Español English

2.3.4 WERKWIJZE
De operationele activiteiten worden uitgevoerd door door de holding op te richten werkmaatschappijen in de vorm van een besloten, naamloze, buitenlandse of Europese vennootschap.

GEDIVERSIFIËERDE ORGANISATIE