ROB JETTEN MINISTER VAN KLIMAAT EN ENERGIE EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 5 JANUARI VANAF 1992

Aansluitend aan mijn bericht Een droom van Nieuw Elan, Wopke Hoekstra naar BuZa en mijn verbindende elementen d.d. 4 januari memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 5 januari vanaf 1992 WickerWork 1994 Jaarwisseling in Maarn 1999 Onderzoek 2000 De King of Scandinavia in North Shields 2002 Gretna Green 2003 Gelukkig Nieuwjaar 2004 In Koninklijke DienstAfspraak 10 januari 2004 2005 Een belangrijk signaal 2006 Spanjepolis 2007 De verliefde gevangene 2009 B.G. Eldermans  2010 Schavuit van Oranje Deel 1 2011 Bericht aan Huis De Voorst en 2012 Forza.

Vandaag maakt Rob Jetten zijn opwachting bij formateur Mark Rutte. 12:08 Ik heb in het NOS-journaal van 11:00 en 12:00 vastgesteld dat hij is voorgdragen als Minister van Klimaat en Energie. Mijn hartelijke gelukwensen gaan hiermee naar hem uit.

Proficiat Rob!

ROB JETTEN ALS SCHADUWMANAGER, WOUTER KOOLMEES TOEGEVOEGD INFORMATEUR EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 6 OKTOBER VANAF 1995

Als organisatiemanager kijk ik meestal naar de positie die de ‘poppetjes’ in een organisatie innemen. Dat geldt ook ten aanzien van de huidige kabinetsformatie. Hierbij neem ik voortdurend waar dat Rob Jetten ten opzichte van Sigrid Kaag regelmatig de positie als ‘schaduwmanager’ inneemt. Die term ‘schaduwmanager’ treffen wij onder meer aan in Everywhere I go my shadow walks beside me, Lillibet – derde boek verkocht in Seattle, Verhuizing Stichting Cervantes Benelux naar Wassenaar, Hart van de organisatie, Op dood spoor?, Mr Abraham Moszkowicz en het gelijk van Maarten van Rossem en Beatrix Oranje onder vuur Deel 3 – De omwenteling.

Aansluitend aan mijn bericht Cervantes Holding, Andrew Morton en mijn verbindende elementen d.d. 5 oktober vanaf 1995 heb ik zonder succes een bezoek gebracht aan MediaMarkt in Málaga en aan de Plaza Mayor tussen Málaga en Torremolinos. De spoorwegen staakten gisteren en eergisteren waardoor er slechts een beperkte dienstregeling was doorgevoerd. In de MediaMarkt aan de Plaza Mayor werd ik vriendelijk geholpen door een Señora Hurtado. De naam Hurtado deed mij denken aan de voormalige burgemeester van Granada. Die naam treffen wij onder meer aan in Excursie naar de Sierra Nevada, Deadline 28 maart 2010 en Juan de Cervantes (overleden in 1556 in Córdoba). In dit verband ging mijn aandacht vervolgens uit naar Himno de los Tercios Viejos Españoles, Flandes (subtitulado) minuut 1:57. Mijn keuze ging vervolgens naar The Escort to The Crown moves at Edinburgh Castle en Queen Marks Happy Times with Philip in Scotland. In dit verband stel ik vast dat het niet is toegestaan aan derden om mijn paspoortgegevens d.d. 28 december 2018 te gebruiken voor eigen doeleinden.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Cervantes Holding, Andrew Morton en mijn verbindende elementen d.d. 5 oktober vanaf 1995 mijn verbindende elementen d.d. 6 oktober vanaf 1997 Agendavoorstel 1998 Rekeningnummer 2445588 1999 ING financier 2000 Kroonjaar 2000 2002 Haring met wittebrood en hutspot 2003 Mijn mobiele telefoon 2004 Doorbraak 2005 Winning notification 2006 Gesprek met Steven Spielberg 2007 The Diana Inquest Part 1 2008 Start van het Cervantes Management Centre in Torremolinos 2009 Bedrijfscommunicatie 2010 Rondom Het Gouden Hooft  2011 King Arthur 2012 Alumnidag Radboud Universiteit.

Het doet mij deugd dat Johan Remkes en Wouter Koolmees zijn begonnen aan de kabinetsformatie. Ik heb de heer Koolmees onder meer vermeld in Alexander Pechtold Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden d.d. 25 augustus 2012. Vanaf 11:00 hebben zij de persconferentie gegeven.

In dit verband ontving ik op 30 september dit bericht van Sigrid Kaag: “De keuze waar we nu voor staan. Van Sigrid Kaag do 30 sep. 15:39 Beste John, D66 is onder mijn leiding de verkiezingen in gegaan met de belofte dat wij verantwoordelijkheid zullen nemen. Dat wij er alles, maar dan ook alles, aan zullen doen om een regering met een zo progressief mogelijk programma tot stand te brengen. Een stem op D66 was en is een stem voor het klimaat, voor het onderwijs, voor Europa, voor de democratische rechtsstaat. De kiezer heeft die boodschap gehoord en heeft ons het vertrouwen gegeven dat wij onze belofte waar zullen maken. Dat is onze verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die ik zeer zwaar voel. Dat is ook de reden waarom van het begin af aan onze inzet is geweest om een breed, stabiel en zo progressief mogelijk kabinet te vormen.  Zoals u weet wordt een regeringscoalitie met beide linkse partijen uitgesloten door VVD en CDA. Tot brede inhoudelijke onderhandelingen is het helaas niet gekomen, ook niet na de positieve ontvangst van het hoofdlijnendocument van VVD en D66. De samenleving roept om positieve flexibiliteit, om actie, om een daadkrachtige regering. Er moet iets gebeuren. Wij hebben daarom onze politieke blokkade opgeheven, maar dit heeft helaas niet het gewenste resultaat gebracht.  De keuze waar D66 nu voor staat is: opnieuw verkiezingen óf inhoudelijk onderhandelen met VVD, CDA en de ChristenUnie. D66 verkiest onderhandelingen boven nieuwe verkiezingen omdat de samenleving daar recht op heeft. Omdat we in Nederland al 170 jaar de traditie hebben dat de kiezer spreekt en dat politici dan tot een kabinet komen. Maar vooral omdat politici en partijen op aarde zijn om resultaten te boeken. Om Nederland verder te brengen. Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen. Die verlammen de politiek tenminste nog een half jaar. Dan blijven de grote besluiten uit. Dat verdient ons land niet. Bovendien is er geen garantie dat de uitslag anders zal zijn. Daarmee zijn verkiezingen alleen uitstel en dat speelt ook populisten in de kaart. Wij gaan dus onderhandelen. Dat heb ik de informateur laten weten. Maar laat ik daarbij het volgende markeren. Wij staan voor vernieuwing. Voor een ander programma, voor een nieuwe politiek en voor nieuw elan. Dat zal zich moeten vertalen naar de inhoud én naar de vernieuwing van de politieke cultuur. Wij zullen als onderhandelaars staan voor de inhoud. Daar gaat het ons altijd om. Voor ons moet het regeerakkoord recht doen aan al die mensen in Nederland die zich zorgen maken over de klimaatcrisis, die gelijke kansen willen voor hun kinderen, die willen dat Nederland loyaal en gewaardeerd is in Europa, dat Nederland weer het trotse open, tolerante en internationale land wordt dat het ooit was. Dat betekent dat Nederland klimaatkoploper wordt in Europa, dat we de grootste structurele investering in het onderwijs ooit doen en dat Nederland aan het stuur gaat zitten in de Europese Unie. Onze wens is dat het komende kabinet progressiever, genereuzer, opener, menselijker zal zijn. We doen het goed of we doen het niet.  Gaat het lukken? Ik weet het niet. Wij gaan vol overtuiging onderhandelen. Wij weten ons gesteund en gemotiveerd door onze idealen voor het Nederland waar wij in geloven.  Een Nederland dat ieder individueel mens de kansen geeft om te worden wie zij willen zijn. Een Nederland dat zijn waarden hooghoudt en zijn waardigheid bewaakt. De kracht van verantwoordelijkheid nemen is wat je ermee doet voor een ander. Ik wil jullie danken voor jullie steun en jullie vertrouwen. Samen zijn we tot veel in staat. Juist nu.”

Ik kreeg op die dag ook dit bericht van Paleis Soestdijk: Laatste stap voor definitieve besluitvorming in februari 2022

De gemeenteraad van Baarn heeft op woensdag 29 september met ruime meerderheid ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor landgoed Paleis Soestdijk. Hiermee kan verder gewerkt worden aan de aanscherping van het plan voor de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan in februari 2022.  Op basis van de ingediende amendementen en motie gaat de gemeente Baarn in samenwerking met de eigenaar van Paleis Soestdijk, de MeyerBergman Erfgoed Groep, het plan nu verder uitwerken. 

Maya Meijer-Bergmans, eigenaar Paleis Soestdijk: “Wij zijn ontzettend blij dat de gemeenteraad van Baarn heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Er zijn maar liefst zes raadsbijeenkomsten vooraf gegaan aan dit besluit. Het geeft aan hoe zorgvuldig de gemeenteraad omgaat met de toekomstige invulling van het landgoed. Wij willen de raad hartelijk danken voor haar inzet. En natuurlijk geldt dat ook voor het College van B&W, de leden van de klankbordgroepen, de gemeente Soest en de provincie Utrecht. Zoals we vaker aangegeven hebben, is de herontwikkeling van landgoed Paleis Soestdijk een uniek en zeer complex project met veel verschillende belanghebbenden. Wij hebben in het ontwerpbestemmingsplan ons best gedaan om naar al die belangen te luisteren en hebben waar mogelijk aanpassingen doorgevoerd om het plan bescheidener en compacter te maken.  Tijdens de inspraakavonden werd opnieuw duidelijk dat veel mensen het paleis een warm hart toedragen en betrokken zijn bij de toekomst van landgoed Paleis Soestdijk. Het is een omvangrijk project met grote cultuurhistorische en maatschappelijke belangen voor ons allemaal. Als eigenaren gaan we voor een bestendige toekomst voor het landgoed. Een goede relatie met de omgeving hoort daarbij en daar blijven we ons voor inzetten. Wij zien een definitieve vaststelling van het bestemmingsplan in februari 2022 met vertrouwen tegemoet”. 

Meer informatie over het raadsbesluit en de te volgen procedure is te vinden op de website van de gemeente Baarn. 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 23 SEPTEMBER VANAF 1995

Aansluitend aan mijn bericht ‘Algemene beschouwingen en mijn verbindende elementen d.d. 22 september vanaf 1995’ heb ik gisteren de algemene politieke beschouwingen gevolgd. Sophie Hermans is een van de politici die nog niet in mijn correspondentie is voorgekomen. Zij is één van de drie secondanten die het afgelopen weekend in Hilversum samen met Rob Jetten en Pieter Heerma heeft deelgenomen aan de kabinetsformatie. Ik heb nu vastgesteld dat zij uit mijn geboortestad afkomstig is en een dochter is van voormalig Minister Loek Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik zie dit als een positieve ontwikkeling gezien ik haar vader op 31 december 1996 onder kenmerk PJ/OCW981231 volledig op de hoogte heb gesteld van de correspondentie die ik voordien met de belangrijkste bewindspersonen in Nederland heb gevoerd. Ik vind haar eerste optreden als fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer veelbelovend. Rob Jetten (D66) had een gloedvol betoog. Ik sluit niet uit dat wij daarbij de nieuwe Minister-President van Nederland aan het werk hebben gezien. Als voorbeeld. In 2012 had ik daar zijn voorganger Alexander Pechtold reeds voor op het oog. Ik heb Rob Jetten op 16 april 2010  ontdekt als een veelbelovend toekomstig politicus op de zolderkamer van het restaurant Valdin tegenover het landgoed Heyendael tijdens mijn eerste deelname aan de ledenvergadering van D66 Nijmegen. Ik beperk mij in deze reactie uitluitend tot het optreden van de tweede, derde en vierde spreker. Hoewel ik het met de eerste spreker eens ben dat een indexering van pensioenvoorzieningen zeker op zijn plaats is. Ik beslis echter niet over de wijze waarop de Nederlandse Regering de 353 miljard euro die haar thans ter beschikking staat aan te wenden. Ik hecht er wel aan dat een substantieel deel van dat bedrag wordt aangewend voor de uitvoering van ethisch verantwoord Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid zoals ik dat in mijn beleidsplan heb beschreven. In dit verband constateer ik dat Pieter Heerma in zijn betoog de Spaanse filosoof Ortega citeerde. Ik neem aan dat hij daarbij doelde op José Ortega y Gasset. Hij sprak ook over een Nieuwe Horizon. Ik denk hierbij aan de tijd dat ik tijdens een therapie in het Nijmeegse Radboud Ziekenhuis een perspectieftekening heb gemaakt op dezelfde wijze waarop ik zijn vader heb getekend als Don Quichot. Bij de hierop afgebeelde P.O. Panza heb ik niet geduid op Pieter Omtzigt uit Enschede maar op mijn voormalige ‘brother in arms’ Drs Peter Ottenhoff. Ik hoor in deze algemene beschouwingen de crisis verwoord waarin ik in 1993 verzeild ben geraakt vanwege mijn waarschijnlijk té grote kennis van netwerkstructuren. Met name binnen de Spaanstalige wereld. En dan denk ik met name aan landen in Hispano America. Ik heb tijdens die therapie mijn belevingswereld in tekeningen tot uitdrukking kunnen brengen. Het was een periode van bezinning nadat ik ook aan het bedrijfsleven verbonden ben geweest. Tijdens die therapie zat ik overdag in het ziekenhuis en gedurende de nacht werkte ik aan de formulering van mijn uitgangspunten van beleid. Daarbij stond na mijn in 1989 uitgezonden half uur durende Spaanstalige interview met Constantino de Miguel op Radio Nederland Wereldomroep  de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit op de eerste plaats. Ik werd daarbij ook gefaciliteerd door op therapeutische basis onderzoekswerkzaamheden te mogen verrichten op het hoofdkantoor van de Centrale Recherche Informatiedienst in Zoetermeer. Pas nu. Negentien jaar later wordt er binnen de overheid aandacht geschonken aan de toenemende jeugdcriminaliteit in Nederland.  In Utrecht blijken er thans 150 jeugdige benden werkzaam te zijn in dienst van die nietsontziende drugsmaffia. En op dat gebied ben ik het volledig met de eerste spreker eens zoals ik dat indertijd ook aan toenmalig Minister van Justitie Winnie Sorgdrager heb gesteld: Beëindiging gedoogbeleid. Dat geldt ook voor Amsterdam. In dit verband verbaast het mij dat er niet is gesproken over de vulkaanuitbarsting op La Palma. Fons de Poel heeft er al eerder op gewezen dat dat kan leiden tot een tsunami die de gehele oostkunst van de Verenigde Staten van Noord Amerika kan vernietigen.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 23 september vanaf 1998 Oproep 1999 Algemene beschouwingen 2001 Ondernemerskwaliteiten 2002 Extra gift 2004 Postbus 689 2005 ‘t Goude Hooft 2007 Romería de San Miguel 2008 Dank 2009 Terug in Cádiz na zeventien jaar 2010 Een droom van gerechtigheidMis momentos sagrados de 1992 2011 Algemene beschouwingen en de onderwijsraad en 2012 Romería de San Miguel en het paarse hart.

15:20 Ontvangen Harry and Meghan hit the Big Apple: Duke and Duchess of Sussex visit the 9/11 Memorial together after leaving 1WTC meeting with NYC Mayor de Blasio hand-in-hand. Sussexes have kicked off their NYC trip with a trip to One World Observatory on Thursday morning. Royal couple ascended to the 100th to 102nd floor observation deck of the Freedom Tower for meeting. They met with NYC Mayor Bill de Blasio and his family, as well as New York State Governor Kathy Hochul. They subsequently inspected the 9/11 Memorial pools, and have since entered the museum underneath. Harry and Meghan also set to attend Global Citizen Live concert Saturday, which calls for vaccine equity. Their two children Archie and Lilibet are not with them, and remain at home in California. By Jimmy Mccloskey and Rachel Sharp At One World Trade Center For Dailymail.Com Published: 13:21 BST, 23 September 2021 | Updated: 14:17 BST, 23 September 2021 The Duke and Duchess of Sussex have paid a somber visit to the 9/11 Memorial in New York City in their first big joint trip together since quitting the royal family for California. Harry and Meghan visited the memorial pools around 9am EST Thursday, and then entered the 9/11 Museum, which sits underneath. The couple, who donned somber dark outfits, walked hand-in-hand to the memorial pools and museum after a trip to the One World Trade Center’s top floor observatory. They spent several minutes looking at the names of those killed in the attacks, which are inscribed around the edges of both pools. Harry was seen putting a protective arm around his wife as they paid their respects alone, before moving on for a look at the South Tower memorial pool.  They have since gone into the museum which sits underneath the reflecting pools, and offers a comprehensive retelling of the 2001  terror outrage. Etc.  

Harry and Meghan also paid tribute to the Duke’s late mother Diana, who was killed in a car crash in Paris in August 1997 aged 36.  

18:40 Harry and Meghan head to ‘meeting with the US Ambassador to the UN’ after visiting the 9/11 memorial and One World Trade Center The Sussexes are thought to be heading to 50 UN Plaza  in Midtown East at 1pm on Thursday. It’s an apartment tower near the UN Global HQ, home to US Ambassador to the UN Linda Thomas-Greenfield. The trip is almost exactly two years on from Meghan’s last visit in September 2019 when she cheered on close friend and tennis star Serena Williams at the 2019 US Open. The Sussexes kicked off their NYC trip with a trip to One World Observatory Thursday morning. They met with NYC Mayor Bill de Blasio and his family, as well as New York State Governor Kathy Hochul. They then visited the 9/11 Memorial pools and the museum joined by National September 11 Memorial & Museum President Alice Greenwald and Patricia Harris from Bloomberg Philanthropy. Harry and Meghan, who are rumored to be staying at the $1,300-a-night Carlyle Hotel, are set to attend Global Citizen Live concert Saturday, which calls for vaccine equity. Their two children Archie and Lilibet are not with them, and remain at home in California. By Jimmy Mccloskey and Rachel Sharp At One World Trade Center For Dailymail.Com Published: 13:21 BST, 23 September 2021 | Updated: 17:35 BST, 23 September 2021

HET VREDESPALEIS, HET VALENTIJNSKABINET VAN 2007 EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 19 SEPTEMBER VANAF 1995

Mijn belangstelling is gisteren vooral uitgegaan naar de uitzending Achter de deuren van het Vredespaleis van Omroep MAX. Dit brengt mij in gedachten naast mijn verslagen over Prinsjesdag 1996 vooral naar mijn verslag over mijn bezoek aan ‘s-Gravenhage op 9 april 2010. Het deed mij in het bijzonder denken aan mijn ontmoeting met de Spaanse onderzoeksrechter Baltasar Garzón op 5 juni 2010 die in die tijd in het Vredespaleis  werkzaam was in opdracht van de Spaanse Regering.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht ‘Rutte, Kaag, Hoekstra en Remkes ‘op de hei’ in Hilversum’ mijn verbindende elementen d.d. 19 september vanaf 1996 First State of the Union 1997 Korte terugblik 1998 CervantesprojectHarten troef 2000 Tweede gouden eeuw 2002 My Family 2004 Brug naar de toekomst 2005 Klantvriendelijkheid 2007 Het speelveld is uitgezet en de wedstrijd kan beginnen  2008 Reservering 28 september 2008Bestuurslidmaatschap Stichting Cervantes Benelux 2009 Noordwijk aan de zuidkust  2010 Dagboek veertien jaar na mijn eerste State of the UnionBrief Veertien jaar State of the Union  2011 Nieuw Elan, Althorp Palace en mijn eerste “State of the Union”Vernieuwing en instandhouding handelsmerk Instituto CervantesVernieuwing BeneluxregistratieOp De Hoogte en 2012 Het landgoed van Julio Iglesias.

Dit weekend in september staat bij mij bekend als ‘hakdag’. Vanuit deze achtergrond heb ik vrijdagmiddag gekeken naar de herhaling van het programma Op1 Aflevering 193  onder leiding van Maaike Timmerman en Jort Kelder waarin ik op veel punten een geestverwant heb herkend in Maarten van Rossem. Onder meer inzake de Europese insteek van D66. Vervolgens zag ik na het zien van de voetbalwedstrijd Sparta-N.E.C. (1-1) Aflevering 194. In dit gesprek werd door Ferry Mingelen (28:16) gewezen op het in 2007 succesvol verlopen formatieweekend op het landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag onder leiding van Herman Wijffels resulterend in het zogenaamde Valentijnskabinet.

Op het NOS Journaal van 17:00 zag ik Rob Jetten als secondant van Sigrid Kaag en Pieter Heerma als secondant van Wopke Hoekstra. Ik heb diens vader Enneüs Heerma afgebeeld als Don Quichot op de in de brieven Bij de vijfde mei en En conmemoración del cinco de mayo afgebeelde tekening. Europese insteek van D66. Vervolgens zag ik na het zien van de voetbalwedstrijd Sparta-N.E.C. (1-1) Aflevering 194. In dit gesprek werd door Ferry Mingelen (28:16) gewezen op het in 2007 succesvol verlopen formatieweekend op het landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag onder leiding van Herman Wijffels resulterend in het zogenaamde Valentijnskabinet.

Op het NOS Journaal van 17:00 zag ik Rob Jetten als secondant van Sigrid Kaag en Pieter Heerma als secondant van Wopke Hoekstra. Ik heb diens vader Enneüs Heerma afgebeeld als Don Quichot op de in de brieven Bij de vijfde mei en En conmemoración del cinco de mayo afgebeelde tekening. En Janny van der Heijden weet nu ook waar Abraham de mostert haalt in Zwolle. 14:40 Vanuit deze achtergrond keek ik na mijn bezoek aan de kerkdienst in het Holland Huis onder leiding van Ds Ko Brevet uit Deventer naar het NOS Journaal van 13:00 waarin mij vooral de uitspraak van Sigrid Kaag is opgevallen over een vruchtbare samenwerking met de Staten Generaal. In dit verband gaat mijn aandacht thans uit naar het thema Eén voor allen uit de Vierdaagsemars en Paquito el chocolatero. Met verwijzing naar de chocoladefabriek in Sevilla. Gevolgd door ‘Zij’ door Gert Verhulst. Met een ode aan Brussel.

RUTTE, KAAG, HOEKSTRA EN REMKES ‘OP DE HEI’ IN HILVERSUM

Vandaag en morgen trekken fractieleiders Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) zich met hun secundanten onder leiding van informateur Johan Remkes (VVD) terug op het landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum om het formatieproces voor een nieuwe Nederlandse Regering vlot te trekken. De term ‘op de hei’ heb ik voor het eerst in het Holland Office Centre in Hoofddorp tijdens mijn werkzaamheden voor Nieuw Elan horen bezigen door mijn collega Liesbeth Halbertsma. Aan deze samenwerking waren twee bijeenkomsten ‘op de hei’ voorafgegaan met alle medewerkers van Nieuw Elan in ’s ’s-Graveland bij Hilversum en Hulshorst bij Harderwijk op de Veluwe. Dat heeft toen geleid tot een eendrachtige samenwerking met Liesbeth van 1 november 1989 tot en met 15 juli 1991.

Op 15 mei 1990 had Nieuw Elan duizend werkzoekende academici omgeschoold naar hoogwaardige managementfuncties in het Nederlandse bedrijfsleven. Bij die gelegenheid werd er in Hilversum een grootschalige bijeenkomst georganiseerd waarbij het duizendste Nieuw Elan-certificaat werd uitgereikt. Ik ontving toen ook mijn managementdiploma uit handen van toenmalig FNV-voorztter Johan Stekelenburg in aanwezigheid van Minister Wil Albeda van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en toenmalig VNO-voorzitter Kees van Lede die in die tijd woonachtig was in de Struisvogellaan in Hilversum.

Vanuit deze nieuwe beginsituatie memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Bezoek van Mark Rutte en Sigrid Kaag aan Premier Boris Johnson van het Verenigd Koninkrijk mijn verbindende elementen d.d. 18 september vanaf 1996 Tender la PuenteUw brief d.d. 12 september 1996 1997 BeleidsplanMedeverantwoordelijkstelling 1998 Gaten in de paarse sokken stoppenLetter to the Prince of WalesFelicitaciones 2002 Nederland Nr. 1 op hitparade The Economist 2003 Cervantes Award 2005 Uit Arnhem terugRelaties 2006 The Daily Express en Kroonprins Constantijn 2007 Prinsjesdag 2009 Cervantes Incasso 2011 Het Vonnis 2012 Prinsjesdag 2012.

09:25 Ontvangen Prince-Charles-words-Prince-Philip-eve-death Revealed: Prince Charles’ last words to Prince Philip on the eve of his death were ‘we’re talking about your 100th birthday’, before his father replied: ‘Well I’ve got to be alive for it, haven’t I?’ Prince of Wales revealed how he spoke to his father the day before he died. Spoke about planning his 100th birthday and got vintage Prince Philip response. The exchange is recalled by the future king in a new BBC One programme. By Rebecca English Royal Editor For The Daily Mail Published: 22:00 BST, 17 September 2021 | Updated: 00:43 BST, 18 September 2021

.

BESPIEGELINGEN INZAKE EEN GRONDWETSWIJZIGING EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 12 FEBRUARI VANAF 1987

Beste Rob,

Na verzending van Rob Jetten in Goedemorgen Nederland, vossenjacht, Het Licht op Leeuwarden en mijn documenten d.d. 11 februari vanaf 1987  heb ik jouw optreden in Goedemorgen Nederland nog eens goed bekeken. Ik bewonder jouw bevlogenheid om het lidmaatschap van Nederland in de Europese Unie in de Nederlandse Grondwet te laten opnemen. Ik ben het met je eens dat de procedures rond de uittreding van het Verenigd Koninkrijk zeer chaotisch zijn verlopen. Ik wens je alle succes om jouw ideaal op dat gebied te verwezenlijken.  Ik ben benieuwd naar jouw wetsontwerp waaraan je drie jaar hebt gewerkt. Meningen en standpunten kunnen veranderen in de loop van de geschiedenis. Jij hebt bij D66 de portefeuille Europese Zaken in beheer. Binnen dit kader heb ik slechts een bevoegdheid in Nederland, België en Luxemburg middels het handelsmerk ‘Instituto Cervantes’ voor opleidingen, trainingen en cursussen. Ik betreur inderdaad de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Het is mooi om een mening te verkondigen Rob. En het doet mij tevens deugd dat ons parlement weer enige greep krijgt op de media. Ik moet helaas vaststellen dat de macht in Nederland tot op heden niet in handen is geweest van het parlement. Dat was al het geval in de tijd van Julius Cesar. Ik constateer echter wel enige verbetering. Op de dag dat ik jou voor het eerst heb ontmoet had ik een gesprek achter de rug in het Erasmusgebouw in Nijmegen om daar een vestiging te openen van het Instituto Cervantes Benelux in samenwerking met de faculteiten Romaanse Talen en Bedrijfscommunicatie. Ik denk dat daar onze eerste prioriteit ligt. Na dit te hebben gerealiseerd kunnen wij bekijken hoe jouw idealen kunnen worden verwezenlijkt. Vastlegging van ideeën en de uitvoering daarvan liggen nog altijd ver van elkaar verwijderd. Dat heb ik in de loop der jaren ervaren. Ten tijde van mijn verantwoordelijkheid voor NIOW-Talen kon ik mijn districtleiders en docenten in heel Nederland aansturen conform mijn beleidsdoelstellingen. En dan gebeurde dat ook! Ik accepteerde geen enkele ongevraagde interventie binnen het kader van onze democratische beginselen. En dat standpunt houd ik staande. Daarvoor ben ik de halve wereld rondgereisd en denk ik nog altijd aan ons strand stil en verlaten.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 12 februari vanaf 1992 Brief uit Parijs 1995 A Su Real Majestad Don Juan Carlos de Borbón y Borbón Rey de España 1997 Speech on behalf of His Majesty King Juan Carlos of Spain 1998 Sparrenheuvel 1999 Valentijnskaart verzonden  2001 Wij Heeren van Middachten 2002 Reis naar Sevilla op 24 en 25 april 2002 2004 Annual Accounts & Annual ReturnWerkverslag Spanje 2004.01 2005 Inhoud op verzoek verwijderdHeilig Hart 2006 Thomas Triebels (R.I.P.) 2008 7 tot en met 12 februari 2008 2009 Reis naar Argentinië geboekt en betaald Valentijnsweekend 2010 Andaluces en UruguayContactgegevens Instituto Cervantes Ltd 2010Annual Accounts End of Financial Year 2009 Instituto Cervantes Ltd en 2012 Mubarak afgetreden.

In verband met mijn Brief uit Parijs in 1992 is dit een belangrijke datum voor mijn collega met het sterrenbeeld Maagd: De week loopt vredig ten einde; werk rustig door. Streef ernaar te leren van je fouten en niet in herhaling te vervallen. Je kunt nu gemakkelijk kappen met een gewoonte. Doe wat je moet doen, zodat niemand kritiek op je kan hebben.

En mijn horoscoop luidt vandaag Schorpioen: Er is een summier verschil tussen een discussie en ruzie zoals je kunt ervaren. Doe een stapje terug als een gesprek te persoonlijk wordt. Ook in je liefdeleven kunnen emoties de overhand krijgen. Focus dus op iets anders.

Ruzie past niet in mijn vocabulaire en de tijd van discussies is mijns inziens achter de rug. Ik ben immers niet geïnteresseerd in wat mensen scheidt, maar wat mensen bindt. Daarom ben ik benieuwd naar het wetsvoorstel om het lidmaatschap van de Europese Unie  op te nemen in de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden.

ROB JETTEN IN GOEDEMORGEN NEDERLAND, VOSSENJACHT, HET LICHT OP LEEUWARDEN EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 11 FEBRUARI VANAF 1987

Vanmorgen zag ik Rob Jetten in Goedemorgen Nederland. Goed je op televisie weer terug te zien in Spanje, Rob en dat je het Britse parlement hebt mogen toespreken. De vos in de tuin deed mij weer denken aan mijn ervaringen met de vossenjacht. Naar aanleiding van het gestelde over Clarence House in mijn bericht Maten en maatjes, Het Licht op Deventer en mijn documenten d.d. 10 februari vanaf 1987 gaan mijn gedachten thans uit naar Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 11 februari vanaf 1997 Angel of AngolaBusiness ProposalVerklaring 1998 Royale samenwerkingReconstructie 1999 Gesprek met Marjolein BarteldsDen Haag en Kopenhagen Inzake Companies House Cardiff WalesForm 288c and authorization to Elizabeth Halbertsma to act legally on my behalf in the Benelux and the United Kingdom 2001 Bestuurssamenstelling  2002 Marketing agreement met Jana Hamilton van The Smart Bookstore in Sarasota Florida 2003 Goed nieuws uit Brussel  2005 Naar Windsor terug 2006 ADSL-aansluiting op iMac  2007 De Cervanteskring  2009 Kate Middleton en Karina Stavenuiter 2010 De brug tussen Brummen of Soestdijk en Argentinië 2011 Manuscript Letters to Diana, Princess of Wales op 9 oktober 1998 bezorgd aan Thierry baron van Zuylen van Nijevelt van De Haar en 2012 Sleutel nummer 50 beste Maagd: Je houdt van verbale krachtmeting, vooral binnen hechte relaties en een verschil in leeftijd of achtergrond is voor je van minder belang dan iemands heldere geest en argumenten. Kijk terug in je leven voor inzicht in je toekomst. Schorpioen: Heb je te maken met publiek dan zul je nu weinig tijd hebben voor een privéleven. Geniet ervan als je in het middelpunt staat. Iemand kan je intellectueel prikkelen, waardoor een ontmoeting een boeiend vervolg kan krijgen.

Wordt vervolgd.

