Instituto Cervantes Holding LTD Postbus 689 3500 AR UTRECHT KINGDOM OF THE NETHERLANDS Mr. Abraham Moszkowicz Herengracht 464 1017 CA AMSTERDAM. Datum: 14 januari 1999. Betreft: VERZOEK Kenmerk: JH/AM990114. Geachte heer Moszkowicz, Aansluitend op ons korte onderhoud op afgelopen maandag 11 januari (20.05) in Restaurant-Bodega Keyzer in de Van Baerlestraat te Amsterdam meld ik u alsvolgt: In april 1992 heb ik bij het Benelux-merkenbureau het handelsmerk Instituto Cervantes gedeponeerd in de categorie opleidingen, trainingen en cursussen. In een later stadium is mij gebleken dat de Spaanse overheid eveneens een instituut heeft onder die naam. In het voorjaar van 1996 heb ik het handelsmerk definitief in gebruik genomen. Hierdoor is het Spaanse instituut met dezelfde naam op het Domplein alhier in beginsel illegaal. Ik 'gedoog' dit instituut, maar ben van mening dat zij mij schatplichtig zijn. In december 1996 heb ik eveneens het Instituto Cervantes Limited England and Wales opgericht en mijn benoeming als director van deze company ontvangen namens Companies House in Cardiff. In april vorig jaar heb ik mijn bevoegdheden in het Verenigd Koninkrijk overgedragen aan de Princess of Wales, Lady Diana Frances Spencer, en haar voorgesteld om er per 28 september daaropvolgend een familiebedrijf Van der Heyden/Spencer van te maken in de vorm van een holding met werkmaatschappijen. Dit proces is echter ernstig verstoord geraakt door de interventie van de heer Dodi Al Fayed, die ik - evenals zijn vader Mohamed - verantwoordelijk houd voor het dodelijke ongeval in Parijs op 31 augustus vorig jaar. Hierdoor heeft de ontwikkeling van ons bedrijf ernstige miljoenenschade opgelopen. In dat verband acht ik het van belang een schadeclaim in te dienen bij de Chairman van Harrods, die van mijn positie op de hoogte is evenals Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Charles van Engeland. Ik heb de Britse kroonprins in het afgelopen najaar een brief doen toekomen met de volgende inhoud: Last Will. Ik heb hierop een positieve reactie namens Prins Charles ontvangen. Hoofdschuldige van het dodelijke ongeval van mijn partner - kort nadat ik Haar had geadviseerd het contact met de heer Al Fayed junior te verbreken en Hare Majesteit Koningin Elizabeth II toestemming had gevraagd voor een huwelijk - is de heer Mohamed Al Fayed als eigenaar van het Ritzhotel te Parijs. De heer Al Fayed heeft onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde het leven van de prinses te garanderen. Ik schat de schade thans om en nabij de Hfl. 180.000.000,- zijnde het kapitaal dat Diana had laten beheren door haar financieel deskundige Nigel O'Sullivan te Londen. Na het tragisch ongeval heb ik een collega verzocht mijn belangen in het Verenigd Koninkrijk te behartigen en de Limited om te zetten in een holding. Zoals ik u maandag heb laten zien is deze omzetting thans geschied. Daarom verzoek ik u hiermede de heer Al Fayed door de rechter te laten veroordelen tot betaling van 180 miljoen Nederlandse guldens aan Instituto Cervantes Holding Limited. Door de omstandigheden ben ik thans helaas budgettair beperkt en ik verzoek u derhalve mij op no cure, no pay-basis terwille te zijn. Zodra het te vorderen bedrag is ontvangen zal ik u daarvoor uiteraard naar behoren honoreren. Ik verhuis binnenkort - per 1 februari aanstaande - naar het buitenland, maar houd mijn postbus in Utrecht aan. Ik ben van harte bereid u aanvullende informatie te verstrekken. De zaak is honderd procent waterdicht. Daarom ontvangt u hierbij ook een overzicht van alle brieven die ik Prinses Diana heb doen toekomen na haar echtscheiding op 28 augustus 1996. Zodra u mijn zaak gaat behartigen geef ik u uiteraard inzage in de volledige correspondentie. Voor de goede orde meld ik u dat Prinses Diana's bodyguard op 23 april 1997 heeft laten weten dat een beslissing omtrent mijn voorstel in september 1997 zou worden genomen. De heer D. Al Fayed heeft dit met een poging tot omkoping van mijn partner trachten te voorkomen. Gaarne verneem ik van u hierop omgaand uw reactie. Bij voorbaat hartelijk dank. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlage bij brief JH/AM990114 datum Betreft kenmerk Verzendbewijs. 13 SEPTEMBER 1996 SUPPORT TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 15 SEPTEMBER 1996 PHOTOGRAPH ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES , 22 SEPTEMBER 1996 AMBASSADORSHIP ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 29 SEPTEMBER 1996 COMMUNICATION ON BEHALF OF MISS CAROLINE MAC MILLAN AND LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 2 OCTOBER 1996 DEVELOPMENTS (1) ON BEHALF OF MRS CAROLINE MAC MILLAN, 2 OCTOBER 1996 COMMUNICATION ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 7 OCTOBER 1997 SUPPORT TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES


8 OCTOBER 1996 HEART FOUNDATION ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 10 OCTOBER 1996 LIGHTHOUSE ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 18 OCTOBER 1996 APPLICATION ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 22 OCTOBER 1996 ASESSMENT ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 23 OCTOBER 1996 DEVELOPMENTS (2) ON BEHALF OF MRS CAROLINE MAC MILLAN, 25 OCTOBER 1996 A NEW BRIDGE, 26 OCTOBER 1996 LONDON VISIT ON BEHALF OF MRS CAROLINE MAC MILLAN, 3 NOVEMBER 1996 GOLDEN HEART FOUNDATION, 7 NOVEMBER 1996 PARTNERSHIP ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 9 NOVEMER 1996 CERVANTES ON BEHALF OF MRS CAROLINE MAC MILLAN ST JAMES'S PALACE LONDON PRIVATE SECRETARY TOTHE PRINCESS OF WALES, 14 NOVEMBER 1996 QUESTION 28 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 18 NOVEMBER 1996 BUSINESS PROPOSAL ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 20 NOVEMBER 1996 THE 28TH OF NOVEMBER, 21 NOVEMBER 1996 NEW PRODUCT, 24 NOVEMBER 1996 CHRISTMAS GREETINGS TO DIANA, 25 NOVEMBER 1996 DOING BUSINESS IN A RESPONSIBLE WAY ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 26-11-96 Business Plan JH/CMM961126 EMS

27 NOVEMBER 1996 FOLLOW UP ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 27-11-96 Extra ICB/DFS961127.1, 28 NOVEMBER 1996 CHRISTMAS ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 30 NOVEMBER 1996 BUSINESS AGREEMENT ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 3 DECEMBER 1996 DEVELOPMENTS ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 4 DECEMBER 1996 FANTASY OR REALITY, 8 DECEMBER 1996 MEDITATION ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 9 DECEMBER 1996 NEW COMPANY ON BEHALF OF PRIME MINISTER MR. JOHN MAJOR OF THE UNITED KINGDOM, 9 DECEMBER 1996 CHRISTMAS PRESENT ON BEHALF OF THE PRIVATE SECRETARY TO THE PRINCESS OF WALES, 9 DECEMBER 1996 REPORT ON BEHALF OF THE PRINCESS OF WALES, 10 DECEMBER 1996 MATCH MOVES ON BEHALF OF THE PRINCESS OF WALES PTT 842

11 DECEMBER 1996 CORE BUSINESS ON BEHALF OF THE PRINCESS OF WALES, 12 DECEMBER 1996 PERFECT MATCH DIRECTED TO THE PRIVATE SECRETARY OF THE PRINCESS OF WALES, 16 DECEMBER 1996 REQUEST ON BEHALF OF THE PRIVATE SECRETARY OF THE PRINCESS OF WALES, 18 DECEMBER 1996 EXPANSION ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES PTT 70


19 DECEMBER 1996 LONDON VISIT ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES PTT 872, 20 DECEMBER 1996 FEEDBACK ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 27 DECEMBER 1996 RECOMMENDATION ON BEHALF OF MY LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 27 DECEMBER 1996 ACCOUNT ON BEHALF OF THE PRIVATE SECRETARY OF THE PRINCESS OF WALES PTT 892


28 DECEMBER 1996 MARRIAGE PROPOSAL TO MY LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES, 3 JANUARY 1997 THE PROJECT OF PROJECTS ON BEHALF OF THE PRINCESS OF WALES, 5 JANUARY 1997 DIRECT METHOD EMS


