CERVANTES UNITED STATES OF NORTHERN AMERICA

Español English

7.1.14.1 Directie: Mevrouw M. Zorreguieta ofwel Mr. Al Gore, thans Rector Magnificus van Harvard University in Boston en sinds maart 2003 lid van de Raad van Bestuur van Apple Inc.

7.1.14.2 Doelstellingen
Ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten in de Verenigde Staten van Noord-Amerika.

7.1.14.3 Shareholders

Toby Hale en Jerry Meadows (Amway)

En eventueel Rennert Bilingual in New York als vermeld in THE PARALLEL PARTNER, NEW HOPE ON BEHALF OF MR CESAR RENNERT IN NEW YORK, THE PROJECT OF PROJECTS, DIRECT METHOD, DANCE MOVES, WEEKLY REPORT 1 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER - START OF OUR ORGANIZATION, REPORT 11 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER - GREEN LIGHT, VIDEO TAPES, NEW YORK VISIT, WEEKLY REPORT 28 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER - PROPOSED ENGAGEMENT DAY, NEW YORK AND LOS ANGELES, ONTWIKKELINGEN, REPORT 38 TO EARL CHARLES SPENCER, HELDERZIENDHEID, OPLOSSING FINANCIËLE PROBLEMEN, VILLA FELDERHOF TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, DE KIKKER EN DE MOLEN VAN LA MANCHA, WERKVERSLAG VOOR LIESBETH HALBERTSMA, DE PAARSE VLINDER EN HET BLAUWE LICHT, KAMPIOENSELFTAL, BEKENTENIS, WILLIAM, WIN WIN STRATEGY, CHILI CON CARNE, VERHUIZEN, NEW YEARS EVE, EVEN APELDOORN BELLEN, ENGAGEMENT DAY, TOEKOMSTPLANNEN, BENELUCKY, DE ROZENBOOM, NEW YORK... NEW YORK!, GEBRANDMERKT, CASAUBON, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD, SANTA DIANA, HET GELIJK VAN DE ASTROLOOG, QUIXOTIC QUEST, VERDER BOUWEN, NEUZEN IN DE WIND, TOT WEDERDIENST BEREID, HEYDENS KARWEI, NEUES ELAN, SLEUTELFUNCTIES, ESPAÑA - NEDERLAND, NEW HOPE, URGING TO THE LOO, HOE LANG ZAL HET NOG DUREN DAT VAN DER HEYDEN EEN MILJOENENBEDRIJF GAAT RUNNEN?, BERICHTGEVING AAN MIJN WERELDWIJDE NETWERK, CONGRES SPAANS TE UTRECHT EN DE BILDERBERGGROEP, LILLIBET, MY DI AND I, NIEUWSBRIEF 005, BERICHT AAN DE DIRECTIE 002, EIGEN COMMUNICATIEMEDIUM, BRUGGEN SLAAN EN OVER GRENZEN KIJKEN, BRIEF VAN 18 APRIL 1997 AAN PRINSES DIANA EN OPEN BRIEF AAN PRINS WILLIAM, JEANIUS AND THE ROSES, OP WEG NAAR KERST 2003, WERKVERSLAG SPANJE 2004.02, DE OPEN DEUR, EENWORDING, WEDEROM NIEUW LICHT, GELIJK SPEL, EUROPEES REFERENDUM, NIEUW HUISWERK VOOR DEHAENE EN VERHEUGEN, BACK TO BASICS, EN DAN NU.... HET SYSTEEM, EARL CHARLES SPENCER EN RONALD BLANKENSTEIN, 18 MAART STUDIEDAG VDSN IN HILVERSUM, EERLIJKHEID, TIEN JAAR NA DATO, PLACE OF RESIDENCE en BIG APPLE.

7.1.14.4 Verrichte acties oprichter Instituto Cervantes NBLEW

Briefwisseling met Cesar Rennert in New York en de International Association of Scientologists.

Verrichte acties Mejuffrouw Zorreguieta
1. Stages bij de Deutsche Bank in New York en BRUSSEL
2.Verloving met de Prins van Oranje op 30 maart 2001.
3. Huwelijk met de Prins van Oranje op 2 februari 2002

7.1.14.5 Te verrichten acties
Nader vast te stellen door de directeur onder het motto "We zullen alles overwinnen"

Opmerking: De eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux had H.K.H. Prinses Máxima reeds als beleidsmedewerkster in Amerika op het oog ten tijde van Haar werkzaamheden voor de Deutsche Bank in New York. Zij kan uiteraard tot aanstelling van de heer Gore overgaan. Inmiddels (5 december 2002) heeft zich ook een Argentijnse familie op De Zevende Hemel gevestigd en ook weer te koop gezet in de vermoedelijke veronderstelling dat dat pand thans veel geld gaat opleveren als zijnde de buurman van El novio de la Princesa de Gales.

In de tijd dat My Lady contact had met de beoogde sponsor uit Málibu steeg de waarde van diens pand ook ogenblikkelijk. En dan praten wij nog maar over onze 'sponsor'.

7.1.14.6 Ontwikkelingen
Per 1 januari 2004 is de heer Jaap de Hoop Scheffer- bekend van zijn historische uitspraak omtrent de gaten in de paarse sokken - benoemd tot Secretaris Generaal van de NAVO in New York en BRUSSEL als opvolger van de heer
Robertson uit Schotland. Hij heeft in dit verband in september 2003 een bezoek aan de Republikeinse president van de Verenigde Staten gebracht met de heer Jan-Peter Balkenende. Verdere ontwikkelingen zien WIJ met belangstelling tegemoet.

Vrijdag 2 september 2005. Don César Antonio Molina heeft op 29 juli 2005 in Valladolid zijn beleidsvoornemens bekend gemaakt inzake de Verenigde Staten als vermeld in La Paz de Valladolid. Ik citeer.

Hoogtepunt van deze bijeenkomst vormde de toespraak van mijn collega DON CÉSAR ANTONIO MOLINA, directeur van het SPAANSE INSTITUTO CERVANTES. In een toespraak van een uur - 12.30-13.30 - zette hij de ontwikkeling van het INSTITUTO CERVANTES uiteen. Het is duidelijk dat WIJ op hetzelfde moment op hetzelfde idee zijn gekomen vanaf 5 januari 1991. Enkele fragmenten uit zijn betoog.

Het INSTITUTO CERVANTES stelt zich ten doel het SPAANS te laten uitgroeien tot de grote internationale en culturele taal in de komende decennia. Ik geloof ook dat het INSTITUTO CERVANTES een instrument moet zijn om alle in Spanje gesproken talen te verbreiden. Het is geboren om de hispanistische cultuur te bevorderen door middel van het onderwijs van de taal. Met name op het gebied van de opleiding van leraren en het gebruik van technologieën. Dit in samenwerking met de intellectuele wereld op het gebied van de communicatie. Het INSTITUTO CERVANTES dient zich in te zetten voor de verbreiding van het Spaans door middel van een intensief promotieprogramma. Het SPAANS is de tweede taal in de internationale communicatie. Het is een nuttige en praktische taal. Het is een taal die gemakkelijk is te leren. De kennis van het SPAANS breidt zich voortdurend uit en de taal bevat een buitengewone rijkdom. Het INSTITUTO CERVANTES heeft haar studiecentra in 40 landen in de wereld. Het zijn open centra en als herbergen voor iedereen toegankelijk. Het zijn centra van uitwisseling van taal en cultuur. Wij gaan daar niet uitsluitend onderwijzen, maar ook leren van anderen. De haat jegens buitenlanders heeft bijgedragen tot een van de grootste kwalen van de mensheid. Wij willen geen buitenlander zijn in een land, maar een instituut als elk ander in elke stad waar wij ons bevinden. Wij willen dat alle grote, creatieve Spanjaarden met ons meewerken, zoals schrijvers, beeldhouwers en journalisten die het goede werk een warm hart toedragen. Ik heb over onze talen gesproken in het meervoud. Wij bevorderen dan ook onze taal als een gezamenlijke taal: het SPAANS. Wij streven er echter ook naar ALLE SPAANSE TALEN te bevorderen. Het INSTITUTO CERVANTES streeft ernaar dat het SPAANS uitgroeit tot DE GROTE INTERNATIONALE EN CULTURELE TAAL in de komende decennia. Het SPAANS is de tweede taal in de internationale communicatie.

