Español English

6.1 SAMENSTELLING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE

Voorzitter:
Drs. J.F.M. Peters ex-AEGON

Secretaris:
Mr. S.L.M. Follender Grossfeld Amsterdam Exchanges nv

Adjunct secretarissen:
Mr. T.P. Flokstra Amsterdam Exchanges nv
Mr. H.J. Tulp Amsterdam Exchanges nv

Op voordracht van de Vereniging voor de Effectenhandel:
Mr. P. Arlman Amsterdam Exchanges nv

Op voordracht van de Vereniging Effecten Uitgevende Instellingen
Drs C.J. Brakel Wolters Kluwer N.V.
Dr. J.V.H. Pennings Océ N.V.
Mr. J.W.B. Westerburgen Unilever N.V.


Op voordracht Platform beleggers:
Mr. R.A.E. de Haze Winkelman ex-dir. Vereniging van Effectenbezitter
Drs. J. Mensonides Bedrijfspensioenfondsen
Drs. D. Snijders Ondernemingspensioenfondsen

Deskundigen:
Mr. R.H. Hooghoudt Nauta Dutilh
Prof. Dr. P.W. Moerland Katholieke Universiteit Brabant
Prof. Dr. P. Wallage KPMG Accountants N.V.

Ondersteuning:
Dr. W.J. de Ridder Stichting Maatschappij en onderneming

De commissie werd in juli 2005 aangeduid als COMISSIE TABAKSBLAT

SAMENVATTING VAN DE AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE