKoningin Beatrix 65Bericht uit de Keizer KarelstadTweede Bericht uit de Keizer KarelstadGedachten en inzichten in het dagboekDe VuystBar Erasmus in SalamancaHalbertsma en Van der Heyden (1) – Halbertsma en Van der Heyden (2) – Unidad, Justicia y LibertadHappy ValentineSantiago de Compostela en Cabo FinisterreOpheldering misverstandThe VerdictAl Fayed accepteert uitslag van de juryGrote schoonmaakSchadevergoedingBook Expo Los Angeles op 29 mei 2008Verzoek om rapportageWereldoudersBerichtgeving aan Alexander Pechtold, Johan Agricola en Liesbeth HalbertsmaHet speelveld is uitgezet en de wedstrid kan beginnenTorremolinos-NijmegenOntmoetingen in het Stadhuis van NijmegenVerstrekte exemplaren Letters to Diana Princess of WalesJan van der Heyden de schilder in de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Prins Charles in de hoofdrol.

DOÑA LEONOR EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 31 OKTOBER VANAF 1995

Vanwege een verkoudheid ben ik vandaag tijdens de zestiende verjaardag van La Princesa de Asturias niet in de gelegenheid de kerkdienst te bezoeken van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente aan de Costa del Sol. Thuisblijven dus. Het biedt mij wel de gelegenheid om de ‘nieuwe predikant’ Hans van de Wal voor te stellen zoals beschreven in het contactblad Nr. 237. Ik heb vorige week met hem kennisgemaakt.

‘Hans is in 1939 te Velp geboren en studeerde van 1958 tot 1967 theologie aan de R.U. Utrecht. Ethiek was het hoofdvak van het doctoraal examen, Nieuwe Testament en sociologie de bijvakken. In Utecht leerde hij Emma de Bruyn Kops kennen, met wie hij in 1964 trouwde. Samen met de twee in 1966 geboren zoons vertrokken ze in 1968 naat Indonesië. Van 1968 tot 1977 werkte hij in Indonesië als zendingspredikant en woonde met zijn gezin eerst in Zuid-Oost Sulawesi in dienst van de Protestantse Kerk van Z.O. Celebes (waar nog een zoon en een dochter geboren weren) en vervolgens in Bogor, West-Java, waar hij de Indonesische Christelijke Kerk in West-Java diende. Van 19771987 was hij als consulent maatschappelijk activeringswerk in de provincie Groningen verbonden aan de Hervormde Stichting Welzijnsbevordering Groningen. In 1987 werd hij predikant van de hervormde gemeente Diepenheim en in 1993 van de Samen-op-Weggemeente Arnhem-Zuid, vooral ten dienste van de opbouw van de oecumenische wijkgemeenschap in de nieuwbouwwijk Rijkerswoord. Sinds een studieverlof in 1995 verdiept hij zich in de rol van de kerken in de dekolonisatie van Indonesië en schreef daarover enkele boeken en artikelen. (Voor wie het interesseert: in 2006 verscheen zijn proefschrift over de rol van de Hervormde kerk en de hervormde zending in het debat over het Nederlandse bestuur van Nieuw-Guinea: Een aanvechtbare en onzekere situatie. De Hervormde Kerk en Nieuw-Guinea 1949-1962 (Hilversum, Verloren, 2006). In 2012 publiceerde hij Tot op het bot verdeeld. Nederlandse protestanten, de zending en de Indonesische revolutie (Zoetermeer, Boekencentrum, 2012). Sinds 2002  is hij emeritus predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk, die in 2004 opgegaan is in de Protestantse Kerk in Nederland. In 2011 overleed zijn echtgenote. Hans heeft vier kinderen, drie zoons en een dochter, en inmiddels negen kleinkinderen’.

Mij was vandaag de eer vergund onderstaande lezingen te verzorgen.

Lezing 1: Job 19: 23-27a

O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie, met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld, voor altijd in de rotsen uitgehouwen! Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen.

Lezing 2: Marcus 12: 18-27

Er kwamen enkele sadduceeën naar hem toe; volgens de sadduceeën is er geen opstanding uit de dood. Ze vroegen hem: ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: “Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer.” Er waren eens zeven broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakoemlingen; de tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen; en met de derde ging het net zo. Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de Schriften niet en evenmin de macht van God. Want wanneer mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijk, maar zijn ze als engelen in de hemel. Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob”? Hij is geen God van doden, maar van levenden; u dwaalt vreselijk!’

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn verbindende elementen d.d. 30 oktober vanaf 1995 mijn verbindende elementen d.d. 31 oktober vanaf 2003 Picassomuseum 2004 Nieuw Elan 2005 Nace en Madrid la Infanta Doña Leonor, Primogénita de los Príncipes de Asturias 2006 Computerprobleem hersteld 2008 Mijn acties voor november en december 2008 2009 Utrecht 1 juni 1997 tot en met 31 januari en Burgemeester Opstelten en 2011 Inzake betalingsherinnering en de economische ontwikkeling in de regio Arnhem-Nijmegen.

14:38 Ik kijk nu naar NEC-FC Groningen in een leeg Goffertstadion. 16:31 3-0.

NIEUW LEIDERSCHAP, HET LICHT OP CORNWALL EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 7 SEPTEMBER VANAF 1995

Nieuw leiderschap is een begrip dat reeds dateert van april 2003 en ik herken de visie die Sigrid Kaag gisteren tot uitdrukking heeft gebracht. In de Nederlandse politiek heb ik momenteel alleen nog contact met Sigrid Kaag. De politiek is in Nederland voortdurend problematisch gebleven nadat ons eerste paarse  kabinet  is opgehouden te bestaan. Ik hecht uitsluitend nog aan de correspondentie die ik met die toenmalige ‘decision makers’ heb gevoerd. Uiteindelijk staat voor mij de uitvoering van het beleidsplan ‘Cervantes NBLEW’ (Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales) op de eerste plaats in goede samenwerking met F&L in La Zarzuela. Ik denk dat ik het van de koninklijke families moet hebben. Dit komende seizoen gaan de kroonprinsessen Elizabeth van België en Leonor van Spanje alsmede Prinses Alexia van Nederland in Wales studeren op het college waar Willem Alexander ook heeft gestudeerd. Dan is de familie in ieder geval weer een beetje compleet en kan ik aan personele uitbreiding gaan denken van mijn bestuur.

Na opmaking van mijn Bericht over Lady Sarah Ferguson en mijn verbindende elementen d.d. 6 september vanaf 1995  ontving ik op 3 augustus jongstleden dit bericht van Daily Mail: “A royal staycation! Prince William and Kate Middleton enjoyed a summer holiday in Cornwall with their children for the second year running  By Hayley Richardson For Mailonline Published: 13:14 BST, 3 August 2021 | Updated: 13:26 BST, 3 August 2021 Prince William and Kate Middleton enjoyed a family holiday on the Isles of Scilly for the second year running, it has been revealed. The Duke and Duchess of Cambridge are believed to have travelled there for a staycation with their children Prince George, seven, Princess Charlotte, six, and Prince Louis, three, according to Hello!. Like many Britons put off travelling abroad by the ongoing coronavirus pandemic, the royals have decided to remain in the UK for their summer break. They may have opted to return to Tresco Island – the only one of the five inhabited islands that is privately-owned – after the family were spotted cycling around it last year.  The place may hold fond childhood memories for Prince William, 39, who holidayed in Tresco with his parents Prince Charles and Princess Diana, and his brother, Prince Harry, in 1989. The Cornish islands are renowned for their picturesque sandy beaches and their crystal clear blue water. From Tresco the Cambridges would have had the opportunity to explore the other islands – St Mary’s, St Martin’s, Bryher and St Agnes – via tripper boats.” 

