Betreft: Bruggen bouwen. Afzender: J.L. VAN DER HEYDEN. Datum: 10 oktober 1996. Aantal pagina's: 1. Geachte Heer de Lange, Ik tracht thans een definitief einde te maken aan de zorgen van een jarenlang gekwelde vrouw waarvoor ik mij zeer verantwoordelijk voel. Daar heb ik uw hulp bij nodig en wil daarover graag morgen met u van gedachten wisselen, alsmede over de ontwikkelingen van het Instituto Cervantes tot op heden en de in het kader van de verdere ontwikkeling genomen beslissingen. Ik verzoek u tijd voor mij vrij te maken en zal u morgen bellen. Met hartelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN.

29 SEPTEMBER 1997 TERUGBLIK OP 28 SEPTEMBER 1997 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG TE BRUMMEN