21 augustus 2000. Betreft: 28 SEPTEMBER 2000 Kenmerk: JH/PO20000821. Nijmegen-Dukenburg, maandag 21 augustus 2000. Beste Peter, De wandeling is er een van acht kilometer geworden. Na anderhalf uur lopen kwam ik uit bij de sauna 'Oase' in Nederasselt. Hier had ik tot 22.30 de gelegenheid om te vertoeven. Een schitterende lokatie. Om 22.52 ging daar de laatste bus alweer naar Nijmegen terug. Ik trof er oude bekenden: Jaap en Louise van Sportstudio Louise in De Gildenkamp. Zij zijn van mijn positie volledig op de hoogte. Vandaag valt mijn oog daarom op een belangrijk artikel in de Gelderlander. Kok uitgenodigd voor lunch bij Bill Clinton.

De datum 28 september heeft Clinton goed gekozen. Ik heb er inmiddels een traditie van gemaakt om op die datum Paleis het Loo en De Engelenburg te bezoeken. Ik ben overigens van mening dat Liesbeth en ik niet de enigen zijn geweest die tot het Hoofddorpse poldermodel hebben bijgedragen. In feite is het afkomstig van mijn oecumenisch denken dat in het Heydendom verankerd ligt. Henk Neuman heeft er naar mijn stellige overtuiging - ook in zijn contacten met onze huidige minister-president - een belangrijke bijdrage aan geleverd als bestuurder van de toenmalige Unie BLHP. Vandaar dat ik nog steeds lid ben van deze vakbond. Het beleid wordt thans uitstekend geconsolideerd in de persoon van Herman Wijffels als voorzitter van de SER, waarvan Henk ook deel heeft uitgemaakt. De weekhoroscoop. Aan al mijn handelen ligt HET PLAN ten grondslag. Diana had ook zo'n PLAN. Ik zal vanaf vandaag dan ook gaan werken aan de twee ordners met de Gouden Harten. We zouden vandaag worden bezocht door Dominee Van der Meulen . Ik had een goed voorstel van hem verwacht. Hij is echter niet komen opdagen. Hij zou - naar zijn zeggen - om 14.00 uur een afspraak met mijn moeder hebben gemaakt. Dat is geen gebruikelijke tijd voor mijn moeder: Siësta. Een valse start dus voor de Nederlands Hervormde Kerk. Ik gun hem graag een reis naar Bacharach am Rhein en Heidelberg. Zodra Gerrit over de brug is gekomen, zal ik dat achterwege laten. Zijn collega Florisson is van de situatie op de hoogte, alsmede landsadvocaat Van den Broek. Mijn beminde krijgt van mij alle tijd die ze nodig heeft. Zeker nu ik lees: Swissair wil aansluiting bij KLM en BA. De toenadering van Swissair juich ik toe. Met name vanwege het feit dat Sabena inmiddels eigendom is van dit Zwitserse luchtvaartbedrijf. Ik denk hierbij terug aan het advies dat Liesbeth mij op 22 april 1992 heeft gegeven:

Eerst produkt helder hebben, dan pas bestuurders kiezen.
Doelstellingen per bezoek helder hebben.
Verschillende scenario's in kaart brengen, dan kiezen.
Keuze voor ontwikkelen, zoek dan een financier (Elsevier?, of bedrijf dat zelf baat heeft bij een complete dienstverlenende organisatie).
NS KvK is neutraal. Begin met een joint venture.
Licenties: als contract Nieuw Elan-
CERYSE.

De meest voor de hand liggende financier is thans het bedrijf Cervantes Helvetia, dat in Bank Cervantes Helvetia kan worden omgezet, gezien de in Zwitserland aanwezige expertise op dat gebied. Bovendien is het de Spaanse overheid - evenals in de Benelux - daar verboden onder de naam Cervantes te opereren. De Zwitsers zijn derhalve op dat gebied een uitstekende coalitiepartner. Zeker nu zij zich ook aan de richtlijnen van de Europese Unie hebben geconformeerd en als een van de eersten in aanmerking komen voor het lidmaatschap. Je kunt op mijn medewerking blijven rekenen. Liefde is... ...haar de keus van de auto laten maken. Dat is goed. Het belangrijkste is dat we samen kunnen blijven rijden op dezelfde weg. Daarom nog acht bijlagen. (1) Brief aan de heer T.Th.A.J. Manders i.v.m. informatie-overdracht d.d. 23-01-1998. (2) Certificaat deelname Taalcongres d.d. 31-01-1998. (3) Aangetekende brief aan Companies House Cardiff d.d. 9-3-1998 m.b.t. the False Last Will of The Princess of Wales. (4) Brief van Ben Lacor d.d. 10 maart 1998 t.b.v. Instituto Cervantes bv. Het was mij op dat moment niet bekend of mijn bedrijf in Nederland inmiddels in een bv omgezet was. De bevestiging terzake zie ik met belangstelling tegemoet. (5) Uitnodiging voor de NeBIB borrel op donderdag 7 mei bij "Ottenhome" te Loosdrecht. Daar ben ik geweest. (6) Brief d.d. 28 april 1998 aan de heer P. Nanlohy van Cadans. (7) Enveloppe van de brief aan Lady Sarah McCorquodale te Londen d.d. 28 april 1998.

(8) Uitnodiging voor de Kroon op het Werk op 220498. Ik heb wel een idee waar dat gesprek met Wim Kok over zal gaan. Ik heb 6 november Washington in mijn agenda genoteerd. Voor het geval Al Gore dan wordt geïnstalleerd als President van de VS. Dat ligt nu wel voor de hand. Hartelijke groet, John L. Van der Heyden. P.S. Ik begin thans aan de Letters to Diana.

22 AUGUSTUS 2000 GLASNOST