Español English

2.3.6.1 BELEIDSVORMING
De holding beheerst vooral de prestaties en draagt zorg voor de formulering en uitvoering van een gezamenlijke produkt/markt-politiek. Een van de belangrijkste taken is de ontwikkeling van de allesomvattende ondernemingsstrategie, de vaststelling van het pakket activiteiten waarmee de organisatie zich zal bezighouden. De directie van de holding zal divisies oprichten en/of verwerven, afstoten en opheffen. Voorts vallen onder de beleidsvorming de bewaking van het handelsmerk in samenwerking met merkenbureau Knijff & Partners te Weesp, het formuleren en bewaken van kwaliteitseisen van het gemeenschappelijk produkt van de werkmaatschappijen, zorgdragen voor een eenheid van prijsstelling en het maken van concurrentie-afspraken ten aanzien van de verdeling van de markt met betrekking tot het gemeenschappelijk produkt.
Het huidige Spaanse Instituto Cervantes kan een ondersteunende functie vervullen m.b.t. de onder 4.5 genoemde produktgroepen, vanuit een culturele invalshoek. Ook kunnen cursussen, opleidingen en trainingen uit het Spaanse Plan Curricular onder beheer van het Instituto Cervantes NBLEW in België, Nederland, Luxemburg, Engeland en Wales worden uitgevoerd op basis van een ZAKELIJKE AFSPRAAK.

ONDERSTEUNING