Español English

2.3.5 GEDIVERSIEERDE ORGANISATIE
Instituto Cervantes NBL
EW wordt een gediversifieerde organisatie. Zij werkt centraal en decentraal. Cursussen, opleidingen, trainingen en advieswerkzaamheden worden door de werkmaatschappijen vanuit hun eigen lokaties uitgevoerd. Deze instellingen hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Het Spaanse Instituto Cervantes kan bij de uitbreiding van het Cervantes-netwerk in Nederland, België en Luxemburg worden betrokken zodra er juridisch waterdichte afspraken zijn gemaakt. De werkmaatschappijen van de holding vormen een eigen divisie. Divisies worden gevormd op basis van drie soorten marktdiversiteit:

- produkten en diensten
- klanten
- regio's

De coördinerende en ondersteunende werkzaamheden worden gecentraliseerd door de holding.

Er wordt naar gestreefd het hoofdkantoor uit drie delen te laten bestaan: een kleine strategische top waar de hoogste leiding zetelt, een kleine technostructuur die zich bezighoudt met ontwerp en werkwijze van het prestatiebeheersingssysteem en een iets grotere stafondersteuningsgroep, voor het verlenen van gelijksoortige diensten aan alle divisies.

Instituto Cervantes NBLEW heeft als strategische doelstelling door te groeien naar een professionele, innovatieve organisatie.

BELEIDSVORMING