ROB JETTEN ALS SCHADUWMANAGER, WOUTER KOOLMEES TOEGEVOEGD INFORMATEUR EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 6 OKTOBER VANAF 1995

Als organisatiemanager kijk ik meestal naar de positie die de ‘poppetjes’ in een organisatie innemen. Dat geldt ook ten aanzien van de huidige kabinetsformatie. Hierbij neem ik voortdurend waar dat Rob Jetten ten opzichte van Sigrid Kaag regelmatig de positie als ‘schaduwmanager’ inneemt. Die term ‘schaduwmanager’ treffen wij onder meer aan in Everywhere I go my shadow walks beside me, Lillibet – derde boek verkocht in Seattle, Verhuizing Stichting Cervantes Benelux naar Wassenaar, Hart van de organisatie, Op dood spoor?, Mr Abraham Moszkowicz en het gelijk van Maarten van Rossem en Beatrix Oranje onder vuur Deel 3 – De omwenteling.

Aansluitend aan mijn bericht Cervantes Holding, Andrew Morton en mijn verbindende elementen d.d. 5 oktober vanaf 1995 heb ik zonder succes een bezoek gebracht aan MediaMarkt in Málaga en aan de Plaza Mayor tussen Málaga en Torremolinos. De spoorwegen staakten gisteren en eergisteren waardoor er slechts een beperkte dienstregeling was doorgevoerd. In de MediaMarkt aan de Plaza Mayor werd ik vriendelijk geholpen door een Señora Hurtado. De naam Hurtado deed mij denken aan de voormalige burgemeester van Granada. Die naam treffen wij onder meer aan in Excursie naar de Sierra Nevada, Deadline 28 maart 2010 en Juan de Cervantes (overleden in 1556 in Córdoba). In dit verband ging mijn aandacht vervolgens uit naar Himno de los Tercios Viejos Españoles, Flandes (subtitulado) minuut 1:57. Mijn keuze ging vervolgens naar The Escort to The Crown moves at Edinburgh Castle en Queen Marks Happy Times with Philip in Scotland. In dit verband stel ik vast dat het niet is toegestaan aan derden om mijn paspoortgegevens d.d. 28 december 2018 te gebruiken voor eigen doeleinden.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Cervantes Holding, Andrew Morton en mijn verbindende elementen d.d. 5 oktober vanaf 1995 mijn verbindende elementen d.d. 6 oktober vanaf 1997 Agendavoorstel 1998 Rekeningnummer 2445588 1999 ING financier 2000 Kroonjaar 2000 2002 Haring met wittebrood en hutspot 2003 Mijn mobiele telefoon 2004 Doorbraak 2005 Winning notification 2006 Gesprek met Steven Spielberg 2007 The Diana Inquest Part 1 2008 Start van het Cervantes Management Centre in Torremolinos 2009 Bedrijfscommunicatie 2010 Rondom Het Gouden Hooft  2011 King Arthur 2012 Alumnidag Radboud Universiteit.

Het doet mij deugd dat Johan Remkes en Wouter Koolmees zijn begonnen aan de kabinetsformatie. Ik heb de heer Koolmees onder meer vermeld in Alexander Pechtold Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden d.d. 25 augustus 2012. Vanaf 11:00 hebben zij de persconferentie gegeven.

In dit verband ontving ik op 30 september dit bericht van Sigrid Kaag: “De keuze waar we nu voor staan. Van Sigrid Kaag do 30 sep. 15:39 Beste John, D66 is onder mijn leiding de verkiezingen in gegaan met de belofte dat wij verantwoordelijkheid zullen nemen. Dat wij er alles, maar dan ook alles, aan zullen doen om een regering met een zo progressief mogelijk programma tot stand te brengen. Een stem op D66 was en is een stem voor het klimaat, voor het onderwijs, voor Europa, voor de democratische rechtsstaat. De kiezer heeft die boodschap gehoord en heeft ons het vertrouwen gegeven dat wij onze belofte waar zullen maken. Dat is onze verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die ik zeer zwaar voel. Dat is ook de reden waarom van het begin af aan onze inzet is geweest om een breed, stabiel en zo progressief mogelijk kabinet te vormen.  Zoals u weet wordt een regeringscoalitie met beide linkse partijen uitgesloten door VVD en CDA. Tot brede inhoudelijke onderhandelingen is het helaas niet gekomen, ook niet na de positieve ontvangst van het hoofdlijnendocument van VVD en D66. De samenleving roept om positieve flexibiliteit, om actie, om een daadkrachtige regering. Er moet iets gebeuren. Wij hebben daarom onze politieke blokkade opgeheven, maar dit heeft helaas niet het gewenste resultaat gebracht.  De keuze waar D66 nu voor staat is: opnieuw verkiezingen óf inhoudelijk onderhandelen met VVD, CDA en de ChristenUnie. D66 verkiest onderhandelingen boven nieuwe verkiezingen omdat de samenleving daar recht op heeft. Omdat we in Nederland al 170 jaar de traditie hebben dat de kiezer spreekt en dat politici dan tot een kabinet komen. Maar vooral omdat politici en partijen op aarde zijn om resultaten te boeken. Om Nederland verder te brengen. Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen. Die verlammen de politiek tenminste nog een half jaar. Dan blijven de grote besluiten uit. Dat verdient ons land niet. Bovendien is er geen garantie dat de uitslag anders zal zijn. Daarmee zijn verkiezingen alleen uitstel en dat speelt ook populisten in de kaart. Wij gaan dus onderhandelen. Dat heb ik de informateur laten weten. Maar laat ik daarbij het volgende markeren. Wij staan voor vernieuwing. Voor een ander programma, voor een nieuwe politiek en voor nieuw elan. Dat zal zich moeten vertalen naar de inhoud én naar de vernieuwing van de politieke cultuur. Wij zullen als onderhandelaars staan voor de inhoud. Daar gaat het ons altijd om. Voor ons moet het regeerakkoord recht doen aan al die mensen in Nederland die zich zorgen maken over de klimaatcrisis, die gelijke kansen willen voor hun kinderen, die willen dat Nederland loyaal en gewaardeerd is in Europa, dat Nederland weer het trotse open, tolerante en internationale land wordt dat het ooit was. Dat betekent dat Nederland klimaatkoploper wordt in Europa, dat we de grootste structurele investering in het onderwijs ooit doen en dat Nederland aan het stuur gaat zitten in de Europese Unie. Onze wens is dat het komende kabinet progressiever, genereuzer, opener, menselijker zal zijn. We doen het goed of we doen het niet.  Gaat het lukken? Ik weet het niet. Wij gaan vol overtuiging onderhandelen. Wij weten ons gesteund en gemotiveerd door onze idealen voor het Nederland waar wij in geloven.  Een Nederland dat ieder individueel mens de kansen geeft om te worden wie zij willen zijn. Een Nederland dat zijn waarden hooghoudt en zijn waardigheid bewaakt. De kracht van verantwoordelijkheid nemen is wat je ermee doet voor een ander. Ik wil jullie danken voor jullie steun en jullie vertrouwen. Samen zijn we tot veel in staat. Juist nu.”

Ik kreeg op die dag ook dit bericht van Paleis Soestdijk: Laatste stap voor definitieve besluitvorming in februari 2022

De gemeenteraad van Baarn heeft op woensdag 29 september met ruime meerderheid ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor landgoed Paleis Soestdijk. Hiermee kan verder gewerkt worden aan de aanscherping van het plan voor de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan in februari 2022.  Op basis van de ingediende amendementen en motie gaat de gemeente Baarn in samenwerking met de eigenaar van Paleis Soestdijk, de MeyerBergman Erfgoed Groep, het plan nu verder uitwerken. 

Maya Meijer-Bergmans, eigenaar Paleis Soestdijk: “Wij zijn ontzettend blij dat de gemeenteraad van Baarn heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Er zijn maar liefst zes raadsbijeenkomsten vooraf gegaan aan dit besluit. Het geeft aan hoe zorgvuldig de gemeenteraad omgaat met de toekomstige invulling van het landgoed. Wij willen de raad hartelijk danken voor haar inzet. En natuurlijk geldt dat ook voor het College van B&W, de leden van de klankbordgroepen, de gemeente Soest en de provincie Utrecht. Zoals we vaker aangegeven hebben, is de herontwikkeling van landgoed Paleis Soestdijk een uniek en zeer complex project met veel verschillende belanghebbenden. Wij hebben in het ontwerpbestemmingsplan ons best gedaan om naar al die belangen te luisteren en hebben waar mogelijk aanpassingen doorgevoerd om het plan bescheidener en compacter te maken.  Tijdens de inspraakavonden werd opnieuw duidelijk dat veel mensen het paleis een warm hart toedragen en betrokken zijn bij de toekomst van landgoed Paleis Soestdijk. Het is een omvangrijk project met grote cultuurhistorische en maatschappelijke belangen voor ons allemaal. Als eigenaren gaan we voor een bestendige toekomst voor het landgoed. Een goede relatie met de omgeving hoort daarbij en daar blijven we ons voor inzetten. Wij zien een definitieve vaststelling van het bestemmingsplan in februari 2022 met vertrouwen tegemoet”. 

Meer informatie over het raadsbesluit en de te volgen procedure is te vinden op de website van de gemeente Baarn. 

HET VREDESPALEIS, HET VALENTIJNSKABINET VAN 2007 EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 19 SEPTEMBER VANAF 1995

Mijn belangstelling is gisteren vooral uitgegaan naar de uitzending Achter de deuren van het Vredespaleis van Omroep MAX. Dit brengt mij in gedachten naast mijn verslagen over Prinsjesdag 1996 vooral naar mijn verslag over mijn bezoek aan ‘s-Gravenhage op 9 april 2010. Het deed mij in het bijzonder denken aan mijn ontmoeting met de Spaanse onderzoeksrechter Baltasar Garzón op 5 juni 2010 die in die tijd in het Vredespaleis  werkzaam was in opdracht van de Spaanse Regering.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht ‘Rutte, Kaag, Hoekstra en Remkes ‘op de hei’ in Hilversum’ mijn verbindende elementen d.d. 19 september vanaf 1996 First State of the Union 1997 Korte terugblik 1998 CervantesprojectHarten troef 2000 Tweede gouden eeuw 2002 My Family 2004 Brug naar de toekomst 2005 Klantvriendelijkheid 2007 Het speelveld is uitgezet en de wedstrijd kan beginnen  2008 Reservering 28 september 2008Bestuurslidmaatschap Stichting Cervantes Benelux 2009 Noordwijk aan de zuidkust  2010 Dagboek veertien jaar na mijn eerste State of the UnionBrief Veertien jaar State of the Union  2011 Nieuw Elan, Althorp Palace en mijn eerste “State of the Union”Vernieuwing en instandhouding handelsmerk Instituto CervantesVernieuwing BeneluxregistratieOp De Hoogte en 2012 Het landgoed van Julio Iglesias.

Dit weekend in september staat bij mij bekend als ‘hakdag’. Vanuit deze achtergrond heb ik vrijdagmiddag gekeken naar de herhaling van het programma Op1 Aflevering 193  onder leiding van Maaike Timmerman en Jort Kelder waarin ik op veel punten een geestverwant heb herkend in Maarten van Rossem. Onder meer inzake de Europese insteek van D66. Vervolgens zag ik na het zien van de voetbalwedstrijd Sparta-N.E.C. (1-1) Aflevering 194. In dit gesprek werd door Ferry Mingelen (28:16) gewezen op het in 2007 succesvol verlopen formatieweekend op het landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag onder leiding van Herman Wijffels resulterend in het zogenaamde Valentijnskabinet.

Op het NOS Journaal van 17:00 zag ik Rob Jetten als secondant van Sigrid Kaag en Pieter Heerma als secondant van Wopke Hoekstra. Ik heb diens vader Enneüs Heerma afgebeeld als Don Quichot op de in de brieven Bij de vijfde mei en En conmemoración del cinco de mayo afgebeelde tekening. Europese insteek van D66. Vervolgens zag ik na het zien van de voetbalwedstrijd Sparta-N.E.C. (1-1) Aflevering 194. In dit gesprek werd door Ferry Mingelen (28:16) gewezen op het in 2007 succesvol verlopen formatieweekend op het landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag onder leiding van Herman Wijffels resulterend in het zogenaamde Valentijnskabinet.

Op het NOS Journaal van 17:00 zag ik Rob Jetten als secondant van Sigrid Kaag en Pieter Heerma als secondant van Wopke Hoekstra. Ik heb diens vader Enneüs Heerma afgebeeld als Don Quichot op de in de brieven Bij de vijfde mei en En conmemoración del cinco de mayo afgebeelde tekening. En Janny van der Heijden weet nu ook waar Abraham de mostert haalt in Zwolle. 14:40 Vanuit deze achtergrond keek ik na mijn bezoek aan de kerkdienst in het Holland Huis onder leiding van Ds Ko Brevet uit Deventer naar het NOS Journaal van 13:00 waarin mij vooral de uitspraak van Sigrid Kaag is opgevallen over een vruchtbare samenwerking met de Staten Generaal. In dit verband gaat mijn aandacht thans uit naar het thema Eén voor allen uit de Vierdaagsemars en Paquito el chocolatero. Met verwijzing naar de chocoladefabriek in Sevilla. Gevolgd door ‘Zij’ door Gert Verhulst. Met een ode aan Brussel.

RUTTE, KAAG, HOEKSTRA EN REMKES ‘OP DE HEI’ IN HILVERSUM

Vandaag en morgen trekken fractieleiders Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) zich met hun secundanten onder leiding van informateur Johan Remkes (VVD) terug op het landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum om het formatieproces voor een nieuwe Nederlandse Regering vlot te trekken. De term ‘op de hei’ heb ik voor het eerst in het Holland Office Centre in Hoofddorp tijdens mijn werkzaamheden voor Nieuw Elan horen bezigen door mijn collega Liesbeth Halbertsma. Aan deze samenwerking waren twee bijeenkomsten ‘op de hei’ voorafgegaan met alle medewerkers van Nieuw Elan in ’s ’s-Graveland bij Hilversum en Hulshorst bij Harderwijk op de Veluwe. Dat heeft toen geleid tot een eendrachtige samenwerking met Liesbeth van 1 november 1989 tot en met 15 juli 1991.

Op 15 mei 1990 had Nieuw Elan duizend werkzoekende academici omgeschoold naar hoogwaardige managementfuncties in het Nederlandse bedrijfsleven. Bij die gelegenheid werd er in Hilversum een grootschalige bijeenkomst georganiseerd waarbij het duizendste Nieuw Elan-certificaat werd uitgereikt. Ik ontving toen ook mijn managementdiploma uit handen van toenmalig FNV-voorztter Johan Stekelenburg in aanwezigheid van Minister Wil Albeda van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en toenmalig VNO-voorzitter Kees van Lede die in die tijd woonachtig was in de Struisvogellaan in Hilversum.

Vanuit deze nieuwe beginsituatie memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Bezoek van Mark Rutte en Sigrid Kaag aan Premier Boris Johnson van het Verenigd Koninkrijk mijn verbindende elementen d.d. 18 september vanaf 1996 Tender la PuenteUw brief d.d. 12 september 1996 1997 BeleidsplanMedeverantwoordelijkstelling 1998 Gaten in de paarse sokken stoppenLetter to the Prince of WalesFelicitaciones 2002 Nederland Nr. 1 op hitparade The Economist 2003 Cervantes Award 2005 Uit Arnhem terugRelaties 2006 The Daily Express en Kroonprins Constantijn 2007 Prinsjesdag 2009 Cervantes Incasso 2011 Het Vonnis 2012 Prinsjesdag 2012.

09:25 Ontvangen Prince-Charles-words-Prince-Philip-eve-death Revealed: Prince Charles’ last words to Prince Philip on the eve of his death were ‘we’re talking about your 100th birthday’, before his father replied: ‘Well I’ve got to be alive for it, haven’t I?’ Prince of Wales revealed how he spoke to his father the day before he died. Spoke about planning his 100th birthday and got vintage Prince Philip response. The exchange is recalled by the future king in a new BBC One programme. By Rebecca English Royal Editor For The Daily Mail Published: 22:00 BST, 17 September 2021 | Updated: 00:43 BST, 18 September 2021

.

BEZOEK VAN MARK RUTTE EN SIGRID KAAG AAN PREMIER BORIS JOHNSON VAN HET VERENIGD KONINKRIJK?

Vandaag zouden Minister-President Mark Rutte en Sigrid Kaag van D66 een bezoek brengen aan Prime Minister Boris Johnson van het Verenigd Koninkrijk in 10 Downing Street. Nu Sigrid haar functie als Minister van Buitenlandse Zaken heeft neergelegd valt dat voorgenomen bezoek helaas te betwijfelen.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht ‘His Royal Highness The Prince of Wales en mijn verbindende elementen d.d. 16 september vanaf 1995’ mijn verbindende elementen d.d. 17 september vanaf 1998 Mondriaan 1999 Dulcinea 2002 Prinsjesdag 2004 Spider in the WorldWideWeb 2007 Morgen is het weer Prinsjesdag 2009 Niemand regeert in Nederland maar wel in Spanje 2010 Het feest van Thomas (R.I.P.) 2011 Rozengeur en 2012 Wandelen.

09:15 Malou Petter meldde zojuist in het NOS Journaal dat het bezoek van Mark Rutte aan Boris Johnson doorgaat vandaag. 11:34 Ontvangen Andrew-Neil-stepped-GB-News-differences-board-managers Andrew Neil   breaks silence and says he stepped down from GB News over ‘differences with the board and managers’ and ‘the direction the channel was heading in’ and admits launch wasn’t a ‘startling success’. Andrew Neil announced his departure from GB News in a tweet posted Monday. He told BBC Question Time he had ‘differences’ with board on channel’s future. Neil added that he felt like he was in a ‘minority of one’ about GB News’ direction By Danyal Hussain For Mailonline Published: 10:18 BST, 17 September 2021 | Updated: 10:18 BST, 17 September 2021. Andrew Neil has broken his silence after stepping down from GB News and has revealed he had differences with the board and managers on the direction the channel was heading. The journalist and broadcaster, 72, appeared on BBC’s Question Time days after announcing his departure from the fledgling channel and saying it was ‘time to reduce my commitments on a number of fronts’. However, there had been speculation for several weeks that Neil had fallen out with GB News CEO Angelos Frangopoulos over their alleged differing visions for the channel’s direction. And Neil told Question Time last night that ‘more and more differences’ had emerged between him and station bosses and he felt he was in a ‘minority of one’ about its future. He also added that the launch of GB News could not be described as a ‘startling success’.

P.S. Vandaag is het Bevrijdingsdag in Nijmegen.

HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE OF WALES, MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 16 SEPTEMBER VANAF 1995 EN HET LICHT OP ELTON JOHN

Aansluitend aan mijn bericht ‘37ste verjaardag van Prins Henry Albert Charles David en mijn verbindende elementen d.d. 15 september vanaf 1995’ heb ik een controlebezoek gebracht aan cardioloog Dr Gaitán in ziekenhuis Santa Elena in Torremolinos. Ik ontving ook bericht van Ds Dirk Griffioen uit Baambrugge dat hij vanaf januari wederom drie maanden de kerkdiensten komt leiden in het Holland Huis als vervanger van Ds Kees Burger uit Kamerik. Vervolgens ontving ik om 17:45 dit bericht van Mailonline.

Chairman-Prince-Charless-charity-QUITS-cash-access-storm Chairman of Prince Charles’s charity QUITS over cash for access storm: Head of Prince’s Foundation resigns and another senior executive stands down ‘after it accepted £100,000 gift from Russian banker’. Prince Charles wrote to Dmitry Leus thanking him for donation, reports say. The Scottish Charity Regulator launched the probe after this was revealed. Chairman Douglas Connell today announced his resignation saying he was to blame ‘if it appears that serious misconduct may have taken place’ B y Henry Martin For Mailonline Published: 13:53 BST, 15 September 2021 | Updated: 16:41 BST, 15 September 2021

