Español English

2.5 VEREISTE PAPIEREN
INSTITUTO CERVANTES BENELUX
is op 22 MEI 1996 erkend door het SPAANSE KONINKLIJK HUIS middels onderstaande brief als reactie op 9 DE MAYO DE 1996 MANUAL DEL PRÍNCIPE DESTINADO AL SECRETARIO DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS.

Gezien de bedrijfsmatige structuur kan worden volstaan met de oprichting van een holding ltd van twee gelijkwaardige participanten, waaronder de eigenaar van het handelsmerk. Teneinde de activiteiten in Groot-Brittannië op te starten heeft de eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes Limited England and Wales opgericht op 17 december 1996, gevestigd 25 Ayias Zonis Street, Suite 242 Nicolaou Pentadromos Center 3027 Limassol, CYPRUS en op 12 mei 1997 Lady Diana Frances Spencer, Princess of Wales, gemachtigd hem in het Verenigd Koninkrijk te vertegenwoordigen, zoals beschreven op pagina 239 van Letters to Diana, Princess of Wales:

"AUTHORIZATION
The undersigned, Johannes Lambertus Van der Heyden, born 9-11-1947 in Nijmegen, Netherlands, legal owner of the trade mark 'Instituto Cervantes' in category 41: education, trainings and courses, and owner of the Limited Liability Company 'Instituto Cervantes' for England and Wales herewith authorizes Lady Diana Frances Spencer, born on the 1st of July 1961 at Sandringham, United Kingdom, to take all legal actions in the United Kingdom on behalf of Instituto Cervantes Limited England and Wales. Given at Nijmegen, Netherlands, 12 May 1997."

Instituto Cervantes Limited England and Wales is op 10 januari 1997 ingeschreven in Companies House te Cardiff onder Company No. 3300636.

In juli 1996 is het merkenrecht permanent gevestigd en medegedeeld in een brief aan de Minister-President van de Staat der Nederlanden d.d. 4 juli 1996. Op 6 november 1996 is het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux aangeboden aan de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden en Permanente Vertegenwoordiger bij de Europese Commissie te BRUSSEL.

Vrijdag 11 februari 2004 Ontvangen: brief PT / C20605BX00 van Knijff Merkenadviseurs als reactie op Vernieuwingen 2005. De bescheiden zijn op 3 juni 2005 op de website gepubliceerd.

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2011 VERNIEUWING BENELUX REGISTRATIE 0508277 WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES AANGEVRAAGD Ik ontving gisteren het volgende bericht: "Weesp, 29 november 2011, Onze ref. : PT/TM6670BX00 Betreft: Vernieuwingen Benelux registratie 0508277 woordmerk INSTITUTO CERVANTES ten name van De heer J.L. van der Heyden. Geachte heer Van der Heyden, Hartelijk dank voor uw opdracht tot het vernieuwen van bovengenoemde Benelux registratie. Inmiddels heb ik de nodige maatregelen getroffen. Zodra ik het officiele vernieieuwingsbewijs ontvang, hetgeen enige maanden in beslag zal nemen, zal ik u dit document toezenden. Voor de ontstane kosten treft u in de bijlage mijn declaratie aan. Met vriendelijke groet, Paul Thiel.'

De rechten zijn op 13 DECEMBER 2011 verlengd tot 25 MAART 2022.

Ook de Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden heeft van de holding kennisgenomen.

ADMINISTRATIE