Español English

2.4 PERSONEEL
Het bedrijf zal haar totaalpakket aan activiteiten in werking stellen na totstandkoming van de holding. Voordien kunnen in de Benelux echter al initiële activiteiten worden ontplooid. Alle activiteiten welke zijn ontwikkeld op basis van eerdere versies van het beleidsplan zullen in de verdere beleidsontwikkeling worden geïntegreerd. In samenwerking met de permanente vertegenwoordiging van de Nederlandse Regering in de Europese Commissie zullen de werkmaatschappijen door geschikte managers worden opgezet.
Bestaande bedrijven binnen het marktsegment kunnen worden geacquireerd. Voor het aantrekken van personeel en de uitvoering van de plannen kunnen externe bureaus worden ingeschakeld zoals Psychotechniek te Utrecht en Education Supportcenter te Rijswijk.

VEREISTE PAPIEREN