Español English

5.3 In welk opzicht onderscheidt Instituto Cervantes Holding Ltd zich van andere organisaties op dezelfde markt? Instituto Cervantes Holding Ltd wil zich duidelijk van andere organisaties onderscheiden door een totaalpakket aan diensten te bieden en zich profileren als een organisatie die aan kwaliteit van Spaans onderwijs en Nederlands-Spaans management de hoogste prioriteit geeft uitgaande van de bedijfsfilosofie:

Kernprodukt: Management/Ondernemen in Spanje en Latijns Amerika

Stap 1: Leer Spaans (zij spreken geen Nederlands en verwacht van een Spanjaard geen Engels!!! Tot op zekere hoogte).

De organisatie stelt vooral hoge eisen aan de kwaliteit van zijn opleidingspakket, met name op het gebied van te hanteren lesmethodes en in te zetten docenten. Het ligt in de bedoeling dat de kwaliteitscontrole door een externe organisatie wordt gevoerd. Certificering van de trainingen, opleidingen en cursussen door de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs en Wetenschappen is overwogen. Opleidingen, cursussen en trainingen hebben tot doel een bijdrage te leveren aan de vergroting van het bedrijfsrendement in het Spaanstalige land waarin het desbetreffende bedrijf opereert. Instituto Cervantes Holding Ltd onderscheidt zich van het Spaanse Instituto Cervantes Centro Cultural door haar bedrijfsmatige invalshoek.

KRACHT VAN DE ORGANISATIE