GOEDE VRIJDAG 6 APRIL 2012

WAARDE COLLEGAE

Vandaag gaat de aandacht op deze website uit naar VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2010 ENCAGED BY FELICIA AND LEONORE, 21 AUGUSTUS 2010 HENK LULOFS EN TMK TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA en DONDERDAG 26 JANUARI 2012 DARE TO SHARE. Gisteravond verzond ik het volgende bericht: "Subject: VICTOR GARCÍA DE LA CONCHA Date: April 5, 2012 9:32:18 PM GMT+02:00 To: MARÍA PILAR CELMA VALERO, LUIS CHIRINOS Cc: DRS E.H. HALBERTSMA. Queridos Colegas, Como Fundador del Instituto Cervantes recibí la toma de posesión del directorado por el Excelentísimo señor Don Victor García de la Concha del Instituto.Para poder resforzar nuestra colaboración estoy dispuesto a participar en la plantilla de la dirección del Instituto en Madrid. Espero veros en GIJÓN. Mientras tanto recibe un fuerte abrazo desde el Reino de los Países Bajos. JOHN VAN DER HEYDEN." In dit verband is ZEIST is ook een belangrijke plaats in de opbouw van het INSTITUTO CERVANTES. Vanuit deze achtergrond kijk ik naar DE STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 2032 bezoekers. Nieuw in de Top 100 van 2269 verwijzende pagina's 66. 10 JANUARI 2008 UW BRIEF D.D. 27 DECEMBER 2007 TER ATTENTIE VAN HET MATCHTEAM VAN UP2DATE 69. MAANDAG 21 FEBRUARI 2011 TERUG UIT GRANADA 76. CERVANTESWEB NEDERLAND VRIJDAG 19 AUGUSTUS 2011 UITNODIGING VOOR BEZOEK AAN PALEIS SOESTDIJK ONTVANGEN 87. CERVANTESONLINE NEDERLAND MAANDAG 23 JANUARI 2012 AFSCHEID VAN THOM DE GRAAF ALS BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN. Nieuw in de Top 11 van 11 zoekopdrachten:

2. BARON DE LEY NIJMEGEN.

Die zit hier nog achter de computer tot 24 APRIL. 3. CORRESPONDENTIE SLEUTEL MAZDA 323 verwijst naar 5 FEBRUARI 1997 MAZDA 323 en 31 JULI 2000 THE GOLDEN KEY TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 6. INSTITUTO CERVANTES UTRECHT. Hierover heb ik in SAMENWERKING MET HET SPAANSE INSTITUTO CERVANTES geschreven: "Het Spaanse Instituto Cervantes is formeel gerechtigd - met uitzondering van cursussen, opleidingen en trainingen - culturele activiteiten in de Benelux te ontplooien. Bedrijfsmatig kan dit echter tot problemen leiden met betrekking tot het gebruik van de naam. Voor het gebruik van de naam is het Spaanse Instituto Cervantes in de Benelux een fee verschuldigd aan de holding. Zie verder brief Arreglo Amistoso aan de voormalige Minister-President van Spanje." Ik ben bereid deze vestiging tegen een redelijke vergoeding LICENTIE te verlenen om onder MIJN HANDELSMERK opleidingen, trainingen en cursussen te verzorgen en hen daarbij bij te staan, zoals ik dat al vanaf 1979 gewend ben. In dit verband ben ik gelukkig met het Telegraafartikel "Minister: Spanje behoeft geen redding MADRID (AFN) - Spanje heeft geen Europese noodhulp nodig om aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen. Dat heeft de Spaanse minister van Economische Zaken Luis de Guindos donderdagavond gezegd tegen een publieke radiozender. ,,Wij hebben er niet om gevraagd, het ligt niet op tafel'', zei de bewindsman. ,,Het zou de ergst mogelijke uitkomst zijn, een laatste redmiddel. Spanje mag zijn autonomie wat betreft het economisch beleid niet verliezen.'' De afgelopen dagen rees twijfel op de financiële markten of de Spaanse overheid wel in staat is de overheidsfinanciën voldoende op orde te krijgen. De regering van premier Mariano Rajoy heeft kort achter elkaar een aantal keer de doelstelling voor de terugdringing van het overheidstekort bijgesteld." Dat betekent dus ook dat zij aan hun finaniële verplichtingen moeten kunnen voldoen jegens het INSTITUTO CERVANTES BENELUX beste MAAGD: Als u het gevoel hebt dat er iets niet goed zit doe het dan niet. Er is sprake van negatieve energie die u waarschuwt om op uw hoede te zijn als u te maken krijgt met investeringen of zakelijke besluitvorming. Mijd gespannen lieden. SCHORPIOEN: De kosmos is in een onaangename stemming, dus pas op. Uw fysieke kracht kan aan de lage kant zijn en het zou geen slecht idee zijn om vandaag vrij te nemen. Zowel uzelf als collega's zullen stemmingswijzigingen vertonen met uitbarstingen tot gevolg. Ja. Dat kan. Dat was in ZEIST ook nog wel eens het geval.

ZEIST is vermeld in DATOS PERSONALES DEL FUNDADOR, PERSOONLIJKE GEGEVENS INITIATIEFNEMER INSTITUTO CERVANTES, LOOPBAAN JOHN L. VAN DER HEYDEN, 1981 - 1987 DIRECTIE NATIONAAL INSTITUUT VOOR ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN (NIOW-TALEN B.V.), SBO EN DON QUIJOTE, NIEUW ELAN, 1991 NIEUWE DROOM, 1993-1995 SPAANS OP SCHOOL, BELEIDSPLAN CERVANTES BAAK-KRING 1998, LEDENLIJST BAAK-KRING 1999, FC CERVANTES DOSSIER VITESSE

1989 6 MAART 1989 NIEUW ELAN INTERNATIONAAL 1993 18 APRIL 1993 WEEKEND IN DE ARDENNEN TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 30 APRIL 1993 BEËINDIGING OPERATIE SPIDER TER ATTENTIE VAN VOORZITTER JAN WILLEM VAN AALST VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, 3 MEI 1993 BRIEVEN AAN MINISTERS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 31 MEI 1993 VERTROUWEN GEEFT VERTROUWEN TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 27 AUGUSTUS 1993 LIESBETH HALBERTSMA TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 4 SEPTEMBER 1993 REACTIE OP MIJN EPISTELS VAN 20, 25 EN 27 AUGUSTUS 1993, 13 SEPTEMBER 1993 JOUW BRIEF VAN 8 SEPTEMBER 1993 TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 19 SEPTEMBER 1993 VIDEOTHERAPIE TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 12 OKTOBER 1993 MEDISCH GEHEIM

1994 14 FEBRUARI 1994 VALENTIJNSDAG 1994 TWEE JAAR NA PARIJS, 5 MAART 1994 MIJN DIERBARE COLLEGA EN DE HAKDAGPROCEDURE, 17 MAART 1994 INZAKE 21 MAART 1987 TER ATTENTIE VAN COLLEGA G.P. BOOGAARD, 20 MAART 1994 INTEGRITEIT EN RODE ROZEN, 31 MAART 1994 VONNIS VAN DE RECHTBANK VAN 9 AUGUSTUS 1989, 1 APRIL 1994 BRIEFJE VAN 2 MAART 1994 TER ATTENTIE VAN G.P. BOOGAARD, 29 APRIL 1994 EEN INGEVING, 23 MEI 1994 DE PROJECTLEIDERSVERGADERING VAN 19 MAART 1990, 19 JUNI 1994 WAT IS ER AAN DE HAND IN STRATEGISCH NEDERLAND?, 26 JULI 1994 FEITEN IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE D.D. 9 AUGUSTUS 1989, 20 AUGUSTUS 1994 CONTACTEN MET INTERPOL, 2 SEPTEMBER 1994 HET STADSHART VAN ZOETERMEER, 6 NOVEMBER 1994 MIJN LAATSTE HAKDAG

1996 3 APRIL 1996 DOODSTRAF OF LEVENSLANG TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 6 APRIL 1996 UW BRIEF D.D. 18 JANUARI 1996 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN, 14 APRIL 1996 BOMAANSLAG OP JUSTITIETOP, 4 JULI 1996 VESTIGING PERMANENT RECHTINSTANDHOUDEND GEBRUIK HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 16 NOVEMBER 1996 DANK AAN ED NIJPELS VAN HET WERELD NATUUR FONDS (FAXBERICHT), 16 NOVEMBER 1996 DANK AAN ED NIJPELS VAN HET WERELD NATUUR FONDS, 16 NOVEMBER 1996 DANK AAN ED NIJPELS VAN HET WERELD NATUUR FONDS (BRIEF), 25 NOVEMBER 1996 MIJN BRIEF VAN 16 NOVEMBER 1996 TER ATTENTIE VAN DE HEER ED NIJPELS VAN HET WERELD NATUUR FONDS (FAXBERICHT), 25 NOVEMBER 1996 MIJN BRIEF VAN 16 NOVEMBER 1996 TER ATTENTIE VAN DE HEER ED NIJPELS VAN HET WERELD NATUUR FONDS, 30 DECEMBER 1996 VORDERING TER ATTENTIE VAN HET HOOFD VAN DE DIVISIE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIE VAN HET KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN

1997 26TH OF JANUARY 1997 NATIONAL EDUCATION EXHIBITION NOT 1997, 27 JANUARY 1997 FAX MESSAGE TO MR ALAN BEER OF NATWEST IN FOLKESTONE, 19 MARCH 1997 JOHANNESBURG, 8TH OF MAY 1997 PROPOSED MARRIAGE - FINAL GOVERNMENT GAME ON 28 NOVEMBER, 9 MAY 1997 MESSAGE FROM THE ECONOMIC DEVELOPMENT MANAGER OF STRATFORD-ON-AVON, 14 MAY 1997 DECISION DAY, 28 MAY 1997 CHRISTOPHER WHALLEY, 25 JUNI 1997 NEW ACTIVITIES TER ATTENTIE VAN DE HEER D. TUIN VAN HET NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN, 3 JULI 1997 DIANA PROJECT TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR FRANS, 9 JULY 1997 MESSAGE TO BO-RENT SUCCESSFUL PARTY, 1 AUGUSTUS 1997 UW VERRASSINGSPAKKET TER ATTENTIE VAN DE HEER ED NIJPELS, 2 AUGUST 1997 REGARDING THE LETTER FROM MR G.P. MITCHELL OF HER MAJESTY'S TAX COLLECTOR, 9 SEPTEMBER 1997 TESTAMENT TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 13 OKTOBER 1997 INVESTEREN IN RELATIE, 16 OKTOBER 1997 MULDER, 17 OKTOBER 1997 JAARDONNATIE 1998 (1) TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN HET WERELD NATUUR FONDS (FAXBERICHT), 17 OKTOBER 1997 JAARDONNATIE 1998 (1) TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN HET WERELD NATUUR FONDS (BRIEF), 19 OKTOBER 1997 DE TOUWTJES AAN ELKAAR TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 28 OKTOBER 1997 DE ACHT EN TWINTIGSTE TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOF, 30 OKTOBER 1997 DE RONDE TAFEL TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN CORPORATE INTEGRATION CONSULTANTS EERSEL (FAXBERICHT), 10 NOVEMBER 1997 BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN CORPORATE INTEGRATION CONSULTANTS EERSEL (BRIEF), 25 NOVEMBER 1997 UW BRIEF PC/F6530 TER ATTENTIE VAN NIEHE EN LANCEE CS IN HAARLEM, 25 NOVEMBER 1997 AFSPRAKEN MET PAUL KARIS