6 JANUARY 1997 IMAGES, 7 JANUARY 1997 ENGAGEMENT ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES 3S RRRT 3884431


10 JANUARY 1997 ASTROLOGY ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES 3S RRRT 388441


20 JANUARY 1997 WEEKLY REPORT 1 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER - START OF OUR ORGANIZATION EMS


21 JANUARY 1997 REPORT 2 TO DIANA FRANCES SPENCER - THE PURPLE TIE EMS


23 JANUARY 1997 REPORT 3 TO DIANA FRANCES SPENCER - STRATEGICAL PERSPECTIVE 2000 EMS


27 JANUARY 1997 REPORT 4A TO DIANA FRANCES SPENCER - MY NEXT STATION WILL BE VICTORIA STATION EMS


3 FEBRUARY 1997 REPORT 4B TO LADY DIANA FRANCES SPENCER POINT OF NO RETURN EMS


10 FEBRUARY 1997 REPORT 5 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - VALENTINE EMS


17 FEBRUARY 1997 REPORT 6 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - ANGEL OF ANGOLA EMS


24 FEBRUARY 1997 REPORT 7 TO DIANA FRANCES SPENCER - FOUNDATION PRINCESS DIANA FUND EMS


3 MARCH 1997 REPORT 8 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER - QUEEN OF HEARTS EMS


10 MARCH 1997 REPORT 9 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER - FOUNDATION CERVANTES BENELUX EMS


17 MARCH 1997 REPORT 10 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER - PLEA TO THE LAWYER OF THE ASSOCIATION INSTITUTO CERVANTES MADRID EMS


24 MARCH 1997 REPORT 11 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - GREEN LIGHT EMS


1 APRIL 1997 REPORT 12 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER - THE KING EMS


7 APRIL 1997 REPORT 13 - EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION EMS


08-04-97 Appointment JH/CMM970408 14 APRIL 1997 REPORT 14 TO DIANA FRANCES SPENCER - HIGH COUNCIL OF NOBILITY EMS


16 APRL 1997 REPORT 15 - INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES EMS


18-04-97 Brief uit Earls Court Royal Mail London Lower Regent Street NR SP 6187 3291 2GB 18 APRIL 1997 APPOINTMENT ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES


21 APRIL 1997 WEEKLY REPORT 16 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER - THE CHANGING OF THE GUARDS Royal Mail 257 Kensington High Street NR SP 5910 1911 3GB 28 APRIL 1997 WEEKLY REPORT 17 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - STRATFORD-UPON-AVON AND WARWICK Royal Mail 257 Stratford- upon-Avon NR SP 7435 0675 1GB


5 MAY 1997 WEEKLY REPORT 18 TO DIANA FRANCES SPENCER - WHY NOT JOHN? EMS


12 MEI 1997 WEEKLY REPORT 19 - PROPOSED MARRIAGE TO LADY DIANA FRANCES SPENCER EMS


20 MAY 1997 WEEKLY REPORT 20 TO MY ROYAL HIGHNESS LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - HOW TO BUILD THE BRIDGE AND TO BECOME THE PARTNER..... EMS


26 MEI 1997 WEEKLY REPORT 21 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - LITTLE JOHANNES EMS


4 JUNE 1997 WEEKLY REPORT 22 - LETTER NO 97/88 OF THE HOGE RAAD VAN ADEL D.D. 4 APRIL 1997 EMS


9 JUNE 1997 WEEKLY REPORT 23 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - RED ROSES AGAIN EMS


16 JUNE 1997 WEEKLY REPORT 24 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - YOUR CORONATION EMS


23 JUNE 1997 WEEKLY REPORT 25 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER - EUROTOP AMSTERDAM EMS


30 JUNE 1997 WEEKLY REPORT 26 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - WE ORGANIZE TO SUIT YOU EMS SKY PAK


7 JULI 1997 WEEKLY REPORT 27 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - HAPPY BIRTHDAY EMS


14 JULY 1997 WEEKLY REPORT 28 - PROPOSED ENGAGEMENT DAY EMS


18 JULI 1997 WEEKLY REPORT 29 - NUN KOMM DER HEIDEN HEILAND EMS


28 JULY 1997 WEEKLY REPORT 30 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - SUS MAJESTADES LOS REYES DE EUROPA EMS


4 AUGUST 1997 WEEKLY REPORT 31 - GOVERNMENT GAME COMPETITION EMS


11 AUGUST 1997 WEEKLY REPORT 32 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - PROPOSAL TO MR MOHAMED AL FAYED TO PARTICIPATE IN OUR COMPANY EMS


13 AUGUST 1997 REPORT 33 - EXPRESSION OF CONCERN EMS


16 AUGUST 1997 REPORT 34 - SOLVING THE CONSTITUTIONAL CRISIS IN THE 'UNITED KINGDOM' EMS


25 AUGUST 1997 REPORT 35 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - THE ULTIMATE PREPARATIONS EMS


27 AUGUST 1997 HONOURABLE PROPOSAL TO HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II EMS


1 SEPTEMBER 1997 REPORT 36 TO EARL CHARLES SPENCER - THE LAST POST EMS


8 SEPTEMBER 1997 REPORT 37 TO EARL CHARLES SPENCER EMS


6 OCTOBER 1997 REPORT 38 TO EARL CHARLES SPENCER EMS

Toelichting: 'CMM' stond voor Mrs. Colin MacMillan, 'QE' voor Queen Elizabeth en 'CS' voor Charles Spencer.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN