Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend Goed

Op de lagere school leerden wij in de lessen Vaderlandse Geschiedenis dat de boekdrukkunst is uitgevonden door Laurens Janszoon Coster uit Haarlem. Tijdens een colloquium van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL in Moskou sprak een Franse collega van mij over de Duitser Gutenberg als uitvinder van de boekdrukkunst. Ik heb vooraf nooit kunnen bevroeden wat mij boven het hoofd hing toen ik in maart 1992 een handelsmerk deponeerde bij het Benelux Merkenbureau te 's-Gravenhage met de naam INSTITUTO CERVANTES voor opleidingen, trainingen en cursussen. Het was het gevolg van een loopbaanadvies in het voorjaar van 1991 toen mijn werkzaamheden voor het Managementcentrum de Baak in NOORDWIJK een einde namen. Vanaf 1978 was ik werkzaam geweest in het Nederlandse particulier onderwijs als afgestudeerd hispanist MO Spaans en directeur van een Nederlands Instituut voor Mondeling Talenonderwijs. In 1977 was ik afgestudeerd op de schrijver Don Miguel de Cervantes y Saavedra. Ik blikte terug op mijn levensloop. In het voorjaar van 1996 heb ik dit handelsmerk definitief in gebruik genomen. In Spanje hadden zich in dezelfde tijd - zomer 1991 - soortgelijke ontwikkelingen voorgedaan. Ik citeer hiertoe de gids Spaans in Nederland van het Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Reino de España. "Het Instituto Cervantes werd in 1991 opgericht door de Spaanse staat om de taal en cultuur van de Spaanstalige landen te promoten. Op dit moment telt dit netwerk een veertigtal instellingen, verspreid over de hele wereld. In Nederland is het Instituto Cervantes gevestigd te Utrecht, waar cursussen Spaans als vreemde taal worden aangeboden. Daarnaast worden er culturele activiteiten georganiseerd en documentatiediensten aangeboden via de bibliotheek die gespecialiseerd is in de literatuur van Spanje en Latijns-Amerika." Het idee tot de oprichting van het Instituto Cervantes dateert echter reeds van 17 juli 1968 en is toen op de Plaza de España te Madrid geboren in het hoofd van de oprichter van het Instituto Cervantes Benelux.

juli 1968

Na mijn rechten op de naam definitief te hebben verworven en dit te hebben gemeld in een brief aan de Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden heb ik de kroonprinsen van de Benelux en Spanje op 31 juli 1996 in het bestuur uitgenodigd van de Stichting Cervantes Benelux. In Spanje had de Vereniging Instituto Cervantes te Madrid inmiddels S.R.M. Koning Juan Carlos tot erevoorzitter benoemd van het Spaanse Instituto Cervantes. Dat hield automatisch in dat ik Zijne Majesteit vanaf zomer 1996 tot mijn Collega kon rekenen. Ik heb toen besloten een gelijkwaardige partner te vinden in het Verenigd Koninkrijk. Dat werd Lady Diana Frances Spencer, Princess of Wales, vanaf het moment van Haar echtscheiding op 28 augustus 1996. Vanaf dat moment werd ik Haar persoonlijk adviseur en schreef Haar wekelijks een brief. Deze brieven heb ik in boekvorm uitgegeven bij de Canadese uitgeverij TRAFFORD Publishing waar zij via het internet verkrijgbaar zijn onder de naam Letters to Diana, Princess of Wales. Inmiddels is het boek ook door Amazon.com en Walmart op de markt gebracht. Ondertussen hebben mijn Spaanse collega's een eigen vestiging geopend te Utrecht en Brussel. Conform de merkenrechtwetgeving is het beheer over deze twee instituten vanzelfsprekend een Nederlandse en Belgische aangelegenheid. Onder het adagium één en één is drie heb ik vanaf het depot van het handelsmerk bij het Benelux Merkenbureau en het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux bij het Kabinet der Koningin de Nederlandse bewindslieden verzocht een waterdicht samenwerkingsverdrag op te stellen.

Tot op heden zijn de verantwoordelijke ministers daarin nog niet geslaagd. De ontwikkeling van het beleidsplan vindt conform de opgestelde beleidslijnen gestadig voortgang. Het Spaanse Instituto Cervantes heeft daarbij een ondersteunende en aanvullende taak op het gebied van taal- en cultuuroverdracht. In 1567 ontstond het conflict met Spanje ten gevolge van de hagepreken van Gaspar van der Heyden (1530-1586) dat uiteindelijk tot de Tachtigjarige Oorlog heeft geleid en de onafhankelijkheid van Nederland. Als vermoedelijke nazaat van deze grote staatsman beschouw ik het als mijn historische missie de samenwerking tussen Nederlands-, Engelstalige en Spaanstalige landen te verbeteren conform de ontwikkelingstaken die ik in mijn beleidsplan heb beschreven.