Alsmede om 14:55 Prince Harry gets a taste of real life. Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 7 september vanaf 1995 tot en met 2012: 1996 Strategisch Perspectief 2000De laatste brief voor een nieuw perspectief 1998 Joint Venture  1999 Kringen 2000 Hoteles Cervantes 2002 Operatie Vijfde Roos 2004 To The Loo 2005 Trevor Rees Jones 2006 Brieven aan Diana Prinses van WalesADSL-aansluiting op iMac (6)  2007 171.000 euro niet overvraagd 2008 Van Gasparus tot Johannes  2009 Schiphol 2010 Málaga-AmsterdamContractnummer 2010.1335452011 Ad Scheepbouwer en het Wapen van Nijmegen 2012 Lenguado Bellavista en witte wijn uit Valdepeñas in La Mancha. 09:20 Vanuit deze achtergrond kijk ik nu naar Tijd voor nieuw leiderschap d.d. 6 september 2020.

Ik citeer uit Goedemorgen Nederland de woorden die zij gisteren – exact een jaar later – heeft gesproken. “En we kunnen niet langer om het politieke feit heen dat in het zonnige politieke en bestuurlijke klimaat van het toch wel keurig aangeharkte Nederland waar we ons zelf zo graag feliciteren met nuchter bestuur, redelijkheid, compromisbereidheid en rechtvaardigheid onmiskenbaar een schaduw is gevallen. Dat geldt ook voor degenen die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons landje is. Veel te lang hebben we ons in de verdoving van zelfgenoegzaamheid collectief laten sussen door toch wel politieke bijziendheid.”

Alsmede De Telegraaf: “Kaag haalt midden in stroeve formatie hard uit naar Rutte Door Onze parlementaire redactie Updated 52 min geleden Gisteren, 20:39 in BINNENLAND Amsterdam – Midden in de toch al stroeve formatie haalt D66-leider Sigrid Kaag indirect uit naar haar VVD-collega Mark Rutte. In haar HJ Schoo-lezing opent ze de aanval op het leiderschap van de demissionair premier en plaatst ze zichzelf, na vier jaar onder Rutte minister te zijn geweest, juist buiten die Haagse werkelijkheid. Ruim vijf maanden nadat Kaag met ’hier scheiden onze wegen’ al een keer afstand nam van Rutte, pookt ze het vuur weer nadrukkelijk op. Het is Kaag opgevallen dat de Nederlandse politiek in haar woorden ’wordt bedreven door koffie te drinken, relaties te managen, en binnenskamers spelletjes te spelen met partijpolitieke emotie’. Ze neemt nadrukkelijk afstand van wat zij ’regelen, ritselen zonder visie’ noemt. Kaag ziet zichzelf eerder als een John F. Kennedy die de strijd aanbond met nucleaire wapens, zij ziet nu ook ’zo’n moment’, maar dan met klimaatverandering. „Ook wij leven in tijden waarin wij niet langer om het besef heen kunnen dat immense verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van onze planeet in onze sterfelijke handen ligt.” Kaag wil rap tempo maken met klimaatmaatregelen. „U zult begrijpen dat ik geen geloofwaardig onderdeel kan zijn van een kabinet dat geen dramatische en ultieme versnelling inzet in de Nederlandse klimaatpolitiek.” Politieke managers De D66-leider waarschuwt in haar lezing voor de gevolgen van ’politieke managers’, een sticker die vaak op Rutte wordt geplakt: „Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan, als politiek niet langer als middel wordt gezien maar als doel op zich, als beheren en accommoderen zijn uitgegroeid tot hoogste ideaal, betaalt de samenleving daarvoor uiteindelijk de hoogste prijs.” Kaag zegt dat iedereen lessen heeft te leren over ’medemenselijkheid, betrouwbaarheid, openheid en effectief bestuur’, en neemt daarbij Rutte weer impliciet op de korrel: „Dat geldt ook voor degenen die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons ’landje’ is.” Dat de D66-leider zelf onderdeel was van het kabinet-Rutte III, laat Kaag niet geheel onbenoemd. „Ik heb zelf niet genoeg gedaan om een wijziging van koers af te dwingen”, zegt ze bijvoorbeeld over de Nederlandse houding in Europa. Maar ze probeert zichzelf na vier jaar ministerschap toch als buitenstaander neer te zetten: „Soms heb ik het gevoel dat ik me op een ander spoor begeef dan mijn tegenstrevers en collega’s in de politiek.”

