HET TEKEN AAN DE WAND

Aansluitend aan Het Licht op ‘Los Imperiales’ en mijn verbindende elementen d.d. 7 november vanaf 1995 heb ik in het Holland Huis deelgenomen aan de Nederlandse kerkdienst onder leiding van Dominee Hans van der Wal uit Velp. Mij was de eer vergund om onderstaande lezingen te verrichten.

Daniel 5: 1 t/m 7,

Het feestmaal van Belsassar

Op zekere dag richtte koning Belsassar een groot feestmaal aan, en in gezelschap van deze machthebbers dronk hij wijn. Beneveld door de wijn gaf Belsassar opdracht de gouden en zilveren bekers tevoorschijn te halen die zijn vader Nebukadnesar uit de tempel van Jeruzalem had meegenomen, opdat de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen daaruit konden drinken. Men haalde de gouden bekers die uit de tempel van Jeruzalem, het huis van God, waren meegenomen en de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen. Terwijl ze dat deden verschenen er vingers van een mensenhand die iets op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, precies tegenover de luchter, zodat de schrijvende hand goed zichtbaar was voor de koning. De koning trok bleek weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten. Luidkeels riep hij om de bezweerders, de Chaldeeën en de waarzeggers. De koning richtte zich tot de wijzen van Babylonië. ‘Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat er staat, zal in purper gekleed worden, een gouden keten om zijn hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren’.

( Dan wordt Daniel erbij gehaald en hij zegt het volgende tot de koning:) vs 23 t/m 28

‘U bent tegen de Heer van de hemel opgestaan. U hebt de bekers laten halen die uit zijn tempels afkomstig zijn, en u en uw machthebbers, uw hoofdvrouwen en bijvrouwen, hebben er wijn uit gedronken. U hebt uw goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen geprezen, goden die niets zien of weten. Maar de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt. Daarom heeft hij die hand gezonden en de tekens laten opschrijven. Dit is wat er geschreven staat: menee, menee, tekeel oefarsien. En dit is wat het betekent: menee – God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; tekeel – u bent gewogen en te licht bevonden; perees – uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en Perzen gegeven.’

En Marcus 12: 28-34

(Vervolg op de lezing van vorige week, waar Jezus in debat was met Sadduceeën over de opstanding der doden)

Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussiëerden, en gemerkt had dat hij hen correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer, hebt de Heer uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht”. Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf”. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze’. De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere god dan hij, en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers’. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God’. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.

Vervolgens heb ik een kort bezoek gebracht aan The Launch  en De Brabander. Daar heb ik mij bij Esmay aangemeld als deelnemer aan de Silvester Party op 31 december 2021/1 januari 2022.

Frans Damen liet mij dit curriculum lezen van mijn jongste zoon.

“Ramon van der Heijden studied Architecture as well as Design and Decision Support Systems at Eindhoven University of Technology. He has worked as an architect at UNstudio Amsterdam and as a computational design specialist at Front Inc. in New York and Hong Kong. Specializing in the generation of large, data rich building models has enabled him to author the Elefront add-in for Grasshopper, as well as to host numerous workshops in the professional and academic world. Currently he holds a position as Digital Design Services Leader at Arup Hong Kong. Ramon has taught computational design at Eindhoven University of Technology, and Construction Communication and Architectural Design at HKU. He has also hosted seminars on Elefront at Chinese University Hong Kong, Hong Kong University and for the AA Visiting School, Hong Kong. Ramon currently leads the practical research initiative Volatile Data Mining that pushes the boundaries of data processing in architecture and construction using Unmanned Aerial Vehicles to acquire real world data.”

Frans komt uit Breda en Ramon is in Breda getrouwd.

Ik had er ook nog een inspirerend gesprek met een nieuwe medewerker uit Hilversum over mijn ervaringen in die stad.

Ik denk hierbij in het bijzonder aan mijn brief van 17 juli 2001 aan de Stichting Wereldouders getiteld Stichting Cervantes Benelux.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 8 november vanaf 1997 Nights of white satin 1999 Última Voluntad 2000 Sevilla 2003 Van Antwerpen naar Galashiels 2004 Hoteles Cervantes 2005 Morgen ben ik weer jarig 2007 Tiende eNederland Congres 2008 Dr Nijsten en mijn ventures into the United Kingdom 2010 Integrale aanpak 2011 Bezoek aan de Verenigde Naties en Rennert Bilingual Bezoek aan de Verenigde Naties en Rennert Bilingual  2018 Trujillo 2019 Verjaardagsinloop in Restaurant Valparaíso tussen Fuengirola en Mijas Pueblo Een veelbewogen avond en Wilmar en Bas met het lied over John en Prinses Diana.

Ik heb vandaag een begin gemaakt met het vrijgeven van mijn dagboek vanaf de honderdste geboortedag van mijn moeder.

MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 26 OKTOBER VANAF 1995 DE KLOOF OVERBRUGGEN

Aansluitend aan mijn bericht Zorgen om gezondheid Koningin Elizabeth, sleutelfuncties en mijn verbindende elementen d.d. 25 oktober vanaf 1995 memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 26 oktober vanaf 1995 Knijff & Partners 1996 London visit 1998 Chili con carne 1999 Reisje Parijs 2001 Spaans Staatsbezoek 2002 Samen op weg 2003 Waardebepaling domeinnaam 2004 Núcleo de la organización 2005 De kloof overbruggen 2007 Tony Blair schrijft mémoires 2008 De feeks nog niet getemd  2009 Ronald 2010 De regeringsverklaring van Mark Rutte en het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux en Verenigd Koninkrijk 2011 Spiritualiteit en Rock and Roll.

SARAH FERGUSON EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 14 OKTOBER VANAF 1995

Na vaststelling van mijn bericht Mijn verbindende elementen d.d. 13 oktober vanaf 1995 ontving ik op 10 augustus 2021 dit bericht van Daily Mail: “‘She would have been very proud’: Sarah Ferguson reveals what Princess Diana REALLY would have thought about ‘Megxit’ By Demeter Stamell For Daily Mail Australia  Published: 08:38 BST, 10 August 2021 | Updated: 09:56 BST, 10 August 2021 Sarah Ferguson has revealed what Princess Diana would have thought about ‘Megxit’ – the nickname given to Prince Harry and Meghan Markle’s decision to step back from royal duties. Speaking to The Kyle & Jackie O Show on Tuesday, the 61-year-old Duchess of York said the late princess would have been ‘very proud’ of both her sons, Princes Harry and William.   ‘What I think that she would have been is very proud of her boys standing firm and tall, and they’re very like her, and she would have been very proud,’ she said. Speaking out: Sarah Ferguson (pictured on a TV show in London this month) has revealed what Princess Diana would have thought about ‘Megxit’ – the nickname given to Prince Harry and Meghan Markle’s decision to step back from royal duties. She added: ‘Life is tough enough. We don’t need to be judging others. We need to be open to seeing life in another way.’ Prince Harry, 36, and Meghan announced their decision to ‘step back as senior members’ of the royal family in January 2020. The decision generated plenty of controversy and prompted an emergency meeting of senior royals hosted by the Queen. Shortly after the announcement, Prince Harry and Meghan, 40, relocated from London to Los Angeles in March 2020.  Sarah said that Princess Diana – who was tragically killed in a car crash in Paris in August 1997 aged 36 – would have also approved of both their wives. Prince William, 39, married Kate Middleton in April 2011, while Prince Harry married Meghan in May 2018. Diana would be very proud of her sons. I think they’re exceptional, exceptional boys with exceptional wives and fabulous children. I think she would be going, “Yes!”‘ she continued. She also spoke about what sort of a grandmother Diana would have been, while reflecting on their close friendship.   ‘Oh my goodness, can you imagine the grandmother races that we would have together? The parties! I would bounce her off the bouncey castle, that’s for sure,’ she joked.”

Hoewel het hier een aanname betreft memoreer ik vanuit deze achtergrond mijn verbindende elementen d.d. 14 oktober vanaf 1996 CounsellingUw schrijven 567/96/CVB 1997 Uw stukkenFaxbericht Commissie Knol (1)Brief Commissie Knol (1)Deadlines 1998 Zalm 2000 De grote sprong 2002 Rechtszaak Paul Burrell 2003 Bezoek aan Banco PopularInstituto Cervantes BeneluxRechten 2004 Een kern van waarheid 2005 eNederland Congres 2006 Vier jaar na de eerste rechtszitting van Paul Burrell 2007 El Quijote en la Televisión Española 2008  Bodemprijs honderd miljoen 2009 Studio England and Wales 2010 Installatie Kabinet Rutte-VerhagenGelukwens benoeming aan Minister Uri RosenthalGelukwens Benoeming aan Minister Piet Hein DonnerGelukwens Benoeming aan Minister Maxime VerhagenGelukwens Benoeming aan Minister Jan Kees de JagerGelukwens Benoeming aan Minister-President Mark RutteGelukwens Benoeming aan Minister Marja van Bijsterveldt-VliegendhartOude bekenden 2011 Shakespeare in love en 2012 Vierde dag Vierdaagse Marbella.

MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 9 AUGUSTUS VANAF 1996 OP DE DAG VAN STRATFORD-UPON-AVON

Aansluitend aan mijn bericht MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 8 AUGUSTUS VANAF 1996 DE DAG VAN BUCKINGHAM PALACE  memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 9 augustus vanaf 1996tot en met 2012: 1996

1996080901 Railway Station Staines United Kingdom
1996080902 Railway Station Staines United Kingdom
1996080904 Trein Londen-Reading station Ascot United Kingdom
1996080905 Trein Londen-Reading station Ascot United Kingdom
1996080906 Station Reading trein Londen-Reading trein naar Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080907 Interieur trein Reading-Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080908 Interieur trein Reading-Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080909 Railway Station Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080910 Henley Street Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080911 Marks & Spencer Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080912 The Stratford Tour Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080913 The Stratford Tour Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080914 Shakespeare’s birthplace Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080915 Shakespeare’s birthplace Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080916 Shakespeare’s birthplace Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080917 John L. van der Heyden in Shakespeare’s birthplace Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080918 Shakespeare’s birthplace Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080919 Stratford Tour Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080920 Stratford Tour Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080921 Stratford Tour Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080924 Stratford Tour Stratford-upon-Avon United Kingdom passing the Swan Theatre
1996080925 Stratford Tour Stratford-upon-Avon United Kingdom Swan
1996080926 Stratford Tour Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080927 Anne Hathaway’s Cottage Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080928 Anne Hathaway’s Cottage Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080929 Anne Hathaway’s cottage
1996080930 Anne Hathaway’s cottage
1996080931 The Shakespeare Tree Garden Stratford-upon Avon United Kingdom
1996080932 The Shakespeare Tree Garden Stratford-upon Avon United Kingdom
1996080933 The Shakespeare Tree Garden Stratford-upon Avon United Kingdom
1996080934 The Shakespeare Tree Garden Stratford-upon Avon United Kingdom
1996080935 Anna Hathaways Cottage Startford-upon-Avon United KIngdom
1996080936 Stratford Tour Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080937 Stratford Tour Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080938 Stratford Tour Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080939 Stratford Tour Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080941 Stratford Tour Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080942 Stratford Tour Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080943 Stratford Tour Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080944 Stratford Tour Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080946 River Avon Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080947 River Avon Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080948 Flatboats on the River Avon Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080949 Flatboats Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080950 Shakespeare Monument Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080951 Shakespeare Monument with Lady MacBeth Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080952 Shakespeare Monument with Hamlet Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080953 Swans in the river Avon United Kingdom
1996080954 Swans in the river Avon United Kingdom
1996080955 Stratford Tour Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080956 Stratford Tour Well known guide known by the words “You arrested me” Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080957 Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080958 Stratford Tour Well known guide known by the words “You arrested me” Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080959 Stratford Tour Barclays Bank Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080960 Stratford Tour Barclays Bank Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080961 Stratford Tour Flower Garden Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080962 Stratford Tour John L. van der Heyden Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080963 Shakespeare Centre Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080964 Shakespeare Centre John L. van der Heyden from The Netherlands Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080965 Garden Shakespeare Centre Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080966 District Council Stratford-on-Avon Elizabeth House Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080967 Way in Shakespeare Centre Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080968 Henley Street Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080969 John L. van der Heyden from The Netherlands with sunflower power tie in Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080970 Mary Arden’s House in Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080971 The Swan Theatre Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080972 The Swan Theatre Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080973 Elizabeth Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080974 Flower Garden Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080975 John L. van der Heyden from the Netherlands in the Swan Theatre at Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080976 The Swan Theatre at Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080977 The Shakespeare Reception Stratford-upon-Avon United Kingdom
1996080978 The Shakespeare Reception Stratford-upon-Avon United Kingdom

1997 Huis ten Bosch als fata morgana 1998 Algemene beschouwingen 1998

1998080901 JH/LH Algemene Beschouwingen
1998080902 JH/LH Algemene Beschouwingen
1998080903 JH/LH Algemene Beschouwingen
1998080904 JH/LH Algemene Beschouwingen
1998080905 JH/LH Algemene Beschouwingen
1998080906 JH/LH Algemene Beschouwingen

1999 Friesland boppe 2000 Honi soit qui mal y pense  2002 The final fling 2003 Jeanius in de lucht 2004 Christopher Dodd uit Maidstone in Kent U.K. 2005 Oegstgeest 2006 Dag van Stratford-on-Avon 2007 Afwerking Dianaproblematiek (1) 2009 De sterren wijzen weer naar Friesland  2010 20100809 Unificación 2011 In Maastricht heeft de opbouw van het Instituto Cervantes Benelux een aanvang genomen 2012 Avegoor en Blenheim Palace

EEN DROOM VAN SHAKESPEARE EN EEN HARTCHIRURG EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 4 OKTOBER VANAF 5 JANUARI 1991

Na verzending van Viering Leidens ontzet in De Brabander heb ik gekeken naar Blauw Bloed met bijzondere items over de in het Duitse Garmisch Partenkirchen woonachtige Koning van Thailand, George, Charlotte en Louis van Cambridge en Graaf van Buren. Vervolgens had ik een droom waarin ik een bezoek bracht aan een Nederlandse hartchirurg. Hij vertelde mij dat hij een werk van William Shakespeare had gelezen. De droom kwam vermoedelijk voort uit een bijzonder moment aan het eind van onze excursie naar Granada. Ik had traditiegetrouw het voorrecht om voor in de bus te mogen zitten. Op de andere bank voorin maakten Francis en Sabine plannen voor de komende reis naar Córdoba. Toen Francis mij aankeek met een mondkapje op ging er plotseling een flits door mij heen van een foto waarop Diana een hartoperatie bijwoonde van harchirurg Hasnat Khan.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik na mijn bezoek aan de kerkdienst in Los Boliches onder leiding van Ds Dirk Griffioen uit Baambrugge inzake de wijngaard van De Heer mijn documenten d.d. 4 oktober vanaf 5 januari 1991: 1997Starter van het jaar 1998 Smart 2002 L@rix Technology Group 2003 Information is the business 2004 I hope you don’t mind 2005 Doornenburg 2006Transparantie 2009 Don’t think pink but red and purple 2010 Moszkowicz en de hondenbelasting 2011 Drie jaar na de Reünie School Reserve Officieren Cavalerie (SROC) in Amersfoort en 2012 Bezoek aan Nederland.

‘A WARM WELCOME DEAR UNITED KINGDOM INTO THE SHAKESPEARE AND CERVANTES ORGANIZATION’

Het overlijden van Prinses Diana op 31 augustus 1997 heeft de ontwikkeling van onze geplande organisatie ernstig verstoord. Koning Felipe VI heeft het thema echter weer aardig opgepakt in zijn tafelspeech in Buckingham Palace tijdens zijn laatste staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk door zowel te verwijzen naar Miguel de Cervantes als naar William Shakespeare. Ook het besluit van Prins Harry om zijn koninklijke taken te beëindigen heb ik met belangstelling gevolgd. Mede dankzij de medewerking van Jeroen Snel van het televisieprogramma Blauw Bloed van de Evangelische Omroep. Prins Harry heeft altijd mijn aandacht gehad en het deed mij deugd dat hij tijdens het staatsbezoek van Felipe en Letizia het Spaanse Koningspaar heeft mogen begeleiden naar het graf van de onbekende soldaat in Westminster Abbey. Het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux en Verenigd Koninkrijk heeft als onderliggende gedachte het gedachtengoed van Shakespeare en Cervantes met elkaar te verbinden vanuit een Nederlands perspectief.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan 82ste  verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden, Zamora en mijn documenten d.d. 31 januari vanaf 5 januari 1991 mijn documenten d.d. 1 februari vanaf 5 januari 1991: 1992 Afspraak op maandag 24 februari 1992 1997 Don’t cry for me ArgentinaBritse Partner 1998 Investeren in relatie 2000 Building the European UnionThe Cable Turtle of Purple 2001 Goede zaken 2002 Trafford Publishing in Victoria (British Columbia Canada) is the most important publisher in the world 2005 Cor en Sylvia 2006 Zicht op FC Cervantes Arnhem 2007 De Blik op oneindig 2008 Maandverslag januari 2008 2009 Op weg naar Valentijnsdag 2009 2010 Nieuwe statistiek februari 2010 2011 Egypte en twaalf jaar Torremolinosen 2012 Thom de Graaf volgt Guusje ter Horst op als voorzitter van de HBO-raad.

DAG VAN STRATFORD EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 9 TOT EN MET 22 AUGUSTUS VANAF 5 JANUARI 1991 (INGEKORT)

10:10 Na verzending van Buckingham Palace en mijn documenten d.d. 8 augustus vanaf 5 januari 1991 heb ik een bezoek gebracht aan het belastingkantoor van het Ministerio de Hacienda in Málaga om aan mijn financiële plichten te voldoen jegens de Spaanse Regering. Love is a two way street. Dus nu zijn Zij aan de beurt. Deze dag staat traditiegetrouw bekend als ‘De dag van Stratford’. Het is vandaag inmiddels 23 jaar geleden dat ik deze geboortestad van William Shakespeare voor het eerst heb bezocht.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 9 augustus vanaf 5 januari 1991: 1997 Letter to Elizabeth concerning DianaHuis ten Bosch als ‘Fata morgana’ 1998 Algemene beschouwingen 1998 1999 Friesland Boppe 2000 Honi Soit Qui Mal y Pense 2002 The final fling 2003 Jeanius in de lucht 2004 Christopher Dodd uit Maidstone in Kent U.K. 2005 Oegstgeest 2006 Dag van Stratford-upon-Avon 2007 Afwerking Dianaproblematiek (1) 2009 De sterren wijzen weer naar Friesland 2010 Unificación 2011 In Maastricht heeft de opbouw van het Instituto Cervantes Benelux een aanvang genomen 2012 Avegoor en Blenheim PalaceIn dit verband memoreer ik ook het televisieprogramma Puertas Abiertas op 28 januari 2014 met Roxana Panero naar aanleiding van de aanbieding van mijn boek aan de voormalige burgemeester van Torremolinos.

Na verzending van bovenstaand bericht heb ik een bezoek gebracht aan het belastingkantoor van het Ministerio de Hacienda in Málaga om aan mijn financiële plichten te voldoen jegens de Spaanse Regering. Love is a two way street. Dus nu zijn Zij aan de beurt. Deze dag staat traditiegetrouw bekend als ‘De dag van Stratford’. Het is vandaag inmiddels 23 jaar geleden dat ik deze geboortestad van William Shakespeare voor het eerst heb bezocht.

10:55 Na verzending van het bovenstaande ontving ik dit bericht  “van: Voorzitter Levende Talen datum: 9 aug. 2019 10:10 onderwerp: Automatisch antwoord: VRIJDAG 9 AUGUSTUS 2019 10:10 DAG VAN STRATFORD EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 9 AUGUSTUS VANAF 5 JANUARI 1991 Beste lezers, ik ben wegens vakantie afwezig tot 19-8. Het Bureau van Levende Talen is tot 12-8 gesloten. Met vriendelijke groet, Judith Richters”. Ik ben blij met deze reactie en hoop dat Het Recht nu zijn loop krijgt. Ik heb het Bureau van Levende Talen één keer bezocht. In Amsterdam. Dat was op 17 juni 2011 en staat beschreven in mijn bezoekverslag aan de toenmalige voorzitter Toon van der Ven en mijn verhaal over het World Trade Center.

16:05 Het is hier erg heet aan de zuidkust. Zo rond de 38 graden. Daarom moet ik af en toe even rust nemen tussen de bedrijven door. Maar ik ga toch verder met het resumeren van mijn documenten in de maand augustus. Dit dient immers het fundament te zijn voor de nieuwe bestuurders die vanaf 1 september met ons beleidsplan aan de slag gaan. Ik hoop dat dan ook mijn ontwikkelingskosten kunnen worden verrekend. Ik heb het allemaal netjes vastgelegd. En uiteindelijk moet ik ook kunnen blijven eten. Hier denk ik nu aan nadat ik Marc van Hoorn om 12:52 dit bericht heb gestuurd:

“Mijn bezoek aan de Hermitage tref je aan op Hermitage Amsterdam. Volledige transparantie dus en in goed Russisch ‘glasnost’. Daarom memoreer ik aansluitend aan het bovenstaande mijn documenten d.d. 18 augustus vanaf 5 januari 1991: 1996 Magnificare 1997 Visiting Buckingham Palace and Kensington Palace and delivering Certificate of Incorporation of Our Company 1999 Bronsgroen eikenhout 2000 Tot wederdienst bereid 2002 Vijf jaar na Kensington Palace 2003 John saved The Queen 2004 Ponencia Alcalá de Henares – Carta dirigida a la Presidenta de la Asociación Europea de Profesores de Español 2006 Agradecimiento a la Presidenta de la Asociación Europea de Profesores de EspañolAgradecimiento a Doña Irina Gúseva en MoscúColoquio en París – Agradecimiento a Milagros PalmaDe waarde van het Keizerschap 2007 Audiëntie 2008 Vídeo del 28 de Agosto de 2008 para la Presidenta de la Asociación Europea de Profesores de Español 2009 His Royal Highness The Prince of Wales in St. James’s Palace 2010 The Bold and the Beautiful revisitedThe Bold and The Beautiful revisited ter attentie van Liesbeth Halbertsma 2011 Victoria Kent 2012 El abismo

16:35 Ik ben benieuwd hoe het nieuwe bestuur van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland eruit gaat zien. Ik hoop dat het hoog gekwalificeerde bestuurders zijn uit overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties met kennis van de Nederlands-Spaanstalige arbeidsmarkt. Ik ben immers van mening dat de tijd nu is aangebroken dat men zich niet alleen bezighoudt met lessen in de klas. Ons Poldermodel is niet voor niets in het leven geroepen en dient thans met volledige medewerking van ons docententeam te worden uitgebreid naar de Spaanstalige samenleving. Weg dus met het tunneldenken en de scope op een breder perspectief dat moet leiden tussen een hechtere samenwerking met Spaanstalige vertegenwoordigers van deze drie marktsegmenten op managementgebied. Dat is reeds vanaf de start van mijn Spanjeproject in het Bilderberghotel Wientjes te Zwolle de inzet van mijn beleid.

17:35 DAS FASS VOM VATER RHEIN EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 21 AUGUSTUS VANAF 5 JANUARI 1991

Aansluitend memoreer ik mijn documenten d.d. 21 augustus vanaf 5 januari 1991: 1997 Last night I had a dream 1998 De Doorzetter ter attentie van de Directeur van Content Beheer 1999 HRH 2000 Inzake 28 september 2000 2001 First things first ter attentie van Advocaat en Procureur Mr Gijsbrecht van Amstel te Bunnik 2002 Creatief experiment 2003 European Cervantes Foundation 2006 Another wife 2007 Aderlating 2008 The Flying DutchmanBericht aan Halbertsma Business Consultancy ter attentie van het Management van The Flying Dutchman te Torremolinos 2009 Milagros Palma 2010 La Rubia 2011 Debuut van Van der Heijden bij Vitesse 2012 Stembiljet verzonden aan De Burgemeester van ‘s-Gravenhage  alsmede ik mijn documenten d.d. 22 augustus vanaf 5 januari 1991: 1992 Eerste reactie op het schrijven van 5 augustus jongstleden ter attentie van Mr E.J. Arkenbout van Nauta Dutilh in Amsterdam 1994 Einigkeit und Recht und Freiheit 1997 Letter to the Head of the Scientology Church in Hollywood about Dianetics and our planned organization 1998 Villa Felderhof 2000 Glasnost 2002 Ontwikkelingskosten 2003 Nederland-Australië 2005 Fuengirola 2006 Frankrijk heropent onderzoek naar dood Diana 2007 Opheldering misverstand ter attentie van Mevrouw Henny Bakker-Daniëls van Reader’s Digest 2008 Royalties Candle in the wind 2009 Don César Antonio Molina 2011 Rood, Zwart en Groen 2012 Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden en het Instituto Cervantes Benelux.

Ter herinnering Wenn das Wasser im Rhein goldner Wein wär.

DE BRUG TUSSEN SHAKESPEARE EN CERVANTES

Na verzending van mijn bericht getiteld Ravelli heb ik stilgestaan bij hetgeen de heer Philip Homer, Economic Development Manager van Stratford-upon-Avon mij op 28 april 1997 heeft geadviseerd om het Shakespeare/Cervantes scenario uit te werken met de autoriteiten van de geboorteplaats van Cervantes. Dit thema is in mei vorig jaar door Koning Felipe VI in Buckingham Palace ten overstaan van de Britse Koninklijke Familie aan de orde gesteld. Daarom heb ik gistermiddag zijn tafelspeech ter gelegenheid van het staatsbezoek van Felipe en Letizia uitgewerkt. Hierin heb ik enkele hyperlinks aangebracht teneinde de aandacht te vestigen op de visie die ik heb ten aanzien van de integratie van de Cervantesprojecten die wij samen hebben ontwikkeld sinds 1991. En om onze goede onderlinge relaties te bekrachtigen onderstaand de toespraak van El Rey Felipe VI.

“Majestad, Alteza Real

Quiero comenzar mis palabras dándoos personalmente las gracias junto a la Reina Letizia por Vuestra invitación que tanto valoramos para realizar esta visita de estado al Reino Unido. Una invitación que refleja la cordialidad y efecto mútuos entre nuestros pueblos español y británico. Así como la estrecha relación y la amistad entre nuestras familias. Permitidme mencionar el hecho de que hace ciento sesenta (160) años este Palacio de Buckingham vió nacer a la Princesa Beatriz. Era la hija menor de la Reina Victoria y madre de la Princesa Ina que al casarse con el Rey Alfonso XIII se convirtió en la Reina Victoria Eugenia mi bisabuela y mi madrina de bautismo. Esta es nuestra primera visita como reyes a un país que hemos conocido bien como príncipes y por lo que siempre hemos sentido un enorme aprecio. Una visita, Majestad, que tiene lugar cuando celebráis el (65) sexagésimo quinto aniversario de Vuestro acceso al trono. Majestad, hoy me habéis distinguido con la muy noble Orden de la Jarretera. Estoy profundamente agradecido por este reconocimiento que se debe a gustar con generosidad y cálida amistad y que recibo con una clara muestra de las estrechas e históricas relaciones que unen a nuestras dos familias reales y a nuestros dos países. Como he podido señalar en el parlamento de Vuestra nación esta misma tarde durante Vuestro largo y fructífero reinado en el que siempre habéis contado con el apoyo de Vuestra familia y muy particularmente con el firme y valioso compromiso de Su Alteza Real el Duque de Edinburgo. A mi considerado ha reinado el Reino Unido con sabiduría y espíritu y servicio encomendiables. Soy, Majestad, una referencia en todo el mundo en el ejercicio de Vuestras responsabilidades. Por eso quiero expresaros mi reconocimiento, mi admiración y mi respeto. Y felicitaros de toda corazón. Nuestra visita se produce treinta y un año después de la que mi padre, el Rey Juan Carlos, realizó junto con mi madre la Reina Sofía en el año 86 ochenta y seís. Aquel encuentro simbolizó una nueva etapa de plena relaciones entre nuestros dos países y entre dos de las monarquías más antiguas de Europa. Por ello hoy quiero expresar la inmensa satisfacción que me produce constatar el progreso que desde entonces han experimentado nuestras relaciones y sobre todo los vínculos entre nuestros pueblos y ciudadanos. La sociedad española ha consolidado las últimas décadas una democracia moderna y se ha integrado como miembro de pleno derecho en el proyecto europeo en el que ha representado un período histórico de estabilidad política y de prosperidad económica sin precedentes. Efectivamente durante este tiempo el Reino Unido y el Reino de España han logrado construir un endimiento muy fructíforo que a partir de innumerables intercambios humanos, sociales, culturales, económicos como pocas naciones en el mundo se ha traducido en una coincidencia fundamental respecto a los desafíos más importantes a los que debemos hacer frente a nivel global. Durante las últimas tres décadas hemos vivido y logrado alcanzar los mejores momentos de la larga e intensa historia que compartimos. En el ámbito europeo nuestros gobiernos han coincidido en la defensa y la política de seguridad y progreso y bienestar de nuestras sociedades. Y es cierto que en este terreno hemos hecho elecciones diferentes pero lo que respecta a la dinámica y a la integración. Pero esto forma parte de nuestra tradición democrática anclada en los valores de la civilización europea y de la que ambos países somos y seremos siempre parte. En hacer internacional nuestra colaboración es también muy cercana en todos los campos. En seguridad y defensa somos aliados reales y cooperamos estrechamente en la lucha contra el terrorismo cuya violencia cobarde desarma lamentablemente hemos sufrido en tiempos recientes. En este sentido quiero tener un recuerdo muy espacial para todas las víctimas de estos atentados entre se encuentran también ciudadanos españoles como Ignacio Echeverría que al intentar proteger vidas de otras personas, entregó y perdió la su vida.  