ROB JETTEN IN GOEDEMORGEN NEDERLAND, VOSSENJACHT, HET LICHT OP LEEUWARDEN EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 11 FEBRUARI VANAF 1987

Vanmorgen zag ik Rob Jetten in Goedemorgen Nederland. Goed je op televisie weer terug te zien in Spanje, Rob en dat je het Britse parlement hebt mogen toespreken. De vos in de tuin deed mij weer denken aan mijn ervaringen met de vossenjacht. Naar aanleiding van het gestelde over Clarence House in mijn bericht Maten en maatjes, Het Licht op Deventer en mijn documenten d.d. 10 februari vanaf 1987 gaan mijn gedachten thans uit naar Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 11 februari vanaf 1987 tot en met 2012: 1997 Angel of AngolaBusiness ProposalVerklaring 1998 Royale samenwerkingReconstructie 1999 Gesprek met Marjolein BarteldsDen Haag en Kopenhagen Inzake Companies House Cardiff WalesForm 288c and authorization to Elizabeth Halbertsma to act legally on my behalf in the Benelux and the United Kingdom 2001 Bestuurssamenstelling  2002 Marketing agreement met Jana Hamilton van The Smart Bookstore in Sarasota Florida 2003 Goed nieuws uit Brussel  2005 Naar Windsor terug 2006 ADSL-aansluiting op iMac  2007 De Cervanteskring  2009 Kate Middleton en Karina Stavenuiter 2010 De brug tussen Brummen of Soestdijk en Argentinië 2011 Manuscript Letters to Diana, Princess of Wales op 9 oktober 1998 bezorgd aan Thierry baron van Zuylen van Nijevelt van De Haar en 2012 Sleutel nummer 50beste Maagd: Je houdt van verbale krachtmeting, vooral binnen hechte relaties en een verschil in leeftijd of achtergrond is voor je van minder belang dan iemands heldere geest en argumenten. Kijk terug in je leven voor inzicht in je toekomst. Schorpioen: Heb je te maken met publiek dan zul je nu weinig tijd hebben voor een privéleven. Geniet ervan als je in het middelpunt staat. Iemand kan je intellectueel prikkelen, waardoor een ontmoeting een boeiend vervolg kan krijgen.

Wordt vervolgd.

HET LICHT OP HEERLEN, MIJN DOCUMENTEN D.D. 9 FEBRUARI VANAF 1987, MAATJES EN SPOTLIGHTS

11:00 Ik begin dit bericht met het opmerkelijkste nieuws van gisteren: Jetten D66 en Wilders PVV roepen kabinet op om elfstedentocht toe te staan. Verkiezingsstunt Rob? Ik denk dat je er zeker stemmen mee zult winnen in Friesland. Naar aanleiding van mijn mededeling “De heer Van Spierenburg is getuige geweest van mijn Spaanse studie en heeft tijdens de start-up van het Frans-Spaans Instituut een belangrijke bijdrage geleverd aan de distributie van het lesmateriaal voor onze cursisten” in mijn bericht WNL op zondag en mijn documenten d.d. 8 februari vanaf 1987 ben ik de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van overtuigd dat deze activiteit uit de jaren 1979/1981 heeft geleid tot de opbouw van het huidige Cervantesnetwerk. Binnen deze ontwikkeling ken ik de stad Heerlen een belanrijke rol toe. Reden waarom ik mijn verbindende elementen memoreer waarin Heerlen is vermeld: Brief aan Dr Jacques KoolschijnWat is er aan de hand in strategisch Nederland?Feiten in conventie en in reconventie d.d. 9 augustus 1989Brief 100 ontwikkelingstaken in het noorden des landsVan der Heyden/Sorgdrager NIETS B.V.National Education Exhibition NOT 1997Licht op Rood, Oranje en PaarsStruisvogelpolitiekEuropees onderwijssysteemIn De Zevende HemelCorrespondentieoverzichtBronsgroen eikenhoutVrijstellingsverzoekFietspad dus niet brommenNo profit like non profitAlle ballen verzamelenInstituto Cervantes TechnologiesLady in Blue and PurpleSad eyed lady of the lowlandsPrins PieterKoningschap en transparantieVrijstellingsverzoekRetour Nijmegen-Wassenaar IGebed zonder Van den EndeVanuit historisch perspectiefReis naar Apeldoorn, Wijk bij Duurstede, Buren en DoornenburgToevalAankomst in SegoviaEen brug tussen Heerlen en MadridInscripción y mensaje a la Universidad Abierta de los Países Bajos  – Voorbereiding presentatie in MadridLa Universidad a Distancia, enlace entre el Intituto Cervantes de España y el Instituto Cervantes BeneluxLetters to Diana Princess of WalesExperiencias hispánicas en Pied-à-terre in Nijmegen opgezegd.

Mijn mededeelnemer aan de oprichtingsbesprekingen van de Open Universiteit in Heerlen  namens Democraten 66 was de heer Ed Schuyer. Ik heb de heer Schuyer vermeld in Bronsgroen eikenhoutOpenstaande facturenEl Gran Teatro del Mundo en Hervormen.nu en Cervantes.nu. Na dit te hebben vastgesteld heb ik mij als onderstaand gewijd aan mijn vervolgverhaal over mijn betrokkenheid bij D66.

20100706 Nederland-Uruguay 3-2 – 20100707 Het einde van de struisvogelpolitiek  – 20100712 Een historische ontmoeting – Un encuentro histórico20100719 Bericht van de postcodeloterij20100804 Ivo Opstelten informateur  – 20100814 Russische belangstelling voor FC Cervantes Arnhem20100820 Buckinghamshire  – 20100916 Procedures bij een huwelijk

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 9 februari vanaf 1987 tot en met 2012: 1997 Peter the Great 1998 Letters to Diana Princess of WalesVan Goethem 2004 Johnny English 2005 Segovia, Salamanca en Valladolid 2006 Het kompas van FrigilianaInzake het kompas van Frigiliana 2007 Herman Wijffels terug naar Washington 2009 Koninklijk en 2012 Prinses Máxima in het paarsbeste Maagd: Een prima dag om met vrienden de handen ineen te slaan voor een belangrijke gebeurtenis. Je ontdekt wie je echte maatjes zijn. Kies de positie die je het beste ligt en schuw de spotlights niet. Je charme doet de rest.

