Español English

2.3.6.2 ONDERSTEUNING
De holding zal haar werkmaatschappijen ondersteunen op het gebied van public relations, marketing, account-management en onderwijs. Bestanden van accounts en human resources worden binnen de holding opgebouwd, opgeslagen en ter beschikking gesteld van de werkmaatschappijen. De accounts ontvangen de centrale informatie en worden met hun specifieke vragen doorverwezen naar de werkmaatschappijen. Op het gebied van de public relations publiceert de holding voortdurend het totaalaanbod van alle werkmaatschappijen op het internet, en draagt zij zorg voor publikaties in marktrelevante pr-organen en voor een permanente exposure in de markt. Het voortdurend zoeken naar nieuwe markten en het ontwikkelen van nieuwe produkten is een absolute voorwaarde voor het voortbestaan van elke organisatie. Marktonderzoek en marketing vormen daarom een belangrijke activiteit.

SAMENWERKING MET HET SPAANSE INSTTITUTO CERVANTES