The chairman of the Prince Charles’s charity has resigned and another senior executive has temporarily stood down amid an investigation into the acceptance of a six-figure sum from a Russian banker previously convicted of money laundering. The Scottish Charity Regulator launched an investigation into the matter earlier this week amid reports that the charity initially received £100,000 from Dmitry Leus, but rejected the total sum after its ethics committee raised concerns. Dmitry Leus believed he had given £500,000 to the Prince’s Foundation through third-party fixers, previous reports revealed.  The regulator probe began following reports that Charles wrote a letter thanking Leus for the money and suggesting they could meet after the pandemic. The Prince’s Foundation chairman Chairman Douglas Connell today resigned, saying he was to blame ‘if it appears that serious misconduct may have taken place’. And it is understood Chris Martin, the foundation’s executive director of development, has also temporarily stood down from his position pending the outcome of the investigation.  I am both shocked and dismayed by newspaper reports that  rogue activity of various kinds may have taken place within and outside the Prince’s Foundation,’ Mr Connell said in a statement. ‘I believe that the correct course of action is for the chair to accept that responsibility and to stand down from the role.’ The foundation’s ethics committee declined the donation after discovering Leus had been convicted of money laundering in Russia in 2004. He had the conviction overturned and claims he was the victim of a politically motivated prosecution.  A spokesman for the Prince’s Foundation said: ‘The Prince’s Foundation understands and respects Mr Connell’s decision to step down. We would like to thank him for all his work to date and wish him well.’Dame Sue Bruce, Vice Chair, will take on the role of Acting Chair with immediate effect. ‘The Prince’s Foundation takes very seriously the allegations made in recent news articles and is committed to the highest ethical standards.‘These changes to the board of Trustees will not impact the scope or timing of the rigorous independent investigation already underway.’   A former aide to the prince earlier this month stepped down temporarily as chief executive of the Prince’s Foundation while a probe is conducted into claims he offered to help secure an honour and British citizenship for a wealthy donor. Michael Fawcett is accused of helping coordinate an honour relating to the Saudi businessman Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz. Mahfouz is listed as a supporter on the Prince’s Foundation website and was given a royal honour from Queen Elizabeth II in 2016. The foundation aims to ‘provide holistic solutions to challenges facing the world today’, according to its website.    Clarence House  has said that The Prince of Wales has ‘no knowledge’ of the cash for honours allegations on the basis of donation to his charities, denying claims by a former fixer who said Charles was ‘100 per cent’ behind an offer to help Saudi tycoon Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz secure UK citizenship. The allegation emerged in a draft letter from William Bortrick – a paid advisor to Dr bin Mahfouz, who is a major donor to Charles’s charities.  The letter by Burke’s Peerage publisher Mr Bortrick, which was drafted in May 2014 and revealed by The Times earlier this month, said that Dr bin Mahfouz’s application for citizenship would ‘now take the highest priority’. It added: ‘His Royal Highness supports these applications 100 per cent, as there is no greater example of contribution [than] yours, therefore this should be rewarded and recognised accordingly.’ A spokesman for the prince had said: ‘The Prince of Wales has no knowledge of the alleged offer of honours or British citizenship on the basis of donation to his charities and fully supports the investigation now under way by The Prince’s Foundation.’ 

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 16 september vanaf 1996 Het juiste effect 1997 Candle in the windFaxbericht aan de Ambassador of the United Kingdom 1998 Troonrede 1999 Vrijstellingsverzoek 2002 Kiezen van een uitgever en sponsoring 2003 Prinsjesdag 2004 Omkooppraktijken 2005 Prins Henry Charles Albert David 21 jaar 2007 It’s got to be perfect 2008 Terug in Paleis Het Stadhouderlijk Hof en Prinsjesdag 2008 2009 Over De Liefde 2010 Procedures bij een huwelijk 2011 Een paar apart

In dit verband werd ik op 4 augustus 2021 bij mij voor de deur aangesproken door twee jongeheren uit Toledo  hetgeen mij direct herinnerde aan mijn 71ste verjaardag op  vrijdag 9 november 2018 .

12:45 Ontvangen Elton-John-74-POSTPONES-farewell-tour-two-years-fall Elton John, 74, POSTPONES his farewell tour for two years as he awaits hip surgery after suffering an ‘awkward fall’ He took to Instagram on Thursday to announce the news to fans, as he detailed his ‘great sadness’ before explaining: ‘I fell awkwardly on a hard surface’. The star has spent the summer with his husband David Furnish, 58, and their two sons, in various European hotspots, where he has revealed he suffered the fall.  Back in July, Elton was forced to postpone a selection of dates from his Farewell Yellow Brick Road Tour again, due to Covid-19 The tour, which began in 2018 and is slated to include 309 shows. Sir Elton had already rescheduled dates for the tour in March, July and September last year, all because of restrictions surrounding the pandemic. The star will still be performing as part of the Global Citizen Live fundraiser on September 25, and hopes to resume his tour in New Orleans in January 2022 By Ciara Farmer For Mailonline  Published: 10:31 BST, 16 September 2021 | Updated: 11:11 BST, 16 September 2021

Elton John is onder meer vermeld in Windsor Castle, Eton College, Frogmore House and the Princess of Wales ConcervatoryBusiness PlanKorte terugblik op de herdenkingsdienst voor Diana in de Kloosterkerk aan het Lange Voorhout te ‘s-GravenhageGenealogieDe kroon op het werkDe Ronde tafelThe red carpetHuman Quality ManagementMessage to Mr John Boulter of King’s College CambridgeTomorrow never diesHelderziendheidContactenMadrid… MadridSylvia Tóth kan aan het werk voor The CompanyKoninginnendag 1998 in UtrechtDe paarse vlinder en het blauwe lichtMijn 51ste verjaardag in Utrecht en Elton JohnDescansaOrganiseren van het kapitaal van de toekomstNo profit like non profitCordon Bleu con Salsa DianaJaarvergadering 1999Beëindiging gewapend conflictIn Koninklijke DienstI hope you don’t mindSlotstuk en nieuw begin en Royalties Candle in the wind.

19:40 Morgen brengen Minister-President Mark Rutte en Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden een bezoek aan Prime Minister Boris Johnson van het Verenigd Koninkrijk in 10 Downing Street.

NIEUW LEIDERSCHAP, HET LICHT OP CORNWALL EN MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 7 SEPTEMBER VANAF 1995

Nieuw leiderschap is een begrip dat reeds dateert van april 2003 en ik herken de visie die Sigrid Kaag gisteren tot uitdrukking heeft gebracht. In de Nederlandse politiek heb ik momenteel alleen nog contact met Sigrid Kaag. De politiek is in Nederland voortdurend problematisch gebleven nadat ons eerste paarse  kabinet  is opgehouden te bestaan. Ik hecht uitsluitend nog aan de correspondentie die ik met die toenmalige ‘decision makers’ heb gevoerd. Uiteindelijk staat voor mij de uitvoering van het beleidsplan ‘Cervantes NBLEW’ (Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales) op de eerste plaats in goede samenwerking met F&L in La Zarzuela. Ik denk dat ik het van de koninklijke families moet hebben. Dit komende seizoen gaan de kroonprinsessen Elizabeth van België en Leonor van Spanje alsmede Prinses Alexia van Nederland in Wales studeren op het college waar Willem Alexander ook heeft gestudeerd. Dan is de familie in ieder geval weer een beetje compleet en kan ik aan personele uitbreiding gaan denken van mijn bestuur.

Na opmaking van mijn Bericht over Lady Sarah Ferguson en mijn verbindende elementen d.d. 6 september vanaf 1995  ontving ik op 3 augustus jongstleden dit bericht van Daily Mail: “A royal staycation! Prince William and Kate Middleton enjoyed a summer holiday in Cornwall with their children for the second year running  By Hayley Richardson For Mailonline Published: 13:14 BST, 3 August 2021 | Updated: 13:26 BST, 3 August 2021 Prince William and Kate Middleton enjoyed a family holiday on the Isles of Scilly for the second year running, it has been revealed. The Duke and Duchess of Cambridge are believed to have travelled there for a staycation with their children Prince George, seven, Princess Charlotte, six, and Prince Louis, three, according to Hello!. Like many Britons put off travelling abroad by the ongoing coronavirus pandemic, the royals have decided to remain in the UK for their summer break. They may have opted to return to Tresco Island – the only one of the five inhabited islands that is privately-owned – after the family were spotted cycling around it last year.  The place may hold fond childhood memories for Prince William, 39, who holidayed in Tresco with his parents Prince Charles and Princess Diana, and his brother, Prince Harry, in 1989. The Cornish islands are renowned for their picturesque sandy beaches and their crystal clear blue water. From Tresco the Cambridges would have had the opportunity to explore the other islands – St Mary’s, St Martin’s, Bryher and St Agnes – via tripper boats.” 

Alsmede om 14:55 Prince Harry gets a taste of real life. Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 7 september vanaf 1995 tot en met 2012: 1996 Strategisch Perspectief 2000De laatste brief voor een nieuw perspectief 1998 Joint Venture  1999 Kringen 2000 Hoteles Cervantes 2002 Operatie Vijfde Roos 2004 To The Loo 2005 Trevor Rees Jones 2006 Brieven aan Diana Prinses van WalesADSL-aansluiting op iMac (6)  2007 171.000 euro niet overvraagd 2008 Van Gasparus tot Johannes  2009 Schiphol 2010 Málaga-AmsterdamContractnummer 2010.1335452011 Ad Scheepbouwer en het Wapen van Nijmegen 2012 Lenguado Bellavista en witte wijn uit Valdepeñas in La Mancha. 09:20 Vanuit deze achtergrond kijk ik nu naar Tijd voor nieuw leiderschap d.d. 6 september 2020.

Ik citeer uit Goedemorgen Nederland de woorden die zij gisteren – exact een jaar later – heeft gesproken. “En we kunnen niet langer om het politieke feit heen dat in het zonnige politieke en bestuurlijke klimaat van het toch wel keurig aangeharkte Nederland waar we ons zelf zo graag feliciteren met nuchter bestuur, redelijkheid, compromisbereidheid en rechtvaardigheid onmiskenbaar een schaduw is gevallen. Dat geldt ook voor degenen die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons landje is. Veel te lang hebben we ons in de verdoving van zelfgenoegzaamheid collectief laten sussen door toch wel politieke bijziendheid.”

Alsmede De Telegraaf: “Kaag haalt midden in stroeve formatie hard uit naar Rutte Door Onze parlementaire redactie Updated 52 min geleden Gisteren, 20:39 in BINNENLAND Amsterdam – Midden in de toch al stroeve formatie haalt D66-leider Sigrid Kaag indirect uit naar haar VVD-collega Mark Rutte. In haar HJ Schoo-lezing opent ze de aanval op het leiderschap van de demissionair premier en plaatst ze zichzelf, na vier jaar onder Rutte minister te zijn geweest, juist buiten die Haagse werkelijkheid. Ruim vijf maanden nadat Kaag met ’hier scheiden onze wegen’ al een keer afstand nam van Rutte, pookt ze het vuur weer nadrukkelijk op. Het is Kaag opgevallen dat de Nederlandse politiek in haar woorden ’wordt bedreven door koffie te drinken, relaties te managen, en binnenskamers spelletjes te spelen met partijpolitieke emotie’. Ze neemt nadrukkelijk afstand van wat zij ’regelen, ritselen zonder visie’ noemt. Kaag ziet zichzelf eerder als een John F. Kennedy die de strijd aanbond met nucleaire wapens, zij ziet nu ook ’zo’n moment’, maar dan met klimaatverandering. „Ook wij leven in tijden waarin wij niet langer om het besef heen kunnen dat immense verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van onze planeet in onze sterfelijke handen ligt.” Kaag wil rap tempo maken met klimaatmaatregelen. „U zult begrijpen dat ik geen geloofwaardig onderdeel kan zijn van een kabinet dat geen dramatische en ultieme versnelling inzet in de Nederlandse klimaatpolitiek.” Politieke managers De D66-leider waarschuwt in haar lezing voor de gevolgen van ’politieke managers’, een sticker die vaak op Rutte wordt geplakt: „Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan, als politiek niet langer als middel wordt gezien maar als doel op zich, als beheren en accommoderen zijn uitgegroeid tot hoogste ideaal, betaalt de samenleving daarvoor uiteindelijk de hoogste prijs.” Kaag zegt dat iedereen lessen heeft te leren over ’medemenselijkheid, betrouwbaarheid, openheid en effectief bestuur’, en neemt daarbij Rutte weer impliciet op de korrel: „Dat geldt ook voor degenen die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons ’landje’ is.” Dat de D66-leider zelf onderdeel was van het kabinet-Rutte III, laat Kaag niet geheel onbenoemd. „Ik heb zelf niet genoeg gedaan om een wijziging van koers af te dwingen”, zegt ze bijvoorbeeld over de Nederlandse houding in Europa. Maar ze probeert zichzelf na vier jaar ministerschap toch als buitenstaander neer te zetten: „Soms heb ik het gevoel dat ik me op een ander spoor begeef dan mijn tegenstrevers en collega’s in de politiek.”

Ik zag daarbij ook het opschrift ‘Eerst de feiten’ op haar spreekgestoelte hetgeen mij herinnert aan mijn brief getiteld Feiten, geen meningen van 16 november 1998 toen ik mijn brief over Kasteel Terworm heb geschreven aan Freek van der Valk in Heerlen. Ik kan mij dus wel vinden in de woorden die Sigrid Kaag heeft uitgesproken.

Mark Visser meldde in het NOS Journaal van 12:00 dat Sigrid Kaag de naam Rutte niet heeft genoemd. Dit blijkt dus een journalistieke interpretatie. Ik wijs dit soort interpretaties volledig van de hand. Dat heeft al eerder tot grote communicatieproblemen geleid. Ik citeer: 02:17 “Gisteravond haalde D66-leider Kaag nog uit naar de opstelling van VVD-leider Rutte zonder hem bij naam te noemen”: “Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen, ritselen zonder visie. Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan. Als politiek niet langer als middel wordt gezien maar als doel op zich. Als beheren en accomoderen zijn uitgegroeid tot hoogste ideaal betaalt de samenleving daarvoor uiteindelijk de hoogste prijs” zei Sigrid. En daarmee is niets miszegd!

20:10 Het doet mij deugd dat Annechien Steenhuizen  is teruggekeerd in het NOS Journaal.

SIGRID KAAG IN WNL OP ZONDAG, HET LICHT OP ALEXANDER PECHTOLD, FEESTJE IN 10 DOWNING STREET, EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 15 FEBRUARI VANAF 1987

10:10 Na verzending van Niemand had verwacht dat John alle neuzen in dezelfde richting zou krijgen zag ik Sigrid Kaag in WNL op zondag. In de uitzending werd melding gemaakt van de 54ste verjaardag van Minister-President Mark Rutte. Uit de woorden van  Sigrid Kaag heb ik opgemaakt dat Alexander Pechtold nog altijd actief is voor de partij. Ik schrijf dit op 14-02-2021 18:57 nadat Vitesse met 0-2 in het Gelredome heeft verloren van FC Twente onder de bezielende leiding van mijn favoriete trainer/coach Ron Jans uit Zwolle. Het roer moet om bij de enige Russische voetbalclub  in Nederland onder Duitse leiding. 19:12 Back to The Future: William en Cateherine trouwen op 29 april 2011 in Westminster Abbey. Malou Petter maakte vanmorgen in het NOS Journaal van 08:00 een feestje in 10 Downing Street bekend. Het betreft de tiende verjaardag van huiskat Larry van de laatste drie Britse Prime Ministers David Cameron, Theresa May en Boris Johnson.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 15 februari vanaf 1987 tot en met 2012: 1993 Dossiernummer ST/ST 3011884 1997 Fax message to the Prime Minister of the Netherlands 1998 Valentijn 1998 2002 Het elfde gebod 2003 Valentijnsdag 2005 Tarjeta Sanitaria Europea (1) 2006 Bezoek aan Málaga 2007 Cervantes Holding naar de beurs? 2008 Alex Oostvogel 2011 De slag om de Eerste Kamer kan beginnenen 2012 Schrikkeljaarbeste Maagd: Er breekt een opwindende periode aan, zowel waar het de liefde als zaken betreft. Wees niet te impulsief; zonder op te letten in het diepe springen kan ongewenste gevolgen hebben. Zet je gebruikelijke voorzichtigheid niet overboord. Schorpioen: Probeer je werk zo ontspannen mogelijk te doen, zowel voor jezelf als voor je omgeving. Ben je vrij dan kun je zin hebben om te gaan internetshoppen; geef je zuurverdiende geld echter niet te snel uit. Behoud een goed humeur. Dat is goed.

17:00 Ik vervolg met Malou Petter maakte vanmorgen in het NOS Journaal van 08:00 en hiernavolgende afleveringen met Jeroen Overbeek een feestje in 10 Downing Street bekend. Het betreft het tienjarig verblijf van de veertienjarige huiskat Larry van de laatste drie Britse Prime Ministers David Cameron, Theresa May en Boris Johnson. Ook liet zij weten dat Prins Harry en zijn Amerikaanse echtgenote hun tweede kind verwachten”. Dit is voor mij thans aanleiding om mijn verbindende elementen te vermelden waarin Downing Street is vermeld: Correspondence with the Royal House of the United KingdomPresenting myself at Kensington PalaceCongratulationsI repeat that I want to be your partnerSelffulfilling prophecyMeeting at 10 Downing Street of our Prime Ministers –  Looking forward to the 21st of June in NoordwijkMeeting of Tony Blair and Bill Clinton at 10 Downing StreetGelukwensenOttenhome in LoosdrechtVoortgangsrapportageLetter to Mr Hans BlankertMy Dear Royal HighnessHuis ten Bosch als fata morganaFaith, Hope and LoveDe touwtjes aan elkaarFrom Amsterdam to London and Letter to The QueenEvensong in Saint Paul’s Cathedral and Westminster AbbeyOn Her Majesty’s Service14 januari 1998Regeren is vooruitzienEen droom van rood en geelLetters to Diana Princess of WalesUw brief van 12 februari 1998Final end of speculationsInstituto Cervantes Ltd/Companies House Annual ReturnFaxbericht Bezoek van uw Franse ambtgenootBrief Bezoek van uw Franse ambtgenootBrief Bezoek van uw Franse ambtgenootElizabethan SerenadeSamenwerkingsvoorstelLiesbeths matenSunflower PowerYour reference 240 67551 27448 ALetter to the Prince of WalesRetour Nijmegen-Wassenaar IHuwelijk Constantijn en LaurentienBij The fifth anniversary of my first engagement after my divorceKingstone “Bey” Reed Vice-President and Chief Financial Officer van Trafford PublishingHer Royal Majesty The QueenNieuwsbrief 004 en 005Bericht aan de directie 003My Dear Royal HighnessCervantesonlineThe Young TchaikovskyBilderberggroepBrief van 18 april 1997 aan Prinses Diana en open brief aan Prins WilliamWijkbezoek 17 februari 2004BemiddelingstrajectHart van NederlandNico wordt de chauffeurHenry Charles Albert DavidSpecial eventKiezen voor kwaliteitEuropean Cervantes FoundationTien jaar Van der Heyden – SpencerHarry StarrenVerhalen van de Number OneA brand new startImran Khan gearresteerdEvaluatie gesprekReactie op brief van 21 februari 2008The Queen of tonightNick Clegg Vice Prime Minister of the United KingdomDeadline 1 juli 2010Letters to Diana, Princess of WalesEen samenhangend stelsel van onderwijskundige voorzieningen en Mark Rutte ontpopt zich als een staatsman.  

Ik heb gisteren ook veel ijspret gezien op de Nederlandse televisie. De laatste keer dat ik op het ijs heb gestaan was in de winter van 1991. Samen met Liesbeth in Het Gat van Palace te Noordwijk. In dit verband zag ik vanmorgen in Goedemorgen Nederland ook Willem-Alexander met Máxima waarin hij vertelde dat hij haar op het ijs zijn aanzoek had gedaan.

NIEUW LEIDERSCHAP, MIJN DOCUMENTEN D.D. 2 FEBRUARI VANAF 1987 EN VOORMALIG MINISTER-PRESIDENT DRIES VAN AGT VIERT ZIJN NEGENTIGSTE VERJAARDAG

Na verzending van Magna en mijn documenten d.d. 1 februari vanaf 1987 ontving ik de ‘Democraat’ in mijn brievenbus met de beeltenis van Sigrid Kaag en een mooie affiche met het opschrift ‘Het is tijd voor nieuw leiderschap’.

Vanuit deze achtergrond ben ik verder aan het werk gegaan met mijn verhaal over D66: “Paars Ik wil u erop attenderen dat Paars van uw kant nog geen reactie heeft ontvangen op zijn brief Gelukwens en ondersteuning beleidsplan. Paars heeft inmiddels gekozen voor zijn steun aan D66. En het doet mij deugd dat D66 hierna heeft gekozen voor de huiskleur van het Instituto Cervantes Benelux zoals u dat zondag in het programma Buitenhof hebt laten weten.

20100610 De teerling is geworpen Van de partijen die ik op 11 december 1996 bij mijn beleidsplan heb betrokken staat het CDA op 21, D66 op 10, PvdA op 30 en VVD op 31. Dat zijn samen 92 zetels. Ik denk dat Femke Halsema zich met 10 zetels ook achter ons beleidsplan kan scharen.

20100618 Paars Plus Na de dame op deze website te hebben bekeken denk ik echter dat de schrijfster een andere dame is met dezelfde naam. Maar ik kan mij vergissen. Pia Dijkstra, 13de op de kieslijst van D66 is als een van de tien afgevaardigden in de Tweede Kamer gekozen. 19:43 Verzonden aan Thomas Triebels (R.I.P.): Onderwerp Frits Wester. Terwijl Mariëlle Tweebeke in een paarse leren jurk het RTL4-journaal presenteert geeft Frits Wester zijn commentaar op de formatiebesprekingen. Ik vraag mij af of hij zich realiseert dat hij Paars op 17 april na het congres van D66 persoonlijk in de ogen heeft gekeken. Vanavond heb ik de bespreking van de afdeling Nijmegen van D66 bij Sophie Molema. Maar eerst ga ik drie uurtjes naar Lucaya”.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 2 februari vanaf 1987 tot en met 2012: 1993 Uw schrijven d.d. 22-01-1993 1994 Brief 36 1997 Authorization to negotiate with ContentOndernemen is organiseren 1998 Baak-kring 2000 Building The Holding VII 2001 Vitesse-NEC 2003 Beste vrienden van Vitesse  2005 Prinses Diana Fonds 2006 Nieuwe statistieken februari 2006 2007 Willem-Alexander en Máxima vijf jaar getrouwd 2009 Van Wassenaar naar Buenos AiresDreamweaver 2010 Willem-Alexander en Máxima acht jaar getrouwdExperiencias Holandesas 1989 en het Cervantes Management Centre 2011 Jaarvergadering VDSN op 26 maart in Hilversum en 2012 Reinildis van Ditzhuyzen over koninklijke huwelijkenbeste Maagd: Verwanten en schoonfamilie kunnen een beroep op je doen. Als er sprake is van vervreemding of geblokkeerde communicatie is dit een moment voor verzoening en het bouwen van bruggen. Onderhoud regelmatiger het contact.