Ik zag daarbij ook het opschrift ‘Eerst de feiten’ op haar spreekgestoelte hetgeen mij herinnert aan mijn brief getiteld Feiten, geen meningen van 16 november 1998 toen ik mijn brief over Kasteel Terworm heb geschreven aan Freek van der Valk in Heerlen. Ik kan mij dus wel vinden in de woorden die Sigrid Kaag heeft uitgesproken.

Mark Visser meldde in het NOS Journaal van 12:00 dat Sigrid Kaag de naam Rutte niet heeft genoemd. Dit blijkt dus een journalistieke interpretatie. Ik wijs dit soort interpretaties volledig van de hand. Dat heeft al eerder tot grote communicatieproblemen geleid. Ik citeer: 02:17 “Gisteravond haalde D66-leider Kaag nog uit naar de opstelling van VVD-leider Rutte zonder hem bij naam te noemen”: “Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen, ritselen zonder visie. Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan. Als politiek niet langer als middel wordt gezien maar als doel op zich. Als beheren en accomoderen zijn uitgegroeid tot hoogste ideaal betaalt de samenleving daarvoor uiteindelijk de hoogste prijs” zei Sigrid. En daarmee is niets miszegd!

20:10 Het doet mij deugd dat Annechien Steenhuizen  is teruggekeerd in het NOS Journaal.

VOORLEZING UIT DE DON QUIJOTE DOOR DE PRINSESSEN LEONOR EN SOFÍA, BELLE VAN ZUYLEN EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 30 DECEMBER VANAF 5 JANUARI 1991

12:05 In 1898 is Spanje al haar overzeese gebiedsdelen kwijt geraakt. De literaire stroming was in die tijd La Generación del 98. Vanuit deze achtergrond constateerde ik na verzending van mijn bericht Het hoofd in de wolken in Beleidsplan Cervantes 2.9 Corporate Governance bijzondere aandacht voor 2.10.1.1.1 Reactie kabinet 1998. Minister-President Pedro Sánchez van Spanje gaf een balans van het afgelopen jaar 2020. Hierna ging mijn aandacht uit naar de voorlezing van Leonor en Sofía uit de Don Quijote. Terzake ging mijn aandacht gisteravond voornamelijk uit naar Ceremonia de la Recepción Oficial al Presidente de Argentina, Mauricio Macri en el Palacio Real en vervolgens naar Verleden van Utrecht Aflevering 8 Belle van Zuylen en de gouden kooi.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 30 december vanaf 5 januari 1991: 1996 Uitstaande vordering 1997 Inzake 14 januari 1998 1998 First day cover 2000 Feliz año nuevo 2001 2005 De laatste brief van 2005 2006 The Queen in Orange 2007 Opnieuw aandacht voor De Nieuwe Adel en 2011 Noordwijk beste Maagd: Overweeg een studie te hervatten of een cursus te volgen zodat je aantrekkelijker wordt op de arbeidsmarkt. Je zult in het nieuwe jaar over de gedrevenheid beschikken om plannen uit te voeren. Groei moet je stuwende factor zijn. Schorpioen: Begin vroeg, je hebt genoeg te doen. Een verandering of uitdaging zal je prikkelen er stevig tegenaan te gaan. Er kan een zwaarder beroep op je worden gedaan dan je verwacht, maar met jouw energie kun je jezelf overtreffen.

