TELEFAX Bestemd voor: Jonkheer E. Röell. Datum: 14 november 1996. Afzender: J.L. Van der Heyden. Betreft: Nieuw organisatiemodel. Aantal pagina's: 6. Geachte Heer Röell, Het contact met Prinses Diana is thans gelegd via het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden. Zij is geïnteresseerd in een ontmoeting. Ik wil haar het volgende organisatiemodel voorleggen. European Cervantes Foundation (tekening in zijn bezit). Mijn vordering zet ik om in aandelen Van der Heyden/Spencer Holding Ltd, te vestigen in Londen. De op pagina 23 genoemde divisies worden omgezet in werkmaatschappijen in BV-constructie. Mevrouw Berends van de Europese Commissie brengt mij in contact met potentiële managers die de werkmaatschappijen kunnen gaan runnen met ondersteuning van de Europese Commissie. Bestaande, goed lopende bedrijven in dezelfde markt kunnen worden geacquireerd. Dit biedt hen uitzicht op continuïteit. Ik ben in gesprek met een leasebedrijf teneinde een klein stukje tussenfinanciering te verrichten. Zodra Prinses Diana ja zegt tegen het plan, zal dat waarschijnlijk niet meer nodig zijn. Gisteren nam ik deel aan het Congres De Nieuwe Economie op de Baak. Hier zijn de eerste netwerkcontacten gelegd. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden.

Bijlagen: Brief Stadhouderlijk Hof Leeuwarden d.d. 13-11-1996; Programma 'De Nieuwe Economie' op de Baak d.d. 13-11-1996; Lijst van deelnemers 'De Nieuwe Economie' op de Baak d.d. 13-11-1996.

15 NOVEMBER 1996 VORDERING CRI TER ATTENTIE VAN DE AMBASSADEUR VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN BRUSSEL