THE DREAMER

Ik had vanmorgen een bijzondere droom kort voordat ik wakker werd om 7:36. Ik bevond mij alleen op de beddenafdeling van een groot warenhuis gelijk IKEA. Plotseling kwam er een mannelijke gestalte naar mij toe. Ik herkende hem onmiddellijk. Het was Prins Charles van het Verenigd Koninkrijk. Hij deed alsof hij mij niet zag hoewel er verder niemand in de zaal aanwezig was. Daarom reikte ik hem mijn hand met de woorden “May I give you my hand dear friend?”. En toen werd ik wakker.

Het doet mij denken aan die memorabele middag om 16:40 op 22 december 1997 bij Kensington Palace in Londen. Ik kwam daar om mijn manuscript nummer 002 aan te bieden van mijn boek ‘Letters to Diana Princess of Wales’. De vrouwelijke paleiswacht had mij al van verre zien aankomen en reikte mij haar hand waarop ik haar automatisch de hand wilde schudden. “No not your hand” zei zij. “I want The Letters”. Abusievelijk gaf ik haar manuscript 003 waarop zij mij vroeg “Do you want that I give them to The Office of Diana?” “Of course” was mijn antwoord en begaf mij vervolgens naar de orangerie van het Paleis. Toen zag ik dat ik haar boek 003 had gegeven en ben ik naar haar teruggegaan met de woorden “Excuse me. I have to get that one back. Because that one is for the Prime Minister”. Na de boekwerken te hebben omgewisseld ben ik vervolgens met de Underground naar 10 Downing Street gereisd waar ik het derde exemplaar van de zeven heb aangeboden ten behoeve van Tony Blair.

Ook denk ik aan de woorden van de Heer Ros Tristen  in zijn mooie villa in de Harpsden Road in Henley-on-Thames op de memorabele avond van 23 april 1997 na mijn bezoek aan Eton College. “You have nothing to fear from The Prince of Wales” zei hij mij.   

Vanuit deze achtergrond memoreer ik aansluitend aan mijn bericht Sint Nicolaas en mijn verbindende elementen d.d. 5 december vanaf 1992 mijn verbindende elementen op deze datum vanaf 1993 Een hardwerkende projectleidster 1996 Aandelentransactie 2000 Santa Claus 2002 Linguarama Nederland 2003 Financiële Zaken I 2005 Bericht uit Maidstone in Kent  2007 Nieuw Licht in Brasserie La Taberna en 2011 Nieuwe Belgische regering onder Elio de Rupo.

In dit verband heb ik vandaag mijn dagboek van 2018 bijgewerkt tot en met De Spice Girls, Sjaak van Gemerden, mijn documenten d.d. 6 februari vanaf 1995 Hotel Emperador in Madrid en Buenos Aires en Het Licht op Purmerend.

22:40 Er was voor mij vanavond een plaats vrij in New Irish Jim tussen Kevin from Richmond en ‘a man from Wales’.

MIJN VERBINDENDE ELEMENTEN D.D. 26 OKTOBER VANAF 1995 DE KLOOF OVERBRUGGEN

Aansluitend aan mijn bericht Zorgen om gezondheid Koningin Elizabeth, sleutelfuncties en mijn verbindende elementen d.d. 25 oktober vanaf 1995 memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 26 oktober vanaf 1995 Knijff & Partners 1996 London visit 1998 Chili con carne 1999 Reisje Parijs 2001 Spaans Staatsbezoek 2002 Samen op weg 2003 Waardebepaling domeinnaam 2004 Núcleo de la organización 2005 De kloof overbruggen 2007 Tony Blair schrijft mémoires 2008 De feeks nog niet getemd  2009 Ronald 2010 De regeringsverklaring van Mark Rutte en het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux en Verenigd Koninkrijk 2011 Spiritualiteit en Rock and Roll.

WASSENAAR IN VOGELVLUCHT EN MIJN DOCUMENTEN D.D. 24 JANUARI VANAF 1987

Na verzending van Mijn documenten d.d. 23 januari vanaf 1987 heb ik vastgesteld dat waarnemend burgemeester Charlie Aptroot van de gemeente Voorschoten van 1982 tot 1990 voorzitter was van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Wassenaar. Hierbij heb ik vastgesteld dat onze kerkgenoot Eppe Beimers daar in 2013 tegelijkertijd met Fatma Koser Kaya (D66) wethouder is geweest voor het CDA. Daarom maak ik de heer en mevrouw Beimers ook deelgenoot van dit bericht en heb ik besloten in chronologische volgorde mijn verbindende elementen op te sommen waarin Wassenaar is vermeld.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 24 januari vanaf 1987 tot en met 2012: 1997 Strategical Perspective 2000  1998 Noblesse oblige  2000 Vrede van Nijmegen  2002 Sssssst…. 2004 De ‘beetje integere’ Nijmeegse politiek (1) – De ‘beetje integere’ Nijmeegse politiek (2) 2005  Alles op een rij  2006 Voorspoedig-Próspero-Prosperous 2006 2007 Licentieovereenkomsten 2008 Engeland ontwaakt 2009 Manuel Ruiz and Lady in Blue  2010 Soestdijk of BrummenMemories of Bonnie Scotland op De Engelenburg in Brummen 2011 Marco de Ruyter en The Tudors en 2012 Beatrix, Oranje onder vuur Deel 4 en de themadag over de Europese schuldencriss te Culemborg.

P.S. Ik vind het programma ‘de slimste mens’ met Philip Freriks en Maarten van Rossem een goede manier om potentiële medewerkers van onze organisatie te testen op hun parate kennis.

TERUGBLIK OP 1992, MIJN DOCUMENTEN D.D. 4 JUNI VANAF 5 JANUARI 1991, HET KOMPAS VAN FRIGILIANA EN HET LICHT OP WASSENAAR

Na verzending van mijn bericht Terugblik op 1992 en mijn documenten d.d. 3 juni vanaf 5 januari 1991 ¡no pasarán! ontving ik een betalingsherinnering van penningmeester ad interim Jos Canton van de Vereniging van Leraren in Levende Talen in mijn brievenbus. Hierop heb ik alsvolgt gereageerd: “datum: 3 jun. 2020 14:17 onderwerp: Lidnummer: 13289 Geachte heer Canton, Uw betalingsherinnering van 11 mei 2020 heb ik vandaag in goede orde in mijn brievenbus ontvangen. Voor zover het mij bijstaat heb ik geen originele nota gekregen. Ik verzoek u daarom mij hiervan een kopie te doen toekomen. Bij voorkeur per email. Zonodig zal ik mijn bewindvoerder vervolgens verzoeken het verschuldigde bedrag te voldoen. Hartelijke groet uit Torremolinos, John van der Heyden Voorzitter Stichting Cervantes Benelux”.

Vervolgens heb ik tot 15:20 gekeken en geluisterd naar de Sesión Plenaria (03/06/2020). In het verleden ben ik gewend geweest problemen van anderen op te lossen. Liesbeth Halbertsma heeft mij dat afgeleerd in Hoofddorp en daarvoor ben ik haar tot op de dag van vandaag uitermate dankbaar. Tijdens ons gesprek op 22 april 1992 was de Expo van Sevilla twee dagen oud. Tien dagen later ben ik naar Spanje vertrokken. Mijn herinneringen van 21 mei 1992 komen overeen met de beelden van Diana de Gales en la Expo 92 en Sevilla. Het zit mij nog altijd dwars dat ik een jaar later in Nijmegen mijn toevlucht moest zoeken tot een afdeling van het UMC Sint Radboud. Nochtans doet het mij deugd dat ik tot op heden de situatie onder controle heb mogen houden zoals ik dat in mijn NIOW-tijd in Nederland heb mogen doen en mijn fakkel kan overdragen aan mijn nageslacht. Dat neemt niet weg dat ik van mening ben dat de Spaanse Regering nu wel eens een bijdrage mag gaan leveren aan Onze inspanningen binnen Ons beleidskader. In dit verband had ik gisteren een telefoongesprek met een medewerkster van het Spaanse ‘Agencia Tributaria’. Ik sta bij die dienst te boek als HEIJDEN JOHANNES LAMBERTUS VAN DER. Dit is te gek voor woorden en heb haar geadviseerd mijn gegevens in hun administratie aan te passen conform de gegevens op mijn identiteitsbewijs. Vanuit deze achtergrond vervolg ik mijn verhaal over 28 jaar NederlandsSpaansBritse organisatieontwikkeling met mijn verslag van 4 juni 1992.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn documenten d.d. 4 juni vanaf 5 januari 1991: 1992 Nerja en FrigilianaEscuela Hispánica Nerja 1996 Terugblik op 31 mei 1996 1997 Meeting of Tony Blair and Bill Clinton in 10 Downing StreetVerzoek om informatie aan de Directie van Paleis Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden  – Report 22 Letter no 97/88 of the Hoge Raad van Adel dated 4 April 1997De Nieuwe Economie 1998 Publikatie  – GelovenCervantes Travels 1999 Paars Europa 2000 Hong Kong 2002 Dagboek 002 2003 Bericht uit de Keizer Karelstad 2004 Francis Shand Kydd 20 januari 1936 – 3 juni 2004  2005 Van historische importantie 2006 Coquille de St. Jacques 2007 Van zwaarwichtig belang 2008 Seminar Haags Juristen College 2009 The Flow in Torremolinos 2010 Felderhof naar buitenland 2011 Stairway to Heaven en 2012 Valleymoore.

Ik denk hierbij aan het bericht dat ik gisteren aan Bernhard Roters in Sevilla heb gestuurd: “3 jun. 2020 20:18 (12 uur geleden) Hola Bernhard, Un recuerdo memorable de mi visita a Sevilla: Diana de Gales en la Expo 92 de Sevilla. Hasta más ver John van der Heyden”. Hartverscheurend. Ik heb er slecht van geslapen. Ik heb haar nog zien lopen tussen het Barrio de Santa Cruz en het Alcázar. Als de dag van gisteren. Het is te zien op mijn opname van 25 mei 1992 minuut 3:30. Vermoedelijk was Zij toen al met mijn plannen aan het werk en op de hoogte van de mededeling die ik op 22 april 1992 in Noordwijk heb gedaan. Twee dagen na de Opening van de Expo door Koning Juan Carlos I en een week vóór mijn vertrek naar Spanje in mijn ‘Mazda Rocinante’ als beschreven in de inleiding van dit bericht.

Mijn horoscoop van vandaag: ‘Een beminde of zakelijk medewerker kan te veel beslag op uw tijd leggen en u van zoveel energie beroven dat u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen. U hebt nog steeds de kans uw banksaldo te vergroten door te gaan schrijven’. Daar ben ik nu dus al druk mee bezig.

P.S. María Jesús Romero is thans Ministra de Hacienda de España en dus verantwoordelijk voor de reorganisatie van haar departement. Mijns inziens betekent de registratie van persoonsgegevens terzake tot haar belangrijkste verantwoordelijkheid

11:00 Zo als u wellicht bekend heb ik reeds vanaf 1995 het voornemen om de Stichting Cervantes Benelux te laten vestigen in Villa Eikenhorst in Wassenaar. In dit verband denk ik dat Burgemeester Jan van Zanen een waardevolle aanwinst is voor ons managementteam.

PINKSTEREN IN SPANJE: EERSTE PINKSTERDAG EN DE EIKENHORST IN WASSENAAR

Na verzending van Het Theehuis op De Horsten en mijn documenten d.d. 8 juni vanaf 5 januari 1991 aan voormalig statutair directeur Liesbeth Halbertsma van het VNO/NCW Management Centrum de Baak kwam de Pinksterdienst Met Hart en Ziel op NPO2 gisteren uit Bolsward, het zangkoor uit Houten, medewerkers uit Rijnsburg en Amersfoort Schothorst (één van mijn eerste FSI-cursusplaatsen) en de in de kerk opgehangen origamiduiven met opschriften uit Duiven. De toespraak van de voorganger die werd aangeduid met ‘scriba’ deed mij denken aan mijn kerstverhaal van 1996 dat ik op 25 december 2002 op mijn website heb gepubliceerd met mijns inziens als belangrijkste tekst: “Toen ging hij naar dat andere warme Land van wit en blauw, van zon en licht, van goudgeel en bloedrood. Het Land van de Inquisitie. Het Land van de Adel. Het Land van Eer. Het Land van “De Man met zijn hand op de borst”. Hij hoorde het volk. Zij spraken weer een andere taal. Net als 300 miljoen anderen. En hij leerde ook hun taal. Nu zou hij in staat zijn om te spreken met bijna een miljard mensen. In het Spaans…. In het Italiaans….. In het Frans….. In het Engels….. In het Duits….. In het Nederlands….. etc.”

Na de beelden en geluiden van deze dienst op mij te hebben laten heb ik een overzicht gemaakt met mijn documenten waarin de Villa Eikenhorst specifiek is vermeld. Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn verbindende elementen d.d. 9 juni vanaf 1997 Love will be the best motive for doing businessConfirmation for my residence in Leeuwarden from 12 till 14 JulyWeekly report 23 to Lady Diana Francis Spencer Princess of Wales- Red roses again 1998 Wat bezielt… 2002 Dagboek 007 inzake Beneluxregistraties 508277 en 843323 Instituto Cervantes en 2011 Sluiting onderzoek proces Wilders.

Na dit te hebben vastgesteld heb ik vanmorgen de Pinksterdienst in Los Boliches bijgewoond onder leiding van Ds J. van Pijkeren en ben vervolgens met bus M120 om 12:45 vanuit het busstation in Fuengirola na een bezoek aan de bar ‘Los cinco sentidos’ naar Torremolinos teruggekeerd. Tijdens de bustocht heb ik spontaan mijn gedachten de vrije loop gelaten en vastgelegd in ‘mijn busreis van afgelopen zondag’.

HET LICHT OP DE EIKENHORST IN WASSENAAR

Na verzending van Mijn documenten d.d. 16 september vanaf 1996 aan voormalig statutair directeur Liesbeth Halbertsma van het VNO/NCW Management Centrum de Baak CC Penningmeester Danielle Siems en Secretaris Frédérique Bauer van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland en Blanca Cano González Spaans Levende Talen heb ik gisteravond naar de voetbalwedstrijd NEC-Jong PSV (4-4) gekeken. Vanmorgen saunabezoek in Amaragua (Estrella). Vanavond wijdt Blauw Bloed aandacht aan De Eikenhorst in Wassenaar.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik de data waarop De Eikenhorst in mijn dossier is vermeld: 199607141996082719960904199610151998100419981005199810131998101819981023199810261998102819981111199811121998112019981130199812051998121119981215199812201998122919990127199906271999082619990902199909151999092419990926199910021999100519991021199910241999102719991028199910301999111011999120920000103 –  20000126200001292000020420000206200003082000032820000407200004142000042120000504200007082000072120001018200103012001031320010315200103192001032320010402200104052001061620020117200201292002041320020528200206242002091620020922200210012002100720021020200210252003010920030127200301302003021320030404200304162003042320030430200307032003080220031207200402042004031420040329200405282004092420041204200501052005022520050403200511032005111920060427200608072006091220090407200904082009050720090716200907212009080220090805200908132009082520091027200911192009112120091205200912152009122920091230201001082010011820100119201002162010032720100401201004192010050120100617201007042010080720100914201009152010092120101004201012182011012720110517201105252011060320110612201106232011062820110702201107112011071820110804201108202011082120110911201111062012020320120321201203232012040320120405201204112012053120120605201206252012062620120703 en 20120809.

Es el amor y nada más

HET LICHT OP WASSENAAR

Na verzending van Ben jij klaar voor de Baak? ben ik thans aangeland bij 29 december 2009 Jankees Meijnen en De Horsten in Wassenaar. Landgoed Landgoed De Horsten in Wassenaar was te koop in 1996. Na de echtscheiding van H.K.H. Prinses Christina en Jorge Guillermo. Op 14 juli 1996 heb ik ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux een bod van 7,5 miljoen Nederlandse guldens gedaan als vermeld op Landgoed De Horsten te Wassenaar (1) er attentie van de Algemeen Secretaris van Hare Majesteit de Koningin. Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima hebben de op dit landgoed gelegen villa De Eikenhorst na hun huwelijk op 2 februari 2002 betrokken. Ik hoop dat alle transacties terzake conform de indertijd door mij voorgestelde juridische procedures zijn verlopen, zodat mijn kleinkinderen ook iets meer ruimte krijgen om te spelen in 2010 en ik mijn werk aldaar kan voortzetten. En er nog voor betaald krijg ook. 18:30 In dit verband doet het mij deugd dat The Queen op dit moment wordt herhaald op Nederland 2 op mijn nieuwe televisie uit Madrid.