Español English

2.3.6.6 OVERIGE ACTIVITEITEN
Seminars, workshops en Nederlands-Spaanse samenwerkingsprogramma's worden door de werkmaatschappijen ontwikkeld en uitgevoerd. De coördinatie van de opleidingsmogelijkheden Spaans in Spanje wordt een verantwoordelijkheid van een aparte werkmaatschappij.

PERSONEEL