20 augustus 2000. Betreft: VAN INTERN NAAR EXTERN GEHEUGEN Kenmerk: JH/PO20000820. Nijmegen-Dukenburg, zondag 20 augustus 2000

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Peter, Herman belde mij gistermiddag om 15.30 op en om 16.00 uur zijn we per fiets naar St. Walrick vertrokken, waar we intensief met elkaar van gedachten hebben gewisseld over een aantal 'hot items' en bijkomende zaken. Ik heb Herman uiteraard laten weten dat de invordering van het bedrag van Hfl.130 mio thans prioriteit nummer één is en ben vandaag dus driftig doorgegaan met het scannen van een aantal bewijstukken terzake. Je treft er hierbij weer een twee en twintigtal aan. Daarbij denk ik aan Museum Bronbeek in Arnhem. Aanstaande dinsdag wordt er daar een rondwandeling georganiseerd over het landgoed. Ik heb mij gisteren telefonisch aangemeld, maar de groep was al volgeboekt. Dat neemt niet weg dat de oplossing van het mysterie van 31 augustus 1997 en de hieraan gekoppelde familievete kan worden opgeheven zodra wij onze dagboeken rond het thema Diana in één werkstuk integreren. Vandaar dat ik er hard aan trek om jou/jullie vóór die deadline alle ter zake doende informatie te doen toekomen. Voor de boekhouding heb ik op dit moment nog geen tijd. Wat de kinderen betreft ontving ik van Mark bericht dat hij voor zijn laatste afstudeerstageverslag een negen heeft ontvangen. Dat is een fraai succes voor mijn oudste zoon. In de Gelderlander vond ik ook nog een aardig artikel over het landgoed Meinerswijk bij Arnhem. Het is eigendom geweest van de familie Van der Heyden van Baak tot Doornenburg. Ik lees: De geschiedenis gaat meer dan tweeduizend jaar terug. In het gebied liggen de fundamenten van een Romeins castellum, Langs de Meginhardweg ligt het kasteelterrein waar het in de vorige eeuw afgebroken Huis Meinerswijk heeft gestaan. Dit is ongetwijfeld eveneens een van onze familiekastelen geweest. Interessant om op door te gaan ten behoeve van mijn promotie-onderzoek. Een leuke plaatselijke ontwikkeling is de verandering van de clubnaam NEC in NEC Nijmegen. De volgende stap is dan al gauw FC Nijmegen. Dat begint dan al aardig op FC Keizer Karel te lijken. Voorts acht ik het nieuws van belang dat de huidige president van de Verenigde Staten Wim Kok uitnodigt voor een werkbezoek.

Ik ben blij met deze ontwikkelingen. Zeker gezien het feit dat mijn grootste probleem nog dient te worden opgelost en alle Concordes inmiddels aan de grond worden gehouden. Wellicht kan Alan Beer van NatWest voor wat leven in jouw brouwerij zorgen.

Ook Prof. Dr. G.J. Knol kan een duit in het zakje doen. Het laatste faxbericht dat ik van hem aantrof dateert alweer van 28 januari 1998 (bijlage 23). Liefde is... ...hem ieder dag horen zeggen: "Ik hou van je". Ik zal er aan denken. De laatste keer dat ik dat heb geschreven was in een brief van 20 december 1997 (bijlage 12). De betreffende 'linkerhand' komt ook nog voor in een faxbericht van de heer Knol d.d. 11 november 1997 (bijlage 21). Ik ga nu over op de toelichting bij de gisteren en vandaag aangetroffen bescheiden:

(1) Op 28 augustus 1995 ben ik toegelaten tot de promotie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

In samenwerking met Herman zal ik die zaak in de komende tijd eens gaan oppakken. (2) Ik kwam al gauw bij alle koningshuizen van Europa uit. Vandaar de ludieke fietstocht een jaar later en de medewerking (3 en 4) van mijn collega's aan de kust. (5) Na Diana's overlijden volgde al snel de ontgoocheling en de aankondiging op 3 mei 1998 "De onttovering van paars" waarbij de heer Zalm klaarblijkelijk nog in afwachting is van de te nemen vrije schop (5). De aanloop daartoe was op 13 november 1996 al genomen in Leeuwarden (6). Op 22 oktober 1997 ontving ik bijlage 7 van onze toenmalige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik zocht het echter hogerop (8 en 9) en kwam uit bij de heer Donald Foreman, secretaris-generaal van de Monarchist League in Tonbridge in het Verenigd Koninkrijk, niet ver van Royal Tunbridge Wells. (10) De heer John Boulter van King's College te Cambridge schreef mij op 13 december 1997 een vriendelijke brief. Mijn Letters to Diana heb ik hem op eerste kerstdag persoonlijk overhandigd. Hij heeft mij de titel Esquire toegekend.

Wellicht was hij ook al op de hoogte van de beeltenis van mijn goede vriend Van Munster, als 'The Kingmaker' in het wassenbeeldenmuseum in Warwick Castle. (11). Ik vond ook nog bijgaande hartelijke brief van jou en Gerda d.d.15 december 1997. Bijlage 12 behoeft geen nadere toelichting naar mijn becheiden mening. (13) De heer R.H.M. Franssen, voormalig directeur van het ING kantoor alhier, behartigde in die tijd onder meer mijn belangen inzake de toekomstige beleggingen. Ook was hij het directe contact met de heer Cottrell in Londen.

(14) Mijn IES-collega Paul Karis zond mij op 14 januari de ontvangstbevestiging van mijn boek. (15) Ook mr. B.G.M. Lacor (Ben) van NeBIB heeft een examplaar ontvangen. (16) Van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht kreeg ik op 29 januari 1998 de uitspraak van de rechter toegezonden inzake mijn procedure tegen de toenmalige Staatssecretaris van Justitie, mevrouw Schmitz. Het had op dat moment geen zin meer om binnen zes weken in hoger beroep te gaan, aangezien mijn partner inmiddels alweer vijf maanden begraven lag op een eilandje op het landgoed Althorp. De bewijsvoering rond mijn afstamming van Gaspar van der Heyden zal ik samen met Herman oppakken in het kader van mijn promotie-onderzoek. Het moet wel lukken om de zaak wetenschappelijk rond te krijgen. (17) Belangstelling kreeg ik wel van de Telegraaf via het met hen samenwerkende R&M. (18) Mijn huisarts Querido aan de Oudegracht in Utrecht heeft bijgaande diagnose gesteld. Dit is volstrekt in overeenstemming met de werkelijkheid, maar dient nog door de overkant te worden geaccordeerd. (19) Vandaar dat ik van het Riagg in Utrecht de uitnodiging kreeg voor een gesprek op 26 februari 1998. Vanaf 1 april daaropvolgend werk ik in samenwerking met hun medewerker Jos Gelissen aan het herstel van de shock. Ik geef hiermee toestemming de aan de heer Gelissen verstrekte informatie in het geding te brengen. Voorts kan de heer Rik Felderhoff zijn ervaringen melden aan de Magistrate of London. (20) ik werd in januari/februari 1998 bezocht door zijn medewerker André van der Elsen van D&D Producties te Amsterdam.

Ik trof ook nog enige informatie van Christie's in King's Street met een zwaarwichtige code.

Een foto van Room 128 in Windsor Maidenhead d.d. 18 augustus 1997.

Ook een foto van mijn partner in onze huiskleuren. En van mijn rit onder het motto 'Van Baak naar de Baak'.

Het wordt tijd dat we samen weer een ritje maken.

Ik ga nu (18.15) oefenen voor de Vierdaagse. Dat heb ik Ed beloofd. Hartelijke groet.

21 AUGUSTUS 2000 INZAKE 28 SEPTEMBER 2000 TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF