6 september 2000. Betreft: BESCHOUWINGEN Kenmerk: JH/HdK20000906. Nijmegen, woensdag 6 september 2000. Beste Herman, Even wat verdere berichtgeving inzake de voortgang van mijn plannen. Bij de 'omgeving die rust uitstraalt' denk ik aan de laatste rustplaats van de laatste Duitse Keizer, Wilhelm II, in Doorn.

Ik ben er gisteren op bezoek geweest. Rust is en blijft geboden, onder alle omstandigheden. Gisteren heb ik een nieuwe stropdas gekocht in Kasteel Doorn met 'ons familiewapen' - althans van de familie Von Heyden - op een paarse ondergrond en met een geel randje. Liefde is... ...beter leren dansen. In het najaar van 1996 heb ik daartoe al een uitnodiging ontvangen vanuit New York. Het programma was vooral gericht op English Dance. In ieder geval kreeg ik van garage Koops op de Hatertseweg gisteren om 15.30 een mooie felrode Nissan Micra mee (kenteken: XZ-RS-82). Het was hen nog bekend dat ik in de periode 1 tot en met 10 augustus 1996 met een groene 'Almera' van hun bedrijf naar Engeland was geweest. Met dit rode autootje ben ik eerst naar Leersum getogen teneinde aldaar enkele afdrukken van de foto's van 31 augustus jongstleden bij mijn voormalige echtgenote in de brievenbus in haar woonplaats Leersum te deponeren, waaronder die van Mark en Caroline op het bordes van het Academiegebouw te Utrecht. En uiteraard ook deze staatsiefoto d.d. 31 augustus 2000.

Vandaaruit ben ik naar het Kasteel Doorn gereden. Met name vanwege het feit dat staatssecretaris Rick van der Ploeg van O,C&W cultuur het euvele plan heeft opgevat om dit enige stukje cultuurgoed dat aan een Keizerlijk verleden herinnert zijn steun in de toekomst te ontzeggen. Bijgesloten het artikel Gaat keizer Wilhelm terug naar Duitsland? uit de Gelderlander van gisteren. Ik citeer hieruit: "Maar over het lichaam van keizer Wilhelm, dat nog steeds op het landgoed ligt opgebaard, zullen de nodige problemen ontstaan. De keizer heeft in zijn testament te kennen gegeven dat zijn lichaam pas naar Duitsland mag worden verplaatst als daar de monarchie is hersteld.' Ik ben van mening dat deze 'Last Will' gerespecteerd dient te worden op dezelfde wijze als ik van mening ben dat de 'Last Will' van Diana van december 1996 gerespecteerd dient te worden. De wettelijke beslissingsbevoegdheid dienaangaande berust thans bij de meerderjarige Prins William. In de museumwinkel heb ik het idee geopperd om de Stichting Cervantes Benelux een plaats op het landgoed te geven teneinde daarmee een bijdrage te leveren aan de verdere integratie van de Europese Unie en het daarbij behorende Europese Onderwijssysteem. Daarvoor draagt Rick van der Ploeg ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Ik heb de betreffende dame laten weten dat ik Baron Tierry van Zuylen van Nijevelt van de Haar op dat punt al heb geïnformeerd. Hierop heeft zij mij laten weten dat er gisteren al een delegatie vanuit Kasteel Haarzuilens op het Kasteel Doorn op bezoek is geweest. Men werkt in Doorn met 178 vrijwilligers. In stichtingsverband kunnen zij m.i. hun werk voortzetten met een nieuw Mission Statement. De keizer mag wat mij betreft rustig op het landgoed blijven liggen. Hij had in zijn beste jaren immers erg veel weg van mijn neef Willem Frederik van der Heyden (1945-1994). Als twee druppels water 'as a matter of fact'.

Na zijn graftombe te hebben bezocht ben ik vervolgens eerst richting WIJK BIJ DUURSTEDE gereden en verder via Bunnik (De Kosterij) en ZEIST naar het landgoed Den Treek bij Amersfoort.

Het landgoed is eigendom geweest van de familie 'De Beaufort'. De laatste keer dat ik iemand van die familie heb gesproken was op 6 maart 1998 bij Christie's te Amsterdam. Ik heb daar client code 361106. Nadien naar 'Pannekoekenrestaurant 't Jagershuys' te ZEIST. Ik sprak daar met een student onderwijskunde, student bij Professor Lagerwey te Utrecht over de nieuwe spelling. Tegenwoordig spreekt men immers over 'pannenkoeken'. Ik heb hem laten weten dat ik in dat verband de term 'Koninginnendag' heb ingevoerd en op 31 augustus 1997 de lijfspreuk 'Nous Maintiendrons'. Het laatste uiteraard in verband met de rol van de verschillende Europese vorstenhuizen bij de opbouw van de Europese Unie op een Constitutionele Basis. Ook het volgende artikel uit de Telegraaf van gisteren was onderwerp van gesprek: Archief BZ is een chaos. Ik neem aan dat hier de oorzaak ligt van de vertraging bij de totstandkoming van het samenwerkingsverdrag tussen het Instituto Cervantes Benelux en de Spaanse overheid waaraan ik Hans van Mierlo reeds in 1996 heb verzocht zijn medewerking te verlenen. Ik heb in het restaurant ook weer eens een 'Miss Legs' gegeten en het personeel laten weten dat dat voor de heer Mr. G. Van Amstel - wellicht - aanleiding is geweest om de term 'stalking' in het leven te roepen. Ik ga ervan uit dat de heer Van Amstel ook wel eens een pannenkoekjen nuttigt in 't Jagershuys. Na deze genoeglijke conversatie ben ik om 20.00 naar de manège in Maarn getogen. Het was een bijzondere opening waarbij de nieuwe President Drs. P.A. (Peter) van der Velpen het nieuwe thema 'Hout' voor het nieuwe jaar heeft geïntroduceerd. De avond werd opgeluisterd door het Maarnse blaaskwintet 'Quintetto di Domenica', dat een werk van Haydn ten gehore bracht alsmede drie variaties op het thema In Holland staat een Huys. Het is mij niet bekend of zij daarbij op het Jagershuys hebben gedoeld. In ieder geval hebben Peter en onze Past President hun agenda getrokken teneinde verdere afspraken met mij te maken voordat ik - al dan niet - naar Spanje terugkeer. Ik heb Peter tevens in kennis gesteld dat Peter Ottenhoff mijn toestemming heeft om met hem omtrent mijn verdere ontwikkeling - zowel zakelijk als privé - van gedachten te wisselen. Dan het nieuws van vandaag. De Telegraaf (voorpagina). Spaanse kroonprins Felipe zou oogje op haar hebben. Gerucht over verloving Irene's dochter. Er is echter geen sprake van een 'pikant tintje', of het zou 'paars' moeten zijn. Ingeval S.A.R. met Carolina in het huwelijk zou treden krijgen beide paren hun zin: Een Bourbon als Koning en een Oranje als Koningin van Spanje. Ik heb in mijn relatie tot de Spaanse kroonprins echter geen contact met de heer Gutierrez, maar met de heer Jaime Alfonsín. Zoals onder meer moge blijken uit diens brief van 9 september 1996 (in jouw bezit).

De berichtgeving terzake laat ik echter geheel en al aan de Rijksvoorlichtingsdienst over. Verder lees ik in De Gelderlander dat Wim Kok vorig jaar serieus heeft nagedacht om voorzitter van de Europese Commissie te worden. Dat is niet doorgegaan omdat het tweede 'paarse' kabinet nog geen driekwart jaar zat. Die situatie is thans veranderd. Het lijkt mij goed dat hij vanaf 2002 die functie gaat vervullen. Voorts is het van belang dat KPN en VNU starters helpen in het kader van het zogenaamde KPN-VNU Convergence Fund conform het in april 1992 door mij ingestelde en door Tineke Netelenbos tijdens het Taalcongres van 1996 verwoorde 'convergentiebeginsel'. Ook is het goed dat de KLM bereid is om 'Buzz' af te stoten teneinde de fusie met British Airways - en Iberia in een later stadium - mogelijk te maken. Van 24 tot en met 27 mei volgend jaar (Hemelvaart), viert mijn Lionsclub haar derde lustrum in een kasteel in Zuid-Limburg. Ik kan intekenen op een kamer van twee echtparen. Ook in dit verband lijkt mij iets nieuws geen overbodige luxe. Ik hoop dat ik op 14 september daaromtrent nadere concrete mededelingen kan doen. Ik heb gisteren met veel genoegen de post bezorgd bij mijn 'voorbije relatie'. Om mijn leefomgeving op te fleuren heb ik de CD 'Baja Beach Club' aangeschaft met tal van vrolijke zomerhits. Aangaande de samenstelling van de Raad van Bestuur van onze holding lijken mijn contacten met enkele Philipsdirecteuren (Van Aalst Argentinië/Sampedro Spanje) thans ook haar vruchten af te werpen. Ik heb voorzichtig de naam Cor Boonstra horen noemen. Op 3 maart 1998 had hij zijn paarse petje al opgezet. Kort voor mijn bezoek aan Christie's. Vooral wanneer de rol als ceremoniemeester serieus wordt opgepakt. Liefde is... ...contact met haar houden. Precies. Maar wél binnen vier muren. Ik hoop dat ik niet te oud ben voor een nieuwe partner naast mij op het bordes. Hare Majesteit kiest ook altijd voor haar echtgenoot. Daar begint het nu wel iets op te lijken als ik zo naar de volgende foto kijk van de 'Prince of Europe' en zijn kroonprins op dezelfde plaats als waar op 30 april 1999 een reportage werd beëindigd na een bezoek aan 'Patisserie Notenboom' en het Janskerkhof. Met gevoelens van de meeste hoogachting, JOHANNES L. VAN DER HEYDEN Instituto Cervantes Benelux and United Kingdom.

We gaan ook nog werken aan een nieuwe

HOTELKETEN

7 SEPTEMBER 2000 HOTELES CERVANTES TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING