MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 22 OKTOBER VANAF 1995

Aansluitend aan mijn bericht Vermogensbeheer en mijn verbindende elementen d.d. 21 oktober vanaf 1995 memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 22 oktober vanaf 1995 Bezoek aan Sevilla  met het Malaca Instituto en Jos van Kerkhoff van Study Travel 1996 Assessment 1997 Faxbericht Commissie Knol (3)Brief Commissie Knol (3)  – FunctiewisselingTerugblikken 1998 Elizabeth 1999 Wissesdwinger 2002 Werken aan Paars III 2003 A Royal Duty II 2004 Centraal Justitieel Incassobureau 2005 Wat de toekomst brengen moge 2006 Het woord is thans aan Mohamed Al Fayed 2007 De Derde Kamer 2009 Prinses Máxima 2010 De Banco Popular in beeld en 2011 Op weg naar kerstmis 2011.

INTERNATIONAAL COLLOQUIUM VAN DE ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL IN MARRAKESH (MAROKKO), MIJN DOCUMENTEN D.D. 3 APRIL VANAF 1996 EN HET LICHT OP SEVILLA

Ontvangen datum: 3 april 2018 om 08:30 NCCS Paasbrunch, koningsdag en andere leuke evenementen… Nieuwe evenementen in de komende weken Beste leden, We hebben een succesvolle Algemene Leden Vergadering achter de rug en het nieuwe bestuur is nu helemaal officieel gekozen. Hieronder een kort verslag van de bijeenkomst.

VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING Het beloofde deze zaterdagmorgen geen mooie dag te worden gezien de wolken die zich in de verte hadden verzameld, maar de Algemene Leden Vergadering van de club zou gelukkig binnen gehouden worden. Zo’n 45 leden hadden de moeite genomen om naar Caballeros La Finca in Benalmádena te komen. In tweede oproep opende de voorzitter om 11 uur precies de vergadering met een algemeen welkom voor alle leden en een een bijzonder welkom voor gastvrouwen van verschillende koffie-ochtenden en voor de oud-voorzitter Jan van Holstein. Na het doornemen van ingekomen stukken (één) volgde de herverkiezing met algemene stemmen van het zittende bestuur. Deze herverkiezing was noodzakelijk omdat er tijdens de BALV van 18 november een procedurele fout was gemaakt waardoor officieel de vergadering en alle daar genomen besluiten ongeldig waren. Verder werd Kittie van der Jagt met algemene stemmen gekozen als extra bestuurslid. Hierna volgde, na een kleine correctie, de goedkeuring van de notulen van de BALV van 18 november, een verslag van de secretaris over de laatste maanden van 2017, het financiële verslag van de penningmeester, de begroting voor 2018 en de rapportage van de kascontrolecommissie. Na de décharge van de penningmeester en de aanstelling van een nieuwe kascontrolecommissie werd de voorgestelde contributie voor 2019 met 42 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. Tijdens de rondvraag beantwoordde de voorzitter nog een aantal vragen van verschillende leden en om 12:07 sloot de voorzitter de vergadering met dank aan alle aanwezigen. Deze werden uitgenodigd voor een kopje koffie of anderszins in de bar van de Caballeros La Finca. En toen werd het nog even hartstikke gezellig ….. Achteraf is het, ondanks de dreigende bewolking in de ochtend, nog een mooie dag geworden.

De komende weken zijn er een paar leuke evenementen speciaal voor onze leden, zoals Paasbrunch en Koningsdag! En natuurlijk op vrijdag 6 april te traditionele inloopborrel in Finca Los Caballeros. We hopen dat velen van u aanwezig zullen zijn! Kijkt u vooral ook op onze website om informatie over onze evenementen te lezen. Met hartelijke groeten, namens het bestuur Wilmar Bliek, voorzitter Belangrijke data: Zondag 1 april: Paasbrunch Fuengirola – 11.30u in Trefpunt, Paseo Marítimo, Fuengirola – Zie deze nieuwsbrief. Zondag 1 april: Paasbrunch Torremolinos – 13u in Don Canapé, Calle de Lido, Torremolinos – Zie deze nieuwsbrief Vrijdag 6 april: Inloopborrel 17-19u – in Finca Los Caballeros Dinsdag 10 april: Excursie Cómpeta – scheepswerf, bodega en omgeving Vrijdag 27 april: Viering Koningsdag. – Zie deze nieuwsbrief Maandag 30 april: Prinsessenborrel – in Holland House – Feria de los Pueblos, Fuengirola 27 april tot 1 mei: Feria Internacional de los Pueblos, –   Feriaterrein Fuengirola. Nadere info volgt.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn gevoerde correspondentie op deze datum vanaf 1996 Doodstraf of levenslang1997 The 22 of April 19921998 Van Hof naar Home1998 Royal Mission1999 Wederopstanding2001 De paarse telefoon2005 850.000 euro. En mijn dagelijkse verslaglegging op deze dag vanaf 2002 Asociación Europea de Profesores de Español2003 Soldaat van Oranje II2007 Minister Verhagen bezoekt VS2008 Alumnidag Radboud Universiteit op 31 mei 2008 –  2009 Tante Lies2010 De Troon Deel 5 Ik word niet uw koning2011 Peter Slagter en Radio Nederland Wereldomroep en 2012 Nieuwe Collega: Victor García de la Concha.

Vervolgens heb ik een overzicht geproduceerd van mijn documenten waarin Sevilla is vermeld.