1998 2 JANUARI 1998 GELE KAARSEN TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF, 28 JANUARI 1998 JAARDONNATIE 1998 (2) TER ATTENTIE VAN DE HEER ED NIJPELS VAN HET WERELD NATUUR FONDS, 11 FEBRUARI 1998 RECONSTRUCTIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 12 FEBRUARI 1998 SPARRENHEUVEL TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF, GOEDE VRIJDAG 6 APRIL 2012 ZEIST, 1 MAART 1998 WISSELWERKING, 2 MAART 1998 SENIOR MANAGEMENT PROGRAMME VAN HET INSTITUUT VOOR BEDRIJFSKUNDIGE OPLEIDINGEN (IBO): STATE OF TOMORROW, 2 MAART 1998 AFDELING BEDRIJFS CONTACTEN, 5 MAART 1998 MADRID... MADRID, 9 MAART 1998 CONGRATULATIONS TO MISTER PETER OTTENHOFF, 10 MAART 1998 WOLTERS/KLUWER TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL, 13 MAART 1998 VIJF WITTE BALLONNEN, 14 MAART 1998 DIANA'S ANGELS, 16 MAART 1998 SOL Y SOMBRA, 21 MAART 1998 ENGELS-SPAANS COMMUNICATIEPROBLEEM, 22 MAART 1998 SHUT UP AL FAYED, 27 MAART 1998 IRISH BAR HARP, 30 MAART 1998 UITNODIGING VAN HET BUSINESS ANGEL NETWERK, 3 APRIL 1998 VAN HOF NAAR HOME, 3 APRIL 1998 FAXBERICHT ROYAL MISSION TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOORDINATOR ENGELS, 3 APRIL 1998 BRIEF ROYAL MISSION TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOORDINATOR ENGELS, 4 APRIL 1998 WERKVERSLAG VOOR LIESBETH HALBERTSMA, 6 APRIL 1998 CONTINUING STORY, 6 APRIL 1998 DE STOEL - TER ATTENTIE VAN RIK FELDERHOF, 16 APRIL 1998 TERUG NAAR DE KUST TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF, 17 APRIL 1998 ONTVANGSTBEVESTIGING TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER NATIONALE COMMISSIE CHRONISCH ZIEKEN, 20 APRIL 1998 DE BLAUWE HOED, 23 APRIL 1998 TERUGBLIKKEN OP DE KROON OP HET WERK, 17 MEI 1998 VREDE VAN MUNSTER, 22 MEI 1998 ROLLS ROYCE SILVER SERAPH, 25 MEI 1998 DE PAARSE VLINDER EN HET BLAUWE LICHT, 26 MEI 1998 DE BASTAARD, 27 MEI 1998 DODENHERDENKING TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 4 JUNI 1998 GELOVEN, GOEDE VRIJDAG 6 APRIL 2012 ZEIST, 4 JUNI 1998 ONTROEREND GOED, 5 JUNI 1998 JAARDONNATIE 1998 (3) TER ATTENTIE VAN HET WERELD NATUUR FONDS, 13 JUNI 1998 INTUÏTIE, 23 JUNI 1998 ENGLAND, 27 JUNI 1998 FRANSE WEKEN TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF, 17 JULI 1998 LADY JANE, 17 JULI 1998 EUROPEES ONDERWIJSSYSTEEM TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIELEIDER IN DE FRANSE TAAL, 1 AUGUSTUS 1998 CANDLE IN THE WIND, 2 AUGUSTUS 1998 CERVANTES MANAGEMENT CENTRUM TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF, 3 AUGUSTUS 1998 SUNFLOWER POWER, 4 AUGUSTUS 1998 PAARS MET ORANJE, 7 AUGUSTUS 1998 SCHOTLAND, 10 AUGUSTUS 1998 SPECULEREN, 12 AUGUSTUS 1998 SAMENWONEN, 13 AUGUSTUS 1998 NOUS MAINTIENDRONS (1), 15 AUGUSTUS 1998 SILVER SERAPH, 16 AUGUSTUS 1998 MISS LEGS, 17 AUGUSTUS 1998 OP REIS, 17 AUGUSTUS 1998 REISSCHEMA UTRECHT - HAARLEM - LISSE - NOORDWIJK, 19 AUGUSTUS 1998 WINDSOR ESTATE IN PARIS, 20 AUGUSTUS 1998 DOWNSIZEN TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 22 AUGUSTUS 1998 VILLA FELDERHOF TER ATTENTIE VAN DE HEER RIK FELDERHOF, 23 AUGUSTUS 1998 BELEGGEN OP DE BABYBEURS, 25 AUGUSTUS 1998 VERTROUWEN, 26 AUGUSTUS 1998 ELISABETH MACH AUF MEIN ENGEL, 26 AUGUSTUS 1998 DAMMEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR DRS P. OTTENHOFF, 4 SEPTEMBER 1998 ROSE GARDEN, 9 SEPTEMBER 1998 BEAU MONDE, 10 SEPTEMBER 1998 WIN WIN STRATEGY, 13 SEPTEMBER 1998 IVO, 22 SEPTEMBER 1998 STRIJDVAARDIGHEID, 29 SEPTEMBER 1998 DANK AAN DE HEER THEO DE KLEIN IN UTRECHT, 5 OKTOBER 1998 VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF, 16 OKTOBER 1998 SO, UND JETZT EIN BAVARIA, 18 OKTOBER 1998 DE VIJFDE ZUIL TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF, 26 OKTOBER 1998 CHILI CON CARNE, 28 OKTOBER 1998 VERHUIZEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR FRANS EN DISTRICTLEIDER UTRECHT-NIEUWEGEIN, 9 NOVEMBER 1998 LEGAL AFFAIRS, 7 DECEMBER 1998 IN ALKMAAR BEGINT DE VICTORIE

