28 september 1997. Betreft: GEMENGDE GEVOELENS Kenmerk: PJ/OE970928. Beste Liesbeth, Vandaag zou het feest zijn op Paleis Het Loo als alles was gelopen zoals ik had gepland. Dat neemt niet weg dat ik elke eerste maandag van de maand een Report zal doen toekomen aan CS (Charles Spencer) en jou eveneens periodiek op de hoogte zal blijven houden van mijn ontwikkelingen, om de geslagen brug in stand te houden en het beleidsplan verder tot uitvoering te brengen. Ik blik nog even terug op de afgelopen dagen. De Corporate Governance bijeenkomst vond ik buitengewoon plezierig. Ook prettig weer eens met Ruud te kunnen praten. Vooraf ben ik nog even langs gegaan bij the British Embassy om daar mijn Letters to Diana over te dragen. Ook bij het Rijks Opleidings Instituut met het verzoek mijn beleidsplan te bestuderen en mij te laten weten óf en zo ja op welke wijze zij een bijdrage aan de ontwikkeling van het plan kunnen leveren. Zij nemen immers deel aan de Government Game Competitie.

Ik sprak met Claudia. Zij verstrekt het plan aan de marketing manager John van Baalen en de decaan Karel Jacobs. Donderdag ben ik er weer. Het aantal Engelse bezoekers van het fitness centrum neemt toe. Ik luister naar de uitvaartplechtigheid van Diana, Man of la Mancha en het lied To dream the impossible dream. Nu weet ik waarom Prinses Diana mij wilde zien. Ze heeft zo vaak geprobeerd met mij in contact te komen. Niemand begreep Diana. We had the same quest. Daar kun jij als Dulcinea nu wel een beeld van vormen. Denk ik. Wij volgden dezelfde richting en ik weet welke richting. Die had ik immers voor Haar aangegeven, because She was an insecure person, zoals Haar broer Charles dat zo treffend aanduidde in de dienst. Ik luisterde ook naar die dienst. Her candle burned out on the first of August last year in Canterbury Cathedral. That is not so long ago. After that date more candles have been burned for Her and Her torch I will always carry too and My Fifth Rose will not have to grow in my heart in the future, because She is already part of Mine. On the cupboard in my room I have five tins of the Queen of Beers. With Five golden crowns. They represent the recognition of Our Company by five Royal Houses.

De afspraak met mijn Mexicaanse heb ik even afgezegd. Het zou procesverstoring kunnen betekenen. Ik richt mij nu dus weer op de Noordwijkse Vuurtoren als Poppetje Nummer Eén. Als Poppetje Nummer Twee in het communicatieproces heb ik nu gekozen voor een Schotse Lady uit Dundee uit King Arthur's, naast Kasteel Oudaen. Ik las ook een artikel over Christie's. Ik heb Christie's Amsterdam op 29 agustus nog een brief met de volgende tekst doen toekomen: De Rode Loper. Ik heb vandaag hiervan ook de Britse Ambassadeur in kennis gesteld en haar het adres in Althorp opgevraagd. Ik ontving ook bijgaande brief van het 'III Congreso de Didáctica del Español, 1997. Comité de Organización, Romerostraat 29, 3573 AB Utrecht., van 24 september. Leuk hè. Van je vrienden moet je het hebben. Ik heb ogenblikkelijk de volgende reactie geschreven en en in de Romerostraat afgegeven Rouwverwerking. Dat doet mij ook nog denken aan de faxberichten die ik aan Professor Knol heb doen toekomen. Daar komen ze: 22 juli 1997. Tijdstip: 17.00 uur. Betreft: Ontmoeting: 24 juli 1997. Tijdstip:14.00 uur; 27 juli 1997. Tijdstip: 21.30 uur; 12 september 1997. 16.00 uur; 12 september 1997. 22.30 uur. Binnen dit kader heb ik gisteren ook de volgende brief aan de directie van Intertaal doen toekomen: Mailing Ik ontving ook nog een brief van Bo-rent Successfull Party. Als persoonlijke attentie heb ik hen bijgaand Certificate of Incorporation doen toekomen en om een bijdrage gevraagd voor de stichting, om het ontikkelingsproces verder op gang te brengen. Dat was het weer voor vandaag. Ik ga nu naar Paleis Het Loo. En wat die bom betreft. Laat die maar rusten. Ik houd mij daar niet meer mee bezig. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES. Wales, Engeland, Luxemburg, België, Nederland. JOHN VAN DER HEYDEN. Manager NBL.

Bijlage: Brief van het 'Comité de Organización' d.d. 24-09-1997.

Today I received a little statue of an angel carrying a red candle and a so called mistery present representing a peacock caring for three mushrooms from which two are broken down. My intuition tells me that this present must have a deep significance. It makes me think of a dear Lady and the broken hearts of two children who have my deepest concern. I think a lot of them. I hope it gives them some consolation and it will be a symbol of the
new light. Tonight I will light the candle.

I'm solving a financial temporary problem, but I hope you will be able to come. The business plan I'm translating myself. I will bring it with me and come by train. Afterwards I will stay with you if you wish and follow you to England. In your country I can be appointed Earl. We had some more earls in our family, for example Karel (1749-1826), Senator in the Imperial Court of Napoleon in Paris (1810). Now I only can be called Sir. That would be a final solution of my personal problem and perhaps of yours as well. This would also be the end of a new fairy tale and a new chapter of the Bold and the Beautiful. There's only one problem: I'm ugly. Yours, Peter Pan.

Concerns: Core Business. In due course you need no heart surgeon anymore. After having reached a business agreement we can share our experiences. I will do the utmost to make it a success. So let it happen. You looked wonderful in New York. Mr Mac Knight has done a very good job. Please watch your health. Your Knight. The real one.

Date: 28 December 1996. Concerns: Decision. If we can reach a business agreement I will marry you.
If not, I will marry you too.
If you want.
Yours.

I can inform that the continuity of British Monarchy has my Supreme Concern as a member of the oldest noble family of this continent that produced every Royal House in Our Continent. I am still prepared to marry the mother of Prince William. I have no problem with Her temporary relationship with Mr Al Fayed in order to raise a financial participation in the Business Plan Instituto Cervantes Netherlands, Belgium, Luxemburg, England and Wales.

"No wedding says Diana"
'A seance? No, we visited the sick'. I noticed that you visited a clairvoyant and Harrods brought a special delivery to KP in the colours of the Institute of English Studies. Nice of them. My competitor/concolleague in Madrid is the King of Spain. But perhaps you know the text of our national anthem: 'The King of Spain I have always honoured'. This song was written by Marnix van Sint Aldegonde, a close friend of William of Orange and Gaspar van der Heyden, the founder of the Nether-Dutch Church and fellow founder of the State of the Netherlands. He descended from the oldest noble family of Europe. It's a pity for Mr Dodi that he has not the high noble standards that I have.

And now their faces are purple as heather.
I think Mr Peter Jones, from West Horsley, Surrey has got the message. To be continued, but on a professional basis." Finally I have your sizes 5ft 10in and 36-24-36. Now I can buy you a red and orange dress. In April I visited the wedding dress department at Harrods. We call this 'learning by experience' in management terms.

ULTIMATE CHALLENGE:
SOLVING THE CONSTITUTIONAL CRISIS IN THE 'UNITED KINGDOM'
I have your best interest at heart. With Love.

28 August
A historical day. Welcome home again. It means to you a year of freedom. To me a year of new inspiration. A year of a new relationship with Britain. A new starting point. A new process. Forgetting Spain and Spanish for a while and concentrating on England and English. I look back with a great sense of satisfaction. I have learned to know you in a year. First by bying two books of Andrew Morton. Then newspapers in which I followed you and learned to know your world. As you stepped out of the royal household, I got into, although out of a humble atmosphere. You have been my inspiration to change. You inspired me to celebrate Christmas in the cradle of our royal family. You inspired me to found a new company in Britain with a world wide known name. You inspired me to invest all my money in a new relationship. You were - and still are - my invisible manager, the new partner on the other side of the sea. I learned a lot during the last year. First of all I learned to improve my English. I got new ideas, new thoughts and noticed that they are the same as yours. I even adapted your pronunciation after having seen and heard the video tape of your visit to Angola. I consider you as my spiritual sister or better: spiritual partner. You inspired me to come to England in April with a painting under my arms, representing a new organization. If it will become a family company. That will be your choice. I started the process and created the conditions. That process is still going on.

Uit: Letters to Diana, Princess of Wales

2 OKTOBER 1997 VERDERE BERICHTGEVING AAN LIESBETH