De heer CESAR ANTONIO MOLINA spreekt verder over de uitbreiding van het CERVANTES NETWERK. De uitbreiding van het aantal studiecentra is constant. In september vorig jaar hebben KROONPRINS FELIPE en ZIJN ECHTGENOTE LETIZIA de vestiging in Boedapest geopend. In december in Belgrado. In februari in Sao Paulo. In april in Stockholm. Op 2 september wordt de vestiging in Praag geopend. En nog voor het eind van dit jaar openen wij de vestiging in Sofia. En volgend jaar Beijing, Shanghai, New Delhi, Seoel en Tokyo. In Brazilië krijgen wij de mogelijkheid onze centra uit te breiden naar Brasilia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Indianapolis en Recife. Ook komt er een centrum in Salvador de la Bahia. Met de vestigingen in Sao Paulo en Rio de Janeiro wordt Brazilië het land met de meeste studiecentra van het INSTITUTO CERVANTES. De VERENIGDE STATEN vormen ook een speciaal geval. Wij bereiden daar thans ook een aanzienlijk uitbreidingsplan voor. Wij doen dat in samenwerking met Mexicaanse instellingen waaronder de UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO. Dit hele plan, het plan van Brazilië, Verenigde Staten en Azië loopt samen met de overige regio's in de wereld die het SPAANS beschouwen als het belangrijke internationale communicatiemiddel. Het INSTITUTO CERVANTES dient zich te vestigen in twaalf landen van de EUROPESE UNIE.

Voorts legt de heer MOLINA uit dat Spanje slechts een provincie is in de hele wereld van de HISPANIDAD. Negentig procent van de Spaansprekenden woont buiten Spanje. Hij benadrukt dat het HISPANO-AMERIKANISME een belangrijke rol speelt bij de uitbreiding van de taal. De Spaanssprekende regio's in Azië en de Stille Oceaan - waaronder het eiland Niue - zullen in de komende jaren groeien. Met name in verband met de groei van de economie. De VERENIGDE STATEN en BRAZILIË zijn de twee regio's waar het SPAANS met de hoogste snelheid groeit. De provincie waarin wij ons thans bevinden is het enige stukje dat zich op het Europese vasteland bevindt. Onze taal is hier in Europa ondergeschikt aan het Duits, Engels, Frans en Italiaans. Daarom kunnen we zonder overdrijving stellen dat de ontwikkeling van het SPAANS verloopt via Amerika. In China heeft de regering geëist dat een lid van de directie een Chinese ingezetene is. DAT GELDT DUS OOK VOOR DE BENELUX. Ik acht zelfs een Nederlands en Belgisch meerderheidsbelang in de directies van de instituten in UTRECHT en BRUSSEL van wezenlijk belang voor de positie van de Nederlandstalige hispanisten in de BENELUX.

De heer MOLINA brengt hierna verslag uit van het congres in ROSARIO in ARGENTINIË dat werd geopend door HUNNE MAJESTEITEN de KONING EN KONINGIN VAN SPANJE en de PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK ARGENTINIË. Aan dit congres namen 200 mensen deel die hun bijdrage leverden in de vorm van een lezing. Er namen 5000 personen deel. Er waren meer dan 500 journalisten uit de hele wereld. Alle zittingen werden uitgezonden door de meest bekeken televisiezenders van Argentinië. Het INSTITUTO CERVANTES heeft overige instituten met dezelfde doelstelling uit andere landen overtroffen. Dit is niet verwonderlijk. De jonge mensen die onze organisatie ondersteunen maken gebruik van een groot netwerk van studiecentra en de laatste technologische hulpmiddelen. Men kan gebruik maken van deze studiecentra en van de AULA VIRTUAL DEL ESPAÑOL (AVE). Hiervan maken maandelijks anderhalf miljoen mensen gebruik. Dit educatief hulpmiddel is op het internet beschikbaar voor alle geïnteresseerden in de Spaanse en Hispano-Amerikaanse taal en cultuur. Dit jaar wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de vierhonderdste verjaardag van de publikatie van het eerste deel van de don Quijote. Er is een speciale webpagina geopend met alle schrijvers die de jaarlijkse PREMIO CERVANTES hebben toegekend gekregen. De laatste technologische ontwikkeling binnen het INSTITUTO CERVANTES is de cursus Spaans via het internet. De AULA VIRTUAL DEL ESPAÑOL (AVE). Dit maakt het onderwijs op afstand mogelijk. Mét of zonder aanwezigheid in het studiecentrum. Er zijn meer dan 400 instellingen die dit communicatiemiddel gebruiken binnen hun onderwijssysteem. Hiervoor hebben zich 10.000 leerlingen ingeschreven. Ook hebben veel instellingen zich aangemeld, zoals het Ministerie van Onderwijs van IJsland, UNESCO, de centrale vestiging in de Verenigde Staten en vele Noordamerikaanse universiteiten. Via de AVE zijn cursussen beschikbaar voor de niveaus beginners, half-gevorderden en gevorderden. Managementtrainingen van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX zullen in de Verenigde Staten vooral in samenwerking met DE BAAK worden georganiseerd en RENNERT BILINGUAL.

23 FEBRUARI 2008: INSTITUTO CERVANTES BENELUX, ENGLAND AND WALES STEUNT DE KANDIDATUUR VAN HILLARY CLINTON VOOR HET PRESIDENTSCHAP VAN DE VERENIGDE STATEN

WOENSDAG 4 JUNI 2008 De strijd om de Democratische presidentskandidatuur lijkt vandaag beslist in de VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. Enkele supergedelegeerden lijken de totaaltellingen te hebben overruled op het moment dat HILLARY op de overwinning leek af te stevenen. Maar ik ben het er niet mee eens dat Barack Obama zichzelf tot winnaar heeft uitgeroepen. Ik vind het een vreemde zaak dat hij dat heeft gedaan op het moment dat HILLARY had laten weten over het hoogste aantal stemmen te beschikken en de uitslag van South Dakota en Montana nog niet bekend was. Ik heb de indruk dat de heer Obama hier een procedurefout heeft gemaakt.

WOENSDAG 18 JUNI 2008 Ontvangen: Subject: Incredible people, incredible memories Date: June 16, 2008 8:21:28 PM GMT+02:00 Dear John, Together, you and I changed America forever. We touched so many lives over the course of this campaign, and I can't thank you enough for the support you showed me. I met so many wonderful people out on the trail, and I wanted to share some of those memories with you. I hope you'll take a moment to view our online album with some favorite photos from the campaign. Thank you so much -- I'll be in touch soon. Sincerely, Hillary Rodham Clinton

ZATERDAG 28 JUNI 2008 Ontvangen: Unity Date: June 28, 2008 1:31:15 AM GMT+02:00 To: John van der Heyden Reply-To: Chelsea Clinton Dear John, On February 8, in Unity, New Hampshire, 107 people voted for me, and 107 people voted for Senator Barack Obama.Today, Barack and I were in Unity to celebrate a unified Democratic Party focused on electing him the next president. I was proud to stand with him today, and I will do whatever I can to help his campaign between now and November. Senator McCain and the Republicans may have hoped that we wouldn't join forces like this. They may have wished that we wouldn't stand united to fight this battle with everything we've got. But I've got news for them: We are one party; we are one America; and we are not going to rest until we take back our country and put it once again on the path to peace, prosperity, and progress in the 21st century. Click here to watch the video of today's unity rally in Unity, NH. Sincerely, Hillary. Op 23 juni ontving ik al eerder het bericht Something I want to say Date: June 23, 2008 9:04:09 PM GMT+02:00 To: John van der Heyden Reply-To: Chelsea Clinton Dear John, You have been such an inspiration to me during this campaign -- your commitment and your boundless enthusiasm made everything we accomplished in the last 17 months possible. So as I continue to make sure your voices are heard, I wanted to say a special thank you for all the hard work you did on my behalf. Click here to watch my video message to you. Thank you for everything, Hillary Clinton.

DONDERDAG 30 OKTOBER 2008 Ontvangen van Bill Clinton: Dear John, Hillary and I have recorded a special message just for you. I hope you will watch it and then share with your friends, neighbors, and everyone you know. What we all do together in the next six days can make all the difference. WATCH. Mijn reactie: Dear Bill and Hillary, Thank you for your message. The next 4th of November WE are going to win the elections in the UNITED STATES. Without any doubt. And this time on a complete legal basis. I hope to see both of you in the UNITED STATES. as soon as I have been recovered from the death of Diana. But that time is near. WITH LOVE FROM ME TO YOU, JOHN VAN DER HEYDEN, NIJMEGEN, KINGDOM OF THE NETHERLANDS.

