Nijmegen, 9 oktober 1992. Beste Bob, Een tekst van gelijke strekking is verzonden aan André. Bijgaand zend ik je 1. Een afschrift van de correspondentie met het Talencentrum Den Haag; 2. Een afschrift van de correspondentie met het Malaca Instituto. De stichtingsacte is gisteren gepasseerd. Ik zal je een exemplaar zonder begeleidend schrijven doen toekomen zodra ik deze heb ontvangen. Het gesprek met mevrouw Van Egmond was prettig en positief. Zij stelde mij aan haar medewerkers voor als "een oude kennis". Ik vind de beschikbare ruimte buitengewoon geschikt. De onderhandelingspunten "onderhuur" en "samenwerking" kunnen alleen in hun onderlinge samenhang worden behandeld. Ik mis inderdaad mijn rapport van Interim Advies. Wil je mij die omgaand toesturen? Hartelijk dank.

4 OKTOBER 1992 TALENCENTRUM DEN HAAG TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN