MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 26 OKTOBER VANAF 1995 DE KLOOF OVERBRUGGEN

Aansluitend aan mijn bericht Zorgen om gezondheid Koningin Elizabeth, sleutelfuncties en mijn verbindende elementen d.d. 25 oktober vanaf 1995 memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 26 oktober vanaf 1995 Knijff & Partners 1996 London visit 1998 Chili con carne 1999 Reisje Parijs 2001 Spaans Staatsbezoek 2002 Samen op weg 2003 Waardebepaling domeinnaam 2004 Núcleo de la organización 2005 De kloof overbruggen 2007 Tony Blair schrijft mémoires 2008 De feeks nog niet getemd  2009 Ronald 2010 De regeringsverklaring van Mark Rutte en het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux en Verenigd Koninkrijk 2011 Spiritualiteit en Rock and Roll.

WASSENAAR IN VOGELVLUCHT EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 24 JANUARI VANAF 1987

Na verzending van Mijn documenten d.d. 23 januari vanaf 1987 heb ik vastgesteld dat waarnemend burgemeester Charlie Aptroot van de gemeente Voorschoten van 1982 tot 1990 voorzitter was van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Wassenaar. Hierbij heb ik vastgesteld dat onze kerkgenoot Eppe Beimers daar in 2013 tegelijkertijd met Fatma Koser Kaya (D66) wethouder is geweest voor het CDA. Daarom maak ik de heer en mevrouw Beimers ook deelgenoot van dit bericht en heb ik besloten in chronologische volgorde mijn verbindende elementen op te sommen waarin Wassenaar is vermeld.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 24 januari vanaf 1987 tot en met 2012: 1997 Strategical Perspective 2000  1998 Noblesse oblige  2000 Vrede van Nijmegen  2002 Sssssst…. 2004 De ‘beetje integere’ Nijmeegse politiek (1) – De ‘beetje integere’ Nijmeegse politiek (2) 2005  Alles op een rij  2006 Voorspoedig-Próspero-Prosperous 2006 2007 Licentieovereenkomsten 2008 Engeland ontwaakt 2009 Manuel Ruiz and Lady in Blue  2010 Soestdijk of BrummenMemories of Bonnie Scotland op De Engelenburg in Brummen 2011 Marco de Ruyter en The Tudors en 2012 Beatrix, Oranje onder vuur Deel 4 en de themadag over de Europese schuldencriss te Culemborg.

P.S. Ik vind het programma ‘de slimste mens’ met Philip Freriks en Maarten van Rossem een goede manier om potentiële medewerkers van onze organisatie te testen op hun parate kennis.

TERUGBLIK OP 1992, MIJN DOCUMENTEN D.D. 4 JUNI VANAF 5 JANUARI 1991, HET KOMPAS VAN FRIGILIANA EN HET LICHT OP WASSENAAR

Na verzending van mijn bericht Terugblik op 1992 en mijn documenten d.d. 3 juni vanaf 5 januari 1991 ¡no pasarán!ontving ik een betalingsherinnering van penningmeester ad interim Jos Canton van de Vereniging van Leraren in Levende Talen in mijn brievenbus. Hierop heb ik alsvolgt gereageerd: “datum: 3 jun. 2020 14:17 onderwerp: Lidnummer: 13289 Geachte heer Canton, Uw betalingsherinnering van 11 mei 2020 heb ik vandaag in goede orde in mijn brievenbus ontvangen. Voor zover het mij bijstaat heb ik geen originele nota gekregen. Ik verzoek u daarom mij hiervan een kopie te doen toekomen. Bij voorkeur per email. Zonodig zal ik mijn bewindvoerder vervolgens verzoeken het verschuldigde bedrag te voldoen. Hartelijke groet uit Torremolinos, John van der Heyden Voorzitter Stichting Cervantes Benelux”.

Vervolgens heb ik tot 15:20 gekeken en geluisterd naar de Sesión Plenaria (03/06/2020. In het verleden ben ik gewend geweest problemen van anderen op te lossen. Liesbeth Halbertsma heeft mij dat afgeleerd in Hoofddorp en daarvoor ben ik haar tot op de dag van vandaag uitermate dankbaar. Tijdens ons gesprek op 22 april 1992 was de Expo van Sevilla twee dagen oud. Tien dagen later ben ik naar Spanje vertrokken. Mijn herinneringen van 21 mei 1992 komen overeen met de beelden van Diana de Gales en la Expo 92 en Sevilla. Het zit mij nog altijd dwars dat ik een jaar later in Nijmegen mijn toevlucht moest zoeken tot een afdeling van het UMC Sint Radboud. Nochtans doet het mij deugd dat ik tot op heden de situatie onder controle heb mogen houden zoals ik dat in mijn NIOW-tijd in Nederland heb mogen doen en mijn fakkel kan overdragen aan mijn nageslacht. Dat neemt niet weg dat ik van mening ben dat de Spaanse Regering nu wel eens een bijdrage mag gaan leveren aan Onze inspanningen binnen Ons beleidskader. In dit verband had ik gisteren een telefoongesprek met een medewerkster van het Spaanse ‘Agencia Tributaria’. Ik sta bij die dienst te boek als HEIJDEN JOHANNES LAMBERTUS VAN DER. Dit is te gek voor woorden en heb haar geadviseerd mijn gegevens in hun administratie aan te passen conform de gegevens op mijn identiteitsbewijs. Vanuit deze achtergrond vervolg ik mijn verhaal over 28 jaar NederlandsSpaansBritse organisatieontwikkeling met mijn verslag van 4 juni 1992.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 4 juni vanaf 5 januari 1991: 1992 Nerja en FrigilianaEscuela Hispánica Nerja 1996 Terugblik op 31 mei 1996 1997 Meeting of Tony Blair and Bill Clinton in 10 Downing StreetVerzoek om informatie aan de Directie van Paleis Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden  – Report 22 Letter no 97/88 of the Hoge Raad van Adel dated 4 April 1997De Nieuwe Economie 1998 Publikatie  – GelovenCervantes Travels 1999 Paars Europa 2000 Hong Kong 2002 Dagboek 002 2003 Bericht uit de Keizer Karelstad 2004 Francis Shand Kydd 20 januari 1936 – 3 juni 2004  2005 Van historische importantie 2006 Coquille de St. Jacques 2007 Van zwaarwichtig belang 2008 Seminar Haags Juristen College 2009 The Flow in Torremolinos 2010 Felderhof naar buitenland 2011 Stairway to Heaven en 2012 Valleymoore.