España se solidariza con el pueblo británico que en esos momentos dolorosos han dado muestras una vez más de su dignidad y entrega. Y no cabe duda de que los españoles estaremos siempre junto con nuestros amigos y aliados británicos hombro con hombro en la lucha contra el terrorismo. Asimismo el intercambio financiero y comercial empujante nos han consilidado como socios económicos de primera orden. Las compañías españolas presentes en el Reino Unido contribuyen al progreso de este país como hacen igualmente a la prosperidad de nuestro las empreses británicas que están en España. Pero más allá de esta realidad son notorios y muy relevantes los proyectos empresariales y económicos hispanobritánicos que fortalecen el crecimiento en nuestras economías y de nuestros tejidos empresariales. Destaca con si mismo con la habilidad de nuestra dimensión cultural que ha tenido hitos de enorme importancia como la conmemoración del pasado año del fallecimiento en la misma fecha de los dos escritores más universales de la literatura, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Orgullos de las lenguas española e inglesa. Y es que nuestras lenguas, verdaderos exponentes de la riqueza de nuestras respectivas culturas se han consolidado en los últimos decenios como dos idiomas esenciales de comunicación internacional. A lo largo de los siglos ha sido igualmente fundamental la aportación de pensadores, intelectuales y científicos de nuestros dos países cuyos esfuerzo y trabajo en general de corrientes de pensamiento que uniendo Oxford o Cambridge con Salamanca o Santiago de Compostela han hecho una aportación única a nuestras ciencias y culturas. Pero como he querido resaltar la cercanía hispanobritánica se sienta actualmente de manera singular en la proximidad de nuestros pueblos y sociedades civiles. Durante los últimos treinta años muchos miles de británicos se han instalado en España y muchos miles de españoles igualmente lo han hecho en Gran Bretaña. De este modo han convertido nuestros respectivos países en sus hogares creando vínculos afectivos muy profundos. Todos ellos, españoles y británicos sean trabajadores, empresarios, estudiantes, investigadores, profesores, artistas, deportistas, turistas jubilados con sus familias, contribuyen cada día acercar un poco más a nuestras sociedades. No cabe duda de que los brazos humanos se han tejido las últimas décadas entre españoles y británicos y la simpatía y el conocimiento mútuo entre los dos pueblos constituyen un valioso patrimonio que debemos salvaguardar y que nos permitirá hacer frente con confianza y optimismo a los desafíos que tenemos por delante. La profundidad de nuestros vínculos y la solidez de nuestra amistad ayudarán a que se pueda abordar de  nuestros respectivos gobiernos cualquier cuestión en la que persisten discrepancias con la mejor voluntad y el más alto espíritu de colaboración.

Your Majesty,

Often highlighting how many and how good are the bonds between Spanish and British people I would like to end my remarks by offering my personal affection and admiration to You. And again by thanking, Your Majesty, together with Your Government, for making this state visit happen. Queen Letizia and I are deeply touched by the enormous effort put into it by so many. And We are also very grateful and happy for the active involvement of so many members of the Royal Family.

Ladies and gentlemen,

I now invite you all to rise and drink a toast to Her Majesty The Queen, His Royal Highness The Duke of Edinburgh and the people of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.”

Hartelijke Groet John L. van der Heyden Torremolinos

Licenciado en Lengua y literatura española. Director Instituto privado de idiomas. Miembro de la Junta de gobierno de la Asociación de Profesores de Español en Países Bajos (VDSN). Presidente Fundación Cervantes Benelux. Derechohabiente de Instituto Cervantes en Benelux. Propietario Instituto Cervantes Ltd England and Wales. Tarea actual: Gestión empresarial y desarrollo de la organización. Amigo del Rey de España Amigo del Rey de España. Nació en Nimega (Países Bajos) en 1947.