Español English

4.5.4 SEMINARS EN WORKSHOPS
Periodiek verzorgt Instituto Cervantes Holding Ltd seminars en workshops. Bij voorkeur in het Cervantes Management Centre aan de Costa del Sol en in samenwerking met de Baak. Hierin staan de thema's zaken doen in Spanje en de rol van het Spaans in het Nederlands-Spaanse en Brits-Spaanse Management centraal.

BEDRIJFSADVISERING