Ik denk hierbij aan het bericht dat ik gisteren aan Bernhard Roters in Sevilla heb gestuurd: “3 jun. 2020 20:18 (12 uur geleden) Hola Bernhard, Un recuerdo memorable de mi visita a Sevilla: Diana de Gales en la Expo 92 de Sevilla. Hasta más ver John van der Heyden”. Hartverscheurend. Ik heb er slecht van geslapen. Ik heb haar nog zien lopen tussen het Barrio de Santa Cruz en het Alcázar. Als de dag van gisteren. Het is te zien op mijn opname van 25 mei 1992 minuut 3:30. Vermoedelijk was Zij toen al met mijn plannen aan het werk en op de hoogte van de mededeling die ik op 22 april 1992 in Noordwijk heb gedaan. Twee dagen na de Opening van de Expo door Koning Juan Carlos I en een week vóór mijn vertrek naar Spanje in mijn ‘Mazda Rocinante’ als beschreven in de inleiding van dit bericht.

Mijn horoscoop van vandaag: ‘Een beminde of zakelijk medewerker kan te veel beslag op uw tijd leggen en u van zoveel energie beroven dat u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen. U hebt nog steeds de kans uw banksaldo te vergroten door te gaan schrijven’. Daar ben ik nu dus al druk mee bezig.

P.S. María Jesús Romero is thans Ministra de Hacienda de España en dus verantwoordelijk voor de reorganisatie van haar departement. Mijns inziens betekent de registratie van persoonsgegevens terzake tot haar belangrijkste verantwoordelijkheid

11:00 Zo als u wellicht bekend heb ik reeds vanaf 1995 het voornemen om de Stichting Cervantes Benelux te laten vestigen in Villa Eikenhorst in Wassenaar. In dit verband denk ik dat Burgemeester Jan van Zanen een waardevolle aanwinst is voor ons managementteam.

PINKSTEREN IN SPANJE: EERSTE PINKSTERDAG EN DE EIKENHORST IN WASSENAAR

Na verzending van Het Theehuis op De Horsten en mijn documenten d.d. 8 juni vanaf 5 januari 1991 aan voormalig statutair directeur Liesbeth Halbertsma van het VNO/NCW Management Centrum de Baak kwam de Pinksterdienst Met Hart en Ziel op NPO2 gisteren uit Bolsward, het zangkoor uit Houten, medewerkers uit Rijnsburg en Amersfoort Schothorst (één van mijn eerste FSI-cursusplaatsen) en de in de kerk opgehangen origamiduiven met opschriften uit Duiven. De toespraak van de voorganger die werd aangeduid met ‘scriba’ deed mij denken aan mijn kerstverhaal van 1996 dat ik op 25 december 2002 op mijn website heb gepubliceerd met mijns inziens als belangrijkste tekst: “Toen ging hij naar dat andere warme Land van wit en blauw, van zon en licht, van goudgeel en bloedrood. Het Land van de Inquisitie. Het Land van de Adel. Het Land van Eer. Het Land van “De Man met zijn hand op de borst”. Hij hoorde het volk. Zij spraken weer een andere taal. Net als 300 miljoen anderen. En hij leerde ook hun taal. Nu zou hij in staat zijn om te spreken met bijna een miljard mensen. In het Spaans…. In het Italiaans….. In het Frans….. In het Engels….. In het Duits….. In het Nederlands….. etc.”

Na de beelden en geluiden van deze dienst op mij te hebben laten heb ik een overzicht gemaakt met mijn documenten waarin de Villa Eikenhorst specifiek is vermeld. Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 9 juni vanaf 1997 Love will be the best motive for doing businessConfirmation for my residence in Leeuwarden from 12 till 14 JulyWeekly report 23 to Lady Diana Francis Spencer Princess of Wales- Red roses again 1998 Wat bezielt… 2002 Dagboek 007 inzake Beneluxregistraties 508277 en 843323 Instituto Cervantes en 2011 Sluiting onderzoek proces Wilders.

Na dit te hebben vastgesteld heb ik vanmorgen de Pinksterdienst in Los Boliches bijgewoond onder leiding van Ds J. van Pijkeren en ben vervolgens met bus M120 om 12:45 vanuit het busstation in Fuengirola na een bezoek aan de bar ‘Los cinco sentidos’ naar Torremolinos teruggekeerd. Tijdens de bustocht heb ik spontaan mijn gedachten de vrije loop gelaten en vastgelegd in ‘mijn busreis van afgelopen zondag’.