1999 2 JANUARI 1999 GRAN BARÓN TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 27 JANUARI 1999 HOTEL CERVANTES TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 28 JANUARI 1999 ADRESWIJZIGING TER ATTENTIE VAN RIK FELDERHOF, 10 APRIL 1999 FAVORIETE JURK, 14 APRIL 1999 SOFINUMMER 0681 87 038 VOORLOPIGE TERUGGAAF 1999, 27 APRIL 1999 DE KRACHT VAN HET GELOOF, 30 MEI 1999 HOTEL DIANA, 5 JUNI 1999 DIPLOMATIE, 7 JUNI 1999 UWE MAJESTEIT, 9 JUNI 1999 VRIJ ONVERVEERD, 23 JUNI 1999 ALL IN THE FAMILY, 8 JULI 1999 BILTHOVEN, 15 JULI 1999 ZALM TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 19 JULI 1999 PUNTKOMMA, 25 JULI 1999 VIERDAAGSE, 26 JULI 1999 AUDIËNTIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 27 JULI 1999 DOSSIERKENNIS, 11 AUGUSTUS 1999 DE LAATSTE CENT, 23 AUGUSTUS 1999 ONTKETEND TER ATTENTIE VAN MIJN DIERBARE COLLEGA DRS E.H. HALBERTSMA, 28 AUGUSTUS 1999 ENGAGEMENT DAY , 17 SEPTEMBER 1999 DULCINEA, 30 SEPTEMBER 1999 INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET OPENBAAR BESTUUR...., 1 OKTOBER 1999 DUTCH, 11 OKTOBER 1999 ROOS, 17 OKTOBER 1999 ROODKAPJE, 1 NOVEMBER 1999 TODOS LOS SANTOS, 3 NOVEMBER 1999 BANQUE BRUXELLES LAMBERT, 10 NOVEMBER 1999 PEACE AND TRANQUILITY, 17 NOVEMBER 1999 SAMEN WANDELEN, 26 NOVEMBER 1999 PURPLE HEART OPERATION, 30 NOVEMBER 1999 SCHOTLAND, 15 DECEMBER 1999 AUTOWEG

2000 8 JANUARI 2000 AFRONDING DOSSIER BREUKER, 9 JANUARI 2000 PERSOONLIJKHEIDSTEST VAN U. MIROVIC IN ZEIST EN CARRIÈREPLANNING, 10 JANUARI 2000 OVER THE BORDER, 16 JANUARI 2000 DE WIND IN DE ZEILEN, 27 JANUARI 2000 BUILDING THE HOLDING III, 16 FEBRUARI 2000 INKOMSTENBELASTING 1999 TER ATTENTIE VAN ACCOUNTANTS- EN BELASTINGADVIESKANTOOR R.M. TIJSSEN, 8 MAART 2000 RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR I TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING, 17 MAART 2000 SPIJKERS MET KOPPEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR FRANS, 7 APRIL 2000 GEBED ZONDER VAN DEN ENDE, 14 APRIL 2000 RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR III, 20 APRIL 2000 DE PAARSE BALLON, 25 MEI 2000 TIERRA MÍTICA, 26 MEI 2000 DE KONING, 8 JUNI 2000 RETOUR MALAGA - WASSENAAR, 1 SEPTEMBER 2000 GRADUATION DAY, 6 SEPTEMBER 2000 BESCHOUWINGEN TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING, 13 SEPTEMBER 2000 VERDERE ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING, 24 OKTOBER 2000 PURPLE BIKINI, 1 NOVEMBER 2000 EL MUNDO DE MAÑANA EMPIEZA HOY PARA GRAN HERMANO, 21 NOVEMBER 2000 COSTA DEL SOL, 23 NOVEMBER 2000 25 JAAR DEMOCRATIE IN SPANJE, 27 NOVEMBER 2000 URGING TO THE LOO, 29 NOVEMBER 2000 NAAR NOORDWIJK TERUG, 6 DECEMBER 2000 SANTA CLAUS TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING, 28 DECEMBER 2000 PAARSE PETTEN

2001 6 JANUARI 2001 NIEUWE START VOOR GRAN HERMANO, 7 FEBRUARI 2001 DYNASTIE VAN HEYDEN, 23 FEBRUARI 2001 BANK CERVANTES, 25 FEBRUARI 2001 CORPORATE IDENTITY, 1 MAART 2001 CERVANTES MANAGEMENT CENTRE TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK, 2 APRIL 2001 MAXIMALISATIE, 3 MEI 2001 DE OVERBUREN VAN EDWARD AND SOPHIE IN SURREY, 24 MEI 2001 DE LIEFDE VAN PAARS, 25 MEI 2001 HENGELEN NAAR ENGELEN, 16 JUNI 2001 BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN, 24 JUNI 2001 DE RODE LOPER UIT VOOR MERCOSUR, 24 JUNI 2001 DE RODE LOPER UIT VOOR MERCOSUR, 28 JUNI 2001 NOTARIËLE AKTE VAN 1 NOVEMBER 1982 EN RAPPORT KLYNVELD KRAAYENHOFF INZAKE HERSTRUCTURERING NIOW-GROEP, 10 OKTOBER 2001 BEËINDIGING GEWAPEND CONFLICT TER ATTENTIE VAN ADVOCAAT EN PROCUREUR MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL, 11 DECEMBER 2001 VILLA FELDERHOF (2) TER ATTENTIE VAN RIK FELDERHOF

2002 12 FEBRUARI 2002 REIS NAAR SEVILLA OP 24 EN 25 APRIL 2002, MAANDAG 4 MAART 2002 GEBOORTEDAG VAN FLORIS, 18 MAART 2002 CONGRES SPAANS TE UTRECHT EN DE BILDERBERGGROEP, 8 MEI 2002 STICHTING WERELDOUDERS (2), 7 JUNI 2002 PRESENTATIE TER ATTENTIE VAN DRS L. FREEVE-DE VRIJER, 28 SEPTEMBER 2002 TER ATTENTIE VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 12 JUNI 2002 HISTORISCH DOCUMENT TER ATTENTIE VAN MARIA DELORME IN HARLINGEN, 14 JUNI 2002 DAGBOEK 009 BIJ MIJN 25-JARIG AMBTSJUBILEUM, 15 JUNI 2002 DAGBOEK 010, 19 JUNI 2002 BOEK 010 VERKOCHT AAN ROB DE VRIES-STADELAAR UIT SNEEK IN FRIESLAND, 20 JUNI 2002 NIEUWSBRIEF 001 EN 002, 23 JUNI 2002 NIEUWSBRIEF 005, 24 JUNI 2002 NIEUWSBRIEF 006 INZAKE DON QUIJOTE EN STUDY TRAVEL, 1 JULI 2002 BERICHT AAN DE DIRECTIE 001, 3 JULI 2002 BERICHT AAN DE DIRECTIE 003, 14 AUGUSTUS 2002 TERUGBLIKKEN EN VOORUITZIEN INZAKE OUD-BURGEMEESTER J. DRIJBER VAN ARNHEM, 3 SEPTEMBER 2002 MANUEL MUÑOZ RUIZ, 5 SEPTEMBER 2002 UITGEVER BRIEVEN AAN DIANA, PRINSES VAN WALES, 22 SEPTEMBER 2002 SPAANS OP SCHOOL, 23 SEPTEMBER 2002 PRIVÉ EN ZAKELIJK, 7 OKTOBER 2002 IN MEMORIAM Z.K.H. PRINS CLAUS DER NEDERLANDEN, 9 OKTOBER 2002 AHEAD ONLY, 12 OKTOBER 2002 50 JAAR ERNST EN LUIM, 29 OKTOBER 2002 PEACE OF MIND

2003 28 JANUARI 2003 TERUGKEER IN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN, 10 MAART 2003 WWW.CERVANTES.NU, 11 MAART 2003 TWEEDE BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD, 13 MAART 2003 DERDE BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD, 17 MAART 2003 ZESDE BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD DAG VAN DE WAARHEID, 26 MAART 2003 VERDERE BELEIDSONTWIKKELING TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 3 APRIL 2003 SOLDAAT VAN ORANJE II, 4 APRIL 2003 MOHAMED AL FAYED VERHUISD NAAR ZWITSERLAND, 8 APRIL 2003 HERVATTING WERKZAAMHEDEN (DAGBOEK), 8 APRIL 2003 HERVATTING WERKZAAMHEDEN TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 9 APRIL 2003 BEZOEK AAN VELP, UTRECHT EN ZEIST, 10 APRIL 2003 SPAANS IN NEDERLAND, 10 APRIL 2003 VERMOGENSBEHEER TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 11 APRIL 2003 VOORTGANG, 14 APRIL 2003 NIEUW LEIDERSCHAP TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 23 APRIL 2003 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, 26 APRIL 2003 HEATHER, 28 APRIL 2003 REDDINGSOPERATIE, 3 MEI 2003 VRUCHTBAAR WEEKEND, 9 MEI 2003 VORDERING OP SPAANSE NAAMGENOOT, 10 MEI 2003 HET STRAND IN NOORDWIJK, 16 MEI 2003 PARTIJEN STEMMEN IN MET REGEERAKKOORD, 21 MEI 2003 HET JUISTE EFFECT, 7 JULI 2003 AD KREUGER, 5 AUGUSTUS 2003 MY ROYAL MISSION, 26 NOVEMBER 2003 ADVOCATENJARGON, 19 DECEMBER 2003 GEDACHTEN EN INZICHTEN IN HET DAGBOEK

2004 20 JANUARI 2004 HERBEVESTIGING IV AAN LIESBETH HALBERTSMA, 26 JANUARI 2004 DE VUYST, 29 JANUARI 2004 WERKVERSLAG TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 9 FEBRUARI 2004 JOHNNY ENGLISH, 8 MAART 2004 THE INVISIBLE MANAGER, 23 MAART 2004 SOLLICITATIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 4 APRIL 2004 VERVOLG INZAKE HANDELSMERK TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 6 APRIL 2004 AFSPRAAK ACCOUNTANT TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 7 APRIL 2004 HOOFDLIJNEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 10 APRIL 2004 COMPLIMENTEN AAN VAN HOLKEMA EN WARENDORF UNIEBOEK VOOR DAVID COHEN, 25 APRIL 2004 THE WORLD IS MY WITNESS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 2 MEI 2004 EEN NIEUWE LENTE, EEN VERTROUWD GELUID, 18 MEI 2004 KERSEN ETEN, 14 AUGUSTUS 2004 EL GRAN TEATRO DEL MUNDO TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 2 SEPTEMBER 2004 ZEVEN JAAR ONGEHUWD WEDUWNAAR, 4 SEPTEMBER 2004 TO THE LOO TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 5 SEPTEMBER 2004 BRONSGROEN EIKENHOUT TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 6 SEPTEMBER 2004 CLUB MET NIEUWE MENSEN, 7 SEPTEMBER 2004 TO THE LOO ON BEHALF OF MR. T. BREUKER, 9 SEPTEMBER 2004 BLAUW BLOED, 21 SEPTEMBER 2004 VERTROUWEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 23 SEPTEMBER 2004 POSTBUS 689 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 24 SEPTEMBER 2004 DE SPIJKER OP ZIJN KOP, 18 OKTOBER 2004 NICO WORDT DE CHAUFFEUR, 24 OKTOBER 2004 ETHIEK EN INTEGRITEIT, 28 OKTOBER 2004 CERVANTES PRODUCTIONS

2005 2 JANUARI 2005 DE AFTRAP, 3 JANUARI 2005 OVER DE BRUG KOMEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VALKHOFVERENIGING EN DE VALKHOFSTICHTING TE NIJMEGEN, 3 JANUARI 2005 NOUS MAINTIENDRONS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 4 JANUARI 2005 VOSSENJACHT, 5 JANUARI 2005 EEN BELANGRIJK SIGNAAL, 13 JANUARI 2005 ÉÉN VOOR ALLEN, 18 JANUARI 2005 TWAALF RONDE TAFELS, 20 JANUARI 2005 DILEMMA 012, 24 JANUARI 2005 ALLES OP EEN RIJ TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 3 FEBRUARI 2005 NIEUWE STATISTIEKEN FEBRUARI 2005, 19 FEBRUARI 2005 VAN NACHTMERRIE TOT IDEAAL, 6 MAART 2005 CERVANTES INMOBILIARIA, 12 MAART 2005 ZUINIGHEID MET VLIJT, 13 MAART 2005 BOUWT HUIZEN ALS KASTELEN, 7 APRIL 2005 KONINGINNENDAG IN NOORDWIJK, 21 APRIL 2005 WITTE ROOK VOOR KLOKKENLUIDERS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 23 APRIL 2005 TOPSALARIS EN HET ACCOORD VAN ETON COLLEGE, 8 MEI 2005 CERVANTES FONDS, 26 AUGUSTUS 2005 SUNFLOWER POWER, 3 SEPTEMBER 2005 DIANA'S MAN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 5 SEPTEMBER 2005 DE MANNEN VAN DIANA DEEL 1, 10 SEPTEMBER 2005 BRANTSEN VAN DER ZYP, 29 SEPTEMBER 2005 28 SEPTEMBERBORREL TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 14 OKTOBER 2005 E-NEDERLAND CONGRES, 19 OKTOBER 2005 LEAN ON ME, 12 DECEMBER 2005 RUUD WEST

2006 19 JANUARI 2006 NIET HET WERK IS HET PROBLEEM, HET PROBLEEM IS GELD, 17 FEBRUARI 2006 IN KONINKLIJKE SFEREN, 18 FEBRUARI 2006 IK BEN DE ZON... EN JIJ BENT DE ZEE, 19 MAART 2006 PERSOONLIJK ONDER ONSJE, 4 APRIL 2006 EMMA SOPHIE LOUISE, 22 APRIL 2006 VEERTIEN JAAR VERDER, 19 OKTOBER 2006 JOHN KOTTER, 21 OKTOBER 2006 ¡VIVA ESPAÑA!, 19 DECEMBER 2006 DRIJVENDE KRACHTEN

2007 21 JUNI 2007 PRINS WILLIAM 25 JAAR, 23 JUNI 2007 DE KERN VAN DE ZAAK, 26 JUNI 2007 HET GEHEIME WAPEN, 10 JULI 2007 ROBERT BISCHOT, LA CASA REAL ESPAÑOLA EN DE CERVANTESKRING, 5 SEPTEMBER 2007 BEN FLORE GOES, 7 OKTOBER 2007 LOTTE MAARTJE ELISABETH, 21 OKTOBER 2007 ONZE VERMOGENSBEHEERDER IN BEELD, 6 NOVEMBER 2007 SCHERVENGERICHT, 7 NOVEMBER 2007 VOORBEREIDING 10E E-NEDERLAND CONGRES, 8 NOVEMBER 2007 10E E-NEDERLAND CONGRES, 30 NOVEMBER 2007 LIEFDE TUSSEN DE COMPUTERS

2008 8 JANUARI 2008 EVALUATIE GESPREK TER ATTENTIE VAN HET MATCHTEAM VAN UP2DATE, 24 MEI 2008 ¡VIVA IBIZA! TER ATTENTIE VAN YOYO OLIVIER, 2 JUNI 2008 HILLARY CLINTON WINT OOK IN PUERTO RICO EN NEEMT DE LEIDING, 3 JUNI 2008 WIE DOET ER EEN BOD OP MIJN HANDELSMERK?, 5 JUNI 2008 PASTA MET EEN VLEUGJE WIT GOUD, 22 AUGUSTUS 2008 ROYALTIES CANDLE IN THE WIND, BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL D.D. 30 AUGUSTUS 2008 INZAKE ¡TEMPERAMENT! VAN AUGUSTUS 2008, 26 SEPTEMBER 2008 CERVANTES MANAGEMENT CENTRE IN TORREMOLINOS TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN, 20 SEPTEMBER 2008 't KERCKEBOSCH, 26 SEPTEMBER 2008 PHILIPSE BUSINESS SCHOOL, 27 SEPTEMBER 2008 BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD INZAKE PHILIPSE BUSINESS SCHOOL, 1 OKTOBER 2008 EXPERIENCE THE DIGITALIZED WORLD OF J.L. VAN DER HEYDEN, 31 OKTOBER 2008 MIJN ACTIES VOOR NOVEMBER EN DECEMBER 2008, 22 NOVEMBER 2008 EXPERIENCE THE DIGITALIZED WORLD OF J.L. VAN DER HEYDEN, 7 DECEMBER 2008 ZEG MIJ WAT IK MOET DOEN

2009 13 JANUARI 2009 COLLOQUIUM VAN DE ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL IN BUENOS AIRES, 16 MAART 2009 BUSINESS MODEL TER ATTENTIE VAN DRS JAN BLOEM, 1 MEI 2009 KONINGINNENDAG EN DE RAMP VAN APELDOORN, 7 MEI 2009 GUY VERHOFSTADT, EEN MAN MET VISIE, 29 JUNI 2009 TAGLIATELLE AL SALMONE, 2 JULI 2009 DE TOVENAAR VAN ALKMAAR, 3 JULI 2009 EVITA, 9 JULI 2009 THEO MULDER EN RIK FELDERHOF OPNIEUW IN BEELD, 19 AUGUSTUS 2009 DE MACHTIGSTE MAN VAN NEDERLAND, 17 SEPTEMBER 2009 NIEMAND REGEERT IN NEDERLAND MAAR WEL IN SPANJE, 25 SEPTEMBER 2009 GISCARD, DIANA... Y LOS ESCÉPTICOS, 28 SEPTEMBER 2009 EEN ROMANCE UIT 1994, 4 NOVEMBER 2009 NEDERLANDS STAATSBEZOEK AAN MEXICO, 30 DECEMBER 2009 VUURWERK

2010 6 JANUARI 2010 DÍA DE LOS REYES MAGOS 2010, 26 MAART 2010 STIER, 26 MAART 2010 DE ONTMOETINGSAVOND VAN 25 MAART 2010 TER ATTENTIE VAN YOYO OLIVIER, 13 APRIL 2010 EDUCACIÓN, EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ALEXANDER PECHTOLD VAN D66, 26 APRIL 2010 DE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE EN DERTIG JAAR KONINGIN BEATRIX OP DE NEDERLANDSE TROON, 30 MEI 2010 VERBINDING MET HET INTERNET VERBROKEN, 30 MEI 2010 SHARE THE MOMENT, 17 JULI 2010 NIEUW BEZOEK AAN VELP, 23 JULI 2010 DE LAATSTE DAG VAN DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE 2010 EN MCC NEDERLAND, 28 AUGUSTUS 2010 A TOTAL ECLIPSE OF THE HEART, ZONDAG 29 AUGUSTUS 2010 MIJAS, 29 AUGUSTUS 2010 BEZOEK AAN MIJAS TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS TE ARNHEM, ZATERDAG 4 SEPTEMBER 2010 HET SPEELVELD IS UITGEZET EN DE WEDSTRIJD KAN BEGINNEN, 6 SEPTEMBER 2010 RETOUR TORREMOLINOS-NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA, 6 SEPTEMBER 2010 EEN BIJZONDER NEDERLANDS-ENGELS GESPREK TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS, ZONDAG 19 SEPTEMBER 2010 VEERTIEN JAAR NA MIJN EERSTE STATE OF THE UNION, MAANDAG 20 SEPTEMBER 2010 OP HET SPOOR VAN DIANA, 21 SEPTEMBER 2010 DE OMSLAG TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 22 SEPTEMBER 2010 DE START VAN EEN NIEUWE WERELDWIJDE ORGANISATIE, DONDERDAG 23 SEPTEMBER 2010 EEN DROOM VAN GERECHTIGHEID, VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2010 MET HET OOG OP ZEIST, 24 SEPTEMBER 2010 eCOMMERCE EN JOHN STEVENS, DINSDAG 5 OKTOBER 2010 KATHLEEN FERRIER OVER DE STREEP, ZATERDAG 9 OKTOBER 2010 VOORTGANG KABINETSFORMATIE, MAANDAG 8 NOVEMBER 2010 INTEGRALE AANPAK, ZATERDAG 13 NOVEMBER 2010 SYLVIA TÓTH EN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX , 23 NOVEMBER 2010 VITESSE EN HET BELEIDSPLAN CERVANTES TER ATTENTIE VAN DE HEER HANS NUGTEREN VAN D66, MAANDAG 13 DECEMBER 2010 EEN BLIK IN DE STATISTIEK, ZATERDAG 18 DECEMBER 2010 MET HET OOG OP DUBAI

2011 WOENSDAG 5 JANUARI 2011 BERICHT AAN HUIS DE VOORST, ZATERDAG 26 FEBRUARI 2011 PRIMAIR PROCES, OFWEL LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL EN LAS ESCUELAS, DINSDAG 26 APRIL 2011 EEN HEYDENSE TWEEDE PAASDAG EN SERGEANT DAVID SHARP, WOENSDAG 4 MEI 2011 EEN BIJZONDERE HERDENKING, DONDERDAG 5 MEI 2011 NEDERLAND 66 JAAR BEVRIJD, WOENSDAG 8 JUNI 2011 HOE KOMT HET TOCH?, ZONDAG 26 JUNI 2011 ALIVE GOSPEL CHOIR, DONDERDAG 30 JUNI 2011 EEN FLESJE ARGENTIJNSE WIJN UIT SAN JUAN, MAANDAG 11 JULI 2011 SERGEANT DAVID SHARP IN BEELD, DINSDAG 9 AUGUSTUS 2011 IN MAASTRICHT HEEFT DE OPBOUW VAN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX EEN AANVANG GENOMEN, ZATERDAG 13 AUGUSTUS 2011 START VAN DE FERIA IN MÁLAGA, VRIJDAG 19 AUGUSTUS 2011 UITNODIGING VOOR BEZOEK AAN PALEIS SOESTDIJK ONTVANGEN, ZONDAG 11 SEPTEMBER 2011 MR ABRAHAM MOSZKOWICZ EN HET GELIJK VAN MAARTEN VAN ROSSEM, ZONDAG 25 SEPTEMBER 2011 WITTE BALLONNEN EN EEN RODE LOPER, MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 KORTE ONTMOETING MET BURGEMEESTER PAULINE KRIKKE VAN ARNHEM EN BEZOEK AAN DE ENGELENBURG IN BRUMMEN, WOENSDAG 5 OKTOBER 2011 PRESIDENT WILLIAM JEFFERSON CLINTON, BEST PRESIDENT OF ALL TIMES, WOENSDAG 12 OKTOBER 2011 LA NUEVA ECONOMÍA, ZATERDAG 5 NOVEMBER 2011 DIGGING A TUNNEL FROM BOTH SIDES, WOENSDAG 28 DECEMBER 2011 PROEFRIT SEAT ALTEA

2012 ZONDAG 1 JANUARI 2012 VAN HUIS TER HEIDE TOT HUIS TER DUIN, MAANDAG 2 JANUARI 2012 ARRESTATIE MOHAMED AL FAYED NADERBIJ, VRIJDAG 13 JANUARI 2012 EEN ZWARE VERANTWOORDELIJKHEID, ZATERDAG 14 JANUARI 2012 FIFTY-FIFTY-VOORSTEL EN SLOT ZEIST, DINSDAG 17 JANUARI 2012 BEATRIX, ORANJE ONDER VUUR DEEL 3 DE OMWENTELING, MAANDAG 23 JANUARI 2012 AFSCHEID VAN THOM DE GRAAF ALS BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, DONDERDAG 26 JANUARI 2012 DARE TO SHARE, ZONDAG 5 FEBRUARI 2012 RAYMOND NIELEN EN JAN STRUYK, DINSDAG 7 FEBRUARI 2012 BEZOEK AAN SCHERPENZEEL, WOENSDAG 15 FEBRUARI 2012 SCHRIKKELJAAR, VRIJDAG 17 FEBRUARI 2012 JAMES WHITAKER EN GERRIT YBEMA OVERLEDEN EN NIEUW LICHT OP DON CESAR ANTONIO MOLINA, VRIJDAG 24 FEBRUARI 2012 ROTSVAST, DINSDAG 13 MAART 2012 REMEMBERING CHRISTMAS 1996, VRIJDAG 23 MAART 2012 VALENTIJN EN SNEEK, VRIJDAG 30 MAART 2012 EEN KONINKLIJKE DATUM en DONDERDAG 5 APRIL 2012 DE SCHIJNWERPER OP DRIEBERGEN.

ZATERDAG 7 APRIL 2012 LICHT OP HET PRINSES DIANA STADION TUSSEN ARNHEM EN NIJMEGEN