ONDERNEMINGSPLAN CERVANTES

INLEIDING

Maatschappelijke ontwikkelingen: Europa 2002

Español English

Vanaf 1992 neemt Spanje deel aan het vrije verkeer van personen. Leden van de Europese Unie hebben de mogelijkheid een verblijfsvergunning van vijf jaar te krijgen. Vanaf 1 januari 1993 is het luchtvervoer aanzienlijk voordeliger geworden. De mobiliteit binnen de EU wordt steeds groter. Aangezien wordt verwacht dat Nederland als eerste investeerder in Spanje een groot aantal bedrijfsactiviteiten verder zal ontwikkelen verwacht ik een groeiende behoefte aan opleidingen en trainingen die een bijdrage leveren aan de kloof die Spaanse en niet-Spaanse ondernemers van elkaar scheidt. Deze kloof bestaat met name uit een culturele, taalkundige en bedrijfskundige component. In verband hiermee heb ik het initiatief genomen tot de oprichting van het Instituto Cervantes NBLEW. Deze instelling tracht door middel van het realiseren van haar doelstelling een bijdrage te leveren aan het overbruggen van deze kloof teneinde zowel Spaanse als niet-Spaanse belanghebbenden te kunnen laten profiteren van een synergie-effect van gezamenlijk leren en ondernemen. De praktijk heeft geleerd dat Nederlandse bedrijven in Spanje gemiddeld vier keer mislukken alvorens men succes boekt. Instituto Cervantes NBLEW stelt zich ten doel bedrijven die zich in Spanje willen vestigen bij dit proces te helpen door middel van een gericht dienstenpakket. Dit ondernemingsplan van de instelling is een Business Proces Redesign van een reeds in 1992 ontwikkeld beleidsplan, doch in de loop der tijden ingrijpend gewijzigd ten gevolge van ontwikkelingen in de markt. De Amsterdamse Eurotop heeft zich positief getoond voor een Europees werkgelegenheidsplan. Dit beleidsplan zal zich aan deze ontwikkelingen conformeren. Dit beleidsplan is geboren op de Baak, het Management Centrum VNO-NCW, te NOORDWIJK. Ik dank hiermede de directie van de Baak voor de ondersteuning die ik bij de visie-ontwikkeling, dat aan dit stuk ten grondslag ligt, heb ontvangen en wens de voormalige directeur van dat bedrijf veel succes bij de operationalisering van dit plan. In dit verband verwacht ik ook op steun van de Nederlandse werkgevers te kunnen rekenen. Behalve informatie omtrent de huidige positiebepaling van het Instituto Cervantes NBLEW tracht ik u hierbij inzicht te verstrekken in de geformuleerde doelstellingen en in de wijze waarop zij meent deze doelstellingen in de nabije en verdere toekomst te kunnen concretiseren.

Instituto Cervantes
Nederland, België, Luxemburg,
Engeland en Wales

J.L. VAN DER HEYDEN
Oprichter (2e van links)

INHOUD

1 PERSOONLIJKE GEGEVENS INITIATIEFNEMER

2 OPZET VAN DE ORGANISATIE

2.1 NAAM VAN DE ORGANISATIE
2.2 JURIDISCHE CONSTRUCTIE

2.3.1 EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION
2.3.2 BESTUUR EN DIRECTIE
2.3.3 COLLEGE VAN ADVIES
2.3.4 WERKWIJZE
2.3.5 GEDIVERSIFIËERDE ORGANISATIE

2.3.6.1 BELEIDSVORMING
2.3.6.2 ONDERSTEUNING
2.3.6.3 SAMENWERKING MET HET SPAANSE INSTITUTO CERVANTES
2.3.6.4 RESEARCH & DEVELOPMENT
2.3.6.5 BEHEER ADMINISTRATIEKANTOOR
2.3.6.6 OVERIGE ACTIVITEITEN

2.4 PERSONEEL
2.5 VEREISTE PAPIEREN INSTITUTO CERVANTES BENELUX, ENGELAND EN WALES
2.6 ADMINISTRATIE
2.7 JAARRAPPORT
2.8 BELASTINGZAKEN
2.9 CORPORATE GOVERNANCE

3. POSITIEBEPALING VAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX

3.1 AARD VAN DE ACTIVITEITEN
3.2 BEHOEFTES
3.3 MANAGEMENTSTRUCTUUR

4 COMMERCIELE AANPAK

4.1 ORGANISATIEDOELSTELLING
4.2 PRIMAIR PROCES
4.3 POSITIE VAN BEDRIJVEN IN DE NEDERLANDS-SPAANSE HANDELSRELATIE
4.4 RISICOBEPERKING

4.5 Produktomschrijving

4.5.1 SPAANS EN MANAGEMENT IN NEDERLAND
4.5.2 OPLEIDINGSPROJECTEN SPAANS EN MANAGEMENT
4.5.3 SPAANS EN MANAGEMENT IN SPANJE
4.5.4 SEMINARS EN WORKSHOPS
4.5.5 BEDRIJFSADVISERING
4.5.6 NEDERLANDS-SPAANSE SAMENWERKINGSPROGRAMMA'S
4.5.7 KERNPRODUKT

4.7 DOELGROEPEN
4.8 WERKGEBIED
4.9 GRAN HOTEL CERVANTES CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL
4.10 LIGGING EN BEREIKBAARHEID
4.11 BEDRIJFSRUIMTE

5 MARKETING

5.1 AFNEMERSANALYSE
5.2 MARKTANALYSE
5.3 ONDERSCHEID VAN ORGANISATIES OP DEZELFDE MARKT

5.4 Marketingstrategie

5.4.1 KRACHT VAN DE ORGANISATIE
5.4.2 DIFFERENTIATIE IN BEELDMERK

5.5 MARKTCOMMUNICATIE EN PUBLIC RELATIONS

6 Bijlagen:

6.1. SAMENSTELLING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE IN 1997
6.2. SAMENVATTING VAN DE AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE
6.3 JOURNAAL CORPORATE GOVERNANCE
6.4 FINANCIËLE PARAGRAAF

7.1 GEWENST ORGANISATIEMODEL OFWEL ORGANISATIEPROFIEL

7.1.1 EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION (NEDERLANDS)

7.1.2 CERVANTES HOLDING (NEDERLANDS)
7.1.2.1 Bestuur
7.1.2.2 Doelstellingen

7.1.3 INSTITUTO CERVANTES BENELUX LTD
7.1.3.1 Directie
7.1.3.2 Doelstellingen
7.1.3.3 Shareholders
7.1.3.4 Verrichte acties
7.1.3.5 Te verrichten acties

7.1.4 CERVANTES EMPLEO
7.1.4.1 Directie
7.1.4.2 Doelstellingen
7.1.4.3 Shareholders
7.1.4.4 Verrichte acties
7.1.4.5 Te verrichten acties

7.1.5 CERVANTES MANAGEMENT GROUP
7.1.5.1 Directie
7.1.5.2 Doelstellingen
7.1.5.3 Shareholders
7.1.5.4 Verrichte acties
7.1.5.5 Te verrichten acties

7.1.6 CERVANTES BUSINESS CONSULTANCY (NEDERLANDS)
7.1.6.1 Directie
7.1.6.2 Doelstellingen
7.1.6.3 Shareholders
7.1.6.4 Verrichte acties
7.1.6.5 Te verrichten acties

7.1.7 CERVANTES REIZEN
7.1.7.1 Directie
7.1.7.2 Doelstellingen
7.1.7.3 Shareholders
7.1.7.4 Verrichte acties
7.1.7.5 Te verrichten acties

7.1.8 CERVANTES VERTAALDIENSTEN
7.1.8.1 Directie
7.1.8.2 Doelstellingen
7.1.8.3 Shareholders
7.1.8.4 Verrichte acties
7.1.8.5 Te verrichten acties

7.1.9 CERVANTES TOLKENDIENSTEN
7.1.9.1 Directie
7.1.9.2 Doelstellingen
7.1.9.3 Shareholders
7.1.9.4 Verrichte acties
7.1.9.5 Te verrichten acties

7.1.10 CERVANTES PUBLIC RELATIONS
7.1.10.1 Directie
7.1.10.2 Doelstellingen
7.1.10.3 Shareholders
7.1.10.4 Verrichte acties
7.1.10.5 Te verrichten acties

7.1.11 CERVANTES TELECOM (NEDERLANDS)
7.1.11.1 Directie
7.1.11.2 Doelstellingen
7.1.11.3 Shareholders
7.1.11.4 Verrichte acties
7.1.11.5 Te verrichten acties

7.1.12 CERVANTES EDITIONS OFWEL CERVANTES PUBLISHING
7.1.12.1 Directie
7.1.12.2 Doelstellingen
7.1.12.3 Shareholders
7.1.12.4 Verrichte acties
7.1.12.5 Te verrichten acties

7.1.13 CERVANTES SPAANS IN SPANJE EN LATIJNS AMERIKA
7.1.13.1 Directie
7.1.13.2 Doelstellingen
7.1.13.3 Shareholders
7.1.13.4 Verrichte acties
7.1.13.5 Te verrichten acties

7.1.14 CERVANTES VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA
7.1.14.1 Directie
7.1.14.2 Doelstellingen
7.1.14.3 Shareholders
7.1.14.4 Verrichte acties
7.1.14.5 Te verrichten acties

7.1.15 CERVANTES ENTERPRISES
7.1.15.1 Directie
7.1.15.2 Doelstellingen
7.1.15.3 Shareholders
7.1.15.4 Verrichte acties
7.1.15.5 Te verrichten acties

7.1.16 KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ CERVANTES
7.1.16.1 Directie
7.1.16.2 Doelstellingen
7.1.16.3 Shareholders
7.1.16.4 Verrichte acties
7.1.16.5 Te verrichten acties

7.1.17 CERVANTES INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE
7.1.17.1 Directie
7.1.17.2 Doelstellingen
7.1.17.3 Shareholders
7.1.17.4 Verrichte acties
7.1.17.5 Te verrichten acties

7.1.18 CERVANTESONLINE (NEDERLANDS)
7.1.18.1 Directie
7.1.18.2 Doelstellingen
7.1.18.3 Shareholders
7.1.18.4 Verrichte acties
7.1.18.5 Te verrichten acties

7.1.19 CERVANTES PRODUCTIES
7.1.19.1 Directie
7.1.19.2 Doelstellingen
7.1.19.3 Shareholders
7.1.19.4 Verrichte acties
7.1.19.5 Te verrichten acties

7.1.20 CERVANTES VERZEKERINGEN
7.1.20.1 Directie
7.1.20.2 Doelstellingen
7.1.20.3 Shareholders
7.1.20.4 Verrichte acties
7.1.20.5 Te verrichten acties

7.1.21 NH HOTELS CERVANTES
7.1.21.1 Directie
7.1.21.2 Doelstellingen
7.1.21.3 Shareholders
7.1.21.4 Verrichte acties
7.1.21.5 Te verrichten acties

7.1.22 BANK CERVANTES BENELUX
7.1.22.1 Directie
7.1.22.2 Doelstellingen
7.1.22.3 Shareholders
7.1.22.4 Verrichte acties
7.1.22.5 Te verrichten acties

7.1.23 FC CERVANTES VITESSE (NEDERLANDS)
7.1.23.1 Directie
7.1.23.2 Doelstellingen
7.1.23.3 Shareholders
7.1.23.4 Verrichte acties
7.1.23.5 Te verrichten acties

7.1.24 PRINSES DIANA STADION
7.1.24.1 Directie
7.1.24.2 Doelstellingen
7.1.24.3 Shareholders
7.1.24.4 Verrichte acties
7.1.24.5 Te verrichten acties

7.1.25 CERVANTES TELEVISIE
7.1.25.1 Directie
7.1.25.2 Doelstellingen
7.1.25.3 Shareholders
7.1.25.4 Verrichte acties
7.1.25.5 Te verrichten acties

7.1.26 CERVANTES ONROEREND GOED BEHEER
7.1.26.1 Directie
7.1.26.2 Doelstellingen
7.1.26.3 Shareholders
7.1.26.4 Verrichte acties
7.1.26.5 Te verrichten acties

8. AUTOMATISERING

9. TENSLOTTE: BELEIDSPLAN CERVANTES BAAK-KRING 1998 - LEDENLIJST BAAK-KRING 1999 - PERSONAL BIOGRAPHY 1996 - BUSINESS PLAN ENGLISH VERSION 1996 - CORRESPONDENTIE MET PROF.DR. J.G. KNOL - PLAN DE EMPRESA INSTITUTO CERVANTES BENELUX - PLAN DE EMPRESA INSTITUTO CERVANTES BENELUX - REISVERSLAG SPANJE 1992