Español English

4.5.6 NEDERLANDS-SPAANSE SAMENWERKINGSPROGRAMMA'S
Het Verdrag van Maastricht heeft de Spaanse overheid in de gelegenheid gesteld haar ontwikkelingsplan ter verbetering van de economische infrastructuur op daadkrachtige wijze voort te zetten.
Cervantes zal een bijdrage leveren aan de uitwisseling van management know how ten behoeve van Spaanse ontwikkelingsprojecten in de vorm van de opbouw van het Cervantes Management Centre aan de Spaanse zuidkust. Instituto Cervantes Holding Ltd verklaart zich bereid aan de uitvoering hiervan mee te werken.

KERNPRODUKT