Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

Geachte Lezer, Vanaf 24 FEBRUARI 2004, heb ik besloten mijn levensverhaal in een nieuw jasje te steken. Hieronder treft u mijn levensfasen aan vanaf mijn geboorte in 1947 tot en met 19 MAART 2007. Ik heb mijn loopbaan verdeeld in de volgende tijdvakken: 1947-1965 VROEGE JEUGD; 1965/1966 HTS; 1966-1969 PEDAGOGISCH ONDERWIJS; 1970 MILITAIRE DIENST; 1970-1979: ONDERWIJS EN SPANJE; 1979-1990 OPLEIDINGSMANAGEMENT De jaren die hierop volgden heb ik mij nog gewijd aan het onderwerp CERVANTES: DE KIP OF HET EI en ORGANISATIE-ONTWIKKELING STICHTING CERVANTES BENELUX, INSTITUTO CERVANTES LIMITED ENGLAND AND WALES en INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED. 23 APRIL 2010 Mijn CURRICULUM VITAE luidt thans:

9-11-1947 Geboren in Nijmegen, Nederland
1960-1965 HBS/B, Nijmeegs Lyceum
1965-1966 HTS Arnhem, afdeling bouwkunde
1966-1969 Peter Kanis Kweekschool, Nijmegen.
1970-1977 M.O. Spaanse taal en letterkunde, Katholieke Leergangen Tilburg/Katholieke Universiteit Nijmegen
1970-1979 Leerkracht basisschool Johanna de Lestonnac te Nijmegen
1977-1978 M.O.-A Engels, Katholieke Leergangen Tilburg/Katholieke Universiteit Nijmegen
1978-1979 Oprichter en studiecoördinator Wijchens Talen Instituut
1979-1981 Organisatieontwikkeling en directie Frans-Spaans Instituut BV, vanaf 1981 Linguarama Nederland
1981-1987 Directeur/opleidingsmanager landelijk particulier taleninstituut NIOW-Talen B.V.
1984-1988 Lid werkgroep deficiënties Open Universiteit
November 1982 - augustus 1988 Bestuurslid Vereniging van instellingen voor Buitenschools Mondeling Onderwijs (VBMO) als overlegorgaan met het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake Ministeriële erkenningsregeling
1985-1988 Vertegenwoordiger International Association of Language Centres Madrid
19 november 1986 Door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht beëdigd tot vertaler in en uit de Spaanse taal
1986-1987 Oprichter/voorzitter STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN (SBO).
1987-1988 Voorzitter/penningmeester Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Volwasseneneducatie ZEIST

1987-1988 Docent Spaans aan de opleiding voor het Staatsexamen Tolk-Vertaler
1988-1989 Algemene managementopleiding, De Baak/Nieuw Elan/ VNO, NOORDWIJK

1988-1989 Projectmedewerker Nieuw Elan Internationaal: opleidingsproject voor werkzoekende academici in samenwerking met Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO), Nederlands Centrum voor Handelsbevordering en Spaanse werkgeversorganisatie (CEOE)
1989-1990 Docent Spaans HAVO/VWO aan het Goois Dag/Avond College te Hilversum
1989-1991 Stafmedewerker office- en informatiemanagement stichting de Baak/Nieuw Elan
Oktober 1990 ­ juni 2002 Lid Lionsclub Maarn-Maarsbergen
1991 - heden Organisatieontwikkeling Instituto Cervantes Benelux

8 oktober 1992 ­ 12 april 2010 Secretaris Stichting Cervantes Benelux
30 april 1993 ­ 1 december 1994 Militair-strategische Operatie Heidebezem en Operatie Don Quichot in samenwerking met de Centrale Recherche Informatiedienst en het Nederlandse Ministerie van Justitie
1994-1995 Lid bestuur en redactie van de Vereniging Spaans op School, later Vereniging Docenten Spaans in Nederland
1995-heden Dissertatie-onderzoek 'De Van der Heydens in de Neder-Duits-Spaanse betrekkingen'.
28 augustus 1996 - 31 augustus 1997 Persoonlijk adviseur en Partner van de Prinses van Wales.
18 december 1996 ­ heden Directeur/eigenaar Instituto Cervantes Limited England and Wales

1 september 1997- heden Opbouw Instituto Cervantes Holding Limited
2001 ­ heden lid van de Asociación Europea de Profesores de Español met deelname aan congressen en colloquia te Cáceres (2001), Moskou (2002), Lorca (2002), Alcalá de Henares (2003), Segovia (2004), Valladolid (2005), Parijs (2006), Málaga (2006), Santander (2007), Madrid (2008), Buenos Aires (2009), Estepona (2009), La Coruña (2010), Cuenca (2011) en Gijon (2012)
2005 ­ heden lid van de Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español met deelname aan congressen te Toledo (2005), Granada (2007) en Cádiz (2009)
14 april 2010 ­ heden lid D66

16 april 2010 ­ heden Voorzitter Stichting Cervantes Benelux

Vanaf zaterdag 17 maart 2012 lid van de werkgroepen EUROPA en ONDERWIJS van D66 Nijmegen.

PRESENTATIES
13 juni 1977 Nijmegen: EL ERASMISMO Y CRISTIANISMO NUEVO EN EL DON QUIJOTE DE LA MANCHA DE DON MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA
26 juni 1978 De Westerhelling te Nijmegen: LEZING OVER DON QUIJOTE DE LA MANCHA
5 juni 2001 Lionsclub Maarn-Maarsbergen: BUSINESS PLAN CERVANTES HOLDING

24 juli 2003 Alcalá de Henares: LA RELACIÓN ESPIRITUAL ENTRE HEYDANUS, ERASMO Y CERVANTES
28 juli 2005 Valladolid: CERVANTES ES MI VIDA
27 juli 2006 Málaga: CERVANTES EMPRESARIAL
29 juli 2008 Madrid: LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA, ENLACE ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES DE ESPAÑA Y EL INSTITUTO CERVANTES BENELUX

30 juli 2009 Estepona: MI BUENOS AIRES QUERIDO

MIJN JEUGDJAREN 1947-1965