Español English

2.6 ADMINISTRATIE
Boekhouding, loonadministratie en de vervaardiging van de jaarstukken worden een eigen verantwoordelijkheid van de werkmaatschappijen. De jaarrekeningen worden gecontroleerd door het accountantsbureau van de holding. De winsten van de werkmaatschappijen komen ten goede van hun aandeelhouders alsmede aan de holding. In 1996 en 1997 waren alle bedrijfseconomische activiteiten in Nederland gepland. Nadien zullen delen van de bedrijfsvoering in België, Luxemburg, Engeland, Wales, Schotland en Spanje kunnen plaatsvinden en kan aldaar worden gehandeld conform Belgisch, Luxemburgs, Brits en Spaans recht. De Belgische, Luxemburgse, Britse en Spaanse eisen dienen te worden onderzocht.* Activiteiten van de holding kunnen plaatsvinden in Stratford-upon-Avon. Daartoe is het Engelstalige Business Plan op 28 april 1997 aangeboden aan de Economic Development Manager van de District Council van Stratford-upon-Avon
en op 19 juli 1997 toegezonden aan de Prime Minister of the United Kingdom. De Britse Minister-President heeft voordien de ontvangst van de brochure van de Government Game in een schrijven van zijn woordvoerster van The Foreign & Commonwealth Office op 19 juni 1997 bevestigd.

JAARRAPPORT