VRIJDAG 3 JUNI 2005

WAARDE COLLEGAE,

Na mijn terugkeer deze week ontvang ik thans ook de plaatselijke televisiezender van Torremolinos. Vandaag zag ik de beelden van 'El día del pescaíto' dat gisteren is gevierd in het vissersdorpje La Carihuela. Het is een bijzondere toeristische attractie. 40.000 gasten hebben gisteren de gehele dag gratis mogen eten en drinken in de visrestaurantjes van dit schilderachtige dorpje aan de Middellandse Zee. Men heeft besloten dit festijn elk jaar op 2 juni te herhalen. U bent van harte welkom volgens de burgemeester

Ik ontving de volgende antwoorden op mijn vragen van woensdag 18 mei aan de referendumcommissie.

Geachte heer van der Heyden,

Dank voor uw vragen. Excuses voor de late beantwoording.

1. Handelsmerkwetgeving is niet geregeld in de Europese grondwet. Eventuele regels hierover staan in richtlijnen. Deze blijven gewoon van kracht bij inwerkingtreding van de Europese grondwet. De grondwet verandert hier dus niets aan.

2. Als u woonachtig bent in Nederland kunt u nog iemand onderhands machtigen om namens u in uw stemdistrict te stemmen. Als u woonachtig bent in Spanje, dan had u zich voor 19 april moeten registreren via de gemeente Den Haag. Deze registratie geldt voor alle Nederlandse verkiezingen, ook voor die van de Tweede Kamer. De termijn hiervoor is ook altijd tot 6 weken voor de verkiezing. Als u zich eenmaal geregistreerd hebt, dan krijgt u bij de volgende verkiezingen de formulieren thuisgestuurd. U kunt deze anders vinden via www.ukomttochook.nl welke altijd tijdens verkiezingen actief is.

Ik hoop u hiermee, hoewel enigszins verlaat, alsnog voldoende geinformeerd te hebben.
Bijgaand treft u een korte enquete. Het invullen ervan kost u niet meer dan drie minuten. Wij waarderen het als u de enquete wilt invullen en retourneren. Met vriendelijke groet, Wijnand de Vries Informatiepuntmedewerker Projectgroep Referendum Europese Grondwet (PREF) Postbus 20011 2500 EA Den Haag 070-4268100
referendumeuropesegrondwet@minbzk.nl
00.02 Enquete verzonden An e-mail message about Letters to Diana Princess of Wales has been mailed to postbus@referendumcommissie.nl.

Statistiek. 1630 bezoeken. Gemiddeld 720. Jaartotaal 120.254. Gestegen in de Top 100 van 203 verwijzende pagina's 4. VALCALÁ DE HENARES. 24. REPORT 38 TO EARL CHARLES SPENCER. 26. LA RELACIÓN ESPIRITUAL ENTRE HEYDANUS, ERASMO Y CERVANTES 30. FAXBERICHT: DAGBOEK VOOR DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 31. A STAR IS BORN 37. EL GRAN TEATRO DEL MUNDO 40. FRANSE KAAS EN SPAANSE WIJN IN HOTEL GVADALPIN TE MARBELLA 43. RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR II 49. WIJ HEREN VAN MIDDACHTEN 51. BUSINESS PLAN ENGLISH VERSION 1996 53. BRIEF VAN 18 APRIL 1997 AAN PRINSES DIANA EN OPEN BRIEF AAN PRINS WILLIAM 57. TWEE MAAL VEERTIEN 58. AALBERS EUROPEAN CONSULTANCY 59. ZEVEN 71. GROETEN UIT TORREMOLINOS 72. STORY 78. CERVANTES COMMUNICATIONS/COMUNICACIONES CERVANTES 79. DE PREEK VAN FREEK 80. SU MAJESTAD EL REY 83. NIEUWSBRIEF 004 EN 005 87. JOUW BRIEF VAN 28 APRIL 2002 TER ATTENTIE VAN MARIA DELORME IN HARLINGEN 95. INSTITUTO CERVANTES BENELUX ¿DE KIP OF HET EI? Top 20 van 39 zoekopdrachten 1. organisatiedoelstelling 2. prinses diana 3. servantes instituto 4. adress in england 5. aiexander.com.te 6. bureau gevers 7. cervantes geboorteplaats 8. cesar rennert 9. dance moves 10. de pauw landhuis in wassenaar 11. duques de soria 12. cristianismo romanticismo 13. ems express 14. felicitaciones de cumpleaños 15. freek de graaf 16. gaspard-van-der-heyden 17. genealogie halbertsma 18. Guijt verzekeringen 19. hans westgeest boskalis 20. hotels in argentinië Ook ontving ik bericht uit mijn voormalige woonplaats Maarn. De berichtgeving terzake luidt alsvolgt. 00.48 Beste Hans. Via mijn oude emailadres (het doet mij deugd dat dat nog werkt) ontving ik onderstaand bericht. From: Hans Gerlagh Subject: websites Date: Tue, 31 May 2005 21:42:09 +0200 Beste John, Ik richt me tot je in mijn functie van President van de Lions Club Maarn Maarsbergen. In onze bestuursvergadering van 30 mei 2005 zijn je plannen aan de orde geweest om je levensloop met ondermeer verhalen en foto,s uit je Lions tijd op je Cervantes websites te plaatsen. Het bestuur is unaniem van mening dat het plaatsen van teksten en foto,s zonder toestemming van de betrokkenen en verwijzingen naar onze club en/of onze leden niet alleen uiterst ongewenst is, maar ook volkomen onacceptabel. Wij tekenen hiertegen scherp protest aan en sommeren je hierbij alle referenties naar onze club en/of haar leden vóór 4 juni a.s.van alle Cervantes websites op Internet te halen en er voor te zorgen dat deze situatie ook zo blijft. Ik vertrouw er op hiermede voldoende duidelijk te zijn geweest, Vriendelijk groetend, Namens de Lions Club Maarn Maarsbergen Hans Gerlagh President