MAANDAG 3 NOVEMBER 2008 Van Bill en Hillary Clinton kreeg ik het volgende bericht. Dear John, Tomorrow we have the opportunity to make history. Tomorrow we can elect Barack Obama, Joe Biden and Democrats up and down the ticket. Together, we can begin putting this country on the right track.Tomorrow we can set a new course. I am so proud of what we have accomplished together and in these final 24 hours I am asking you to come together once again for Barack Obama and Joe Biden. Let's spend every hour and every minute doing all we can. Vote, volunteer and work your heart out so that we can turn our country around. Bill and I recorded a special message to share with you and I hope you will watch it and then I hope you will take action by joining us in this final push. Click here to watch Sincerely, Hillary

5 NOVEMBER 2008 Barack Obama gekozen

23 DECEMBER 2008 Ontvangen van de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken

ZATERDAG 17 JANUARI 2009: Ontvangen: From Dorothy Rodham Subject: One last request Date: January 17, 2009 12:57:48 AM GMT+01:00 Dear John, I've been so proud watching my daughter over the past few days as she begins a new step in a life so full of accomplishment. And I know she'll continue to do great things for our country. Now I have to ask you -- for the very last time -- to give her your help. This is our last chance to help Hillary pay down the debt from her history-making campaign. I know how much it would mean to her to have your help this one last time. Please take this opportunity to show Hillary your support by making a contribution today. Contribute today to help my Hillary in honor of all she's done to help our country throughout her life. Thank you for everything you've done for Hillary -- I know you make a difference for her every day.

DINSDAG 6 OKTOBER 2009: Ontvangen: Subject: HILLARY SPEAKS, HEALTH CARE MOVES FORWARD - AND MORE Date: October 6, 2009 4:30:01 PM GMT+02:00 HILLARY WILL SPEAK AT OUR FIRST POLICY CONFERENCE; WILL YOU BE THERE? We're so excited that Secretary of State Hillary Clinton will address our first Public Policy Conference on Friday, November 6, in Washington D.C. Plus: we'll hear from Congressman Barney Frank, on the economy (because he'd rather talk to us than the dining room table!); the latest word from the White House on health care reform; Dee Dee Myers and Dana Perino on the View from the Press Room; panels on women's rights around the world and the climate change imperative; and workshops on message mastery and the power of new social networks. Click here to join us for this exciting day! HEALTH CARE REFORM MOVES FORWARD IN CONGRESS - BUT THERE'S HARD WORK AHEAD If we need reminding why this is so important: The American economy lost 263,000 jobs in September - far more than expected - and the unemployment rate rose to 9.8 percent, the government reported on Friday, dimming prospects of any meaningful job growth by the end of the year. - The New York Times, 10/2/09 Number of Americans who die in the United States every year for lack of good care: 48,789 Source: Harvard School of Public Health Study, 9/17/09 In this difficult economic climate, people lose access to health insurance on the job - and the ability to get insurance coverage on their own. Now, with versions of health care legislation passing every relevant committee in Congress, we have the opportunity to get real reform this year: ensuring access to quality affordable health care for every American. We know that the forces opposed to reform are working - and shouting. It's up to us to make sure our voices are heard. Have you talked to your members of Congress lately? And while you're talking: Some anti-choice members of Congress are trying to use health care reform to deny women access to full reproductive care. Remind them that we don't intend to go backward: Percentage of private health care plans that currently include full reproductive health coverage: 80% Percentage that would be able to offer reproductive health care if anti-abortion amendment is adopted in health care reform: 0% Number of women who would lose full health care coverage: Millions HEAR MORE ABOUT HEALTH CARE AT OUR POLICY CONFERENCE - CLICK HERE! HILLARY PRESIDES AT MEETING OF UN SECURITY COUNCIL DEVOTED TO ENDING VIOLENCE AGAINST WOMEN Last week, Secretary of State Hillary Clinton presided over the UN Security Council; the first ever to consider "Women and Peace and Security": "When I was in the Democratic Republic of Congo, I was told of an old proverb that says 'No matter how long the night, the day is sure to come.' Well, I hope our work today and every day going forward will hasten the time when thousands of women around the world will be able to feel comfortable in walking the streets of their cities and villages freely again - to work outside their homes, collect firewood and water without fear, play with their children, spend time with their husbands, enjoy all the blessings of life in freedom, peace, and security.."= - Secretary of State Hillary Clinton, 9/30/09. This historic Security Council session, led by Secretary Clinton, adopted United Nations Resolution 1888, recognizing the serious problem of violence against women in war zones, including rape as an instrument of war, and identified action steps that should be taken by the UN and by nation states, including appointment of a special representative to lead efforts to end sexual violence; and full use of the rule of law to prevent violence, build accountability and punish violators. Hillary also called on the UN to integrate more women in peacekeeping and law informant forces and include protection of women and children in peacekeeping mandates; and she urged member states to ensure that their foreign assistance programs include protection from sexual violence in their foreign assistance programs. For a longer address by Hillary to United Nations on Violence Against Girls, click here. "We must also recognize that ending conflicts outright is the most certain path to ending sexual violence in conflict." Hillary said. "So pursuing peace and successful post-conflict transitions should be our highest priority." WOMEN'S RIGHTS ARE HUMAN RIGHTS AT OUR POLICY CONFERENCE: CLICK HERE THE LAST WORD When Senator Jon Kyl tried to oppose health care reform by saying he didn't need maternity care, Senator Debbie Stabenow had the perfect response: "I think your mom probably did." See it for yourself: Sincerely, Ann F. Lewis

ZATERDAG 17 OKTOBER 2009: Ik ontving opnieuw een uitnodiging van HILLARY CLINTON voor haar FIRST ANNUAL PUBLI POLICY CONFERENCE op 6 NOVEMBER aanstaande in het REAGAN BUILDING AND INTERNATIONAL TRADE CENTER, 1300 PENSYLVANIA AVENUE, NW WASHINGTON, DC 2004. Die datum 6 november is goed gekozen. Het is dan precies 13 jaar geleden dat ik PRINSES DIANA in BRUSSEL heb geproclameerd tot QUEEN OF HEARTS, hetgeen ook nog tot uitdrukking komt in mijn cliëntcode 361106 bij CHRISTIE'S in LONDEN.

WOENSDAG 28 OKTOBER 2009 Van de coördinator van het ALUMNIBUREAU van de RADBOUD UNIVERSITEIT ontving ik bericht dat de geplande lezing van PROF.MR. PETER TAK op 5 NOVEMBER AANSTAANDE in het KURHAUS in SCHEVENINGEN geen doorgang vindt vanwege onvoldoende aanmeldingen. Bovendien ontving ik een reminder van ANN F.LEWIS van NoLimits.org voor de FIRST ANNUAL POLICY CONFERENCE vann HILLARY CLINTON op 6 november, die vermoedelijk zal aansluiten op mijn FIRST STATE OF THE UNION van 19 SEPTEMBER 1996.

ZATERDAG 14 NOVEMBER 2009 Bezoek aan de DUTCH AMERICAN HERITAGE DAY in DELFSHAVEN.

Het programma van vandaag 13.30 uur Welkomstwoord door de voorzitter Rob Peters
13.35 uur Inteidend woord door
USA Consul Generaal Julie A. Ruterbories

13.45 uur Muzikale intermezzo's op clavecimbel door mw dr Christina Edelen, met muziek van Orlando Gibbons en van John Coprario die omstreeks 1613 in Leiden ten gehore werd gebracht.

13.55 uur H.J. Trap, Stichting Oude Hollandse Kerken, voorzitter plaatselijke commissie Onderwerp: Waarom uit Delfshaven?
14.15 uur Muzikaal intermezzo door mw dr Christina Edelen
14.25 uur dr Jeremy Bangs, historicus, Leiden American Pilgrim Museum
Onderwerp: Vertrek van de Speedwell uit Delfshaven

14.45 uur Wandel- en netwerkpauze
15.00 uur Jeremy Bangs, historicus, Leiden American Pilgrim Museum
Onderwerp: De "Mayflower Compact"
15.20 uur Muzikaal intermezzo door mw dr Christina Edelen
15.30 uur dr Joke Kardux, Amerikanistiek in Leiden en Amsterdam
Onderwerp: Het erfgoed van de Pilgrims in de Verenigde Staten
15.50 uur Dankwoord door de voorzitter Rob Peters
16.00 uur Informeel samenzijn met drankje en hapje
17.00 uur Einde

Mijn bezoek aan ROTTERDAM eindigde traditiegetrouw in het café Engels in het Groothandelsgebouw. Daar is thans een restaurant gevestigd met de naam DON QUIJOTE. Een goede plaats om een diner te organiseren voor een stichting die zich wijdt aan bevordering van handel.Mijn contactpersoon in de VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA is CESAR RENNERT IN NEW YORK.

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011 HILLARY AND I Ontvangen van NO LIMITS FOUNDATION: HILLARY EN CHELSEA SPREKEN OVER DE WERELD Minister Hillary Rodham Clinton en haar dochter Chelsea hadden vorige week een belangrijk gesprek aan het eind van het Clinton Global Initiative. KLIK HIER OM HET TE BEKIJKEN.

Meer informatie op REISVERSLAG VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA EN CANADA 2011.

WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012 OPNIEUW RIJKMAN GROENINK en flater van Amerikaanse (Republikeinse) presidentskandidaat. Minister Rosenthal moest eraan te pas komen.

CERVANTES ENTERPRISES