Dat stel ik wel op prijs.

Schorpioen: Neem vandaag geen beslissingen over je toekomst. Bespreek een voorstel dat te mooi lijkt om waar te zijn met familie en wacht met het geven van antwoord. Een nieuwe onderneming moet goed worden doordacht.

In mijn verslag over nieuw leiderschap van 14 april 2003 zien we de tuin van de Cenakelkerk in de Heilig Land Stichting. Ik heb daar na een kerkdienst onder leiding van Pastoor Toon Rabou op 24 augustus 1997 voor het eerst kennisgemaakt met voormalig Minister-President Mr. Dries van Agt.

In mijn berichtgeving heb ik de heer Van Agt onder meer vermeld in Correspondence with the Royal House of the United KingdomPackage dealReport 14How to build the bridge and to become the partnerCorporate GovernanceLady in red/heldere communicatieDe paarse vlinder en het blauwe lichtCervantes Management GroepMaand van de waarheidNew York… New YorkRetour Nijmegen-Wassenaar IIGebed zonder Van den EndeQuestion 28 de proef op de somCervantes.nu, Cervantesweb en CervantesonlineBoek 010 verkocht aan Rob de Vries Stadelaar uit Sneek in FrieslandTerugblikken en vooruitzienDiana, verhaal van een prinses Deel 1Unidad, Justicia y LibertadNieuwe index Letters to Diana Princess of WalesLetters to Diana Princess of WalesResidentie EngelenburgInzake Endemol en andere wetenswaardighedenDaar zit ik dan, bij Pauw en WittemanKroonprins Filip van België vijftig jaarDr Dofferhoff en communicatie met Thomas Triebels (R.I.P.)Alumnidag de media centraalMoszkowicz en de hondenbelastingRondom Paleis Huis De Voorst te EefdeDen Uyl en de affaire Lockheed Deel 2Feedback op Den Uyl en de affaire LockheedVan Buitenveldert tot BuitenkaagMarco de Ruyter en The TudorsIr. Bill Holdsworth en het Nederlands Staatsbezoek aan DuitslandSucces voor Mr. Abraham Moszkowicz, the next stepMr. Abraham Moszkowicz en het gelijk van Maarten van RossemBeatrix, Oranje onder vuur Deel 1 en 2Beatrix, Oranje onder vuur Deel 3 – De omwentelingBeatrix, Orasnje onder vuur Deel 4 en de themadag over de Europese Schuldencrisis te Culemborg en  Opsomming documenten met betrekking tot Mr. Abraham Moszkowicz.

Ik constateer nu bijzondere aandacht voor We can start the joint venture now, Invitation for the weekend of 12-14 July en Down under.

BUITENHOF, D66, DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, VNO-NCW EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 7 SEPTEMBER VANAF 5 JANUARI 1991

17:30 Na verzending van De Koning van Hispanje  heb ik op de Nederlandse televisie naar Buitenhof gekeken met als gasten de kersverse lijsttrekker Sigrid Kaag van D66, voormalig President Geert Corstens van de Hoge Raad en na zes jaar terugtredend voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW. En vanmorgen zag ik dat Rob Jetten op Goedemorgen Nederland terzake bij Welmoed Sijtsma was aangeschoven als nummer 2 op de lijst. Gevolgd door de mededelingen over het Nationaal Groeifonds (twintig miljard ten behoeve van kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur). Dit is voor mij aanleiding mijn documenten conform mijn nieuwe wijze van registratie te memoreren waarin D66 en VNO-NCW zijn vermeld.

Sigrid Kaag is een belangrijke schakel in ons netwerk. Daarom ben ik dit overzicht begonnen met lijsten samen te stellen met mijn vermeldingen van D66 en VNO-NCW beste Maagd: U kunt een waardevol advies krijgen als u openhartig bent over persoonlijke plannen. U betekent meer voor uw vrienden dan u denkt. Naasten kunnen ontwijkend doen en meer armslag eisen dan gewoonlijk. Laat hen in hun waarde.

Vissen: U kunt een kans krijgen die precies is waar u al een tijd naar uitkijkt. Wacht echter met er tijd en energie in te steken tot alle lichten op groen staan. Raak niet gefrustreerd als een favoriet project maar niet opschiet. Alles heeft een reden.

Of een oorzaak. Die twee begrippen worden in Nederland regelmatig verwisseld. Zelfs voor de televisie.

Schorpioen: Houd kinderen die voor het eerst naar school gaan scherp in de gaten; eet- en slaapgedrag geeft meer informatie dan stoere praatjes. Laat op het werk geen misbruik maken van uw bescheidenheid. Iets of iemand is misleidend.

Dat gebeurt wel vaker. Bijvoorbeeld bij persoonsverwisselingen. Met alle gevolgen vandien. Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 7 september vanaf 5 januari 1991: Brief 7 1996 Strategisch Perspectief 2000 De laatste brief voor een nieuw perspectief 1998 Bevestiging afspraakJoint Venture 1999 Kringen 2000 Hoteles Cervantes 2002 Operatie Vijfde Roos 2004 Pijnloze correctiesTo The Loo 2005 Trevor Rees Jones 2006 Brieven aan Diana Prinses van Wales ADSL-aansluiting 2007 171.000 euro niet overvraagd 2008 Van Gasparus tot Johannes 2009 Schiphol 2010 Málaga-Amsterdam 2011 Ad Scheepbouwer en het Wapen van Nijmegen en 2012 Lenguado Bellavista en witte wijn uit Valdepeñas in La Mancha.

17:30 Sigrid Kaag is een belangrijke schakel in ons netwerk. Daarom heb ik een overzicht gemaakt met de vermeldingen van D66 in mijn dossier. Alsmede van mijn vermeldingen van VNO-NCW. Die lijst heb ik onder meer doorgestuurd naar de Redactie van Democraat D66.

DOÑA PERFECTA, MIJN BRIEF VAN 14 OKTOBER 2010 AAN TOENMALIG MINISTER URI ROSENTHAL VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN SIGRID KAAG

Zoals beschreven in mijn bericht Charro, Jan van Zanen burgemeester van Den Haag, rondreis van Felipe en Letizia door Spanje, 59ste geboortedag van Lady Diana Spencer en mijn documenten d.d. 1 juli vanaf 5-januari 1991zijn koning Felipe en koningin Letizia van Spanje de rondreis door hun land begonnen in het Casa-Museo Pérez Galdós. Het geboortehuis van de schrijver Benito Pérez Galdós. Eén van zijn bekendste werken is het boek ‘Doña Perfecta’. In mijn dossier is Doña Perfecta vermeld in Tweede Paasdag op De Wellenkamp, Maybe, FC Cervantes Arnhem, Dagboek 010 extra, Cervantes Television, Huis ter Duin en Bericht aan mijn Super-DL. Tijdens mijn bezoek aan Madrid op 18 januari 2019 heeft Carlos Saz mij het restaurant ‘Botín’ laten zien waar zich het verhaal van ‘Fortunata y Jacinta’ van Pérez Galdós zich afspeelt. Het bevindt zich achter de Plaza Mayor. In Puerto Banús heb ik ooit kennis gemaakt met kleindochter Isabel Pérez Galdós. Ik vervolg met mijn bezigheden van gisteren 1 juli 2020.

Acto de reapertura de la frontera con Portugal en Elvas presidido por Su Majestad el Rey (Portugal) 12:35 Het is alweer een tijd geleden dat ik een bezoek heb gebracht aan het Palacio de la Moncloa. Op 28 juli 2003 om precies te zijn. Ik krijg nu ook uitzendingen van meerdere Spaansprekende landen in Latijns-Amerika. Zoals de Dominicaanse Republiek en Uruguay. In dit verband luidt mijn dagboek van gisteren: 13:49 Ik kijk nu naar Nationale herdenking slavernijverleden Een indrukwekkende speech van Typhoon In het Vondelpark? Femke 13:54 Ik ben nu onder de indruk van haar toespraak. 13:56 Ceremonia de reapertura de fronteras España / Portugal. La Alcazaba (Badajoz) Een bijzonder schakelprogramma dus. 14:17 En mooie witte rozen. 14:29 (3 uur geleden) Het was de vader van Thomas Triebels – Professor Leo Triebels – die mijns inziens voor het eerst in de geschiedenis tijdens een officiële gelegenheid de afschaffing van de slavernij onder de aandacht heeft gebracht. Dat heeft hij mij hier in De Zevende Hemel laten horen. Thomas werkte toen aan een boek. Hij noemde dat gewoon Boek 1 en Boek 2. Thomas was dislectisch. Hij wilde echter niet dat ik mij met de inhoud van zijn boek bezighield. Ik luister nu naar Femke. Ik begrijp vanuit het Oosterpark. De uitzending gaat nu door vanuit het Tropenmuseum. Dus: Back again! Naar de viering van het Honderdjarig bestaan van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Hier vinden wij de mensen die positief in het leven staan. Die bereid zijn om verschillen te overbruggen en middels hun onderwijsprogramma’s nog veel kunnen en zullen betekenen voor onze kinderen, kleinkinderen en ons ganse nageslacht 14:29 Ik sluit niet uit dat mijn bloeddruk nu zal stijgen nu ik de besprekingen in The House of Commons over Hong Kong volg op PM Boris Johnson answers questions from Keir Starmer in PMQ. 15:35 (2 uur geleden). Het doet mij deugd dat Mister Speaker is back in The House of Commons. 15:39 En Schotland opnieuw op de agenda staat. 15:46 Toen ik op 22 april 1997 mijn schilderij voor Diana kwam afleveren ‘at Kensington Palace’ werd mij door de paleiswachten gevraagd ‘Are you the new Prime Minister?’ Ik vroeg mij daarbij af hoe zij op die gedachten waren gekomen. Maar ik begin het nu een beetje te begrijpen. 15:39 Ik hoop dat we binnenkort niet meer voor Joker worden gebruikt met zo’n mondkapje. Noch in Spanje. Noch in Portugal. 16:08 Uruguay 16:12 Even terugblikken 16:21 Het mooie van dit filmpje is een oude auto waarin een nieuw plantje is geplant. Zoals Femke vandaag heeft verwoord ‘Dit is een kantelmoment’ heb ik dat in Uruguay ervaren. God dank hebben we hier in Spanje nog een koning die begrip heeft voor de situatie. 16:29 In dit verband kijk ik nu naar Pedro Sánchez Antonio Costa sobre la apertura de fronteras entre España y Portugal dit is een historische gebeurtenis met inachtneming van hetgeen ik heb vastgelegd in mijn bezoekverslag van Nazaré en Batalha op 22 maart 2017. In dit verband ging de geschiedenis vervolgens naar de Stad Leycester. Het is weer een tijd geleden dat ik daar ben geweest. Op 29 april 1997 om precies te zijn. 18:01 (19 minuten geleden) Boris Johnson liet hierbij weten dat er geen grens bestaat tussen de Engelse en Schotse grens. In dit verband lijkt het mij goed dat hij hier een keer gaat kijken. 19:21 Ik denk dat ze in Zamora en Bragança ook blij zullen zijn met de heropening van de grens tussen Spanje en Portugal beste Maagd: Verrassingen lijken aan de orde van de dag en het valt niet te voorspellen wat daaruit zal voortvloeien. Plannen voor een bijzondere viering zullen soepel verlopen; u hebt genoeg originele ideeën. Er kan welkom nieuws zijn. Schorpioen: Tenzij u goed plant en u aan uw planning houdt kan er op een dag als deze veel misgaan en tegen het eind van de dag kan blijken dat u weinig tot stand hebt gebracht. Schakel familie in als u steun of een gunst nodig hebt. Ik zag vanmorgen voormalig Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal in ‘Goedemorgen Nederland’. Hij adviseerde om veel te slapen, gezond te eten en veel water te drinken. Op mijn brief aan hem van 14 oktober 2010 heb ik nog altijd geen reactie ontvangen. Die heb ik wel nodig om een verdere planning te maken. Zijn toenmalige portefeuille berust thans bij de Ministers Stef Blok en Sigrid Kaag. Laatstgenoemde beschikt op het departement van Buitenlandse Zaken over de portefeuille Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De inschrijving van de Stichting Cervantes Benelux in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam vermeldt: Activiteit: ‘Bevordering van handel’. De ministeriële beleidsverantwoordelijkheid terzake berust op dit gebied thans bij Sigrid Kaag. Het huidige Nederlandse Kabinet-Rutte III gaat vandaag op zomerreces. Ik hoop dat zij van haar vakantie gebruik maakt om zich diepgaand in mijn beleidsplan te verdiepen. Volgens Wikipedia spreekt zij zes talen vloeiend (Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Duits en Arabisch). Zij is momenteel dus de meest aangewezen Nederlandse bewindsvrouwe om het plan van regeringswege tot uitvoering te brengen. Daarom kijk ik nu ook weer naar de horoscoop van mijn voormalige Franstalige beleidsmedewerker met het sterrenbeeld Vissen: U kunt geïrriteerd aan de dag beginnen maar uw humeur zal al snel verbeteren. U doet er goed aan wat tijd te besteden aan de wijze waarop u met uw geld omgaat. Veranderingen op het werk kunnen voor een ongemakkelijke sfeer zorgen.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 2 juli vanaf 5 januari 1991: 1996 ExploitatielastenMensensmokkel 1997 Lady Diana Frances Spencer My Queen of England and WalesSterrenslag  1998 Raad van Bestuur  2001 Melding aan Cadans: Mohamed Al Fayed aansprakelijk gesteld voor dood Britse Partner 2002 Bericht aan de directie 002 2003 Gran Hermano 2004 Financieel overzicht  2005 Nieuwe statistieken juli 2005 2006 Herstel van de monarchie in Italië 2007 The end of a dream, the beginning of a new one 2009 De tovenaar van Alkmaar 2010 Nederland-Brazilië de heetste dag van het jaar 2-1Verslag 2010 week 26 2011 Kerkelijk Huwelijk Prins Albert II van Monaco en2012 ¡España!