18 augustus 2000. Betreft: TOT WEDERDIENST BEREID Kenmerk: JH/PO20000818. Nijmegen, vrijdag 18 augustus 2000. Beste Peter, Alles draait nu om de claim op Al Fayed. Herman vervult hierbij een sleutelrol. Liesbeth is de enige die gevolmachtigd is om namens mij juridische handelingen te verrichten. Dat neemt niet weg dat zij daarvan verschillende taken kan delegeren onder onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Mijn leverfunctie wordt half september weer bekeken in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (Dr. Dofferhoff). Verder wordt mijn geestelijke gezondheid nog gehinderd door het feit dat ik nog geen bevestiging heb ontvangen dat er in de richting van Harrods namens mijn Britse Limited al actie is genomen. Daartoe ontvang je hierbij 23 zwaarwichtige bijlagen. Jij weet immers goed hoe je met juridische processen kunt omspringen. Wel alles laten checken door Van Amstel. No cure no pay graag. Voor zijn advies in 1991 heeft hij me ook slechts Hfl. 50,- laten betalen als bevriende relatie. Zo heb ik jou als mijn rechterhand ook altijd ervaren: toegewijd. Ook als er niet direct een financiële tegemoetkoming tegenover stond was je bereid buiten werktijd je vollledig in te zetten. Dat hoop ik nu ook weer eens van je te mogen verwachten. Het gaat nu immers om een bedrag van Hfl. 130.000.000,-. Liefde is... ...onderwater zoenen. Het plaatje doet mij denken aan de in noodverkerende onderzeeër bij Murmansk. Het doet mij daarom ogenblikkelijk denken aan Marina George uit Murmansk, die in 1997 in Canterbury woonachtig was. In 5 Winchester Gardens. Ik ontving van haar een open sollicitatie in juli 1997 (bijlage 9).

Zij is een zwaarwichtige getuige in de zaak en we zullen haar nu nodig hebben. Vandaar kopieën van stukken uit die tijd. Een toelichting. (1) Drs. B.X.C.M. Supicic van het Haags Juristen College zond mij op 23 januari 1997 het Certificate of Incorporatioin en bijbehorende documenten van Instituto Cervantes Limited. (2). Diana heeft mijn verblijf in Leeuwarden niet betaald. Ik neem dus aan dat ze dat een verantwoordelijkheid voor onze nieuwe limited heeft gevonden in die tijd. (3) Op 18 april bezocht ik het Patent Office in Fleet Street (Carrollanne Lindley), direct nadat ik mijn bevoegdheden in Engeland aan Diana had overgedragen. (4)

Bij terugkeer in het hotel was er een berichtje uit BUCKINGHAM PALACE (Colonel Ross), genoteerd door Lucy. (5) In juli had ik al een goed contact met de Rijks Voorlichtings Dienst en heb dus voortdurend alle officiële wegen bewandeld.

(6) Op 29 juli verscheen de foto in The Sun. Diana is hier zeer verdiept in de Financial Times, hetgeen voor mij een teken was dat zij druk met de zaak bezig was op dat moment. De foto is gemaakt in de buurt van Earls Court Gym. (7) Vandaar dat ik mijn contacten aldaar om 21.10 bijgaand faxbericht heb doen toekomen. (8) Op dezelfde dag zond L. Waller van Inland Revenue mij het bericht dat mijn 'file has been made dormant' en 'will be reviewed in due course'. Ik neem aan per 1 september. Hij had mijn opgave van Diana en mij als directors of the company d.d. 25 juni inmiddels ontvangen. (9) Marina George uit Canterbury heeft nadien haar sollicitatie op 4 juli naar mijn vestigingsadres in Folkestone gezonden. (10) op 31 juli 22.15. zond ik haar mijn eerste reactie per fax. (11). Na bestudering van haar c.v. een tweede fax op 6 augustus 21.00 uur. Op 13 augustus zond Mrs Ana Wilkins van Harrods namens Mohamed Al Fayed de bekende brief. (12)

Daarop heb ik op 16 augustus 14.00 per fax gereageerd. (13) Op 29 augustus 18.30 ontving Al Fayed van mij bericht dat zijn zoon welkom was in het bedrijf van Diana en mij. Uiteraard op zakelijke basis. Nadien is hij klaarblijkelijk als een wilde tekeer gegaan om het door mij geplande huwelijk alsnog teniet te doen en zijn ontvoeringsplan in werking gesteld. (14) Aangezien dit geleid heeft tot de dood van mijn mededirecteur heb ik Liesbeth op 2 september 12.30 per fax gemachtigd ogenblikkelijk de noodzakelijke acties te nemen. (15) Van de Britse ambassade ontving ik bericht op 15 september dat de ambassadeur mijn brieven had gelezen.

(16) Hierop heb ik Ruth Coward verder geïnformeerd omtrent de ontwikkelingen en verdere stappen terzake. (17) In mijn faxbericht van 21.15 uur heb ik Mohamed Al Fayed persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het dodelijke ongeval. Van de Britse Koninklijke Familie ontving ik een zakelijke (18)

én persoonlijke (19)

dankbetuiging gericht aan het bedrijf. (20) Mr. B.G.M. Lacor zond mij op 26 september 1997 een uitnodiging voor een borrel bij de 'Koninklijke'. Hij is een zwaarwichtige getuige in dit proces. (21) Op 9 oktober heb ik Liesbeth een volmacht gezonden om alle noodzakelijke juridische stappen terzake te nemen, aangezien ik op dat moment volledig uitgeschakeld was. (22) Op 22 november 1998 is de plaats gepubliceerd waar Al Fayed junior klaarblijkelijk nog heeft geprobeerd zijn ontvoeringspoging door te zetten, maar klaarblijkelijk werd gehinderd. Trevor Rees Jones zal kunnen bevestigen dat de gehele 'Harrods'-operatie niet de instemming van Diana moet hebben gehad. Dat ligt immers niet in de lijn van de verwachtingen en de logica. Diana heeft dat paarse petje met het opschrift "492" niet voor niets gekocht bij Donna Karan in New York. Dat zal ook kunnen worden bevestigd door mijn collega Cesar Rennert in New York. Dat is het voor vandaag. Graag tot wederdienst bereid en ook nog veel succes met de

20 AUGUSTUS 2000 VAN INTERN NAAR EXTERN GEHEUGEN