Español English

2.3.3 COLLEGE VAN ADVIES
Het bestuur kan in haar beleidstaken zonodig worden bijgestaan door een College van Advies, dat kan worden samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende geledingen van het marktsegment waarbinnen het
Instituto Cervantes NBLEW opereert, zoals de werkgroep Spaans in Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsleven van de Radboud Universiteit Nijmegen, de Vereniging Docenten Spaans in Nederland, Vereniging van Leraren in Levende Talen sectie Spaans, Vereniging van Taleninstituten en eventueel overige geïnteresseerde organisaties. Het college krijgt een adviserende en beleidsondersteunende functie. Taken en bevoegdheden kunnen worden vastgelegd in een Reglement CvA Cervantes.

WERKWIJZE