Español English

2.8 BELASTINGZAKEN
De aangifte voor de belastingdienst wordt ook via het eerder vermelde accountantskantoor verricht. Tot op heden zijn de fiscale aangelegenheden behartigd door het accountskantoor R.M. Tijssen te Malden bij Nijmegen.

De bescheiden terzake van de Stichting Cervantes Benelux berusten bij dit kantoor.

CORPORATE GOVERNANCE