In dit verband kreeg ik gisteren een mooi bericht van Léontine Freeve waarin zij liet weten hoe zij en haar echtgenoot Alexander het afgelopen jaar hebben ervaren. Ik heb daar alsvolgt op gereageerd: “Hoi Léontine, Wat lief dit bericht. Ik denk natuurlijk ook altijd aan jou en Alexander. Wat wij samen hebben meegemaakt grenst in de ogen van velen aan het onwaarschijnlijke. Maar het is wel echt gebeurd. Van Amersfoort tot Cáceres. Vandaar naar Moskou, Parijs en Buenos Aires tot aan het uiterste zuiden van Argentinië. En niet te vergeten: Alcalá de Henares en Segovia en ga zo maar door. Ik schud dit zo even uit mijn mouw. Maar wij kunnen samen wel honderden verhalen vertellen. Zo niet nog meer. Het jaar 2020 loopt nu op zijn end en ik heb zojuist nog even gekeken naar de presentatie van Annechien Steenhuizen over Belle van Zuylen dat mij weer doet denken aan Belle en het beest etc. Of wij elkaar nog zullen zien in AEPE-verband? Dat weet ik niet. Ik hoop van wel. Maar onze vriendschap staat als een Dukdalf boven water. En dat is nog het belangrijkste. Lieve groeten uit Torremolinos en een gezegend 2021 toegewenst aan jou, Alexander en jullie dochters, John.”

BERICHT VAN REGINA ALTENBURG, HET LICHT OP DE NEDERLANDSE KAMERS VAN KOOPHANDEL VAN AMSTERDAM, UTRECHT, ARNHEM EN ALKMAAR , VIJTIENDE VERJAARDAG VAN DOÑA LEONOR DE BORBÓN Y ORTIZ PRINCESA DE ASTURIAS, MIJN DOCUMENTEN D.D. 31 OKTOBER VANAF 5 JANUARI 1991, HET LICHT OP LETIZIA ORTIZ Y ROCASOLANO REINA DE ESPAÑA EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 1 NOVEMBER VANAF 5 JANUARI 1991

11:00 Ik ontving op 28 oktober dit bericht van de Nederlandse Kamer van Koophandel: “41211928 Stichting Cervantes Benelux (SVO) Handelsregister KVK 28 okt. 2020 15:07 Geachte heer van der Heijden, Bedankt voor het doorgeven van de wijziging (wijziging bezoekadres). Wij kunnen deze nog niet verwerken, omdat we een bewijsstuk nodig hebben, niet ouder dan een maand, van een officiële instantie of van een nota, waaruit blijkt dat u op het opgegeven adres Roquedal 17, 704, 29620 Torremolinos te Spanje woont. Wij houden uw wijziging maximaal 6 dagen aan. Binnen deze termijn kunt u de gevraagde gegevens per mail aanvullen of reageren. Zodra de gegevens compleet zijn, gaan wij over tot registratie. Na verwerking sturen wij per post een bevestiging. Ontvangen wij geen reactie binnen 6 dagen? Dan kunnen wij de wijziging helaas niet verwerken. Wij informeren u hierover per e-mail. Heeft u nog vragen? Beantwoord dan deze e-mail. Met vriendelijke groet, Regina Altenburg Medewerker Backoffice Noord.”

Ik verbaas mij over de aanduiding SVO. Het doet mij denken aan een afkorting voor ‘Stichting Volwassenen Onderwijs’. Ik heb mevrouw Altenburg vervolgens deze reacties gezonden:

“Bijlagen 28 okt. 2020 17:01 aan Drs, Handelsregister Geachte mevrouw Altenburg, Het doet mij deugd dit bericht van u te hebben ontvangen terwijl ik kijk naar El rey Felipe abre la XIV Legislatura en el Congreso. Aangehecht ontvangt u terzake mijn laatst ontvangen factuur van het waterleidingsbedrijf van mijn huidige woonplaats 20200814 Aguas de Torremolinos. Met vriendelijke groet, John L. van der Heyden Torremolinos 28 okt. 2020 17:54 aan Handelsregister. Voor de goede orde: El rey Felipe abre la XIV Legislatura en el Congreso 28 okt. 2020 18:54 aan Drs, Handelsregister Geachte mevrouw Altenburg, Ik hoop dat de juiste informatie u thans heeft bereikt. Na alle omzwervingen vanaf 1992 heb ik nu een beetje rust nodig. Ik hoop dat u dat begrijpt. Met vriendelijke groet.”

De naam Altenburg treffen wij aan in Voorbereiding bezoek aan Leeuwarden, Olga Ramos en De Engelenburg in Brummen en Wat doen wij met Paleis Soestdijk? Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan Wij Beatrix bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden Prinses van Oranje-Nassau en mijn documenten d.d. 30 oktober vanaf 5 januari 1991 mijn correspondentie met Nederlandse Kamers van Koophandel in Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Alkmaar: Uw enquête activiteitencode d.d. 28 oktober m.b.t. S211928 d.d. 30 oktober 1994, Wijzigingsformulieren d.d. 14 mei 1998, Bevestiging afspraak d.d. 10 september 1998, Antwoordformulier en Juridische zaken d.d. 20 september 2001, Ondernemerskwaliteiten d.d. 23 september 2001, Factuur 641211928 d.d. 25 mei 2006, Uw herinnering van 17 maart 2010 d.d. 27 maart 2010Wijziging gegevens d.d. 9 oktober 2009 en mijn verbindende elementen d.d. 31 oktober vanaf 5 januari 1991: 1996 Champagne Brut 1999 Begroting 2003 Picassomuseum 2004 Nieuw Elan 2005 Nace en Madrid la Infanta Doña Leonor Primogénita de los Príncipes de Asturias 2006 Computerprobleem hersteld 2008 Mijn acties voor november en december 2008Stap 1: betaling declaratie aan de Stichting Cervantes Benelux 2009 Utrecht 1 juni 1997 tot en met 31 januari 1999 en Burgemeester Opstelten 2010 Haesje Claes en de dochter van de keizer van Japan 2011 Inzake betalingsherinnering en de economische ontwikkeling in de regio Arnhem-Nijmegen beste Maagd: Onverwacht bezoek kan uw plannen dwarsbomen maar u zult er niet rouwig om zijn. Zet professionele zorgen dit weekend van u af. Door de knop even om te draaien ziet u de zaken maandag in een beter perspectief. Schorpioen: Een positief weekend wat u ook gaat doen. Maak een grote pan soep; de kans is groot dat bezoekers lang blijven plakken. Vul uw wintergarderobe aan. Uw huidige relatie verschaft de zekerheid waaraan u behoefte hebt.

Ik verwacht geen bezoekers. Maar dat idee van een grote pan soep spreekt mij wel aan. Het wordt immers weer tijd voor erwtensoep. Ik moet hierbij denken aan de zogenaamde ‘snertfuiven’ die wij tijdens mijn studie aan Het Nijmeegs Lyceum organiseerden in het koetshuis van de familie Jurgens aan de Sophiaweg op de Kwakkenberg in Nijmegen. Ook ben ik weer toe aan een nieuw kostuum. Afgelopen week heb ik echter mijn linker knie ontwricht en ben helaas weer eens beperkt in mijn mobiliteit.

17:10 Na verzending van het bovenstaande zag ik deel 1 van de Spaanstalige filmserie ‘Felipe y Letizia Deber y querer’. Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 1 november vanaf 5 januari 1991: 1995 Faxbericht van 30 oktober 19952000 El mundo de mañana empieza hoyOn Her Majesty’s Service 2003 Halloween 2004 Geloof, Hoop en Liefde 2005 Don’t cry for me Argentina 2007 De geur van appels en sinaasappels 2010 The purple glasses of Elton JohnEen weekend met Mr.Drs Marc van HoornVerslag van het afgelopen weekend 2011 Veel belangstelling voor de familie Halbertsma vandaag 2012 1 november 2012.

PRINCESA LEONOR IN GIRONA EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 4 NOVEMBER VANAF 5 JANUARI 1991

Gezien Palabras de S.A.R. la Princesa de Asturias e Girona en los premios FPdGi 2019 en The Real Camilla Duchess of Cornwall. Er wordt woensdag gestaakt in het Nederlandse onderwijs. Deze keer ondersteun ik deze actie. Het gaat immers om de totstandkoning van een samenhangend stelsel van educatieve voorzieningen. In dit verband ben ik niet gelukkig met de berichtgeving van de NOS waarin een groep Catalaanse separatisten in beeld werd gebracht die ten doel had om de nachtrust van Felipe te verstoren in de Catalaanse hoofdstad. Felipe is immers verantwoordelijk voor de handhaving van de Spaanse Grondwet. En die is ook van toepassing op Catalonië. In dit verband kijk ik met tevredenheid terug op het bezoek aan mijn Spaanse collega’s op 28 juli 2008 en memoreer ik aansluitend aan Kerkdienst in het Holland Huis, van Maarn naar Baarn en mijn documenten d.d. 3 november vanaf 5 januari 1991 mijn documenten d.d. 4 november vanaf 5 januari 1991: 1992 ‘Talencentrum Den Haag’ ter attentie van de Voorzitter van de Stichting Cervantes Benelux 1995 Exportbevordering 1997 The red carpetReport 39 to Earl Charles SpencerReport to England 1998 Bijzondere uitnodiging 1999 OlifantenIn dit verband vind ik het begrijpelijk dat Juan Carlos een signaal heeft willen afgeven 2003 Geen republikeinen meer 2004 En nu… geld verdienen 2005 Haags Juristen College 2007 Bezoek aan Utrecht, Amsterdam en Zandvoort 2008 Amerikaanse presidentsverkiezingen 2008 2009 Nederlands Staatsbezoek aan Mexico 2010 Candle Lighten 2011 Heading United States of Northern America.

VEERTIENDE VERJAARDAG VAN DOÑA LEONOR PRINCESA DE ASTURIAS, MIJN DOCUMENTEN D.D. 31 OKTOBER VANAF 5 JANUARI 1991 EN DE EERLIJKE VINDER

De Britse deadline is verschoven naar 31 januari 2020. Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan Máxima in het rood in Breda ‘Nu’ en mijn documenten d.d. 30 oktober vanaf 5 januari 1991 mijn documenten d.d. 31 oktober vanaf 5 januari 1991: 1999 Begroting 2003 Picassomuseum 2004 Nieuw Elan 2005 Nace en Madrid la Infanta Doña Leonor Primogénita de los Príncipes de Asturias 2006 Computerprobleem hersteld 2007 Van MIP tot VIP 2008 Stap1: Betaling declaratie aan de Stichting Cervantes Benelux 2009 Utrecht 1 juni 1997 tot en met 31 januari 1999 en Burgemeester Opstelten 2010 Haasje Claes en de dochter van de Keizer van Japanen 2011 Inzake betalingsherinnering en de economische ontwikkeling in de regio Arnhem-Nijmegen.

P.S. Gisteren had ik het geluk dat een eerlijke vinder mijn portemonnee had gevonden nadat ik het loket van het treinstation vn Torremolinos tussen 14:00 en 15:00 gesloten had aangetroffen. Na verlaten van het station ben ik hem op onverklaarbare wijze klaarblijkelijk verloren. Een vriendelijke man met een Pakistaans uiterlijk kwam mij achterna. Ik was geheel verbaasd. Hij had zelfs de inhoud van de portemonnee gecontroleerd. Vermoedelijk was hij een lid van de groep mensen uit Bangladesj die hier op tal van plaatsen een ‘supermercado’ runnen.

HET LICHT OP ASTURIAS EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 20 OKTOBER VANAF 5 JANUARI 1991

Terwijl de brexitdebatten in volle gang waren zag ik de toespraak van Prinses Leonor ter gelegenheid van de uitreiking van de Premio Princesa de Asturias voorheen ‘Premio Príncipe de Asturias’. Prinses Leonor is geboren op 31 oktober 2005. Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Brexitdebat in The House of Commons en mijn documenten d.d. 19 oktober vanaf 5 januari 1991 mijn correspondentie waarin Asturias is vermeld: 1992 Embajada Real de los Países Bajos 1996 Manual del PríncipeThe Power of The DreamInvitación a Su Alteza Real Don Felipe de Borbón y Grecia Príncipe de AsturiasTender la puente 1997 Strategisch PerspectiefEl Puente HolandésSynergieJohannesburgBevestiging telefoongesprek‘Erkenning’ ter attentie van de Hoge Raad van AdelNaamswijziging ter attentie van de Sector Bestuusrecht van de Arrondissementsrechtbank te UtrechtProcedure 97 / 2152 RWNL AZ (2)The presentation of this eveningViaje Real 1998 Visita – Carta dirigida al Presidente del Gobierno del Reino de EspañaAudiencia a la atención del Príncipe de AsturiasAudiencia a la atención de Su Majestad El ReyHet Geheim van UtrechtCandle in the WindCervantes Management CentrumCervantes Management GroepDesert Fox 1999 Bruxelles 2000 Paarse petten 2002 Residencia fiscal 2004 Diana, Our beloved PartnerReis naar Apeldoorn, Wijk bij Duurstede, Buren en DoornenburgEl Gran Teatro del Mundo 2005 Post uit Clarence HouseKerstkaarten 2006 Regeren is vooruitzienBrief aan Johan Agricola van De Engelenburg (1) 2009 Contador  2010 Een belangrijk bezoekInformatievoorzieningVitesse en het Beleidsplan Cervantes en mijn documenten d.d. 20 oktober vanaf 5 januari 1991: 1996 Nigel o’Sullivan 1997 Faxbericht Commissie Knol (2)Brief Commissie Knol (2) 2003 Licentie-overeenkomst 2004 America America 2005 Cervanteskring 2006 Succes met de onderhandelingen 2007 Een appeltje met iemand te schillen hebben 2008 Herrijzend Valkhof 2009 De Wellenkamp in Nijmegen 2010 De machtigste vrouw van Nederland en 2011 Jan van der Heyden de schilder in de Verenigde Staten van Noord-Amerika.

HET LICHT OP DOÑA LEONOR DE BORBÓN Y GRECIA PRINCESA DE ASTURIAS

Aansluitend aan mijn berichtPiet Hein Donner gaat en Thom de Graaf komt als Vice President van de Raad van Stategaat de aandacht vandaag uit naar Kroonprinses Leonor van Spanje. Aanleiding is het bezoek dat Koning Felipe, Koningin Letizia en de infantas Leonor en Sofía samen met Minister-President Pedro Sánchez en overige hoogwaardigheidsbekleders afgelopen woensdag 31 oktober hebben gebracht aan de hoofdvestiging van het Spaanse Instituto Cervantes in de Calle de Alcalá in Madrid ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de Spaanse Grondwet. Dit verslag is te zien op Lectura de la Constitución Española con motivo del cuadragésimo aniversario. Na het voorlezen van de preámbulo werd Koning Felipe gevolgd door zijn oudste dochter Leonor, de vermoedelijk toekomstige Koningin van Spanje. Haar werd de eer vergund de eerste drie artikelen van de Grondwet voor te lezen. Een bijzondere eerste officiële handeling als eventueel toekomstig staatshoofd. Een bijzondere gelegenheid voor Leonor aangezien zij op dezelfde dag haar dertiende verjaardag vierde. Zij is namelijk geboren op 31 oktober 2005 zoals wij kunnen zien op 31 de Octubre de 2005 Nace en Madrid la Infanta Doña Leonor, Primogénita de los Príncipes de Asturias. Voor mij was het een heel bijzondere gebeurtenis. Het brengt mij in gedachten namelijk terug naar mijn bezoek aan dezelfde Salón de Actas op 28 juli 2008. Prettig weekend  John L. van der Heyden Torremolinos. Bijlage: Brief en enveloppe d.d. 9 september 1996 van de Casa Real Española.