Eerlijk gezegd verbaast mij deze reactie. Maar ik kan hem wel billijken. Ik ben inmiddels in een fase van mijn leven beland waarop ik ben gaan terugblikken. De tien jaar die ik als lid van de Lionsclub Maarn-Maarsbergen heb meegemaakt is een zeer belangrijk deel van mijn leven geweest. En jullie zijn daarin ook allemaal belangrijke getuigen. Na een verblijf van twee maanden in Nijmegen ben ik afgelopen maandag weer in Spanje teruggekeerd. Ik hecht er sterk aan om onze relatie zuiver te houden en ben dan ook bereid onderdelen waaraan onze Lionsvrienden zich storen uit de verschillende urls te verwijderen. Aangezien het nu al kort dag is voor 4 juni zal het moeilijk worden. Maar ik doe mijn best. Daarom heb ik besloten om je in de loop van de komende dagen een overzicht te doen toekomen van de bestandjes die ik heb aangepast. Mochten er nog verdere wensen zijn dan verneem ik graag concreet over welke urls het gaat. Op mijn medewerking kun je rekenen. Hartelijke groet. 10.19 Beste Hans, Aansluitend aan mijn bericht van 00.48 kan ik je mededelen dat ik de urls MIJN LAATSTE SLOTDAG MAARN-MAARSBERGEN; SINT GERLACH; UNIDAD, JUSTICIA Y LIBERTAD en THE GREEN, GREEN GRASS OF HOME conform jouw verzoek heb aangepast. Met een hartelijke groet vanuit de Costa del Sol en GOED WEEKEND, JOHN.

Het valt niet mee om het iedereen naar de zin te maken. Ik werk uitsluitend met aantoonbaar feitenmateriaal. En ik voel er weinig voor om aan geschiedvervalsing te doen. Grondwet van tafel. Ik heb ook een stapel rekeningen ontvangen van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen in verband met de behandelingen van de afgelopen twee maanden. Ik heb getracht de debiteurenadministratie van het CWZ te bellen. Daarbij kreeg ik echter het bericht "Su número de teléfono no está activado en la red de Spantel". Ik heb dus geen andere keus dan via dit medium hiervan melding te maken en verzoek hiermede aan het CWZ mij geen rekeningen meer te doen toekomen. Na mijn laatste aderlating op woensdag 11 mei jongstleden heb ik de administratie nog een kopie laten maken van mijn 'Tarjeta Sanitaria Europea'. De term 'sommeren' zal ik niet gebruiken, aangezien ik dat onbetamelijk acht in normaal intermenselijk verkeer. Daarom verzoek ik de administratie deze aangelegenheid uitsluitend te communiceren binnen het netwerk van de voor uitbetaling verantwoordelijke instanties. Dit geheel binnen het kader van de op 3 maart 2005 gemaakte afspraken. Ook trof ik in mijn stapel post een brief aan van J.S. Schooten van het UWV d.d. 1 april 2005 met kenmerk 43.340.091147.0. De brief is in het Spaans en het Portugees geschreven. Door elkaar.

Mijn reactie heb ik om 15.00 ter verzending aangeboden op het postkantoor van Torremolinos. Het is wel vermoeiend om voortdurend corrigerend te moeten optreden maar het doet mij deugd dat men in Nederland al probeert zich aan de veranderende omstandigheden binnen de Europese Unie aan te passen. Ik vind het echter wel gepast om een landgenoot in de eigen landstaal aan te schrijven. Dit is een duidelijk bewijs dat het integratieproces binnen de Europese Unie nog tot minstens 2050 dient te worden voortgezet alvorens er over uitbreiding kan worden gesproken. Over de kennis van het Nederlands door oosteuropese medebewoners van de EU heb ik ook nog grote twijfels. Zelfs in het Verenigd Koninkrijk wordt onze taal nog onvolledig beheersd, terwijl de beheersing van het Engels in Nederland op een goed niveau staat. In dank ontvangen.

Ik heb deze stukken aan de VEREISTE PAPIEREN toegevoegd. WE KUNNEN NU DUS WEER TIEN JAAR VOORUIT IN DE BENELUX NU DE GEZONDHEID NOG ÉN DE FINANCIËLE BIJDRAGEN TOT DEKKING VAN DE KOSTEN

Andere koers van Nederland in Europa

4 JUNI 2005 VAN HISTORISCHE IMPORTANTIE