De term ‘maatjes’ treffen we aan in OntspanningsoefeningDe veertiendeDe vijfde roosSpeculerenVierdaagseWir Herren von HeydenFC CervantesRecht en VergevingGroen licht voor Karel AalbersIn Memoriam Jos Staatsen en Van de Zevende naar de Achtste Hemel.

Mijn eerste onderwijzeres van de eerste klas van de Ds Creutzbergschool in Nijmegen vanaf 1 september 1954 droeg de familienaam Maatjes. ‘Juffrouw Maatjes’. Vermeld in Vanuit historisch perspectief, Ludwig van Beethoven en Su Majestad El Rey. Zij was een begrip in Nijmegen. Mijn vader Floris had ook al bij haar in de klas gezeten. Deze familienaam heb ik ook aangetroffen in Soestdijk en is te zien op Den Haag-Purmerend-Soestdijk. ‘Spotlights’ is vermeld in Keerpunt 98Building The Holding IIEen droom van gerechtigheidVitesse en het beleidsplan CervantesMountbatten, Iberia en Asturias. De term ‘charme’ verwijst mijns insziens naar mijn verhaal over charme en chocola. In dit verband constateer ik thans bijzondere aandacht voor The eternal flame en Meer licht op de zaak en is het strand van Noordwijk stil en verlaten. Schorpioen: Dankzij je organisatietalent en concentratievermogen gaan zaken zoals ze moeten gaan en komt alles op z’n pootjes terecht. Een gunstig moment om een examen te doen, hoewel je er stevig tegenaan zult moeten.

Welk examen?

ROB JETTEN VAN D66 EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 14 JANUARI VANAF 1987

Nu ik Rob Jetten op mijn verzendlijst heb geplaatst lijkt het mij zinvol om mijn documenten te memoreren waarin onze huidige fractievoorzitter is vermeld. Mede ten behoeve van hemzelf:  Gesprek met Mevrouw Drs Eveline Vos Fruit, de ledenvergadering van D66 Nijmegen en het eerste Britse verkiezingsdebatDe krokodilBoris van der Ham en het ValkhofVerblijf in AmsterdamPleidooi voor Paars van Alexander Pechtold Nederland-Japan 1-0 Zomerconcert Alive Black Gospel ChoirBuckinghamshire Henk Lulofs en TMKProcedures bij een huwelijk Retour Vlissingen-Nijmegen Ontmoetingen in het Stadhuis van NijmegenZomerconcert Alive Black Gospel Choir en Terug uit Granada.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn volmachten en documenten d.d. 13 januari vanaf 1987 mijn verbindende elementen d.d. 14 januari vanaf 1987 tot en met 2012: 1996 Stichting Cervantes BeneluxUw Ref.: BS/tdv/960429 1997 Letter to Rennert Bilingual in New York 1998 Cervantes Enterprises 2002 Cervantes.nu, Cervantesweb en CervantesonlineAhead Only  2004 Overdracht handelsmerk  2005 Henry Charles Albert David 2008 Bezoek aan MacHouse in Woerden 2009 Een telefoon in Friesland 2011 NS-Keuzedag Bezoek aan de Residentie en De Baak in Noordwijken 2012 Fifty-fifty-voorstel en Slot Zeistbeste Maagd: Telefoneer met vrienden en bekenden zodat je weer op de hoogte bent van hun reilen en zeilen. De kans bestaat dat je in zaken gaat met iemand die jouw intellectuele gelijke is. Je zult samen de aandacht trekken en zult succes oogsten. Zie Fifty-fifty-voorstel en Slot Zeist  Schorpioen: Verras jezelf door aan iets deel te nemen waarvoor je meestal de neus ophaalt. Jouw zin in iets leuks kan een spontane romance inluiden. Pas op als je op het werk van iemand gecharmeerd raakt en voorkom dat men over je gaat roddelen.

Daar heb ik inderdaad geen behoefte aan. Mijn voorstel aan Liesbeth is een zakelijk voorstel. Dat is altijd zo geweest vanwege de goede ervaringen die ik met haar als organisatiedeskundige heb opgedaan tijdens onze samenwerking in Hoofddorp en Noordwijk. Daarom citeer ik mijn email van 14 januari 2012 10:57: “Nu ik kan beschikken over 100 procent van de aandelen van Instituto Cervantes Limited realiseer ik mij dat ik nu mijn beloften aan jou kan waarmaken en bied jou graag vijftig procent van de aandelen aan zodat wij samen met dit bedrijf op basis van volledige gelijkwaardigheid aan het werk kunnen zoals Tessa Rodenhuis en Antoine Boom hebben geregeld met hun bedrijf ConceptCinque als beschreven in mijn brief Alumnidag 2005. Ook speelt het Counsellinggesprek van 6 maart 1999 hierbij een belangrijke rol omdat hieruit blijkt dat ik Liesbeth Halbertsma al vanaf september 1997 carte blanche heb gegeven om in ons beider belang te handelen. Inmiddels staat mijn oudste zoon Drs Marcus Floris Alphonsus van der Heijden nu bij de Kamer van Koophandel als Secretaris van de Stichting Cervantes Benelux ingeschreven ter vervanging van Geert Peters. We hebben dus ook behoefte aan een gedegen financieel deskundige ter aanvulling van het bestuur. Zowel voor de stichting als voor de holding.