DE BLIK OP ABU DHABI EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 12 DECEMBER VANAF 1993

Vandaag is voor veel Nederlanders de blik gericht op Abu Dhabi. Onder meer vermeld in Huis ten Bosch als ‘fata morgana’, Een Nieuwe Regering en Een zware verantwoordelijkheid.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht De Marbella Club, mijn verbindende elementen d.d. 11 december vanaf 1994 en Terug naar Het Lange Voorhout mijn verbindende elementen d.d. 12 december vanaf 1993 De langste brief van het jaar 1993 1995 Plan de Empresa 1997 Jouw brief van gisteren 1998 Toekomstperspectief 2001 European Cervantes Foundation 2003 Vertrouwen Winnen 2004 Wederom Nieuw Licht 2005 Ruud West 2006 Bezoek aan de Valkhofvereniging 2007 Christmas, bruidspaar, Alma Cuypers of andersom 2008 Geagendeerde uitnodiging op komst en 2011 Oud en Nieuw in Noordwijk.

In dit verband is mij vandaag de eer vergund in het Spaanse Holland Huis onder verantwoordelijkheid van Dominee Hans van der Wal uit Velp onderstaande lezingen te verrrichten.

Lucas 3: 7 t/m 18

Optreden van Johannes

Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet tegen jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! Ja, de bijl ligt al bij de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’

De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester wat moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen’. Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij’.

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes de messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden’.

Openbaring 12: 1-12

De vrouw, de draak en de twee beesten

Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote vuurrode draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden -, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden.

Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Daarom juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’

20:38 Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 12 december vanaf 1993 De langste brief van het jaar1995 Plan de Empresa (1) para el Malaca InstitutoKerstmis 19961996 Perfect Match1997 Jouw brief van gisteren1998 Toekomstperspectief2001 European Cervantes Foundation (1)2002 Ariane (1)2002 Opmaat naar morgen2003 Vertrouwen winnen2004 Wederom Nieuw Licht2005 Ruud West2006 Bezoek aan de Valkhofvereniging2007 Christmas, bruidspaar en Alma Cuypers of andersom2008 Geagendeerde uitnodiging op komst2010 Huwelijksbootje en Oud en Nieuw in Noordwijk.   

21:26 Mijn gelukensen gaan thans uit naar Max Verstappen voor zijn ongeëvenaarde prestatie in Abu Dhabi.

23:00 In dit verband gaan mijn gedachten thans uit naar Setecientos setenta y siete días que no nos vemos.

TOETREDING PRINSES AMALIA TOT DE RAAD VAN STATE

Aansluitend aan Prinses Amalia 18 jaar en mijn verbindende elementen d.d. 7 december vanaf 1992 zag ik het door Dionne Stax gepresenteerde programma Amalia 18 jaar. Vandaag treedt Prinses Amalia als toekomstig staatshoofd toe tot de Raad van State. Het hoogste adviesorgaan van De Nederlandse Regering..

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn belangrijkste documenten waarin de Raad van State is vermeld: PromotieEerlijkheidWederopbouwEert het doel bepalen… dan de middelenEuropese ontwikkelingen –  Spijkers met koppenRetour Nijmegen-Wassenaar IIIAls een lopend vuurtjeSanta ClausTop-down benaderingWij Heeren van HeyendaelOnze butler Paul BurrellAdvocaten: no cure no pay beperkt toegestaanLogboek zomer 1996EindspelVoortgangFinishing touchWit en paars en roodZeven jaar na Koningin ElizabethOpladen van de batterijBij jouw 49ste verjaardagYou are The One My Number OneCharles Spencer en Ronald BlankensteinThe Diana Inquest Part 1 –  Koningin begint consultaties  – Gesptek met Nw. Drs. Eveline Vos Fruit, de ledenvergadering van D66 Nijmegen en het eerste Britse verkiezingsdebatNederland-Slowakijke 2-1Ivo Opstelten InformateurValkhofnieuws ontvangenConquest of ParadiseEen samenhangend stelsel van onderwijskundige voorzieningenEl Open Arms heropendVan der Heyden, Spencer, Donner en OpsteltenOpvolging van Herman Tjeenk Willink in de Raad van StatePim en Msrgit Kaper en de verantwoordelijkheden van Prinses Diana’s butler Paul BurrellUitnodiging voor bezoek aan Paleis Soestdijk ontvangen  – Alumnidag Radboud Universiteit groot succesDrie jaar na de reünie van de School Reserve Officieren Cavalerie (SROC) in AmersfoortShakespeare in loveBezoek aan LUX te NijmegenHeinekenborrel 2011 volgeboekt  – Oud en Nieuw in NoordwijkReinildis van Ditzhuyzen en Liesbeth SpiesPiet Hein Donner, Onderkoning of Collega?   Over een ombudsman en een nieuwe Paarse PartijRaymond Nielen en Jan StruykBezoek ssn Groningen, Delfzijl, Zoutkamp en SchiermonnikoogMet open armenRemembering Christmas 1996Nieuwe Collega: Victor García de la ConchaInventarisatie Spaans door Drs J.G.F. Doensen en opsomming vermelding van Drs P. OttenhoffSchaake en MazzolaConvergentie en Transparantie.

En mijn verbindende elementen d.d. 8 december vanaf 1992 Uw offerte d.d. 15 oktober 1992 1994 Valse start enquêtecommissie (1) – Valse start enquête commissie (2) 1996 Strategisch Perspectief  – European Union 1998 Alcalá de Henares 2000 Ludwig van Beethoven 2005 Waardebepaling handelsmerk Instituto Cervantes Benelux 2006 Pursuasion 2007 Spaanse diploma’s en getuigschriften  2008 Friesland en Limburg opnieuw in beeld 2010 Westminster en Scotland Yard en 2011 NS-keuzedag 4 van het seizoen 2011-2012.

Als voorzitter van de Stichting Cervantes Benelux wens ik Prinses Amalia veel succes met Haar werkzaamheden in de Raad van State.

08:30 Vanuit deze achtergrond gaat mijn aandacht thans uit naar Het Griekse Koningshuis en mijn documenten d.d. 10 februari vanaf 1997.

14:45 Ik heb de uitzending op NPO1 voorafgaand door een commercial van de Baak vanaf 13:40 met belangstelling gevolgd waarbij mijn aandacht vooral uitging naar de witte roos vóór het betreden van Paleis Kneuterdijk. Ook de aanbieding van de vulpen vond ik een goede vondst van Thom de Graaf.

Ik zag ook het hieraan voorafgaande NOS journaal. Ik vind een bedrag van 150 miljoen euro ten behoeve van de familie Rothschild voor een schilderij van Rembrandt wel een ‘beetje veel’. Mijn handelsmerk ‘Instituto Cervantes’ is wel iets duurder. Maar ik denk niet dat ik dat verkoop. Ondanks de belangstelling van Koning Felipe voor het schilderij ‘De vaandeldrager’ van Rembrandt tijdens zijn bezoek met Willem-Alexander aan het Rijksmuseum te Amsterdam.

18:12 In dit verband kijk ik nu naar het NOS Journaal van 15:00 en ben ik zeer te spreken over de toespraak die Thom de Graaf  bij deze gelegenheid heeft gehouden.

18:38 En kijk ik thans naar zijn optreden in  Buitenhof.

Zie ook Binnengeleiding Prinses van Oranje in Raad van State.

MINISTER VAN STAAT WINNIE SORGDRAGER, LOVE LETTERS IN THE SAND, MIJN DOCUMENTEN D.D. 18 NOVEMBER VANAF 1996 EN HET LICHT OP MR E.J. ARKENBOUT

Van de Heer Mr.Drs M. van Hoorn ontving ik de vraag waarom Winnie Sorgdrager benoemd is tot Minister van Staat. Om hier een antwoord op te geven citeer ik uit aangehecht artikel uit de najaarseditie van Democraat D66 de hierin Oranje gekleurde fragmenten die mij terzake persoonlijk aanspreken.

Terwijl Winnie Sorgdrager voor de koffie zorgt, heeft de bezoeker in haar woning in Amsterdam voldoende om naar te kijken. Een omvangrijke boekenkast bijvoorbeeld, en kunst – veel kunst. Trots op eretitel Haar kinderen moesten het wel even googelen, vertelt ze. “Minister van staat is een eretitel. Ik ben er best trots op. Het doet me ook wel wat dat ik op deze manier in de voetsporen treed van Els Borst, die in 2012 werd benoemd”. Samen met oud-ministers Sybilla Dekker en Jaap de Hoop Scheffer treedt ze toe tot een select gezelschap van vooraanstaande oud-politici en oud-bestuurders. Over de functie, waar een diplomatiek paspoort bij hoort, wordt wel gezegd dat men er veel voor moet weten, maar weinig voor hoeft te doen. Maar de functie kan allure krijgen door omstandigheden. Voor het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima onderhandelde minister van staat Max van der Stoel bijvoorbeeld over de aanwezigheid van de omstreden vader van de bruid, Jorge Zorreguieta. Met succes: hij kwam niet. Maar niet alle inzet wordt aan de grote klok gehangen. “Ik weet dat Els Borst een aantal keer op reis is geweest, of bij ontvangsten aanwezig was. Maar het is geen baan waar je in je agenda rekening mee moet houden.” Tot dit voorjaar was Sorgdrager lid van de Raad van State. Ze is blij met de benoeming van partijgenoot Thom de Graaf tot vice-president van het hoogste adviesorgaan van ons staatsbestel. “Burgers, maar ook politici, zijn zich vaak niet bewust van de belangrijke rol van de Raad. Elke wet moet eerst langs de Raad voor advies. Ik heb met veel plezier meegedacht en geschreven aan de adviezen. Toen ik daar twaalf jaar geleden kwam, was het taalgebruik niet erg toegankelijk. De Raad is nu moderner, meer naar buiten gericht en de taal is minder hermetisch geworden. Dat geldt ook voor de uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak.” Onverzettelijk rolmodel Sorgdrager was één van de eerste vrouwelijke officieren van justitie en advocaat-generaal; de eerste vrouwelijke procureur-generaal én de eerste vrouwelijke minister van Justitie – in het eerste ‘paarse’ kabinet Kok (19941998). Bij medisch-ethische kwesties en drugsbeleid had ze veel te maken met partijgenoot en minister van Volksgezondheid  Els Borst. Haar doorzettingsvermogen en onverzettelijkheid heeft Sorgdrager meegekregen van thuis. Ze is een kind van de wederopbouw, geboren in 1948. Haar vader werkte als krijgsgevangene aan de Birmaspoorweg, haar moeder zat in een Japans vrouwenkamp in Indië. Het magazine HP/de Tijd schreef in 2012 Waren er in de jaren negentig parlementair journalisten die niet verliefd waren op Justitieminister winnie Sorgdrager? En over de ruzie met Arthur Docters van Leeuwen, die tijdens haar ministerschap voorzitter was van het College van Procureurs-Generaal: Nooit eerder beleefde Den Haag een zo realistische krachtmeting tussen een beauty en een beast. “Ik weet nog goed dat ik op het hoogtepunt van de IRT-affaire (over opsporingsmethoden bij zware drugscriminaliteit, red.) met collega-minister Hans Dijkstal de Kamer uitliep (dat weet ik ook nog goed, JH) Stormachtig ministerschap Ook haar ministerschap zal ze niet snel vergeten. Dat was stormachtig. Vooral de crisis met het Openbaar Ministerie, over de mogelijke belangenverstrengeling van een procureur-generaal, vergde veel van haar. “Wat ik het mooist aan het werk vond, was de Europese Unie. Op elk vakgebied is er een Raad van Ministers die op dat terrein beslissingen neemt. Zo is ook het Europese programma voor de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit tot stand gekomen. Je realiseert je dat de loop van de geschiedenis soms door een of twee individuen bepaald worden – in Brussel zag ik dat gebeuren.” Maar ze is geen politiek dier, zegt ze. “Ik ben er achteraf gezien tamelijk naïef ingestapt, nadat Hans van Mierlo mij, tijdens mijn vakantie in Frankrijk, vroeg als minister. Zoeken naar de balans Haar relatie met D66 is ook stormachtig. Ze werd eind jaren zestig lid, maar stapte in de jaren zeventig over naar de VVD. “D66 zat toen echt in het slop, en lokaal in Enschede, waar ik woonde, al helemaal.” Later, toen ze officier van justitie werd, veranderde haar maatschappijbeeld, en zegde ze haar VVD-lidmaatschap op. Om uiteindelijk weer bij D66 terug te keren. Amsterdam wil nog steeds de stad zijn waar alles kan, maar je moet ook je verantwoordelijkheid daarin nemen; het is niet normaal, je houdt een criminele keten met uitbuiting en geweld in stand.”

Mijn reactie: “Ik vraag mij af wat zij met mijn informatie heeft gedaan inzake de tip-, toon- en verkoopregeling. Op die basis heb ik in 1995 mijn declaratie ingediend van Hfl. 73,3 mio. Die is nog steeds niet betaald. Nu trekt de regering €100 mio uit voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Ze hebben alles op hun beloop gelaten in Den Haag. En Mark Rutte  maakt zich overal als een Jantje van Leiden vanaf. Ik kom hier nog op terug. Ofwel zoals ik ooit op het strand van Noordwijk tegen haar voorganger Ernst Hirsch Ballin heb gezegd: “U hoort nog van mij!”.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Terugblik op de uitvaart van Don Juan de Borbón Conde de Barcelona en mijn documenten d.d. 17 november vanaf 1992 mijn gevoerde correspondentie op 18 november vanaf 18 November 1996 Business Proposal on behalf of Lady Diana Frances Spencer Princess of Wales18 november 1996 Gele Peter18 november 1996 Faxbericht Uw fax van vandaag ter attentie van de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden te Brussel18 november 1996 Faxbericht Miranda ter attentie van mevrouw Jant de Vries van Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden18 november 1997 Faxbericht Rechtinstandhoudend gebruik handelsmerk ter attentie van Nauta Dutilh Amsterdam18 november 1997 Congress A new relationship between Europe and Spain18 november 1998 John Talen18 november 1998 Halbertsma Pallets18 November 1999 Storm is over.

En mijn dagelijkse verslaglegging op 18 november vanaf 18 november 2002 You’ll never walk alone18 november 2003 Hillary18 november 2004 Aansturing18 november 2005 Op weg naar een nieuwe relatie?18 november 2006 Asociación de Hispanistas de Benelux18 november 2007 I am Vueling 18 november 2009 De ivoren torenDonderdag 18 november 2010 Hispanocommunicatie en Vrijdag 11 november 2011 Empire State Building.

P.S. Instituto Cervantes Benelux  heeft Foco september 2018 van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland  in goede orde ontvangen (Bijlagen Foco1 en Foco2)

THOM DE GRAAF VICE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN STATE

Na verzending van Mijn documenten d.d. 22 juni vanaf 1998 met mijn mond vol tanden vernam ik via het NOS Journaal dat ons aller Thom de Graaf Piet Hein Donner gaat opvolgen als Vice Voorzitter van de Raad van State. Ik citeer de Telegraaf: “Rutte: geen andere procedure Raad van State DEN HAAG – De procedure rond de benoeming van de vicepresident van de Raad van State moet niet veranderd worden. Dat vindt minister-president Mark Rutte. „Volgens mij gaat de benoeming goed zo.” De ministerraad ging vrijdag akkoord met de benoeming van Thom de Graaf (D66) tot vicepresident van de Raad van State. Zijn naam zou al zijn genoemd tijdens de formatiegesprekken. Daar wilde Rutte niet op ingaan. Hij wilde alleen kwijt dat tijdens de formatie hierover „geen afspraken zijn gemaakt.”

Dat is al een stap in de goede richting. In dit verband heb ik een overzicht samengesteld met mijn documenten waarin Thom de Graaf is vermeld beginnend met Correspondentie met de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden  – Brieven aan de volksvertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden en eindigend met Naar het beoogde doel.